خانوادهطلاق از طرف زن

شرایط طلاق از طرف زن چگونه است؟

در روابط زوجیت، همانطور که مرد می‌تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد، زوجه نیز از چنین امکانی برخوردار است. ارائه درخواست طلاق صرفا از طرف شوهر نمی‌باشد و زوجه بر اساس شرایط خاصی نیز می‌تواند تقاضای طلاق بنماید.

تقاضا کردن برای طلاق از طرف خانم، شرایطی دارد که در صورت رعایت آن‌ها، امکان طلاق گرفتن زن و شوهر از هم وجود دارد. زوجه برای طلاق گرفتن باید نزد دادگاه، دلیل بیاورد و این دلابل را به اثبات برساند تا دادگاه طبق خواسته او حکم طلاق را صادر کند.

نوشته های مشابه

خانم‌ها در مقایسه با آفایان برای طلاق گرفتن، از محدودیت هایی برخوردار هستند و نمی‌توانند به راحتی از همسر خود جدا شوند. البته که برای مردان نیز جهت طلاق گرفتن، محدودیت‌هایی وجود دارد و تا زمانی که حق و حقوق همسرشان را پرداخت نکنند، امکان ارائه درخواست طلاق وجود ندارد.

طلاق از طرف زوجه باید همراه با دلیل و مدرک موجه باشد و بدون دبیل، امکان طلاق گرفتن وجود ندارد.

علاوه بر دلیل، کسب رضایت شوهر نیز از دیگر موارد طلاق از جانب زوجه است. البته اگر دلایل طلاق از طرف زن، موجه و قانونی باشد، رضایت شوهر اهمیتی در صدور حکم طلاق ندارد و زوجه می‌تواند حکم طلاق را دریافت کند.

در رویه قضایی، زمانی که درخواست طلاق از طرف خانم باشد، پرونده طلاق نیاز به بررسی بیشتری از طرف دادگاه دارد و چه بسا ممکن است که مدت‌ها رسیدگی به پرونده به طول بیانجامد.

زوجه برای طلاق گرفتن، راه و روش‌های مختلفی دارد و بدون شرایط قانونی این امکان وجود ندارد که زن بتواند از زوج جدا شود. شرایط طلاق از طرف زن، به این صورت است که زوجه با داشتن دلایل قاطع و موجه و انجام مراحل طلاق، می‌تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد. طلاق از طرف زوجه نیازمند آن است که خواهان طلاق یعنی زن، تشریفات قانونی طلاق را رعایت کند و سپس اقدام به طلاق نماید.

شرایط مختلفی به منظور طلاق گرفتن از طرف زن در قانون بیان شده است که از جمله این شرایط می‌تواند به عسر و حرج و عدم پرداخت نفقه اشاره نمود. همچنین تحقق پیدا کردن شروط ضمن عقد نکاح نیز از دیگر موارد طلاق از طرف زن، می‌باشد.

در بین دلایل طلاق از طرف زن، موضوع عسر و حرج بیشتر مطرح می‌شود و این موضوع نشان از سخت و دشوار بودن شرایط زندگی زوجه با شوهر خود می‌باشد.

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن، بدین معناست که زوجه به صورت یک طرفه قصد جدا شدن از شوهر را دارد. در واقع زن بدون آن که شوهر اراده و اختیاری بابت طلاق داشته باشد، درخواست طلاق به دادگاه می‌دهد. در طلاق از طرف زن، شوهر قصدی بابت این که از همسر خود جدا شود، ندارد و زوجه می‌تواند در صورت رعایت شرایط طلاق، از او طلاق بگیرد.

در طلاق از طرف زن، در واقع زوجه می‌خواهد تمام تلاش و سعی خود را به کار گیرد تا حکم طلاق را از دادگاه اخذ کند. در مواردی که زن و شوهر به صورت دو طرفه قصد طلاق گرفتن دارند، دیگر طلاق از طرف زوجه مطرح نیست و در این صورت طلاق به صورت توافقی صورت می‌گیرد.

در طلاق از طرف زن، خواهان دعوا، زوجه بوده که دعوایی را علیه زوج مطرح می‌کند. ارائه درخواست طلاق به طرفیت شوهر است که از دادگاه تقاضا دارد تا حکم طلاق را صادر کند. طبق قانون تا زمانی که دادگاه مجوز لازم برای صدور حکم طلاق را صادر نکند، امکان ثبت طلاق در محضر وجود ندارد.

در روابط زوجیت، ممکن است که زوجه بخواهد از شوهر جدا شود و بر اساس مواردی که در قانون بیان شده است، جدا شدن یک طرفه زوجه کار چندان آسانی نیست و باید مراحل مختلفی برای طلاق طی شود. زوجه بدون دلیل امکان ارائه درخواست طلاق را ندارد و در صورت ارائه دادخواست طلاق، دادگاه درخواست او را نمی‌پذیرد.

در صورتی طلاق از طرف زن بدون دلیل امکان پذیر است که زوجه وکالت در طلاق داشته باشد و در این صورت زوجه این امکان را دارد تا حتی اگر دلیلی برای طلاق نداشته باشد، تقاضای طلاق کند.

وکالتی که شوهر به زوجه داده است، در واقع شرایط را برای طلاق گرفتن او فراهم نموده و در این صورت با شرایط بهتری می‌تواند از زوج جدا شود.

شرایط طلاق از طرف زن در دادگاه

آیا زوجه می‌تواند درخواست طلاق بنماید؟

با توجه به این که در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، عنوان شده است که شوهر می‌تواند با رعایت شرایط این قانون، هر زمان که بخواهد برای طلاق اقدام کند، منجر به بروز تصورات اشتباه در جامعه شده است و اغلب اینگونه تصور می‌شود که فقط شوهر، حق طلاق دارد و می‌تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد.

در جلسات مشاوره وکیل تلفنی و حضوری نیز به شما می‌گویند که شوهر حق طلاق به صورت مستقیم دارد و طلاق گرفتن از طرف شوهر نیازی به جلب رضایت زن نیست، اما زوجه نیز از حق طلاق برخوردار است و می‌تواند درخواست طلاق از همسر کند. امکان طلاق از طرف زن وجود دارد و در بسیاری از پرونده‌های طلاقی که در دادگاه مطرح است، متقاضی آن زوجه می‌باشد.

بر خلاف تصورات عامه، زوجه از حق طلاق برخوردار بوده و می‌تواند با رعایت تشریفات قانونی، دادخواست طلاق خود را به دادگاه بدهد. در طلاق از طرف مرد، ارائه دلیل الزامی در روند رسیدگی به پرونده ندارد اما در صورتی که درخواست طلاق از جانب خانم باشد، دادگاه از خواهان تقاضا دارد که برای طلاق، حتما دلیل بیاورد.

ارائه دلیل در طلاق از طرف زوجه، الزامی است مگر در برخی از موارد که زوجه بدون طلاق توانایی طلاق گرفتن را دارد. مواردی که زوجه مجاز به طلاق گرفتن بدون دلیل است، شامل وکالت در طلاق است که همین وکالت نامه طلاق، از طرف شوهر به زن داده شده است.

بنابراین امکان ارائه درخواست طلاق از طرف زن وجود دارد و طلاق گرفتن زوجه منوط به این است که دلایل موجه در دادخواست بیان شود.

اثبات دلیل در طلاق از طرف زوجه بسیار مهم است و اگر زوجه نتواند دلایل موجهی را برای دادگاه ارائه کند و در هر صورت دادگاه متقاعد برای صدور حکم طلاق نباشد، صدور گواهی عدم امکان سازش امکان پذیر نیست و درخواست طلاق زن رد خواهد شد.

شرایط لازم برای طلاق از طرف زن

همانطور که گفته شد، طلاق از طرف زن، منوط به آن است که درخواست طلاق همراه با دلیل باشد. ارائه دلیل در طلاق از طرف زن، الزامی است و زوجه باید حتما اگر تقاضای طلاق گرفتن را دارد، دلیل موجه در متن دادخواست ذکر کند.

هر دلیلی برای طلاق از طرف زوجه موجه نیست و بایستی دلایل مطرح شده با مواردی که در قانون عنوان شده است، مطابقت داشته باشد.

در پرونده‌های طلاق از طرف زن، دادگاه‌های خانواده با دقت به بررسی دلایل ذکر شده در دادخواست طلاق می‌پردازند و در صورتی که دلایل عنوان شده به اثبات برسند، صدور گواهی عدم امکان سلزش امکان پذیر است. برخلاف شوهر که برای طلاق، نیاز به ارائه دلیل ندارد، زوجه باید برای آن که بتواند از شوهر جدا شود، دلایل موجه بیاورد.

دلایلی که در ضمن دادخواست طلاق بیان شده است، بایستی به منظور صدور حکم طلاق به اثبات برسند و اگر زوجه بتواند با مدارکی که ضمیمه دادخواست نموده، دلایل ذکر شده را ثابت کند، دادگاه به جز صدور حکم طلاق، راه دیگری ندارد.

اثبات دلیل در طلاق از طرف زوجه نزد دادگاه، اعترض از طرف شوهر و یا عدم رضایت وی، مانع قانونی برای طلاق گرفتن زوجه نمی‌باشد.

در طلاق از طرف زوجه، جدای از مراحل و تشریفات طلاق که باید تمام آن‌ها رعایت شوند، شرایط طلاق بسیار مهم است و بدون احراز این شرایط، امکان صدور حکم طلاق وجود ندارد.

حال این که شرایطی که زوجه برای طلاق گرفتن نیاز دارد تا آن‌ها را در متن دادخواست عنوان کند، شامل موارد زیر است:

  • عسر و حرج
  • تحقق شروط ضمن عقد نکاح
  • غیبت شوهر به مدت چهار سال متوالی
  • وکالت در طلاق

زوجه به استناد شرایط فوق می‌تواند درخواست طلاق کند. از هر دلیل و شرایطی برای طلاق گرفتن زوجه، موضوعیت ندارد و تنها بر اساس مواردی که در طلاق از طرف زن بیان شده است، زوجه امکان طلاق دادن شوهر را دارد.

در ادامه با نظر وکیل آنلاین هر یک از شرایطی که منجر به طلاق گرفتن زوجه می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

شرایط قانونی طلاق گرفتن زن

طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج

شرایط مختلفی برای طلاق از طرف زن وجود دارد که یکی از آن‌ها در رابطه با عسر و حرج است. زوجه می‌تواند به استناد عسر و حرج تقاضای طلاق کند. عسر و حرج در واقع به لحاظ قانونی وضعیتی است که زوجه امکان تحمل زندگی با شوهر را ندارد و در این صورت می‌خواهد که هر چه زودتر از شوهر جدا شود.

وجود شرایط زندگی همراه با مشقت و سختی، می‌تواند باعث شود تا زوجه از دادگاه بخواهد که حکم طلاق را صادر کند. غیر ممکن شدن ادامه زندگی برای زوجه از جمله مواردی است که زن می‌تواند با رعایت تشریفات قانونی، درخواست طلاق به دادگاه بدهد.

زوجه برای رهایی از وضع موجود باید به مواردی که در قانون به عنوان عسر و حرج شناخته شده است، اشاره کند. به صرف این که زوجه در محضر دادگاه اعلام کند که زندگی با شوهر برای او غیر قابل تحمل شده است، دادگاه حکم طلاق را صادر نمی‌کند، بلکه صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج، منوط به ارائه موارد مزبور در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.

طبق این ماده، طلاق به دلیل عسر و حرج طبق موارد زیر انجام می‌شود:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب ‌العلاج روانی یا هر عارضه‌ صعب ‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

مصادبق عسر و حرج تنها به موارد فوق، محدود نمی‌شود، بلکه موارد دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند اثبات کننده عسر و حرج باشد. عدم رابطه جنسی لذت بخش می‌تواند به عنوان عسر و حرج زوجه شناخته شود که زن می‌تواند به استناد آن تقاضای طلاق کند. تایید یا رد موارد عسر و حرج، بسته به نظر قاضی دادگاه دارد.

طلاق از طرف زن به جهت تحقق شروط ضمن عقد نکاح

در سند ازدواج، شروطی در ۱۲ بند نوشته می‌شود که هر یک از این شروط می‌تواند منجر به ارائه درخواست طلاق از طرف زوجه شود. در واقع شروط ضمن عقد نکاح، در ارتباط با شروط طلاق می‌باشد که در صورت امضا شوهر، زوجه امکان ارائه درخواست طلاق را دارد.

در هر صورت اگر هر یک از شروط ضمن عقد تحقق پیدا کند، زوجه می‌تواند برای طلاق در دادگاه اقدام کند. تحقق شروط ضمن عقد نکاح، این امکان را برای زوجین به وجود می‌آورد که اقدام به طلاق گرفتن نماید. البته طلاق به استناد هر یک از شروط عقد، منوط به این است که شرایط مزبور به امضا شوهر رسیده باشد.

در واقع زمانی که دادخواست طلاق به دلیل تحقق یافتن شروط ضمن عقد نکاح، تقدیم دادگاه می‌شود، فاضی ابتدا عقدنامه طلاق را مورد بررسی قرار می‌دهد که متوجه این شود تا دلیل ذکر شده در دادخواست توسط شوهر در عقدنامه امضا شده است یا خیر. در صورت عدم امضا شوهر، زوجه نمی‌تواند بنا بر همان دلیل، درخواست طلاق نماید.

لازم به ذکر است که برخی از شروط ۱۲ گانه طلاق در موارد عسر و حرج نیز ذکر شده است که در این صوت زوجه می‌تواند طلاق به دلیل عسر و حرج را نیز مطرح کند. نپرداختن نفقه، ترک زندگی، سوء رفتار شوهر و بیماری صعب العلاج زوج از جمله مواردی است که در ضمن عقد نکاح، شرط شده و زوجه می‌تواند با استفاده از آن‌ها درخواست طلاق کند.

در واقع زوجه برای طلاق تنها می‌تواند به شروطی استناد کند که این شروط ضمن عقد نکاح به واسطه امضا شوهر مورد تایید وی باشد. بنابراین شوهر باید به این موضوع توجه داشته باشد که در صورت امضا شروط ضمن عقد نکاح، زوجه امکان طلاق گرفتن را دارد.

درخواست و شرایط طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن به دلیل غیبت شوهر به مدت چهار سال

غیبت کردن شوهر، از دیگر مواردی است که زوجه امکان ارائه درخواست طلاق را دارد. در واقع غیبتی که به صورت چهار سال متوالی از طرف شوهر باشد، به عنوان مو.ارد مجاز به طلاق گرفتن زوجه است. شوهری که برای چهار سال، زن و زندگی خود را ترک کرده است، در مقابل این حق زوجه است که درخواست طلاق به دادگاه بدهد.

البته منظور از غیبت شوهر بیش از چهار سال و درخواست طلاق از طرف زن به استناد قانون مدنی، غیبتی که مشمول مقررات غابب مفقودالاثر باشد. در صورتی که شوهر از لحاظ حقوقی مفقود الاثر باشد و این غیبت تا چهار سال به طول بیانجامد، امکان درخواست طلاق از طرف زوجه وجود دارد.

در واقع اگر غیبت شوهر به حدی باشد که از لحاظ حقوقی بتوان او را غایب مفقودالاثر در نظر گرفت، و این غیبت به مدت چهار سال به طول بیانجامد، حال زوجه این حق را دارد که از شوهر جدا شود. با در نطر گرفتن این شرایط، درخواست طلاق از طرف دادگاه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در این صورت زوجه می‌تواند بارعایت تشریفات خاص طلاق از شوهر جدا شود.

زوجه باید در دادخواست طلاق، غیبت کردن شوهر را به استناد مواد ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ قانون مدنی، عنوان کند. دادگاه با بررسی این شرایط و اگر مشخص شود که شوهر به مدت ۴ سال غیبت داشته و در نظر گرفتن موارد غیبت مفقود الاثر، در نهایت گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.

طلاق از طرف زن طبق وکالت در طلاق

طلاق از طرف زوجه به واسطه وکالت در طلاق یکی از موارد شایع طلاق می‌باشد. در صورتی که زوجه حق طلاق داشته باشد، شرایط برای طلاق گرفتن او راحت تر بوده و می‌تواند با استناد به وکالت نامه غیر مشروط طلاق از شوهر جدا شود. ارائه وکالت نامه طلاق با ارائه و اختیار شوهر انجام می‌شود و چنین حقی به زوجه داده می‌شود.

شوهر طبق قانون حق طلاق دارد و می‌تواند در زمان عقد و یا بعد از عقد، حق طلاق را طی وکالت نامه محضری به همسر خود بدهد. ارائه وکالت نامه طلاق، جدای از این که برای زوجه، مزایا دارد، اما تبعاتی برای شوهر به همراه خواهد داشت و زوجه می‌تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد.

وکالت نامه طلاق می‌تواند مشروط یا غیر مشروط تنظیم شود. وکالت نامه طلاق به صورت مشروط می‌تواند به یکی از شروط دوازده گانه طلاق ارتباط داشته باشد و زوجه تنها در صورتی می‌تواند از طریق وکالت نامه برای طلاق اقدام کند که شروط ذکر شده در وکالت نامه محقق شود.

در وکالت نامه طلاق مطلق یا غیر مشروط، حق طلاق به صورت وکیل در توکیل به زن داده شده و این امکان برای زن وجود دارد که هر زمان تمایل داشت، بتواند دادخواست طلاق به دادگاه بدهد.

زمانی که خانم از شوهر وکالت در طلاق داشته باشد، به منظور طلاق گرفتن لزومی به ارائه دلیل ندارد و می‌تواند طلاق همسرش را بگیرد. در واقع زوجه به نیابت ار شوهر برای طلاق اقدام می‌کند.

با توجه به این که امکان فسخ چنین وکالت نامه‌ای وجود دارد، برای برخورداری زوجه از حق طلاق باید به شیوه وکالت بلاعزل تنظیم شود تا زوج امکان بر هم زدن وکالت نامه را نداشته باشد. وکالت در طلاق می‌تواند به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج نوشته شود، اما طبق رویه دادگاه‌ها تنها وکالت نامه‌های محضری از اعتبار قانونی برخوردار هستند.

در واقع حتی اگر داشتن حق طلاق برای زن در عقدنامه ذکر شده باشد، ابن شرط به تنهایی نمی‌تواند حق طلاق را برای زن به وجود آورد و برای آن که زوجه بتواند به استناد وکالت نامه طلاق اقدام به طلاق گرفتن کند، باید وکالت محضری از شوهر داشته باشد.

طلاق از طرف زوجه به جهت نداشتن رابطه جنسی با شوهر

ازدواج کردن اهداف مختلفی در پی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، برطرف شدن نیازهای جنسی است. در مواردی که شوهر مشکل جنسی دارد و امکان داشتن رابطه جنسی مناسب برای زوجین فراهم نباشد، می‌تواند باعث شود تا زوجه بخواهد تقاضای طلاق کند.

داشتن نزدیکی و رابطه جنسی مناسب، جز یکی از حقوق اصلی زوجه به شمار می‌رود که به دلایل مختلف از زوجه از انجام چنین امری محروم بماند، می‌تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد.

مواردی مانند این که شوهر، بیماری جنسی دارد و به دلیل آن که امکان سرایت این بیماری به زن در رابطه هست، در این صورت زوجه ناچار به عدم نزدیکی با شوهر می‌باشد که این موارد می‌تواند منجر به درخواست طلاق از طرف زوجه باشد.

البته عدم امکان رابطه جنسی با شوهر نمی‌تواند به صورت مطلق دلیل موجهی برای طلاق گرفتن زن باشد اما زوجه می‌تواند این موضوع را به عسر و حرج ارتباط بدهد.  در واقع اگر برای دادگاه ثابت شود که نداشتن رابطه جنسی برای زوجه او را در وضعیت عسر و حرج قرار داده است، حال دادگاه می‌تواند حکم طلاق را صادر کند.

علی رغم این که نداشتن نزدیکی و مسائل مرتبط با روابط جنسی جز مصادیق ماده ۱۱۳۰  قانون مدنی نیست اما در تبصره ماده مزبور عنوان شده است که موارد دیگری که بتواند عسر و حرج زوجه را به اثبات برساند، می‌تواند از جمله موارد قانونی طلاق گرفتن زوجه باشد.

در واقع موارد ذکر شده در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، تنها ملاک دادگاه‌ها برای صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج نیست و موارد دیگری نیز  می‌تواند مصداق عسر و حرج را داشته باشد و منجر به صدور حکم طلاق گردد.

شرایط مالی طلاق از طرف زن

درخواست طلاق از طرف زن به دلیل نپرداختن نفقه

دلایلی که زوجه به استناد آن‌ها می‌تواند تقاضای طلاق کند، متنوع هستند و صرفا طلاق از جانب زوجه محدود به عسر و حرج نمی‌باشد. بلکه اگر شوهر تکالیف زوجیت را رعایت نکند، باعث می‌شود تا زوجه بخواهد از او جدا شود. یکی از وظایف اصلی مرد در رابطه مشترک، پرداخت نفقه است.

مرد وظیفه دارد که مخازج زندگی همسر خود را تامین کند و این موضوعی است که هم در شرع و هم در قانون به آن اشاره شده است.

عدم پرداخت نفقه این حق را برای زن به وجود می‌آورد که برای طلاق اقدامات لازم را انجام دهد. البته این موضوع در سند ازدواج به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نیز عنوان می‌شود که زوج امکان طلاق گرفتن به استناد آن را دارد.

در صورت خودداری از شوهر از پرداخت نفقه به مدت شش ماه و در صورتی که شوهر طبق حکم دادگاه مکلف به پرداخت نفقه شده باشد، حال این امکان برای زوجه وجود دارد که اقدام به طلاق گرفتن نماید. ناگفته نماند که زوجه در صورتی مستحق نفقه است که در برابر شوهر تمکین نماید.

در این صورت اگر شوهر در طرح دعوا طلاق از طرف زن بتواند با ارائه مدارک و اسنادی ثابت کند که زوجه از او تمکین نکرده است، دادگاه حکم طلاق را صادر نمی‌کند. بنابراین با این اوصاف و نبود موانع قانونی، نپرداختن نفقه می‌تواند به عنوان دلیل موجه جهت ارائه درخواست طلاق باشد.

تشریفات طلاق از طرف زوجه

با در نظر گرفتن دلایل موجه از طرف زوجه به منظور طلاق، لازم است که تشریفات خاص و قانونی طلاق رعایت شود. تشریفات طلاق از طرف زوجه بدین معناست که زن برای آن که بتواند از همسر خود طلاق بگیرد، باید ابتدا درسامانه تصمیم ثبت نام نموده و سپس نوبت مشاوره بگیرد.

با تاکید وکیل طلاق شرکت در جلسات مشاوره که پیش از طلاق صورت می‌‎گیرد، طبق قانون اجباری است و زوجه باید در ان جلسات شرکت کند.

با شرکت کردن زوجه در جلسات مشاوره و تایبد شخص مشاور، اگر تصمیم طلاق زوجه قطعی باشد و امکان منصرف شدن او از تصمیم طلاق وجود نداشته باشد، در این صورت گواهی عدم امکان انصراف از طلاق به او داده می‌شود.

با دریافت گواهی مزبور، تنظیم دادخواست طلاق و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی انجام می‌شود. دادگاه پرونده طلاق را به داور ارجع می‌دهد و بعد از مراحل داوری در طلاق، رسیدگی به پرونده در دادگاه انجام می‌شود.

با اثبات دلایلی که زوجه برای طلاق عنوان کرده است، دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند. با وجود این که زوجه برای طلاق دلیل محکمه پسند داشته است، دادگاه صدور حکم طلاق را منوط به رضایت شوهر در نظر نمی‌گیرد و با صدور حکم طلاق، زوجه این امکان را دارد که به محضر مراجعه کند.

شرایط طلاق

زوجه تنها از طریق گواهی عدم امکان سازش و سایر مدارک مربوطه امکان ثبت طلاق را دارد. تا زمانی که دادگاه مجوز طلاق و جدایی زوجین را صادر نکند، امکان این که زوجه برای ثبت طلاق به محضر مراجعه کند، وجود ندارد.

ثبت طلاق در دفترخانه بدون حکم دادگاه جرم محسوب می‌شود و افرادی که دست به انجام چنین کاری می‌زنند، طبق قانون مجازات می‌شوند.

مشاوره حقوقی تخصصی پیرامون شرایط طلاق از طرف زن

شرایط طلاق از طرف زن این است که برای درخواست طلاق دلیل داشته باشد که دلایل رایج در طلاق که خانم به استناد آن می‌تواند تقاضای طلاق کند را در مقاله مورد بررسی قراردادیم.

در هر صورت اگر پیرامون شرایط طلاق از طرف زن به مشاوره حقوقی نیاز دارید، می‌توانید از خدمات سامانه بنیاد وکلا استفاده کنید.

مشاوره حقوقی بنیاد وکلا در مورد طلاق به صورت حضوری و غیر حضوری قابل ارائه است که با شرایط متاسب می‌توانید از چنین خدماتی استفاده نمایید. به منظور ثبت سفارش مشاوره حقوقی طلاق از طرف زن با کارشناسان حقوقی ما در تماس باشید تا راهنمایی لازم در این زمینه ارائه شود.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا