سرقت

سرقت موتور سیکلت

سرقت که به معنای ربایش مال متعلق به دیگری است در کلیه جوامع انسانی و در کلیه ادوار تاریخ عملی ناپسند و ضد اجتماعی شناخته می­‌شده و به همین دلیل با واکنش اجتماع همراه بوده است.

واکنش‌­های اجتماعی در ادوار مختلف تاریخ چهره متفاوتی به خود می­‌گیرند، در زمانی انتقام­‌گیری شخصی ملاک جبران خسارات بوده است و در زمانی دیگر قانون و رعایت موازین قانونی، مجازات مرتکبین را مشخص کرده است.

نوشته های مشابه

در این نوشته قصد داریم به بررسی سرقت موتور سیکلت که یکی از حالت­‌های شایع از جرم سرقت است بپردازیم. در واقع در سال­‌های اخیر گزارش سرقت موتور سیکلت به کرات به چشم می­‌خورد، به همین دلیل در این نوشته قصد داریم به معرفی جرم سرقت، نحوه ایراد شکایت و مجازاتی که مرتکب در سرنوشت خود دارد را بررسی نماییم.

برای نیل به اهداف یاد شده نخست جرم سرقت معرفی خواهد شد که شامل بررسی گزاری نخست مقدمه یعنی ربایش مال متعلق به دیگری است، در بند بعدی نحوه طرح شکایت به کمک وکیل و پیگیری شکایت سرقت موتور سیکلت مطرح می­‌شود و در نهایت انواع حالت‌­های سرقت موتور سیکلت و مجازات مرتکب مطرح می­‌گردد.

معرفی جرم سرقت

جرم سرقت به معنای آن است که مال متعلق به دیگری توسط مرتکب ربوده شود. همین تعریف یک جمله‌ای ساده بسیار تفسیر و توضیح نیاز دارد. مهم‌ترین نکات آن شامل مال، تعلق مال به دیگری و عنصر ربایش است. برای آن که جمله یاد شده را توضیح دهیم، از روش معرفی عناصر سه گانه جرم شامل عنصر قانونی، مادی و معنوی وارد می­‌شویم.

عناصر سه‌­گانه جرم

جرایم در حقوق ایران از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده­‌اند. در واقع برای آن که وقوع یک جرم محرز و مجازات قانونی آن نسبت به مرتکب قابلیت اجرا داشته باشد، ضروری است که در زمان وقوع رفتار مجرمانه هر سه عنصر یاد شده به صورت همزمان محقق باشند. برای درک بهتر موضوع مشاوره حقوقی ما به معرفی سه عنصر در جرم سرقت می­‌پردازد.

عنصر قانونی

عنصر قانونی به معنای آن است که مواد قانونی معتبر رفتاری را به عنوان جرم شناسایی کرده باشد. به عبارت دیگر، اینکه می‌­گوییم سرقت یک جرم است، ناشی از آن است که در متون قانونی این گونه بیان شده است و در غیر این صورت رفتار مجرمانه­‌ای به عنوان سرقت وجود نداشت.

در عنصر قانونی باید به یک نکته توجه داشت، در زمان ارتکاب جرم ضروری است که مواد قانونی مربوطه اعتبار داشته باشند. در نتیجه نمی‌­توان رفتاری را که در زمان گذشته اتفاق افتاده است به دلیل تصویب قانونی جدید مجازات نمود.

در باب سرقت عنصر قانونی موجود بوده و جرم یاد شده را به تفسیر بیان داشته است. در اینجا لازم به ذکر است که سرقت دو وضعیت می‌­تواند داشته باشد، سرقت حدی و سرقت تعزیری. این تعریف و تقسیم‌­بندی که از چهره عنصر قانونی به دست می‌­آید، در گام­‌های بعدی بررسی خواهد شد.

موتور سیکلت

عنصر مادی

عنصر مادی به آن رفتاری گفته می­‌شود که در مواد قانونی مربوطه، تعریف جرم خاصی را شکل داده است. با توجه به توضیح ارائه شده به دست می‌­آید که عنصر مادی در جرم سرقت، ربایش مال متعلق به غیر است. اما باید به یک نکته توجه داشت، قانون­گذار نه تنها اصل و بنه وجودی یک جرم را بیان می‌دارد، بلکه ترتیب و کیفیت ارتکاب جرم را نیز محل بررسی می­‌داند و از تفاوت در نحوه ارتکاب جرم به تعدد وضعیت مجازات مرتکب می‌­رسد.

عنصر مادی جرم سرقت را با بررسی ۳ گزاره که در شکل‌­گیری آن نقش حیاتی دارند بررسی می­‌نماییم:

مال

مال به آن چیزی گفته می­‌شود که از نظر اقتصادی ارزش مالی داشته باشد و در نزد مردم مطلوبیت داد و ستد و مورد معامله واقع شدن را. در سرقت موتور سیکلت، بدیهی است که موضوع جرم موتور سیکلت است.

پس موتور سیکلت آن مالی است که ارزش اقتصادی دارد. حال در فرضی که بنا به هر دلیلی هیچ گونه ارزش اقتصادی و مالیتی نتوان برای موتور سیکلت یافت، جرم سرقت محقق نخواهد بود.

تعلق مال به دیگری

دومین رکن برای تحقق جرم سرقت تعلق داشتن مال به غیر است. به عبارت ساده­‌تر، مال که موضوع جرم سرقت است نباید به دلایل مشروع یا قانونی در اختیار رباینده قرار داشته باشد.

سرقت جرمی است که علیه اموال واقع می­‌شود و طی آن رابطه مالکانه بین شی و مالک قطع یا مخدوش می­‌گردد، در نتیجه هیچ شخصی نمی­‌تواند مالی که متعلق به خود وی است یا به دلایل مشروع و قانونی در تصرف وی قرار دارد را موضوع جرم سرقت قرار دهد.

ربایش

ربایش که فعل خارجی و نمود بیرونی جرم سرقت است، به معنای آن است که مالی را از تحت سلطه و تسلط مالک خارج کرده و تحت تسلط خود در آوریم. پس در تحقق ربایش مخدوش کردن رابطه مالکانه بین شی و مالک مورد نظر است و همچنین باید مال به تسلط رباینده منتقل گردد.

عنصر معنوی

عنصر معنوی معمولا وجه تمایز جرایم عمدی از جرایم غیرعمدی شامل خطای محض و شبه عمد است. عنصر معنوی به حالت­‌های روحی، روانی و افکار مرتکب جرم گفته می­‌شود که به اجرای یک جرم رسیده است و کیفیت ارتکاب را تعیین می‌­سازد.

عنصر معنوی در واقع خواست درونی اشخاص بابت ارتکاب جرم است. در نتیجه چنانچه خواسته درونی شخص نمود و بروز خارجی به خود نگیرد، جرم محقق نشده است و صرف داشتن عنصر روانی کافی نیست.

همچنین باید در نظر داشت که در جرم سرقت احتمال غیرعمدی بودن آن وجود ندارد در نتیجه همین که جرم محقق شده باشد، عنصر معنوی آن مفروض گرفته می­‌شود.

مجازات سرقت موتور سیکلت

انواع سرقت

پیش از این بیان شد که سرقت با توجه به عنصر قانونی خود شامل سرقت حدی و سرقت تعزیری خواهد بود، از آنجا که درباره سرقت موتور سیکلت هر دو حالت حدی و تعزیری متصور است در ادامه به معرفی هر کدام و تعیین نکات و ویژگی آن­‌ها پرداخته خواهد شد.

سرقت حدی

حدود به دسته‌­ای از جرایم گفته می­‌شود که جرم، کیفیت ارتکاب جرم، مجازات و نیز کیفیت اجرای مجازات تماما در شرع مقدس اسلام آمده است. به عبارت دیگر جرایم موجب حد یا حدود، آن دسته از رفتارهای مجرمانه‌­ای را تعیین می‌­کنند که از زمان صدر اسلام شنیع شمرده شده و مرتکب لایق دریافت مجازات تلقی گردیده است.

در تعریف جرایم حدی باید در نظر داشت که به هیچ وجه نمی‌­توان در جرم یا کیفیت اجرای مجازات و یا میزان مجازات قابل اعمال تغییر ایجاد کرد، در واقع همان حکمی که در صدر اسلام آمده است، تا همیشه ادامه خواهد داشت و تغییر قابل تصور نیست.

در سرقت حدی، تعریف ارائه شده شامل ربایش مال متعلق به دیگری مفروض است اما نقطه اختلاف سرقت حدی از سرقت تعزیری در کیفیت ارتکاب جرم است. در تحقق سرقت حدی باید ۱۳ مورد و شرط به طور همزمان و در هنگام ارتکاب جرم وجود داشته باشد. مهم­‌ترین شروط از بین شروط ۱۳گانه عبارتند از اینکه

  • اولا سرقت نباید توسط پدر یا جد پدری واقع شده باشد.
  • ثانیا محل نگهداری مال باید به نحوی باشد که عرفا آن را از سرقت و دیگر آسیب‌ها دور نگه می­‌دارد، به محل نگهداری مناسب اموال، حرز گفته می­‌شود.

حال چنانچه مال، یعنی موتور سیکلت در حرز واقع باشد، و مرتکب با ورود خصمانه یا ایجاد آسیب در حرز بتواند به مال دسترسی داشته و آن را از حرز خارج شود، یکی از مهم‌­ترین نکات سرقت حدی محقق شده است.

نکته دیگری که وجود دارد آن است که طرح شکایت قربانی از وقوع سرقت حدی، عدم گذشت نامبرده و نیز حفظ مالکیت موتور سیکلت ربوده شده برای قربانی جرم ضروری است.

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری وضعیتی است که عنصر مادی سرقت محقق شده است لیکن شرایط تحقق سرقت حدی مفقود است. در این صورت رفتار ارتکابی به عنوان سرقت تعزیری شناخته می­‌شود که با توجه به کیفیت ارتکاب جرم و نیز خسارات وارده می‌­تواند مجازات متفاوتی داشته باشد.

برای مثال بین زمانی که تنها یک شخص مرتکب جرم سرقت شده است با زمانی که مرتکبین بیش از یک نفر باشد تفاوت وجود دارد. همچنان که سرقت در شب با سرقت در روز و نیز سرقت مسلحانه با سرقت غیرمسلحانه متفاوت است.

در بندهای بعدی که مجازات انواع سرقت را بررسی می‌­نماییم، به این نکته باز خواهیم گشت.

شکایت از جرم سرقت موتور سیکلت

تا اینجا با مفهوم سرقت و تقسیم‌­بندی آن به سرقت حدی و تعزیری آشنا شدیم. حال در اینجا قصد داریم بیان کنیم که صرف نظر از نوع سرقت واقع شده، مجازات مرتکب و حتی در گام اول شروع به رسیدگی به رفتار مجرمانه واقع شده، در گرو طرح شکایت است.

به عبارت دیگر برای آن که مقام قضایی وظیفه و اختیار رسیدگی به پرونده سرقت را داشته باشد، ضروری است که شکایت یا گزارشی مشمول وقوع سرقت به وی ارائه شده باشد. اما شکایت را باید چگونه ابراز داشت و نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟ در ادامه بررسی خواهد شد.

شکایت از جرم سرقت موتور سیکلت

نحوه ایراد شکایت

  • ثبت شکایت سرقت موتور سیکلت در گام اول نیاز به تماس با پلیس ۱۱۰ دارد. پس از اعلام وقوع جرم به شماره یاد شده، مامور پلیس جهت تهیه گزارش در محل حاضر خواهد شد.
  • در مرحله بعدی باید با حضور در کلانتری مربوطه، مراتب تشکیل پرونده را تکمیل کرد. پس از تشکیل پرونده تحقیقات مقدماتی توسط مامور پلیس شکل داده خواهد شد و سپس موضوع به دادسرا منتقل می­‌گردد.
  • در دادسرا، بازپرس نسبت به انجام تحقیقات، جمع آوری ادله و تعیین متهم اقدام می‌­نماید، در مرحله بعدی با صدور دستور جلب به دادرسی، متهم را شناسایی و معرفی نموده و پس از آن دادستان کیفرخواست خود را صادر می‌­نماید.
  • کیفرخواست دادستان مشمول عنوان مجرمانه، ادله و مدارک موجود، متهم و نیز مجازات پیشنهادی است که پرونده را از مرحله دادسرا خارج کرده و به دادگاه کیفری منتقل می­‌سازد.

به گفته مشاوره حقوقی آنلاین طبیعتا قاضی رسیدگی کننده پس از احراز وقوع جرم و نیز احراز مجرمیت متهم، حکم مقتضی از باب میزان مجازات و نیز خسارات صادر خواهد کرد.

مجازات مرتکب

پس از آن که پرونده سرقت با صدور کیفرخواست وارد در مرحله دادگاه شد، قاضی با انجام تحقیقات و رسیدگی حکم خود را صادر خواهد کرد، اما حکم صادره مشمول چه مواردی است؟

جالب است که بدانید در قوانین کیفری ایران، مجازات به دو قسم اصلی و تکمیلی تقسیم می­‌گردد، همچنین تعیین تکلیف اموالی که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده‌­اند، وظیفه دادگاه رسیدگی کننده است که شرح آن در ادامه ذکر می­‌گردد.

مجازات اصلی

مجازات اصلی مرتکب جرم سرقت اعم از آن که یک نفر به تنهایی مجرم بوده یا چند نفر به طور همزمان، با توجه به کیفیت ارتکاب جرم متفاوت خواهد بود. میزان مجازات می­‌تواند تا ۲۰ سال حبس هم باشد، اما تعیین مجازات به عهده قاضی رسیدگی کننده است که در صدور حکم خود شرایط ارتکاب جرم همچون ایجاد ترس و وحشت در ساکنین، سابقه مجرم، رابطه بین مجرم و قربانی و دیگر شرایط را در نظر می­‌گیرد.

بدیهی است که در این نوشته نمی‌­توانیم کلیه انواع سرقت را پوشش دهیم به همین سبب پیشنهاد می‌­گردد نسبت به کسب اطلاعات بیشتر از طریق دریافت مشاوره حقوقی اقدام نمایید.

مجازات تکمیلی

علاوه بر مجازات اصلی مرتکب که گفته شد می­‌تواند تا ۲۰ سال حبس باشد، مجازات­‌های تکمیلی همچون حکم به انجام خدمات عمومی رایگان می‌­تواند در انتظار مرتکب باشد. علاوه بر این موضوع، استرداد اموال سرقت شده یعنی موتور سیکلت به قربانی جرم ضروری است.

استرداد موتور سیکلت که در حکم دادگاه به آن تصریح خواهد شد، چنانچه به دلایلی همچون نابودی یا گم شدن قابل اجرا نباشد، مرتکب به تهیه مثل همان موتور سیکلت اجبار خواهد شد و در گام بعدی چنانچه دیگر مثل آن موتور سیکلت وجود نداشته باشد، سارق باید قیمت مال ربوده شده را به قربانی پرداخت نماید. کلیه موارد یاد شده توسط دادگاه صادر کننده رای تعیین تکلیف خواهد شد.

مشاوره حقوقی سرقت موتور سیکلت

مشاوره حقوقی سرقت موتور سیکلت

در این نوشته با موضوع جرم سرقت موتور سیکلت آشنا شدیم. دانستیم که مرتکب جرم سرقت ناگزیر است که موتور سیکلت را بدون اجازه مالک آن و بدون داشتن دلیل شرعی و قانونی موجهه، از تحت سلطه مالک خارج کرده و تحت تسلط خود درآورد.

همچنین مطرح شد که مرتکب جرم ممکن است با توجه به کیفیت ارتکاب جرم با مجازات‌­های حبس و جزای نقدی مواجه شود و یا آن که عضوی از اعضای بدن خود و حتی جان خود را از دست بدهد.

در گام بعدی دانستیم که طرح شکایت کیفری از جرم سرقت نزد مقام قضایی همچون دادستان و نیز کلانتری واقع می­‌شود، روند رسیدگی به این صورت خواهد بود که پس از انجام تحقیقات و شناسایی متهم، بازپرس دستور جلب به دادرسی صادر کرده و پس از خاتمه مراتب تحقیقات مقدماتی، دادستان با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری منتقل می­‌سازد.

با توجه به جنبه عمومی جرم سرقت، اصولا تنها اعلام وقوع جرم برای پیگیری و صدور حکم کافی است لیکن قربانی با کمک به مراتب کشف جرم و شناسایی متهم می‌­تواند روند اجرای عدالت و بازیابی مال خود را سرعت بخشد.

در نهایت همان­گونه که اشاره شد مرتکب جرم سرقت علاوه بر مجازات‌­های مقرر قانونی، ناگزیر از استرداد مال سرقت شده یا تهیه مثل آن و در صورت عدم امکان پرداخت مبلغ آن محکوم می­‌گردد.

با وجود آن که تلاش شد تصویری جامع و کامل از جرم سرقت موتور سیکلت، روند رسیدگی و نتیجه آن ارائه شود، لیکن در صورت وجود هر‌گونه ابهام یا سوالی می‌­توانید با مشاوران گروه بنیاد وکلا از طرق مختلف شامل وکیل تلفنی، آنلاین و حضوری مشاوره دریافت نمایید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا