ملکی

سند معارض و انواع تعارض در اسناد مالکیت

سند معارض: برابر تشخیص هیأت نظارت سند مالکیتی که ثبت آن مؤخر است سند مالکیت معارض نامیده می‌شود. اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت در یک روز باشد، سند مالکیتی که شماره ثبت آن ییشتر است و در صفحه موخر ثبت شده سند معارض خواهد بود.

از حیث معارض بودن مهم تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است نه تاریخ صدور سند مالکیت و تسلیم آن به مالک.

نوشته های مشابه

در این راستا شما می‌توانید در جلسات مشاوره حقوقی از اطلاعات دقیق و تخصصی بهره‌مند شوید.

انواع تعارضات در اسناد مالکیت

تعارض عین

هر گاه نسبت به ملکی کلا یا بعضا دو جلد سند مالکیت صادر شود تعارض در عین به وجود می آید؛ یعنی برای یک ملک یک سند مالکیت بنام الف و یک سند مالکیت بنام ب صادر می شود.

تعارض در حدود

اگر حد فاصل شمال ملکی بعنوان دیوار مشترک بملک مجاور محدود شده باشد و حد جنوب ملک مجاور به صورت دیوار اختصاصی به ملک مزبور تعریف شده باشد میگوییم تعارض در حدود ایجاد شده است.

تعارض در حقوق

چناچه در سند مالکیت ملکی حقی از ملک مجاور برای آن قائل شده باشند مثل حق عبور با حق مجرا و غیره ولی مالک و دارنده سند مالکیت ملک مجاور این حق را برای ملک مذکور نمی شناسد در این صورت می‌گوییم تعارض حقوق به وجود آمده است.

تعارض از لحاظ اشاعه و افراز

گاهی برای قسمتی از ملکی سند مالکیت مشاعی صادر می‌شود و برای قسمتی دیگر یا بقیه آن اشتباها سند مالکیت مفروز صادر می‌شود در این گونه موارد سند مالکیت از نظر اشاعه و افراز تعارض دارند. این موارد در جلسات مشاوره حقوقی تلفنی به وفور شنیده می‌شود.

دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نگردیده باشد سند معارض تلقی می‌شود. ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض سند مؤخر تاریخ را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه و دارندگان اسناد کتبا ابلاغ نمایند.

ماهیت سند معارض

در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز نداند ثبت محل مراتب را کتبا به دارنده سند مالکیت معارض ابلاغ می نماید.

چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعین تکلیف نهایی در دادگاه می تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند که نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده وتا زمان مسخص شدن تکیف نهایی به خریدار سند مالکیت جدید داده نمی‌شود و همین حکم در مورد انتقالات بعدی هم جاری است.

مجازات سند معارض

دارنده سند مالکیت معارض حق هیچ گونه معامله با آن سند را ندارد تا زمانی که حکم نهایی دادگاه معلوم شود ولی می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگران انتقال دهد.

تا زمانی که حکم نهایی سند مالکیت معارض ملک توسط دادگاه صادر نشود اقدام به افراز نمی‌شود. سر دفتران اسناد رسمی که با وجود اخطار اداره ثبت نسبت به سند معارض معامله انجام دهند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم می‌شوند. وکیل آنلاین بر این نکته تاکید دارد.

در اسناد مالکیت معارض دادگاه پس از رسیدگی سندی که جریان ثبتی آن صحیح انجام نشده است را باطل می کند.

مرجع تشخیص اسناد مالکیت معارض هیات نظارت ثبت استان محل وقوع ملک است. مرجع تجدید نظر آرا صادره از هیأت نظارت مادامی که به اجرا در نیامده باشد ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است.

در همین راستا برای طرح دعوی و اصلاح این نوع از اسناد می‌توانید از وکیل ملکی کمک بگیرید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا