جعل

مجازات جعل کارت دانشجویی

کارت دانشجویی به عنوان کارت شناسایی دانشجویان هر دانشگاه توسط مقامات رسمی آن دانشگاه صادر می‌­گردد. با وجودی که اصلی‌­ترین کاربرد کارت دانشجویی برای ارائه به محل تحصیل است اما کاربردهای دیگری نیز برای آن قابل تصور است، برای مثال برخی از جشنواره‌­ها برای دانشجویان تخفیف ویژه در نظر می‌­گیرند.

همچنین با توجه به اینکه کارت دانشجویی پس از احراز هویت توسط دانشگاه واجد صلاحیت صادر می‌­شود، می­‌تواند به نوعی کارت شناسایی محسوب گردد.

صرف­ نظر از کارد و استفاده­ای که از کارت دانشجویی می­‌شود، ضروری است که به مدرک ارائه شده بتوان اعتماد کرد یا به عبارت ساده‌­تر ضروری است که اعتبار کارت دانشجویی ارائه شده قطعی باشد به همین سبب نیز جعل کارت دانشجویی و ارائه کارت مجعول جرم شناخته می­‌شود و مشمول مجازات خواهد بود.

در این نوشتار به بررسی این موضوع یعنی بررسی جرم جعل کارت دانشجویی و مجازات آن پرداخته خواهد شد، به همین سبب نخست ضروری است که با جرم جعل و انواع آن آشنا شویم، سپس و در گام بعدی به جعل کارت دانشجویی به طور خاص پرداخته خواهد شد.

جرم جعل

جرم جعل من­ جمله جرایم تعزیری بوده و به معنای ساختن شی یا سندی یا مخدوش کردن شی یا سندی و یا وارد کردن محتوای خلاف واقع حین تنظیم یک سند حقیقی است. حال باید ببینیم هر یک از گذاره­‌های یاد شده چه معنایی به همراه دارند.

بیان شد که جعل جرم تعزیری است، اما جرایم تعزیری به کدام گروه از جرایم گفته می‌­شود؟ در متون کیفری ما جرایم به چهار گروه کلی تقسیم می‌شوند: جرایم مشمول مجازات حد، جرایم مشمول مجازات قصاص، جرایم مشمول مجازات دیه و جرایم مشمول مجازات تعزیر.

جرایم تعزیری را می­‌توان به گروهی از جرایم اطلاق کرد که در هیچ یک از گروه‌­های قبلی نمی‌­گنجد، به عبارت دیگر جرایم موجب مجازات تعزیر توسط حکومت اسلامی در مواقعی تعیین می­‌شود که رفتار خاصی طبق دیگر دسته‌­ها جرم شناخته نمی­‌شود، به همین دلیل نیز تعزیرات را برگرفته از دل اجتماع می‌­دانند که پاسخ­گوی نیازها و انتظارات اجتماع است.

به دلیل ماهیت اجتماعی که جرایم تعزیری دارد، نوع آن­‌ها به همراه مجازات­‌ها و نحوه اجرای مجازات‌­ها در دوره‌­های زمانی مختلف با تغییرات اجتماعی و تغییرات رویکرد فلسفی حقوق کیفری دستخوش تغییرات می‌شود.

برای مثال در آخرین بازنگری قانون مجازات اسلامی تلاش شده است که از میزان مجازات حبس و اجرای آن کاسته شود و مجازات­‌هایی جایگزین حبس شود که مرتکب را برای بازگشت به زندگی اجتماعی آماده سازد.

از مقدماتی که بیان شد به تعریف جرایم تعزیری پی بردیم، همان­طور که بیان شد جعل یک جرم تعزیری است، در نتیجه شرایط تحقق جرم و نیز شرایط و ویژگی­‌های مجرم در تعیین میزان مجازات و نحوه اجرای مجازات موثر است، ممکن است مجازات مشمول تخفیف واقع شود و یا آن که تشدید شود.

همچنین این امکان وجود دارد که اجرای مجازات به طور موقت معلق شود، نکات یاد شده باید با توجه به هر مورد بررسی و اظهار نظر شود و به همین دلیل در این نوشتار نمی­‌گنجد، برای کسب اطلاعات لازم در این خصوص می‌­توانید نسبت به دریافت مشاوره حقوقی و تخصصی اقدام نمایید.

مجازات جعل کارت دانشجویی

انواع جعل

تا اینجا با جرایم تعزیری آشنا شدیم اما باید ببینیم که جرم جعل چه تعریفی دارد؟ جعل مطابق با احکام حقوق کیفری ما به دو گروه تقسیم می­‌شود، گروه اول را جعل مادی می‌­گویند و گروه دوم را جعل معنوی.

جعل مادی به بیان قانون­گذار در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به وضعیتی گفته می­‌شود که سند یا شی غیرحقیقی ساخته می­‌شود، این ساخته شدن معمولا از روی نمونه حقیقی صورت می­‌پذیرد، برای مثال اسکناس جعلی از روی نمونه حقیقی آن ساخته می­‌شود اما اعتبار و کاربرد اسکناس حقیقی را دارا نیست.

نوع دیگر از جعل مادی زمانی است که سند حقیقی در دست قرار دارد و مرتکب تغییری در آن ایجاد می‌­کند، تغییر می‌تواند در بخشی از محتوای سند باشد، برای مثال عباراتی از سند را محو کند و یا می‌­تواند در مهر و امضای سند باشد، همچنین ممکن است مهر شخص ثالث در اختیار مرتکب باشد و وی بدون رضایت مالک از مهر در جهت ناصواب استفاده نماید.

برای مثال مهر سردفتر را بر روی برگ نادرستی وارد کرده و به آن جنبه قانونی ببخشد، این حالت نیز به عنوان جعل مادی شناخته می­‌شود.

با این تعریف می­‌توان اینگونه نتیجه گرفت که کارت دانشجویی جعلی ممکن است ساختن یک کارت جعلی از روی نمونه حقیقی آن باشد و یا تغییر در کارت اصلی باشد، برای مثال تغییر در تاریخ اعتبار کارت واقعی.

در مقابل جعل مادی، جعل معنوی وجود دارد. در جعل معنوی سند حقیقی و معتبر است، حتی توسط اشخاص واجد صلاحیت نیز تنظیم شده است، همچنین بخشی از محتوای آن صحیح است، اما بخشی از محتوا برخلاف واقع تنظیم شده است.

در جعل معنوی معمولا تنظیم‌­کننده سند مطالب خلاف واقعی را در محتوای سند وارد می‌­سازد، برای مثال نام گواهان را در یک گزارش اشتباه وارد می‌کند، یا تاریخ تنظیم گزارش را برخلاف حقیقت ثبت می‌نماید و یا بخشی از مطالب بیان شده توسط اشخاص را در سند تنظیمی وارد نمی­‌سازد، کلیه موارد یاد شده به عنوان جعل معنوی شناخته می‌شوند.

اهمیت کارت دانشجویی

عناصر جرم جعل

با تعاریف و مصادیق جرم جعل آشنا شدیم، اما برای آن که مجازات بتواند به رفتاری وارد شود باید چند عنصر در کنار هم جمع باشد، عناصر سه‌گانه تشکیل جرم عبارتند از عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی. احراز وجود عناصر سه‌­گانه و انتساب آن به یک شخص خاص برای تحقق جرم و اجرای مجازات ضروری بوده و بر عهده مقام قضایی قرار دارد.

به عبارت دیگر اصل بر آن است که اشخاص بی­گناه بوده و جرمی مرتکب نشده‌­اند و این وظیفه مراجع قضایی است که خلاف آن را اثبات نمایند و راه احراز آن اثبات وجود عناصر سه­‌گانه به طور همزمان است. به همین سبب نیز دفاع مناسب از متهم برای رفع اتهام از وی ضروری است.

همان­طور که بیان شد عناصر سه­‌گانه­‌ای برای تحقق جرم باید وجود داشته باشند، عنصر اول که عنصر قانونی نام دارد پایه و اساس عناصر بعدی است و به معنای آن است که در متون حقوق کیفری رفتار خاصی به عنوان جرم شناسایی شده باشد.

وجود عنصر قانونی نه تنها به رفتار خاصی وجهه جزایی می‌­بخشد، بلکه عنصر مادی و در مواقعی معنوی آن را نیز تعیین می­‌کند. همان­طور که پیش از این بیان شد فصلی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرم جعل اختصاص داده شده است، پس بدیهی است که عنصر قانونی وجود دارد.

عنصر دوم را عنصر معنوی می‌­نامند، عنصر معنوی پیش­شرط تحقق یک جرم است و بدین معناست که شخص باید در ذهن خود قصد ارتکاب رفتار خاصی را داشته باشد که مشمول عنوان مجرمانه است، به عبارت ساده­‌تر از آن جایی که خاستگاه رفتار ذهن انسان است، ضروری است که قصد ارتکاب رفتار خاصی در ذهن وجود داشته باشد.

در مواردی علاوه بر انجام رفتار ضروری است که نتیجه خاص آن نیز مدنظر مرتکب باشد، برای مثال در قتل عمد ضروری است که شخص با علم و آگاهی رفتاری را مرتکب شود تا شخص خاصی را به قتل برساند، و در جرم جعل نیز ضروری است که شخص رفتاری را مرتکب شود که مشمول عنوان مجرمانه جعل باشد با این نیت که حیله و تقلبی رخ دهد.

عنصر نهایی را عنصر مادی جرم می‌­گویند. عنصر مادی به رفتاری اطلاق می‌­شود که مطابق با قانون جرم شناخته می­‌شود، عنصر مادی است که جرایم مختلف را از هم تفکیک می­‌کند.

خوشبختانه عنصر مادی جرایم به دقت در قوانین مربوطه شرح داده شده­‌اند، و برای مثال اگر برای یک جرمی تحقق سه شرط ضروری دانسته شده باشد، وجود تنها دو شرط برای انتساب جرم و اعمال مجازات کفایت نمی‌­کند.

در جرم جعل همان­گونه بیان شد عنصر مادی می‌تواند ساختن سندی باشد، می­‌تواند مخدوش کردن سندی باشد و نیز می­‌تواند تحریف محتوای یک سند باشد، در هر سه حالت باید قصد تقلب وجود داشته باشد. البته قانون­گذار علاوه بر اینکه عنصر مادی جعل را به طور کلی مطرح کرده است، مصادیقی از جعل که اهمیت خاصی داشته را به همراه مجازات هر کدام بیان داشته است.

حال که با تعریف جرم جعل و انواع آن آشنا شدیم، در ادامه به بررسی جعل کارت دانشجویی و مجازات آن و دریافت کمک از مشاوره حقوقی آنلاین پرداخته خواهد شد.

جرم جعل کارت دانشجویی

جعل کارت دانشجویی و مجازات آن

تا اینجا با جرم جعل آشنا شدیم و دیدیم که جرم جعل به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می­‌شود، در تحقق جرم جعل کارت دانشجویی هر دو گونه مادی و معنوی قابل تصور است اما ضروری است که اول نوع سند تعیین شود.

اسناد در یک تقسیم‌­بندی به عادی و رسمی تقسیم می­‌شوند، تفاوت نوع سند از نظر عادی یا رسمی بودن در ارزش اثباتی و اجرایی سند است، البته کاربردهای دیگری نیز برای آن‌­ها متصور است.

باید توجه داشت که اصل بر عادی بودن اسناد است، در نتیجه اگر در عادی بودن یا رسمی بودن سندی شک داشتیم و مدرکی دال بر رسمی بودن در دسترس نبود، فرض را بر عادی بودن سند می­‌گذاریم.

سند رسمی به اسنادی گفته می­‌شود که توسط مقام رسمی و در حین انجام وظیفه وی تنظیم شوند. با توجه به این تعریف به نظر می‌­آید که کارت­‌های دانشجویی را می‌­توان سند رسمی به شمار آورد.

با توجه به قانون ثبت احوال شناسنامه و کارت ملی اسناد رسمی هستند، همچنین با توجه به ‌قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی، صدور هرگونه کارت شناسایی اداری و صنفی مشروط بر قید شماره ملی بر روی آن شده است.

حال با توجه به اینکه کارت دانشجویی توسط متصدی دانشگاه در مقام انجام وظیفه ایشان تنظیم می­‌شود می‌­تواند سند رسمی حساب شود، البته ممکن است بیان شود که متصدی دانشگاه شخص رسمی نیست و در نتیجه کارت دانشجویی صادره توسط وی نیز سند عادی خواهد بود.

با وجودی که هر دو نظر فوق قابل توجه به نظر می­‌رسد، خوشبختانه حکم موضوع در ماده مربوطه از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. مطابق با قانون چنانچه شخصی مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی را جعل نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می­‌شود.

حال با توجه به اینکه کارت دانشجویی در حین تحصیل دانشجویان به ایشان اعطا می­‌شود و پس از فارغ‌ ­التحصیلی توسط دانشگاه محل تحصیل بازستانده می‌شود، می‌­تواند نوعی مدرک اشتغال به تحصیل به حساب آید و در نتیجه جعل آن مشمول مجازات مقرر یعنی یک تا سه سال حبس باشد.

در اینجا باید توجه داشت که جعل کارت دانشجویی و مجازات مقرر هم برای حالتی متصور است که شخصی کارت دانشجویی را از ابتدا ‌به گونه­‌ای که بتوان آن را با کارت دانشجویی حقیقی اشتباه گرفت و این شخص قصد حیله و تقلب نیز داشته است، و هم در حالتی که شخصی کارت واقعی را مخدوش می­‌نماید.

برای مثال نام دانشجو را تغییر می‌­دهد، شماره دانشجویی را مخدوش می‌­کند یا تاریخ اعتبار کارت را عوض می‌­کند، در تمام حالت‌های یاد شده جرم جعل کارت دانشجویی محقق بوده و مرتکب به یک تا سه سال حبس محکوم می‌­گردد.

نکته دیگری که از ماده مربوطه به دست می‌­آید این است که علاوه بر جعل کارت دانشجویی، چنانچه شخصی کارت جعلی را با آگاهی نسبت به جعلی بودن آن مورد استفاده قرار دهد، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده و مجازاتی برابر با جرم جعل کارت دانشجویی یعنی یک تا سه سال حبس به همراه خواهد داشت.

موضوع دیگری نیز در ماده مربوطه بیان شده است، بدین صورت که اگر مرتکب جرم در یکی از سازمان­‌ها یا موسسات یا وزارت­خانه‌­های دولتی مشغول به کار باشد به حداکثر مجازات یعنی سه سال حبس محکوم می­‌شود، این حکم برای کارکنان شهرداری و نهادهای انقلابی نیز جاری است.

به عنوان نکته پایانی باید توجه داشت که در هر دو حالت جعل کارت دانشجویی و استفاده از کارت جعلی دانشجویی با آگاهی نسبت به جعلی بودن آن، علاوه بر مجازات حبس جبران خسارات وارده نیز بر مرتکب بار می­‌شود، همچنین مطابق با آیین­‌نامه‌­های مربوط به دانشگاه قربانی جرم، ممکن از مجازات‌­های انتظامی بر وی بار شود.

ضرورت نگهداری کارت دانشجویی

مشاوره مجازات جعل کارت دانشجویی

در این نوشتار تلاش شد که جرم جعل و انواع آن معرفی گردد، همچنین عناصر و ارکان ارتکاب جرم جعل مورد بررسی قرار گرفت، در گام بعدی به موضوع جعل کارت دانشجویی و انواع مجازات­‌هایی که مرتکب با آن رو به رو خواهد شد پرداخته شد.

به همین سبب چنانچه نسبت به جرم جعل کارت دانشجویی سوالاتی داشتید و یا در مقام اتهام به انجام این جرم واقع شدید، می­‌توانید با وکیل و مشاورین متخصص بنیاد وکلا ارتباط گرفته و جواب سوالات خود را از ایشان بخواهید.

مشاوران بنیاد وکلا راهنمایی­‌های لازم در خصوص مجازات جعل کارت دانشجویی را از طریق وکیل تلفنی و آنلاین در اختیار شما قرار خواهند داد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا