سرقتکیفری (جرائم)

رد اتهام سرقت

زمانی که جرم رخ می‌دهد، ابتدای امر فرد مرتکب در مرحله اتهام قرار داشته و صرفا اتهام انجام یک جرمی به او منتسب می‌شود. اثبات مجرمیت فرد متهم در مرحله دادسرا و یا دادگاه انجام می‌شود که اگر اتهامی متوجه شخص مرتکب نباشد، حکم برائت او صادر شده و در این صورت پرونده شکایت مختومه می‌گردد. یکی از جرائمی که همواره در جامعه صورت گرفته و امکان رد اتهام از آن وجود، جرم سرقت است.

فردی که سرقت یا دزدی انجام می‌دهد، مانند سایر جرائم ابتدا اتهام ارتکاب سرقت به او وارد شده و در صورت اثبات آن، پرونده شکایت سرقت با صدور قرار جلب به دادرسی و همچنین کیفرخواست، به دادگاه کیفری صالح ارجاع داده می‌شود. طبق قانون اساسی، اصل بر بی‌گناهی متهم بوده و مرجع رسیدگی کننده باید مبنای بررسی پرونده را برائت متهم جرم سرقت قرار دارد.

برای اثبات جرم سرقت، شاکی یک سری دلایلی را به مرجع قضایی ارائه می‌دهد که می‌تواند ثابت کند که متهم مرتکب جرم سرقت شده و لازم است که در آخرین دفاعیت، متهم به رد اتهام سرقت از خود اقدام کند.

برای اثبات اتهام سرقت، لازم است که شاکی به ادله اثبات دعوا رجوع نماید و با ارائه سند و مدارک بتواند ثابت کند که متهم مرتکب جرم سرقت شده است.

در مقابل نیز متهم می‌تواند شاهدانی را به دادگاه معرفی کند تا به نفع او شهادت دهند که مرتکب جرم سرقت نشده است و در این صورت اتهام وارده به او مبنی برای سرقت مالی رد شود.

جدای از شهادت شهود، متهم یا وکیل او می‌توانند اسنادی را در اختیار قاضی قرار دهند تا ثابت کند که او در زمان جرم سرقت در محل ارتکاب جرم نبوده است.

رفع اتهام جرایم مختلف از جمله سرقت به عنوان مهم‌ترین مرحله رسیدگی پرونده در دادسرا و دادگاه است که در این صورت پیشنهاد می‌شود که شخص متهم، با وکیل خوب در این زمینه مشورت کند و وکالت رسیدگی به دعوا سرقت را بر عهده بگیرد. در رابطه با این که نحوه رد اتهام در جرم سرقت به چه نحوی است، در ادامه با ما همراه باشید.

رد اتهام سرقت به چه معنا است؟

در جرائم مختلف، اصل بر برائت متهم بوده مگر این که دلایلی در این زمینه ارائه شود که نشان دهنده اثبات جرم سرقت می‌باشد. همچنین بر اساس یک اصل حقوقی دیگر، بار اثبات ادعا با مدعی است و در دعاوی کیفری که شاکی مدعی وقوع جرم سرقت است، باید با ارائه مدارک و دلایلی خاص، ثابت کند که طرف مورد شکایت، جرم سرقت انجام داده است.

سرقت در قانون مجازات اسلامی به رفتاری گفته می‌شود که با فعل صورت گرفته و طی آن فردی اقدام به ربودن مال متعلق به دیگری می‌کند. حال این که واقعا متهم، مرتکب جرم سرقت شده و یا این که ارتکاب جرم سرقت توسط دیگری انجام شده است، نیاز به ارائه دلایل موجه و قانونی به مرجع قضایی است.

حال با ثبت شکایت جرم سرقت، پرونده برای انجام تحقیقات به دادسرا فرستاده می‌شود. قاضی باید به قطعیت برسد که  مدارک و ادله کدام یک از طرفین دعوا معتبر بوده تا در مورد پرونده سرقت به جمع بندی نهایی می‌رسد.

در بیشتر پرونده‌های کیفری طرح شده در مراجع قضایی، می‌توان به جرایمی نظیر سرقت اشاره نمود و این موضوع نشان از وقوع بالای جرم سرقت در کشور است. در پرونده های کیفری نظیر سرقت، در ابتدای باین این موضوع ثابت شود که جرم سرقت ارتکاب یافته تا مشخص شود که پرونده نیاز به انجام مراحل دادرسی دارد و یا این که پرونده شکایت سرقت مختومه شود.

در این زمینه گاها از مشاوره حقوقی آنلاین سوال می‌شود که منظور از رد اتهام سرقت چیست و در چه شرایطی اتهام وارده جرم سرقت به متهم وارد می‌شود؟ تصور کنید که شاکی با تنظیم شکایت در دادسرا، مدعی است که فردی اقدام به انجام سرقت شده و در این صورت خواستار رسیدگی به پرونده را دارد.

در این بیان نیز شخصی که متهم اصلی دعوا سرقت قرار دارد، این امکان را دارد که با استناد به روش‌های قانونی، جدای از این که از خود دفاع کند، اتهام وارده شده به خود را  از بین ببرد. به این فرآیند، رد اتهام سرقت گفته می‌شود.

با شکایتی که شاکی از طریق شکواییه جرم سرقت در دادسرا ثبت می‌شود، انجام مراحل تحقیقات برای این که ادعای شاکی صحیح است یا این که متهم مرتکب سرقت یا دزدی نشده است، آغاز می‌شود.

رد اتهام سرقت در دادگاه

اثبات اتهام سرقت و رد اتهام سرقت

در بخش قبل پیرامون این عنوان که منظور از رد اتهام سرقت چیست، توضیحاتی ارائه شد و طبق توضیحات بیان شده، فردی که متهم پرونده سرقت قرار دارد، این حق را دارد تا به استناد روش‌هایی مانند شهادت شهود، رفع اتهام از خود داشته باشد.

در زمانی که اتهامی مبنی وقوع جرم سرقت به فردی وارد می‌شود، ابتدا لازم است که تفهیم اتهام انجام شده و به نحوی به متهم صراحتا گفته شود که به چه دلایلی، او متهم دعوا جرم سرقت قرار گرفته است.

در قانون اساسی این موضوع صراحتا عنوان شده است که متهم باید در همان ساعات دستگیری، تفهیم اتهام شود و به نحوی به او توضیح داده شود که بنا به چه دلایلی، علیه او طرح شکایت کیفری صورت گرفته است. بعد از تفهیم اتهام به متهم دعوا سرقت، حال فرآیند بررسی به شکایت در دادسرا آغاز شده و متهم باید در دادسرا تعیین شده حاضر شود و از خود رفع اتهام کند.

دلیلی که برای اتهام وارده سرقت به متهم ارائه می‌شود، می‌تواند پیرامون این موضوع باشد که شاهدانی در زمان وقوع جرم سرقت حضور داشته و علیه او اتهامی وارد شده است. در هر صورت اثبات اتهام سرقت در مقابل رد اتهام سرقت قرار دارد. اثبات کردن اتهام جرم دزدی با شاکی بوده و رد اتهام سرقت با متهم است.

در واقع شاکی که شکایت خود را مبنی بر وقوع سرقت به دادسرا تحویل داده و با توجه به این که مدعی دعاوی سرقت قرار دارد، باید این موضوع را برای بازپرس یا دادیار اثبات کند که فرد مورد شکایت، علیه او مرتکب سرقت شده است.

در مقابل نیز متهم، باید در برابر ادعای شاکی، مستنداتی را ارائه کند تا قاضی متوجه این موضوع شود که اتهام وارده جرم سرقت به متهم امکان پذیر نبوده و با رد اتهام صورت گرفته، مشتکی عنه، از ارتکاب جرم سرقت بری می‌شود.

در تمامی دعاوی کیفری، قانونگذار بار رد اتهام جرم سرقت را برای متهم در نظر گرفته و در این صورت می‌بایست با تنظیم لایحه دفاعیه و ارائه نمودن مدارکی، اتهامی که در رابطه با جرم سرقت به او وارده شده است را برای قاضی رسیدگی کننده پرونده به اثبات برساند.

در بخش بعدی نحوه رد اتهام سرقت از طرف متهم را مورد بررسی قرار می‌دهیم و مشخص می‌شود که متهم جرم سرقت، از چه روش‌هایی می‌تواند به منظور از بین بردن اتهام سرقت وارده به خود، استفاده کند.

رد اتهام سرقت چگونه انجام می‌شود؟

تصور کنید که فردی متهم ارتکاب جرم سرقت قرار داشته و در این زمینه به دنبال راه‌هایی برای آن است تا بتواند با استفاده از روش‌های قانونی، اتهامی که پیرامون سرقت متوجه او شده را رد کند. نحوه دفاع کردن در دادگاه در رابطه با رفع اتهام جرم سرقت، بسیار اهمیت دارد و در این زمینه همواره سوال می‌شود که یک متهم، چگونه می‌تواند رد اتهام سرقت را انجام دهد؟

قبل از بررسی شیوه‌های قانونی رایج در رد اتهام جرم سرقت، ذکر این نکته ضروری است که با در نظر گرفتن اصل برائت متهم، شاکی در وهله اول می‌بایست با ارائه کردن اسناد و مدارک کافی، اثبات وقوع جرم سرقت از طرف متهم را ثابت کند و در وهله بعدی نیز متهم، باید در قبال اتهاماتی که به او در جرم دزدی رخ داده است، بی‌گناهی خود را برای قاضی به اثبات برساند.

در موضوع رد اتهام جرم سرقت، دو بحث کلی مطرح می‌شود که متهم باید در ابتدای امر پیرامون عدم تحقق عنصر سه گانه جرم، اقدام نموده و در گام بعدی نیز اتهاماتی که شاکی به او وارده کرده است را رد اتهام نماید.

شیوه اثبات بی گناهی متهم به آوردن اسناد و مدارکی که دال بر رفع اتهام او منجر می‌شود، مربوط است که در صورت سارق از طریق راه‌های زیر می‌تواند اتهامی که متوجه او در ارتکاب جرم دزدی شده است، اقدام نماید:

اتهام سرقت

رد اتهام سرقت از طریق ارائه اسناد معتبر

ثابت کردن یک موضوعی در مقام دعوا می‌تواند از طریق ادله اثبات تعیین شده، انجام شود. همانطور که شاکی از طریق ادله اثبات دعوا در امور کیفری می‌تواند، ادعای مطرح شده در پرونده یعنی انجام جرم دزدی از طرف متشاکی را به اثبات برساند، این حق برای متهم وجود دارد که با مستند به روش‌های مزبور، ثابت کند که او در جریان پرونده سرقت بی‌گناه است.

یکی از روش‌هایی در رد اتهام سرقت مورد استفاده قرار می‌گیرد، استناد به یک سری مدارک و اسناد می‌باشد. در واقع هر سندی که متهم به دادسرا در زمان انجام تحقیقات مقدماتی، با این فرض که امکان اثبات بی گناهی او وجود دارد، ارائه نماید، می‌تواند سبب شود که متشاکی دیگر متهم اصلی دعوا سرقت نباشد.

متهم با نشان دادن فیلم صحنه وقوع جرم می‌تواند برای دادسرا این موضوع را ثابت کند که او مثلا در زمانی که دزدی اتفاق افتاده، در مکان وقوع جرم حضور نبوده و یا این که فرد دیگری به سبب شباهت ظاهری به متهم، مرتکب سرقت شده و در صورتی که دادسرا ادعای متهم را بپذیرد، رفع اتهام از وی انجام می‌شود.

رد اتهام سرقت از طریق شهادت شهود

گاها متهم هیچ دلیل و مدرکی ندارد که ثابت کننده ادعای وی یعنی رفع اتهام شود و در این صورت باید از روش دیگری برای اثبات بی‌گناهی خود استفاده نماید.

روش دیگری امکان رد اتهام سرقت برای متهم وجود دارد، شهادت شهود اشت. در این صورت متهم اگر شاهدی داشته باشد که در صحنه وقوع جرم حضور داشته و می‌تواند شاهدت دهد که متشاکی مرتکب جرم سرقت نشده است.

در این صورت شهود باید اقدام به تنظیم استشهادیه در این زمینه نموده و با تحویل دادن این مدرک به دادسرا، این امکان وجود دارد که اتهامی دیگر برای متهم وجود نداشته باشد. یکی از مواردی که غالبا شهود برای رفع اتهام سرقت در دادسرا یا دادگاه بیان می‌کنند، این است که متهم در زمان و تاریخ وقوع جرم در مکان دیگری قرار داشته و اثبات این موضوع می‌تواند به راحتی بری شدن متشاکی را منجر شود.

همچنین متهم می‌تواند به مقام قضایی و در جهت دفاع از خود این موضوع را بیان کند که مال مورد ادعای شاکی، سابقا از خود از خود خریداری شده است و اسناد و مدارک مورد نیاز نیز در این زمینه وجود دارد.

حال با ارائه فاکتور خرید و سایر مدارک و مستندات، در صورت قبول واقع شدن از بازپرس یا دادیار و یا قاضی دادگاه، متهم از اتهام وارده در مورد جرم سرقت، برائت پیدا می‌کند.

رد اتهام سرقت با وکیل

رد اتهام سرقت با اقرار شاکی

در برخی اوقات، شاکی به این موضوع عالم است که متهم دزدی نکرده است اما با هدف پاپوش و پرونده سازی برای وی اقدام به ارائه شکایت سرقت می‌کند. متهم نیز باید هر طور که شده با استناد به مدارکی و سایر ادله، بی‌گناهی خود را به اثبات برساند.

در بسیاری از پرونده‌های سرقت وجود دارند که متهم، دزدی نکرده لست و شاکی نیز ادعای دروغین  را مطرح می‌کند و متشاکی به عنوان مجرم شناخته می‌شود. حال متشاکی اقرار می‌کند که متهم هیچ جرمی را مرتکب نشده و تمامی ادعای وی، ساختگی بوده است.

جدای از رفع اتهام سرقت از متهم، متشاکی این حق را دارد تا اعاده حیثیت نموده و به جهت آن که حیثیت و آبرو متهم در دعوا سرقت زیر سوال رفته است، از شاکی اقدام به شکایت اعاده حیثیت می‌نماید. بنابراین می‌توان گفت که اقرار متهم به عنوان روش دیگری در اثبات بی‌گناهی او به شمار می‌رود.

انجام دفاعیات شفاهی در رد اتهام سرقت

در بخش قبلی به بررسی راه‌هایی که متهم می‌تواند رفع اتهام سرقت را از خود انجام دهد، اشاره شد که از جمله این روش‌ها شامل مدارک و اسناد کافی، شهادت شهود و اقرار متهم است. یکی از فرآیند اصلی در دعاوی کیفری از جمله سرقت این است که متهم باید اقدام به دفاع از خود در نزد قاضی کند.

بیشتر دفاعیاتی که در دادگاه یا دادسرا مطرح می‌شود، به صورت شفاهی بوده و در این میان نیز متهم باید از اتهامی که به وی وارد شده است، دفاع نماید. نحوه بیان گفتگوهایی که متهم انجام می‌دهد، تاثیر زیادی در صدور رای پرونده داشته و متشاکی بایستی به دلایلی مانند شهادت شهود و ارائه اسناد معتبر، اشاره نماید.

با توجه به یکی اغلب گفتگو طرفین توسط مرجع قضایی به ثبت می‌رسد، در این صورت باید در مطالبی که شاکی و متهم می‌گویند، توجه خاصی داشته باشند و برای روند رسیدگی بهتر پرونده لازم است که عین حقیقت گفته شود. این توصیه مهم وکیل تلفنی ما به شما می‌باشد.

لزوم ارائه لایحه دفاعیه پیرامون رد اتهام سرقت

علاوه بر راه‌های ادله اثبات دعوا در امور کیفری، یکی دیگر از روش‌هایی که متهم می‌تواند به واسطه آن، رد اتهام سرقت را انجام دهد، ارائه لایحه دفاعیه مکتوب است. برای تنظیم لایحه حتما باید به وکیل خوب مراجعه شود و برای آن که مطالب گفته شده در تغییر نظر قاضی تاثیری داشته باشد، باید نوشته‌های متن لایحه مستند و مستدل به مقررات باشد.

ارائه و تنظیم لایحه دفاعیه طبق قانون اجباری نیست اما با توجه به این که قضات، توجه زیادی به لوایح ارسالی دارند، ارائه لایحه دفاعیه پیرامون رد اتهام سرقت، ضروری می‌شود.

وکیل تنظیم کننده لایحه دفاعیه رد اتهام سرقت در صورتی که جز وکلای مجرب و متخصص باشد، این توانایی را دارد که لایحه را به نحوی نگارش کند که سبب تغییر در نتیجه پرونده شده و به جای اثبات اتهام سرقت، حکم برائت متهم صادر شود.

رد اتهام سرقت در دادسرا

نحوه فرآیند رد اتهام سرقت در مراجع قضایی

با ارائه شکواییه جرم سرقت، دادسرا از طرفین دعوت می‌کند که در محل و زمان تعیین شده حاضر شوند و به سوالات قاضی پاسخ دهند. عمده سوالاتی که قاضی از طرفین دعوا، می‌پرسد، در رابطه با ارائه دلایل موجه دال بر اثبات اتهام جرم سرقت و یا بی‌گناهی متهم باشد.

زمانی که متهم پرونده فراخوانده می‌شود که به دفاع از خود بپردازد، باید ادله ارائه شده موجه بوده تا دادسرا یا دادگاه امکان صدور حکم برائت متهم پرونده سرقت را صادر کند. قاضی ابتدا اظهارات شاکی را مورد استماع قرار داده و بعد از آن نوبت به متهم جهت قرار گرفتن در جایگاه مخصوص می‌شود.

در صورتی که متهم و یا متشاکی با بهره مندی از ابزار و راه‌های قانونی ممکن نظیر شهادت شهود و ارائه لایحه برای دفاع از خود، توانستند اتهام سرقت را خود رفع کنند، در دادسرا قرار مختومه شدن پرونده صادر شده و در مقابل نیز ممکن است که متهم از شاکی اعاده حیثیت کند.

در حالتی که شاکی، اسناد و مدارک بسیار معتبر و موجهی دارد که به قطع ثابت می‌کند متهم اقدام به ربودن مال او نموده و ارتکاب جرم سرقت برای او صدق می‌کند.

بهترین وکیل برای رد اتهام سرقت

بودن وکیل دادگستری در روند رسیدگی به پرونده سرقت بسیار اهمیت دارد. وکیل متهم پرونده، اقدام به دفاع از موکل خود و وکیل شاکی نیز با بیان یک سری مطالب و استناد به اسناد موجه، ثابت می‌کند که اموال موکل مورد سرقت قرار گرفته است.

بنابراین اگر نیاز به بهترین وکیل پایه یک دادگستری برای رد اتهام در جرم سرقت هستید، توصیه می‌کنیم که با وکلا متخصص در امور کیفری سامانه بنیاد وکلا در ارتباط باشید.

این سامانه بهترین وکلا حال حاضر در کشور را برای رسیدگی به موضوع رد اتهام سرقت به شما پیشنهاد می‌کند و در این صورت می‌توانید بهترین استفاده ممکن را از مشاوره حقوقی ما داشته باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا