عمومی

شکایت حقوقی چیست؟ | ۶ نکته مهم در خصوص شکایت حقوقی

دعاوی که در دادگاه یا دیگر مراجع قضایی مطرح می‌گردد، به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؛ دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری. البته به آن‌ها شکایت حقوقی و شکایت کیفری نیز گفته می‌شود.

همانطور که از اسم این دو قسم دعوی برمی‌آید دعاوی کیفری مربوط به جرم و جنایات و شکایاتی است که افراد از دیگری بابت انجام جرمی دارند. اما دعاوی حقوقی حوزه بسیار گسترده‌تر و عام‌تری دارد و بهتر است گفته شود سایر دعاوی که در دسته شکایت کیفری قرار نمی‌گیرد، وارد دسته شکایت حقوقی می‌شوند.

به بیان بهتر بخش اعظمی از پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها مطرح است مربوط به دعاوی و شکایات حقوقی است و پرونده‌های کیفری حجم به نسبت کمتری دارند.

علت بیشتر بودن حجم پرونده‌های حقوقی و همچنین گسترده‌تر بودن موضوعات شکایت حقوقی این است که با زندگی شخصی افراد رابطه بیشتری دارد و هر کسی در زندگی خود حتما با یک مشکل و مسئله حقوقی مواجه شده است.

در واقع همان بحث‌ها و اختلاف‌هایی که میان دو نفر بر سر موضوعات مختلف به وجود می‌آید، اختلاف حقوقی است که منجر به طرح شکایت و دعوای حقوقی می‌شود.

هر اتفاقی که در زندگی ما می‌افتد از زمان تولد تا ازدواج و مرگ آثار حقوقی دارد و همین امر هم باعث می‌شود همه افراد با مشکلات حقوقی مواجه شده باشند.

آشنایی با قوانین و مقررات کشور و قواعدی که حاکم برا محاکم قضایی است مسئله‌ای مهم و بسیار ضروری برای هر شخص است. اما همه افراد جامعه نمی‌توانند بر این قواعد و مقررات تسلط پیدا کنند و به دلیل آن که جامعه در این روزها رو به تخصصی‌تر شدن امور قدم برداشته است مسائل حقوقی هم مشمول این امر شده و بهتر است برای حل آن‌ها به یک فرد متخصص مراجعه نمود.

افرادی که در زمینه حقوقی تخصص دارند، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی هستند. افراد می‌توانند به آن‌ها در قالب وکیل تلفنی یا حضوری مراجعه کنند و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

اما در ادامه این مطلب تصمیم داریم شکایت حقوقی را بیشتر بررسی کنیم. با مطالعه این مقاله می‌توانید اطلاعات مفیدی همچون تعریف و انواع شکایت حقوقی، تنظیم دادخواست حقوقی، تفاوت‌های شکایت کیفری با شکایت حقوقی و نحوه تشخیص کیفری بودن یا حقوقی بودن یک موضوع به دست آورید. پس حتما تا پایان همراه ما باشید.

شکایت حقوقی به چه معناست؟

در تعریف شکایت حقوقی باید بگوییم که زمانی که حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر تضییع می‌شود، شخص به این فکر می‌افتد که به نوعی حق ضایع شده خود را بگیرد و طرف مقابل را وادار کند خسارتش را جبران کند.

در این نوع دعوی برخلاف شکایت کیفری جرمی وقوع نیفتاده و شخص مجازات نمی‌شود. تنها باید حق تضییع شده فرد زیان دیده را جبران نماید.

در حقیقت قانون از حقوق افراد در جامعه در مقابل یکدیگر حمایت کرده است و برای آن‌ها این حق را در نظر گرفته که هر کسی توسط عمل دیگری حق خود را از ست داد و یا دیگری مزاحم اجرای حق او شد، به دادگاه مراجعه کرده و از حمایت قانون بهره‌مند شود.

شکایت حقوقی خود به دو دسته تقسیم می‌شود شکایت حقوقی مالی و شکایت حقوقی غیرمالی.

کسی که در یک مرجع حقوقی اقدام به طرح دعوای حقوقی می‌کند باید مراحل زیر را پشت سر بگذارد:

 1. ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی صالح
 2. باطل کردن تمبر و پرداخت نمودن هزینه دادرسی
 3. ثبت کردن پرونده و ارجاع دادن آن به مرجع قضایی صالح
 4. ثبت نمودن پرونده در دفتر دادگاه و تعیین شدن وقت جلسه رسیدگی
 5. شرکت در جلسه‌های دادرسی و حل و فصل اختلاف
 6. صدور رای (حکم – قرار)
 7. واخواهی
 8. تجدیدنظرخواهی
 9. فرجام خواهی
 10. و در نهایت اجرای حکم

تنظیم شکایت حقوقی

چگونگی اقامه شکایت حقوقی و شرایط آن

برای آن که بتوانید یک شکایت یا به بیان بهتر یک دعوای حقوقی طرح کنید لازم است که در مرحله اول اقدام به تنظیم دادخواست کنید.

در این خصوص ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.»

بنابراین به موجب این ماده اولین قدم در طرح شکایت حقوقی تنظیم دادخواست است و پس از آن باید این دادخواست را به دفتر دادگاه صالح و اگر چند شعبه داشت به دفتر شعبه اول ارائه کرد.

مدیر دفتر دادگاه نیز دادخواست شما را دریافت و آن را ثبت کرده و بعد رسیدی حاوی اطلاعاتی همچون نام خواهان، نام خوانده، تاریه تسلیم دادخواست و غیره به همراه شماره ثبت به شخص دادخواست دهنده، می‌دهد و بعد تاریخ تسلیم را درج می‌کند.

زمانی که دادگاه در آن شهر دارای چند شعبه باشد، دفتر شعبه در هنگام دریافت دادخواست و ثبت آن باید آن را پس از کسب نظر رئیس شعبه یا معاون آن، به یکی از شعب ارجاع دهد.

البته اکنون دیگر دادخواست‌ها و شکایات حقوقی در دفتر یا شعبه دادگاه ثبت نمی‌شود بلکه مردم برای تنظیم دادخواست خود باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر خود مراجعه کرده و در آن جا پس از دریافت فرم مخصوص دادخواست، شکایت خود را به ثبت برسانند.

این دفاتر خود دادخواست را به پرونده صالح ارجاع می‌دهند و دادگاه نیز وقت رسیدگی را تعیین و به اطلاع طرفین می‌رساند.

اما طرفین دعوی یا شکایت حقوقی چه کسانی هستند؟ طرفین دعوی خواهان و خوانده هستند و خواهان کسی است که شکایت حقوقی را طرح کرده و مدعی است حقی از او ضایع شده و خوانده نیز کسی است که دعوی بر علیه او اقامه شده و ادعا بر علیه اوست.

خواهان دعوی یا شکایت حقوقی را اقامه می‌کند و خوانده نیز مدعی علیه است یعنی که ادعا برعلیه او واقع شده است. رایی که دادگاه پس از شنیدن دفاعیات هر دو طرف و مدارکی که از سوی آن‌ها ارائه شده صادر می‌کند یا به نفع خواهان و یا به نفع خواند هخواهد بود. درحقیقت نمی‌توان به هیچ طریقی تضمین کرد که چه کسی پیروز دعوی خواهد بود.

نحوه تنظیم دادخواست برای شکایت حقوقی

گفتیم که اولین مرحله برای اقامه شکایت حقوقی تنظیم دادخواست است. قانونگذار در مورد دادخواست سختگیری‌های زیادی داشته و و قید کرده که باید در برگه‌های چاپی مخصوص تنظیم شود. این مورد در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مورد حکم قرار گرفته است.

به موجب ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به این صورت تنظیم شود: «دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

 1. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان. تبصره- در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
 2. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
 3. تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
 4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
 5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
 6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
 7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
 • تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
 • تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.»

اما احتمالا این سوال پیش می‌آید که اگر در تنظیم دادخواست هر یک از این موارد رعایت نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ضمانت اجرای عدم رعایت این موراد از قرار زیر است:

اگر خواهان محل اقامت خوانده را نداند و یا اگر خوانده مجهول المالک باشد، لازم است ابلاغ خوانده در یک نوبت در روزنامه چاپ شود و در صورتی که با انتشار در روزنامه نیز کسی مراجعه نکند، دادگاه حکم را به شکل غیابی صادر می‌کند.

در صورتی که خواهان در تنظیم دادخواست محل اقامت و نشانی خود را قید نکند، مطابق با ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف ۲ روز از تاریخ رسید دادخواست، مدیر دفتر دادگاه آن را رد می‌کند.

از دیگر مواردی که اهمیت بسیار زیادی دارد، تعیین خواسته و بهای آن است. گفتیم که شکایت حقوقی یا از نوع مالی است یا غیرمالی. دعوای حقوقی مالی مانند طلبی است که از کسی داریم و برای مطالبه آن از طریق حقوقی اقدام می‌کنیم.

دعوای غیرمالی نیز مانند درخواست طلاق و یا الزام به تمکین است. در دعاوی مالی باید بهای خواسته را تعیین کنیم مثلا مقدار بدهی را بنویسیم در دعاوی غیرمالی هم باید اسم دعوی را در قسمت خواسته بنویسیم.

از دیگر مواردی که نقش بسزایی در دادخواست و در اثبات ادعای خواهان دارد ادله و مدارک خواهان دال بر اثبات ادعای خویش است. مثلا اگر دعوای شما مربوط به الزام به تمکین است باید به دادخواست خود کپی سند ازدواج، شهارت شهود و غیره را ضمیمه کنید.

رسیدگی به شکایت حقوقی

هزینه دادرسی شکایت حقوقی چقدر است؟

برای آن که بتوانید یک شکایت حقوقی مطرح کنید، لازم است که هزینه دادرسی بپردازید. درحقیقت زمانی رسیدگی به دادخواست شما شروع می‌شود که شما هزینه دادرسی را پرداخت نمایید.

در ابتدا این خواهان است که باید هزینه دادرسی را پرداخت کند زیرا او در ابتدا شکایتی را اقامه کرده است و باید به صورت کامل هزینه دادرسی آن شکایت را پرداخت نماید.

حال اگر ادعای خواهان اثبات و پیروز در دعوی شد، (به عبارتی رأی به نفع او صادر شد) خوانده علاوه بر جبران خسارت خواهان و احقاق حق او، محکوم به پرداخت هزینه‌هایی که خواهان کرده است اعم از هزینه دادرسی و حتی هزینه وکیل نیز می‌شود.

اما ممکن است خواهان در همان ابتدا توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد.  در این حالت باید درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدهد و اهسار خود را ثابت کند. البته دادگاه درمورد معسر بودن یا نبودن او تصمیم‌گیری می‌کند.

بعضی از اقسام دعاوی و شکایات حقوقی

کسی که ادعا می‌کند حق او از طریق شخصی ضایع شده و رفتار آن شخص از مصادیق جرم نباشد، باید برای اثبات ادعا و احقاق حق خود دعوا یا شکایت حقوقی مطرح کند.

کسی که بر علیه او ادعا مطرح می‌شود، خوانده نام دارد و چون عمل او جرم محسوب نیست برای او مجازات نیز تعیین نمی‌شود، اما باید حق ضایع شده خواهان را جبران کند.

برخی از مصادیق شکایت حقوقی از قرار زیر است:

دعاوی مربوط به قراردادها

این نوع دعاوی شامل اثبات مالكيت دادخواست تخليه، تقسيط بدهی، خلع ید، تنظیم اسناد و تحویل مبیع، استرداد مورد معامله، افزايش اجاره‌بها، باطل کردن معامله‌ها، فسخ قراردادها، دستورهای جلوگیری بر نقل و انتقال، صدور قرار تامین خواسته در اموال غیرمنقول، مطالبه اجرت المثل ايام تصرف، قلع و قمع، مطالبه ديون و خسارات، مطالبه اجاره‌بها و غیره می‌شود.

دعاوی مرتبط با اسناد سجلی

این دسته از دعاوی شامل باطل کردن شناسنامه، تغییر نام در شناسنامه، صدور المثنی شناسنامه با تاریخ واقعی تولد افراد و دیگز دعاوی مربوط به ثبت احوال می‌شود.

دعاوی مربوط به حقوق خانواده

دعاوی خانواده موارد گسترده‌ای را شامل می‌شود از جمله: اثبات زوجیت دائم و ازدواج موقت از طرف مرد و زن، تمکین و عدم تمکین، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، مطالبه مهریه و موارد مربوط به اعسار، دادخواست دریافت اجازه ازدواج از دادگاه به دلیل خودداری پدر از اذن به ازدواج بدون دلیل شرعی و قانونی، تقسیط مهریه، خسارات مربوط به برهم خوردن نامزدی، ابطال عقد نکاح به دلیل وجود اکراه، طلاق یک طرفه از طرف زوج و زوجه، طلاق توافقی، اجازه ازدواج مجدد و غیره.

دعاوی تجاری

مصادیق دعاوی تجاری عبارت است از انحلال شرکت عام و خاص، دیون شرکت سهامی، دعاوی ورشکستگی شرکت تجاری یا اشخاص تاجر، انحلال شرکت های مختلط سهامی و غیره.

دعاوی حسبی

مهر و موم ترکه متوفی، حکم رشد از طرف دختر و پسر، حصر وراثت، تقسیم ترکه، تعیین سهم ارث و غیره از جمله دعاوی حسبی است.

کدام مراجع صلاحیت رسیدگی به شکایت حقوقی را دارند؟

چیزی که واضح است این است که شکایات حقوقی باید در مراجق قضایی حقوقی رسیدگی شوند نه مراجع کیفری.

البته هر دعوای حقوقی را نمی‌توان در هر مرجع حقوقی مطرح کرد و هر شکایت حقوقی باید در دادگاه صالح خودش مطرح گردد. در ادامه برخی از مراجع قضایی حقوقی را معرفی خواهیم کرد.

دادگاه عمومی حقوقی

دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به همه شکایات و دعاوی حقوقی را دارد مگر آن‌هایی که در صلاحیت دادگه خاص است. این دادگاه بنا به صلاحدید رئیس قوه قضاییه در محل‌هایی تشکیل می‌شود. همچنین رئیس قوه قضاییه قلمرو محلی و تعداد شعب آن را مشخص می‌کند.

گفتیم که دادگاه عمومی حقوقی به همه پرونده‌هایی که جنبه حقوقی دارند صالح برای رسیدگی است. اگر دعوایی در صلاحیت این دادگاه نباشد، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می‌دهد.

به عنوان مثال شکایت حقوقی افراز ملک، در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک (مرجعی اختصاصی) است. بنابراین از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است.

انواع شکایت حقوقی

دادگاه خانواده

با تصویب نسخه جدید قانون حمایت از خانواده در اسل ۹۱، دادگاه خانواده به صورت یک دادگاه مجزا و یک مرجع اختصاصی تشکیل شد.

تا قبل از این قانونف دعاوی خانواده در همان دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌شد. در ماده ۴ این قانون صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شده است. به موجب این ماده

«رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

 1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
 2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
 3. شروط ضمن عقد نکاح
 4. ازدواج مجدد
 5. جهیزیه
 6. مهریه
 7. نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت
 8. تمکین و نشوز
 9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
 10. حضانت و ملاقات طفل
 11. نسب
 12. رشد، حجر و رفع آن
 13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
 14. نفقه اقارب
 15. امور راجع به غایب مفقود الاثر
 16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
 17. اهدای جنین
 18. تغییر جنسیت.»

شورای حل اختلاف

از دیگر مراجعی که به دعاوی و شکایات حقوقی رسیدگی می‌کند، شورای حل اختلاف است. این مرجع با این هدف که اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی را منتهی به صلح و سازش کند، تحت نظر قوه قضاییه تشکیل شده است.

می‌توان اینگونه گفت که شورای حل اختلاف نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی زیادی را دارد و تقریبا در بیشتر مواقع شکایات به این مرجع ارجاع داده می‌شود.

البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که شورای حل اختلاف صرفا صلاحیت رسیدگی به شکایت حقوقی را نداشته و برخی از شکایت‌های کیفری که مستلزم صلح و سازش است هم به این مرجع انتقال داده می‌شود.

برخی از صلاحیت‌های شورای حل اختلاف از قرار زیر است:

 • دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا حد دویست میلیون ریال
 • دعاوی تعدیل اجاره بها
  دعاوی خانواده درمورد جهیزیه، مهریه و نفقه
 • صدور گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
 • دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به غیر از دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • جرایم تعزیری که تنها مجازات جزای نقدی درجه هشت دارند.
 • ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در مواردی که شورا درخصوص اصل دعوا رسیدگی کرده است.

چگونه تشخیص دهیم یک پرونده حقوقی است؟

بیشترین دغدغه‌ای که افراد دارند این است که زمانی که مسئله‌ای حقوقی برایشان ایجاد می‌شود، چگونه بفهمند که باید شکایت حقوقی مطرح کنند یا شکایت کیفری؟ به همین دلیل تیم حقوقی بنیاد وکلا تلاش کرده تا در این مطلب به شما یاد دهد که یک پرونده حقوقی را از کیفری تشخیص دهید.

در پرونده‌های حقوقی به طور معمول یک حق مالی یا غیر مالی توسط دیگری ضایع شده و شما به دنبال مطالبه آن حق هستید.

به عنوان مثال در حقوق خانواده وقتی شما درخواست طلاق می‌دهید در حقیقت یک پرونده حقوقی مطرح نموده‌اید و باید شکایت حقوقی تنظیم کنید. و یا زمانی که می‌خواهید از کسی بابت ملزم کردن او به تنظیم سند رسمی شکایت کنید باید شکایت حقوقی مطرح کنید.

درواقع به عبارت کلی باید چنین گفت هر زمان که خواستید علیه کسی شکایت کنید، تا زمانی که عمل آن شخص به موجب قانون مجازات اسلامی جرم شناخته نشود و برای آن مجازات تعیین نشده باشد، باید شکایت حقوقی یا همان دادخواست تنظیم کنید.

نکته: در پرونده‌های حقوقی برای شخص مقابل یا همان خوانده مجازات تعیین نشده است و شما تنها علیه او دادخواست داده‌اید که او را ملزم به انجام تعهداتش کنید.

البته گاهی برای اشخاصی که تعهدات خود را انجام نمی‌دهند در امور حقوقی نیز مجازات تعیین شده است مانند ماده ۲ قانون اجرای محکومیت مالی که اگر کسی بدهی خود را ندهد، به موجب حکم دادگاه به حبس محکوم می‌گردد و هرگاه دین خود را ادا کرد، از حبس آزاد خواهد شد. اما به صورت کلی پرونده‌های حقوقی جرم محسوب نشده و برای شخص مجازات کیفری به دنبال نخواهد داشت.

چگونه تشخیص دهیم یک پرونده کیفری است؟

موضوع پرونده‌های کیفری همیشه یک عمل مجرمانه است و کاری که شخص مقابل انجام داده در قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

در برخی از موارد قانونگذار بعضی از موراد حقوقی را چنان مهم دانسته که اگر شخص متعهد آن را انجام ندهد محکوم به مجازات کیفری می‌شود. مانند مسئله ترک انفاق که زن یا فرزند می‌توانند علیه مرد شکایت کیفری بابت ترک نفقه مطرح کنند.

مصداق دیگر فروش مال غیر است یعنی اگر شما ملک دیگری را بفروشید، مالک می‌تواند برعلیه شما شکایت کیفری مبنی بر فروش مال غیر مطرح نماید.

اگر بخواهیم برخی از مصادیق پرونده‌های کیفری را نام ببریم باید به رابطه نامشروع، قتل، جعل، چک بی محل، جرایم رایانه‌ای، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ایجاد مزاحمت، سرقت، توهین و افترا، تهدید و غیره اشاره کرد.

در هر صورت پیشنهاد ما این است که قبل از هرگونه اقدامی حتما با یکی از وکلا برای مشاوره حقوقی آنلاین سایت بنیاد وکلا مشوت کنید تا شما را راهنمایی کنند که موضوع شما پرونده حقوقی است یا کیفری.

تفاوت شکایت حقوقی با شکایت کیفری

با توجه به مطالبی که در فوق گفتیم برای آن که بهتر بتوانید شکایت حقوقی را از شکایت کیفری تشخیص دهید باید تفاوت‌های آن‌ها را بدانید. تفاوت شکایت حقوقی با شکایت کیفری از قرار زیر است:

 • شکایت کیفری برای عملی است که قانونگذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. نتیجه دادگاه نیز ممکن است منجر به محکوم شدن آن شخص به مجازات کیفری شود. در صورتی که در شکایت حقوقی مجازات وجود ندارد و فقط شخص ملزم به جبران خسارت شخص زیان‌دیده و انجام تعهداتش می‌شود.
 • شکایت کیفری فرم و برگه چاپی مخصوص ندارد و آن را می‌تواندر هر برگه‌ای نوشت اما شکایت حقوقی که همان دادخواست است باید حتما در برگه چاپی مخصوص نوشته شود درغیر این صورت دادگاه آن را نمی‌پذیرد.
 • برای آن که علیه شخصی شکایت کیفری کنید، باید این شکایت را ابتدا در دادسرا مطرح نمایید. دادسرا به این شکایت رسیدگی کرده و پس از انجام تحقیقات لازم اگر مدارک را برای مجرم بودن شخص لازم دید، کیفرخواستی صادر و پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد. اما
 • شکایات حقوقی مستقیما به دادگاه حقوقی ارجاع داده می‌شود و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
 • هزینه دادرسی دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری تفاوت دارد.
 • برخی از جرایم هستند که حتی اگر شاکی خصوصی نیز شکایت خود را مسترد کند، بازهم توسط دادستان مورد پیگیری قرار می‌گیرد زیرا آن جرم جنبه عمومی دارد مانند شکایات مربوط به رشوه، قتل، زنا و غیره. اما در پرونده‌های حقوقی صرفا با درخواست خواهان به جریان می‌افتد و هر موقع خواهان شکایت خود را پس بگیرد، رسیدگی به موضوع متوقف خواهد شد.
 • در دعاوی کیفری به کسی که شکایت می‌کند شاکی و به شخصی که علیه او شکایت مرح شده متشکی‌عنه یا متشاکی و یا متهم و به موضوع شکایت نیز اتهام گفته می‌شود. اما در دعاوی حقوقی به کسی که دعوی را مطرح می‌کند خواهان، به کسی که دعوی علیه او طرح شده خوانده و به موضوع دعوی نیز خواسته می‌گویند.
 • زمانی که شکایت کیفری مطرح می‌شود، از طریق صدور احضاریه فرد به جلسه دادگاه دعوت می‌شود ولی در شکایت حقوقی برای خوانده اخطاریه فرستاده شده و در آن تاریخ و ساعت جلسه دادگاه قید می‌شود.
 • در شکایت کیفری اگر شخص متهم توجهی به اخضاریه صادر شده نکرده و به جلسه دادگاه نرود، امکان جلب او وجود دارد در صورتی که در دعاوی حقوقی چنین امکانی وجود نداشته و قاضی در نهایت در غیاب او رای صادر خواهد کرد.

وکیل برای شکایت حقوقی

برای طرح شکایت حقوقی نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟

همانطور که در این مطلب مطالعه کردید، طرح شکایت حقوقی ممکن است کار ساده و راحتی به نظر بیاید، اما پیچیدگی‌ها و نکاتی دارد که هر کسی ممکن است از آن اطلاع نداشته باشد و بدون رعایت آن‌ها دادخواست خود را تنظیم نماید. این دادخواست ناقص از سوی دادگاه رد خواهد شد. بنابراین بهترین کار این است که با فردی که در این زمینه تخصص دارد مشورت کنید.

متاسفانه استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی در کشور ما به خوبی جا نیوفتاده است و بسیاری از افراد برای حل مشکلات حقوقی خود به وکیل و کارشناس حقوقی مراجعه نکرده و تصور می‌کنند خود می‌توانند آن را حل کنند. همین تفکر باعث می‌شود اقدامات درستی انجام ندهند و مشکل آن‌ها به مراتب بدتر هم بشود.

مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری و یا مشاور حقوقی می‌تواند بسیار موثر و کارآمد باشد و راه‌های سریع و آسان را پیش روی شما قرار بدهد. اگر می‌خواهید شکایت حقوقی مطرح کنید و نیاز به تنظیم دادخواست دارید، توضیه می‌کنیم از طریق سامانه بنیاد وکلا به یکی از وکلا یا کارشناسان حقوقی خوب و باتجربه متصل شده و با او در این زمینه مشورت کنید.

مشاوره برای طرح شکایت حقوقی و تنظیم دادخواست در بنیاد وکلا به شکل تخصصی انجام می‌گیرد شما با خیال راحت می‌توانید از خدمات این سایت بهره ببرید.

سوالات متداول

دادخواست چیست؟

دادخواست اولین قدم برای طرح شکایت حقوقی است. دادخواست باید در یک فرم مخصوص تنظیم شود و تمامی اطلاعات خواسته شده در آن درج گردد.

چگونه می‌توان دادخواست تنظیم کرد؟

برای تنظیم دادخواست اول بادی فرم مخصوص آن را تهیه و سپس تمام مواردی که در آن خواسته شده است را تکمیل کنید. در این خصوص می‌توانید از مشاوران حقوقی بنیاد وکلا کمک بگیرید.

در کدام قسمت دادخواست باید اسناد و مدارک را ضمیمه کرد؟

اگر برای اثبات ادعای خود مدرکی دارید باید آن را در قسمت اسناد مدارک دادخواست ضمیمه نمایید.

چه اقداماتی برای طرح شکایت حقوقی باید صورت بگیرد؟

در قدم اول باید دادخواست تنظیم کنید و سپس هزینه دادرسی را پرداخت کنید تا رسیدگی به موضوع آغاز گردد.

چگونه می‌توان پرونده حقوقی را پیگیری کرد؟

برای آن که متوجه شوید پرونده شما در چه مرحله‌ای قرار دارد می‌توانید از طریق سامانه ثنا آن را پیگیری کنید البته باید در این سامانه عضو باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۷ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا