جعلکیفری (جرائم)

مجازات جعل پاسپورت

پاسپورت یا گذرنامه یکی از مدارک شناسایی مهمی است که برای وارد شدن به کشورهای دیگر لازم است، بنابراین کسی که قصد سفر کردن به کشور دیگری را داشته باشد باید حتما پاسپورت داشته باشد.

از این رو ممکن است برخی افراد برای داشتن پاسپورت به کارهایی مانند جعل متوسل شوند. جعل پاسپورت از جمله جرایمی است که قانون­گذار برای آن مجازات تعیین کرده است.

نوشته های مشابه

در خصوص مجازات جعل پاسپورت و شکایت در این راستا مشورت اولیه خود را با وکیل آنلاین انجام دهید.

جرم جعل پاسپورت

جعل در معانی لغوی به صورت تقلب، دروغ، برگردادن حقیقت و تغییر دادن واقعیت مطرح می­‌شود و از جمله جرایمی است که در قانون برای آن مجازات‌های نقدی و حبس تعیین شده است.

مصادیق جرم جعل در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ه­ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این­ها به قصد تقلب.

یکی از رایج‌ترین جعل­‌ها، جعل پاسپورت یا گذرنامه است که در آن فرد جاعل اقدام به درست کردن یک پاسپورت تقلبی می­‌کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جرم جعل پاسپورت و عناصر تشکیل دهنده آن با بنیاد وکلا همراه باشید.

عناصر جرم جعل پاسپورت

مطابق قانون اساسی عناصر یا ارکان جرم، اجزای تشکیل ­دهنده جرم هستند که باید لزوما وجود داشته باشد تا بتوانیم عملی را جرم بنامیم. عناصر جرم به سه دسته تقسیم می‌شوند: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.

جعل پاسپورت ایرانی

عنصر قانونی جرم جعل پاسپورت

برای این که عملی جرم حساب شود باید در مرحله نخست قانونگذار آن فعل را جرم شناخته و مجازاتی برای آن در نظر گرفته باشد.

به عبارت دیگر عنصر قانونی جرم در واقع ماده قانونی است که در آن قانون­گذار جرم را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است. بنابراین رکن قانونی جعل پاسپورت مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی می­‌باشد.

عنصر مادی جرم جعل پاسپورت

عنصر مادی جرم در واقع رفتار و یا ترک رفتارهایی است که مطابق قانون جرم محسوب می‌­شود و قانون­گذار برای آن­‌ها مجازات تعیین کرده است.

عنصر مادی در جرم جعل پاسپورت شامل سه قسمت رفتار، اوضاع و احوال و نتیجه می‌باشد. رفتار در جرم جعل ساختن پاسپورت جعلی یا تغییر دادن پاسپورت است.

اوضاع و احوال در این جرم یعنی این که ساختن پاسپورت یا تغییر دادن آن باید متقلبانه باشد و قابلیت به اشتباه انداختن افراد را داشته باشد و افراد پاسپورت جعل شده را با  پاسپورت اصلی اشتباه بگیرند.

البته این مورد کافی است و لازم نیست افراد حتما به اشتباه بیفتند، همین که این قابلیت را داشته باشد جرم جعل محقق شده است. در نهایت نتیجه در جرم جعل پاسپورت یعنی ضرر رساندن به افراد لازم نیست چرا که این جرم یک جرم مطلق می‌­باشد.

عنصر معنوی جرم جعل پاسپورت

عنصر معنوی یا روانی یعنی به منظور تحقق جرم جعل، فرد جرم را با اراده، آگاهی و اختیار انجام دهد. جهت تحقق عنصر معنوی در جرم جعل پاسپورت، مرتکب جرم باید علاوه بر نیت ساختن یا تغییر دادن پاسپورت نیت فریب دادن اشخاص با استفاده از این پاسپورت را نیز داشته باشد.

ارائه پاسپورت جعلی

مجازات جرم جعل پاسپورت

با توجه به این­که پاسپورت یک سند رسمی می‌­باشد، مجازات جعل آن مطابق مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌گردد.

متخصصین بنیاد وکلا آماده­‌اند تا با ارائه خدمات وکیل تلفنی به سوالات شما عزیزان در مورد جرم جعل پاسپورت و مجازات­‌های آن پاسخ دهند.

در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی درباره جعل اسناد رسمی این چنین آمده است: هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته­‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن­‌ها از ‌نوشته­‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه­‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت پنجاه میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.

همچنین مطابق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا پنجاه میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مجازات استفاده از پاسپورت جعل شده

به موجب ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) (در اینجا منظور پاسپورت جعلی است) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به پنجاه میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات استفاده از پاسپورت دیگران

استفاده از پاسپورت دیگری هم مطابق آن چه در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون گذرنامه آمده است جرم محسوب می­‌شود و شامل مجازات می­‌شود.

مطابق ماده ۳۷ قانون گذرنامه هر کس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالما عامدا به مراجع مربوط تسلیم نماید به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌­شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس‌ تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

همچنین به موجب ماده ۳۸ قانون گذرنامه هر کس از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور یا خروج از آن استفاده نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا ‌یک سال محکوم می‌­شود.

مجازت جعل پاسپورت در دادگاه

مجازات جعل عکس پاسپورت

در صورتی که فردی یک پاسپورت را با عکس دیگری و مشخصات غیر واقعی بسازد مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی از مصادیق جعل و تزویر به حساب می‌آید.

در این حالت اگر مجرم مسئول دولت نباشد به جبران خسارت وارده، حبس از شش ماه تا سه سال یا جریمه نقدی معادل سه تا هجده میلیون ریال محکوم می­‌شود.

مجازات جرم ورود و خروج غیرقانونی از کشور

ورود و خروج افراد به کشور بدون گذرنامه جرم است. مطابق ماده ۳۴ قانون گذرنامه هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود، به حبس از ۱ تا ۲ سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار تا ‌پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد.

همچنین به موجب ماده ۳۵ هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به ۲ ماه تا یک سال حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا‌ پانصد هزار ریال محکوم می‌گردد.

بر حسب ماده ۳۵ مکرر هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد، به یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم‌ گذرنامه باشد، به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور

مطابق ماده ۱ قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، هر کس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از‌ کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد:

 • الف: در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی‌ الارض نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد‌ شد.
 • ب: چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع‌ الخروج یا ممنوع‌ الورود یا قاچاق­چی باشد مرتکب به دو تا هشت سال حبس و جریمه نقدی از دویست و پنجاه میلیون تا پانصد و بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 • ج: چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد، مرتکب به مجازات دو تا چهار سال حبس محکوم خواهد شد.
 • د: در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
 • هـ: در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.‌
 1. تبصره ۱: در صورتی که عبور دهنده از کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت باشد و با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این عمل شده ‌باشد، علاوه بر مجازات­‌های فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم­ می‌گردد.
 2. تبصره ۲: علاوه بر مجازات­‌های مقرر کلیه اموالی که از این طریق به دست آمده است طبق بند ۳ ماده ۵ قانون مجازات‌­های اسلامی و قانون نحوه ‌اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی عمل خواهد شد.

تشخیص پاسپورت جعلی

انواع پاسپورت

پاسپورت یکی از مدارک شناسایی رسمی بین‌المللی است که از سمت دولت برای شهروندانی که قصد خروج از کشور و ورود به کشور دیگری را دارند صادر می‌شود. به طور کلی در ایران سه نوع پاسپورت داریم: پاسپورت عادی، پاسپورت دیپلماتیک و پاسپورت خدمت.

پاسپورت عادی یا توریستی

پاسپورت عادی یا توریستی برای اهدافی مثل تحصیل، تجارت و یا فعالیت‌­های گردشگری صادر می­‌شود و افراد با در دست داشتن این نوع گذرنامه می‌­توانند به راحتی از کشور خارج شوند.

پاسپورت دیپلماتیک

پاسپورت دیپلماتیک همانطور که از اسمش مشخص است برای افراد سیاستمدار در ایران صادر می­‌شود. چون در برخی مواقع سیاست­‌های صدور پاسپورت در مورد دیپلمات­‌ها و افراد دارای مقام با دیگر افراد تفاوت دارد.

پاسپورت خدمت

پاسپورت خدمت برای کارمندان دولت، با هدف اعزام به سفرهای کاری و دولتی صادر می­‌شود و قوانین صدور آن مشابه پاسپورت دیپلماتیک است.

شرایط اخذ پاسپورت

برای دریافت پاسپورت در ایران مدارکی مانند اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه و یا تائیدیه ثبت احوال، اصل آخرین گذرنامه (برای تمدید مهلت اعتبار پاسپورت) و یک قطعه عکس ۶*۴ جدید و رنگی به صورت تمام ­رخ لازم است. افراد بالای ۱۵ سال باید گواهی اشتغال به تحصیل و دفترچه بیمه خود را نیز ارائه دهند.

برای آقایان ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت و یا موافقت­نامه سازمان وظیفه عمومی الزامی است، البته برای آقایانی که بالای ۵۰ سال سن دارند ارائه کارت پایان خدمت الزامی نیست.

همچنین مردانی که مشمول خدمت سربازی هستند باید با مراجعه به سازمان وظیفه عمومی از این سازمان اجازه خروج  از کشور بگیرند. افرادی که زیر ۱۸ سال سن دارند تنها با اجازه ولی یا قیم خود می­توانند پاسپورت بگیرند.

خانم­‌های متاهل نیز باید از شوهرشان موافقت نامه کتبی گرفته و همراه داشته باشند. بنابراین برای افراد زیر پاسپورت صادر نمی­‌شود:

 • آقایانی که کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نداشته باشند.
 • خانم‌­های متاهلی که اجازه از همسر نداشته باشند.
 • افراد زیر ۱۸ سالی که از سرپرست یا قیم خود اجازه نداشته باشند.
 • افرادی که ممنوع الخروج هستند.
 • افرادی که در خارج از ایران به کارهای خلاف و به دور از اخلاق و قانون می‌پردازند و دارای سوء شهرت و یا دارای سوء پیشینه هستند.
 • اشخاصی که سفر آن­‌ها مطابق با تشخیص مقامات قضایی به صلاح نباشد.

نحوه مجازات پاسپورت جعل شده

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم جعل پاسپورت

حکم جرم جعل پاسپورت در دو صورت جاری می‌­شود:

 1. این جرم، توسط مدعی العموم یا ضابطین قضایی گزارش شود.
 2. شکایت خصوصی در این رابطه ثبت شود. هدف در این قسمت بررسی نحوه شکایت از این جرم می­‌باشد.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم جعل گذرنامه، جهت صدور حکم مجازات آن، به این صورت است که ابتدا شاکی باید در سامانه ثنا حساب کاربری تشکیل ­دهد، این کار را می‌­تواند از طریق سایت و به صورت الکترونیکی یا به صورت حضوری با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی انجام دهد.

سپس شکواییه مربوط به جعل پاسپورت را شخصا یا به همراه وکیل تهیه کرده و پس از پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه دفاتر خدمات قضایی، نسبت به ثبت و ارسال شکوائیه خود، اقدام کند.

دفاتر خدمات قضایی شکوائیه را به دادگاه ارسال می­‌کنند و پرونده جرم جعل پاسپورت در دادسرا تشکیل شده و تحقیقات مقدماتی در خصوص آن آغاز می‌­گردد.

بر اساس شرایط و نتیجه تحقیقات مقدماتی، در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در غیر این صورت، قرار جلب به دادرسی، صادر خواهد شد.

در صورتی که قرار جلب به دادرسی صادر شود، پرونده برای صدور کیفر خواست به  دادستان ارسال می‌شود و سپس پرونده برای رسیدگی­‌های بیشتر و صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال می­‌شود.

در دادگاه کیفری، محتویات پرونده، نتایج تحقیقات و ادله اثبات ارائه شده بررسی می‌­شود. در نهایت پس از شنیدن اظهارات شاکی و مشتکی عنه حکم مجازات برای جعل پاسپورت صادر می­‌شود.

بعد از به پایان رسیدن مهلت اعتراض و قطعی شدن رای دادگاه، پرونده مجددا به دادسرا ارسال می­‌شود تا حکم اجرایی شود.

وکیل یا مشاوره حقوقی در مجازات جعل پاسپورت

پرونده‌­های مربوط به جعل پاسپورت پیچیدگی­‌ها و دشواری­‌های مخصوص به خود را دارند. بنابراین داشتن تجربه، آگاهی و اطلاعات حقوقی در رابطه با این موضوع، می­‌تواند در روند حل پرونده بسیار تاثیرگذار باشد، به همین دلیل داشتن وکیل جعل یا مشورت با مشاور حقوقی مجرب می­‌تواند کمک فراوانی بکند.

برای سهولت دسترسی به مشاوره حقوقی جعل با وکلای مجرب در خصوص پرونده‌­های جعل پاسپورت می­‌توانید از بنیاد وکلا کمک بگیرید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا