روابط نا مشروعکیفری (جرائم)

زنا با زن شوهردار و مجازات آن

برقرار کردن هرگونه رابطه جنسی اعم از اینکه به همراه آمیزش جنسی و دخول یا سایر روش ها به قصد لذت و شهوترانی باشد، در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و طرفین این روابط، مجازات خواهند شد.

از جمله روابطی که به عنوان عملی بسیار ناشایست در قرآن، روایات و به تبع آن ها در قانون ایران وجود دارد، انجام عمل زنا با زن شوهردار است.

قانون مدنی ایران، زنای زن شوهردار را یکی از موانع نکاح دانسته و طرفین این رابطه، برای همیشه به یکدیگر حرام خواهند شد. بدین معنی که حتی در صورت طلاق زن از شوهر و سپری شدن مدت عده، ازدواج زن با مردی که عمل زنا را با وی انجام داده است، غیرممکن می باشد.

حرمت رابطه جنسی با زن شوهردار در ایام عده زن نیز جاری است؛ این قانون مختص به عقد دائم نبوده و عقد موقت نیز مشمول آن می شود.

برای پروسه دادرسی به جرم زنا با زن شوهردار و مراحل رسیدگی در دادسرا و دادگاه می توانید از وکیل روابط نامشروع متخصص در امور کیفری کمک بگیرید.

تعریف زنا و انواع آن

در پاسخ به این سوال که: «زنا چیست؟»، به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی رجوع می کنیم که تصریح کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است».

قانون مجازات اسلامی انواع زنا و روش های اثبات آن را مشخص کرده است.

زنا با زن شوهردار

انواع زنا عبارتند از:

زنای محصنه

زنای محصنه به رابطه ای اطلاق می شود که یک یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند. طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محسن یا زانیه محصنه، رجم (سنگسار) است.

چنانچه شرایط اجرای سنگسار وجود نداشته باشد، حکم اعدام اجرا می شود؛ اگر شرایط اجرای اعدام نیز مهیا نبود، حکم به اجرای مجازات صد ضربه شلاق صادر خواهد شد.

زنای به عنف

منظور از زنای عنف با تجاوز به عنف، انجام آمیزش و دخول جنسی بدون رضایت یکی از طرفین و با استفاده از قهر، غلبه، زور و خشونت است.

تجاوز به عنف فقط در روابط خارج از ازدواج (اعم از دائم یا موقت) مصداق دارد؛ بنابراین اعمال خشونت جنسی در روابط زناشویی، مشمول عنوان تجاوز به عنف نیست.

زنای به عنف از جرایم حدی بوده و مجازات زنای به عنف مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، اعدام زانی (کسی که اقدام به زنا کرده است)، می باشد. در این مورد تفاوتی میان محصن یا غیرمحصن بودن زانی نیست.

همچنین باید ارش بکارت یا مهرالمثل زن توسط فرد زانی پرداخته شود.

زنای غیر محصنه

در این زنا، فرد زانی (کسی که اقدام به زنا می کند)، زن یا مرد بدون همسر است. اگر هر دو طرف رابطه زنا مجرد باشند، حکم زنای غیرمحصنه بر آن‌ها جاری می شود، اما چنانچه یکی از آن‌ها دارای همسر باشند، فرد متاهل مشمول مجازات زنای محصنه و فرد مجرد محکوم به زنای غیرمحصنه خواهند شد.

مجازات زنای غیر محصنه از نوع حدی است و مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی شامل صد ضربه شلاق می باشد.

مجازات زنا با زن شوهردار

انواع عده

«عده» به مدت زمانی اطلاق می شود که پس از انحلال عقد نکاح، زن حق ازدواج و برقراری ارتباط جنسی با مرد دیگری را ندارد. انواع عده با توجه به دلیل فسخ ازدواج متفاوتند.

باید توجه داشت با اینکه عقد ازدواج به واسطه صیغه طلاق فسخ شده است، در زمان عده طلاق، زن همچنان به عنوان متاهل شناخته می شود.

انواع عده با تقسیم بندی وکیل تلفنی عبارتند از:

عده طلاق

مدت زمان عده طلاق، سه طهر یا پاکیزگی است؛ به بیان دیگر زن باید سه بار عادت ماهانه و پاکیزگی میان آن‌ها را ببیند. پایان مدت زمان عده طلاق، شروع عادت ماهانه چهارم می باشد.

مدت زمان عده طلاق زن باردار تا زمان زایمان وی خواهد بود؛ چه کمتر از سه پاکی باشد و چه بیشتر. عده طلاق زن یائسه یا زنی که عادت ماهانه نمی شود نیز، سه ماه می باشد.

عده فسخ نکاح

مدت زمان عده در فسخ نکاح، انقضای مدت ازدواج موقت یا بخشش مدت باقیمانده در آن در زنی که باردار نباشد، دو پاکیزگی است و ملاک پایان یافتن این مدت، قاعدگی بار سوم می باشد.

در صورتی که زن باردار باشد، مدت عده فسخ نکاح تا زمان زایمان خواهد بود. همچنین زن یائسه یا زنی که قاعده نمی شود، باید ۴۵ روز عده نگهدارد.

عده وفات

مدت زمان عده وفات، چهار ماه و ده روز است. در این حالت تفاوتی میان باردار بودن یا نبودن زن نیست. همچنین در هر دو حالت ازدواج موقت یا ازدواج دایم باید عده وفات رعایت شود.

در صورتی که بین زن و شوهر نزدیکی صورت نگرفته باشد، نیازی به نگه داشتن عده نیست.

زنای محصنه

حکم زنا با زن شوهردار در ایام طلاق چگونه است؟

حال که با مفهوم زنا، تعریف عده و انواع آن آشنا شدیم، به مبحث زنا با زن در زمان عده طلاق می پردازیم. در این مورد، می توان چند حالت مختلف را در نظر گرفت که در ادامه، آن ها را بررسی می کنیم.

انجام زنا قبل از طلاق زن

در قانون مجازات اسلامی، زنای شخص دارای همسر موجب مجازات بوده و مشمول زنای محصنه می گردد. همچنین بر اساس فتوای اکثر مراجع تقلید، زن و مرد مذکور به یکدیگر حرام ابدی خواهند شد و حتی پس از طلاق زن نیز امکان ازدواج آنان وجود ندارد.

در این مورد تفاوتی میان عقد دائم و موقت نیست، همچنین آگاهی یا عدم آگاهی مرد زانی نیز بر شوهردار بودن زن، تاثیری در این حکم ندارد.

عمل زنا با زن شوهردار بعد از طلاق و در زمان عده طلاق

به این مورد وکیل آنلاین این گونه پاسخ می دهد که عده طلاق شامل دو دسته است:

عده رجعی

طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که امکان بازگشت مجدد به زندگی زناشویی وجود دارد و مرد قصد دارد تا دوباره پیوند ازدواج را برقرار سازد.

چنانچه مرد در طول زمان عده طلاق رجعی به زن خود بازگردد، پیوند عقد آنان برقرار شده و نیازی به خواندن مجدد صیغه عقد نیست. در عده رجعی زن به منزله یک زن شوهردار بوده و نفقه به وی تعلق می گیرد.

چنانچه زنا با زن در زمان عده رجعی واقع شود، به منزله زنا با زن شوهردار در ایام طلاق می باشد؛ بنابراین زن و مرد زناکار به واسطه این ارتباط جنسی، به یکدیگر حرام ابدی خواهند شد.

زنا

عده بائن

طلاق بائن، طلاقی است که بر خلاف طلاق رجعی، مرد امکان بازگشت به زندگی با زن را در ایام عده ندارد. در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، از انواع طلاق بائن نام برده شده است که عبارتند از:

  • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
  • طلاق زن یائسه
  • طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده است.
  • سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید؛ اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

زنا با زن شوهردار در ایام عده طلاق (غیر رجعی) یا وفات، دارای چند حالت مختلف است که عبارتند از:

  • چنانچه یکی از طرفین رابطه نامشروع بداند که زن در ایام عده به سر می برد و بدانند که ازدواج در ایام عده حرام است، آن ازدواج برای او حرام ابدی می گردد.
  • اگر هیچکدام از طرفین زنا از عده اطلاعی نداشته باشند، یا از حرام بودن رابطه جنسی در زمان عده بی خبر باشند، زن بر آن مرد حرام می گردد.
  • چنانچه هیچکدام از طرفین به ایام عده یا حرمت رابطه جنسی در عده طلاق غیر رجعی یا وفات آگاه نباشند و صیغه عقد بین آن‌ها خوانده شده باشد، اگر نزدیکی انجام نشده باشد، به یکدیگر حرام نمی شوند.
  • چنانچه عقد بین مرد و زنی که در عده به سر می‌برد توسط وکیل آن دو خوانده شود، به یکدیگر حرام نیستند و پس از پایان عده می توانند به عقد یکدیگر درآیند.

در خصوص امور کیفری، مشاوره حقوقی روابط نامشروع آماده پاسخگویی به شما می باشند.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۵ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا