دیهکیفری (جرائم)

دیه کندن موی سر زن

دیه یکی از موضوعاتی است که در قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته شده، در واقع کتاب چهارم از قانون مذکور به آن اختصاص داده شده است.

دیه عبارت است از پرداخت مال معینی توسط وارد کننده آسیب به شخص آسیب دیده یا مجنی علیه که به دلیل جنایات غیر عمدی وارده بر نفس، عضو یا منفعت مجنی علیه به وی پرداخت می­‌شود.

نوشته های مشابه

علاوه بر دیه ارش را داریم که معمولا به همراه دیه به کار می­‌رود، ارش نیز همان تعریف را داراست و فرق دو مورد در آن است که مقادیر دیه و نحوه تعلق یافتن آن در شرع تعیین شده است اما ارش اینگونه نیست. در واقع ارش را دادگاه در هر مورد با توجه به آسیب وارده و دیه موارد مشابه تعیین می­‌کند.

عبارت دیه کامل انسان را شنیده­‌ایم، این مبلغ که سالانه تعیین و اعلام می‌­شود که دیه نفس در موارد قتل غیر عمدی یا قتل عمدی که به هر دلیل قصاص به آن تعلق نگیرد است، و سایر مقادیر دیه به نسبت آن تعیین می‌­شوند.

به عبارت دیگر سایر آسیب­‌های وارده به نسبت مبلغ دیه کامل و با توجه به ضرایبی که قانون مجازات تعیین کرده در هر مورد توسط دادگاه محاسبه می‌شود.

بیان شد که دیه در اثر ورود آسیب غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت تحقق می­‌یابد، یکی از مواردی که در قانون برای آن دیه تعیین شده است کندن موی سر انسان اعم از مرد یا زن است که در این نوشتار دیه کندن موی سر زن بررسی خواهد شد. همچنین امکان برقراری ارتباط برخط و گفتگو با مشاوره حقوقی آنلاین برای شما فراهم می‌باشد.

شرایط تعلق گرفتن دیه کندن موی سر زن

ماده ۵۸۶ قانون مجازات ملاک مسئولیت صدمه به مو را از بین بردن آن دانسته و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن را موثر در حکم اعلام نکرده، پس صرف اینکه آسیبی به موی سر زن وارد شود بدون توجه به اینکه دلیل و روش آن چه بوده است باعث تعلق یافتن دیه می­‌شود.

اما حالت‌­هایی هست که دیه تعلق نمی­‌گیرد، این­ موارد که در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌­اند عبارتند از رضایت شخص و یا ولی شخص.

همچنین اگر ضرورت پزشکی ایجاب کند که موی سر زن تراشیده شود دیه تعلق نخواهد گرفت. از جمع دو ماده این نتیجه حاصل می­‌شود که هرگاه موی سر زن بدون رضایت یا ضرورت به هر طریقی کنده شود دیه محقق شده است.

موی سر زن

انواع دیه کندن موی سر زن

دیه در صورتی که موی سر به طور کامل کنده شده باشد، یا بخشی از آن کنده شده باشد و نیز درحالتی که مجددا با همان کیفیت قبلی بروید و یا دیگر نروید و یا اینکه با تغییر رنگ یا حالت رویش مجدد داشته باشد متفاوت خواهد بود.

  • اگر تمام موی سر زن به نحوی کنده شود که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن خواهد بود که همان طور که گفته شد از هر سال به سال دیگر متفاوت است، و همچنین در ماه­‌های حرام نسبت به ماه­‌های عادی نیز تفاوت می­‌کند.
  • اگر تمام موی سر کنده شود اما مجددا رویش داشته باشد، مهرالمثل به زن تعلق می­‌گیرد.

مهرالمثل در مقابل مهرالمسمی قرار دارد و برای تعریف آن باید نخست مهر المسمی را تعریف کرد. مهرالمسمی عبارت است از مهریه معینی که در حین ازدواج برای زوجه تعیین می­‌شود که با توافق طرفین انتخاب شده بوده است، اما مهرالمثل به میزان مهریه‌­ای گفته می­‌شود که برای یک خانم با ویژگی­‌های شخصی وی همچون سن، موقعیت شغلی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و غیره معمولا به عنوان مهرالمسمی تعیین می­‌شود.

پس در صورتی که موی سر زن به طور کامل کنده شود اما مجددا رویش یابد با توجه به ویژگی‌­های آن خانم میزان دیه تعیین خواهد شد و برای این امر دادگاه از نظر کارشناس استفاده می­‌نماید.

نکته دیگری که در این باره وجود دارده حکم انتهای ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی است که بیان داشته اگر مهرالمثل از دیه کامل زن بیشتر باشد، دیه کامل به وی تعلق خواهد گرفت، در نتیجه در هر حال بیش از یک دیه به دلیل کنده شدن موی سر زن به وی پرداخت نخواهد شد اعم از آن که رویش مجدد داشته باشد یا نه.

  • اگر قسمتی از موی سر زن کنده شود و دیگر نروید، با توجه به نسبت از دست رفته به کل موی سر، از دیه کامل محاسبه شده و به زن پرداخت می‌­شود.
  • اگر قسمتی از موی سر زن کنده شود و مجددا رویش یابد، با توجه به نسبت از دست رفته به کل موی سر، از مهرالمثل محاسبه شده و به زن پرداخت می­‌شود.

در اینجا قانون­گذار حکم مشابه کنده شدن کامل مو را بیان نداشته، در آن حالت دیدیم که اگر مهرالمثل از دیه کامل بیشتر بود تنها دیه کامل تعلق می‌گرفت، اما اینجا چنین حکمی وجود ندارد در نتیجه اگر دیه حالتی که قسمتی از مو کنده شده و مجددا رویش یابد از دیه حالتی که قسمتی از مو کنده شده و مجددا هم نروید بیشتر باشد، همان مبلغ بیشتر تعلق خواهد گرفت.

البته با توجه به حکم اخیر قانون­گذار به نظر می­‌رسد در هر حال دیه پرداختی نباید از یک دیه کامل زن بیشتر باشد.

  • اگر مقداری از موی سر از پیش از بین رفته باشد و پس از آن در اثر جنایت غیر عمدی مابقی آن نیز کنده شود، در حکم آن است که قسمتی از مو کنده شده باشد. پس اینگونه نیست که موی نسبتا آسیب دیده را بتوان کند و با مجازاتی رو­به‌­رو نشد، بلکه به همان نسبت آسیبی که وارد شود دیه نیز تعلق می­‌گیرد.
  • اگر کنده شدن مو در اثر از بین بردن یک عضو یا پوست باشد، دیه یا ارش از بین بردن عضو مزبور به علاوه دیه کندن مو به زن تعلق می‌­گیرد که مقادیر آن توسط کارشناس تعیین می­‌شود. دیه آسیب به اعضا در قانون مجازات اسلامی بیان شده است، اما به دلیل انواع متعددی که دارد نمی­‌توان در این نوشتار بدان پرداخت و در صورت نیاز باید مشاوره حقوقی موردی دریافت شود.
  • اگر موی سر پس از کنده شدن با عیب بروید، برای مثال رنگ یا حالت آن تغییر کند، یا هر تغییر دیگری به نسبت حالت طبیعی و اصلی خود داشته باشد، برای تغییرات پیش آمده ارش تعیین می­‌شود. ارش در این حالت می‌­تواند ثلث دیه یا مهرالمثل باشد، البته به بیان ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی ارش مجزایی برای عیب حاصله نیز تعیین خواهد شد. در اینجا نیز در هر مورد از نظر کارشناس کمک گرفته می­‌شود.

در حالت­‌های مختلفی که بیان شد تفاوت در رویش مجدد یا عدم رویش و نیز عیب و نقص ایجاد شده بود، این موارد به کمک کارشناس مورد وثوق تعیین می­‌شوند، اما همواره این احتمال وجود دارد که پیش ­بینی کارشناس صحیح نباشد، به همین دلیل نظر کارشناس ملاک تعیین اولیه میزان ارش یا دیه خواهد بود اما اگر عدم صحت نظر وی معلوم گردد امکان جبران وجود دارد.

برای مثال اگر نظر کارشناس بر عدم امکان رویش مجدد باشد و دیه کامل به زن پرداخت شده باشد اما بعدا خلاف نظر کارشناس پیش آید و موی کنده شده رویش داشته باشد، تفاوت دیه و مهرالمثل، به پرداخت کننده بازگردانده می­‌شود، البته در صورتی که بین دیه پرداخت شده و مهرالمثل تفاوتی وجود داشته باشد.

یا اگر کارشناس امکان رویش مجدد را داده بوده و بر همین اساس مهر­المثل به زن تعلق گرفته اما موی کنده شده با گذشت زمان معقولی دیگر نروید، تفاوت دیه و مهرالمثل پرداخت شده محاسبه و به زن پرداخت می­‌شود.

میزان دیه کندن موی سر زن

مقادیر دیه

دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰۰ میلیون تومان در ماه­‌های عادی و ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ماه­‌های حرام تعیین شده است که ماه‌­های حرام عبارتند از ذی القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب.

البته مقادیر اعلامی دیه کامل مرد را تعیین می­‌کند اما صحبت از تفاوت دیه زن و مرد را زیاد شنیده­‌ایم، جمله­‌ای که همواره بیان می­‌شود آن است که دیه زن نصف مرد است.

این موضوع در حالت قتل نفس است، اما در غیر قتل نفس تا زمانی که دیه قابل پرداخت به زن از یک سوم دیه کامل مرد کمتر باشد معادل همان مقادیر دیه مرد خواهد بود.

پس اگر دیه قابل پرداخت به زن از یک سوم دیه کامل بیشتر شود، به جمله معروف دیه زن نصف مرد است بازمی‌گردیم و دیه قابل پرداخت به نسبت یک دوم دیه مرد در همان وضعیت تعیین می­‌شود.

در نتیجه ۴۵۰ میلیون تومان در ماه­‌های عادی و ۶۰۰ میلیون تومان در ماه‌­های حرام دیه کندن کامل موی سر زن به صورتی که دیگر نروید خواهد بود، اگر قسمتی از مو کنده شده باشد و میزان آن از یک سوم دیه کامل کمتر باشد به نسبت دیه مرد و چنانچه بیش از یک سوم باشد به نسبت دیه زن تعیین خواهد شد.

شیوه‌­های احراز آسیب

تا اینجا میزان دیه و انواع خسارات وارده به موی سر که می‌­تواند دیه به همراه داشته باشد مطرح شد، اما برای اینکه دیه تعلق گیرد نخست باید وقوع آسیب محرز شود.

یک اصل کلی وجود دارد که رسیدگی بدون درخواست مجنی­ علیه شروع نمی­‌شود البته که این موضوع استثنائاتی دارد اما در مورد دیه کندن موی سر اینگونه نیست و در واقع رسیدگی تنها با درخواست مجنی ­علیه یا در صورتی که وی طفل یا مجنون باشد با درخواست ولی وی شروع می‌شود.

در مرحله دوم است که رسیدگی صورت می‌­پذیرد. چنانچه دادگاه وقوع آسیب را احراز کند و نیز واردکننده آسیب را تعیین نماید، میزان دیه مشخص می‌شود و مسئولیت پرداخت آن با مرتکب خواهد بود.

درباره ماهیت دیه که مجازات است یا مسئولیت مدنی همواره اختلافاتی وجود داشته، نتیجه این اختلافات بر موضوعات مختلفی اثر می‌­گذارد، برای مصال نحوه احراز و ادله اثبات را تعیین می­‌کند. خوشبختانه قانون مجازات سال ۱۳۹۲ در این­ باره اعلام داشته که دیه دارای آثار ضمان مالی یا مسئولیت مدنی است.

در نتیجه ادله­‌ای که برای اثبات می­‌توانند به کار روند شامل ادله ضمان­‌های مالی هم خواهند بود که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد، همچنین گذشت مجنی ­علیه یکی از راه‌­هایی می­‌شود که وارد کننده آسیب را از پرداخت دیه مبری می­‌سازد. تاثیر دیگر آن که طرفین می­‌توانند به مبلغ دیگری جز آنچه که دادگاه صالح تعیین کرده است مصالحه کنند.

بیان شد که دیه وصف ضمان مالی دارد به همین سبب نیز با ادله اثباتی ضمان مالی احراز می‌­شود، البته قانون­گذار قسامه را نیز برای اثبات دیه کافی دانسته است، پیش از ورود به ادله اثبات ضمان مالی به قسامه پرداخته می­‌شود.

قسامه که از قسم می­‌آید عبارت است از تکرار  مکرر یک قسم که بیان کننده ورود آسیب مورد ادعای مجنی­ علیه توسط متهم باشد. اقامه قسامه در حالتی ممکن است که شبهاتی وجود دارد، بدین صورت که آسیب حقیقتا واقع شده اما درباره اینکه توسط متهم واقع شده یا خیر مدارک کافی وجود ندارد و متهم سوگند یاد کرده که واردکننده آسیب نبوده است.

در این حالت مجنی ­علیه می­‌تواند با قسم خوردن به اینکه آسیب مذکور را متهم به وی وارد آورده ادعای خود را اثبات کند و دیه به وی تعلق خواهد گرفت.

تعداد قسم‌­ها با توجه به میزان دیه متفاوت است، برای مثال در حالتی که دیه جنایت وارده معادل دیه کامل باشد، شش قسم باید یاد شود و در حالتی که دیه معادل یک ششم یا کمتر از دیه کامل باشد، تنها یک قسم کافی­ است، پس با توجه به میزان آسیب وارده تعداد قسم‌­ها تعیین می‌­شود.

ادله اثبات ضمان مالی نیز شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت و امارات است که بیان و توضیح آن­‌ها از حوصله این نگارش خارج است، همچنین استناد به آن­‌ها و نحوه استناد امریست که نیاز به دقت و تخصص کافی داشته و اظهارات نادرست می‌­تواند نتایج نامطلوبی به بار بیاورد.

پرداخت دیه کندن موی سر زن

مسئول پرداخت دیه

به بیان ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه در جنایات عمدی و شبه عمد خود مرتکب و در خطای محض با توجه به نحوه احراز جنایت مسئولیت پرداخت می‌­تواند با مرتکب و یا عاقله باشد. نخست باید دید عاقله چه شخصی است، عاقله به پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری می­‌گویند.

البته همه این افراد مسئولیت پرداخت نخواهند داشت بلکه از اشخاص یاد شده کسانی که در زمان فوت مرتکب می‌­توانند از وی ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می­‌شوند. اما عاقله تنها در صورتی مسئولیت پرداخت خواهد داشت که جنایت وارد شده از نوع خطای محض بوده و از طریق بینه، قسامه یا علم قاضی احراز شده باشد و همچنین عاقله تمکن مالی برای پرداخت دیه را داشته باشد. پس می‌­توان گفت که اصل بر آن است که پرداخت باید توسط مرتکب صورت پذیرد.

درباره جنایت عمد، غیرعمد و خطای محض نیز باید گفت که چنانچه مرتکب قصد وارد کردن جنایت و دریافت نتیجه حاصل شده را داشته و با همین قصد جنایت را وارد کرده باشد و حقیقتا نتیجه را گرفته باشد از نوع عمد است. برای مثال چنانچه یک شخص آگاهانه نسبت به خانم الف اقدام کند تا موهای وی را بکند به طوری که دیگر هرگز نروید، وی مرتکب جنایت عمد شده است.

در جنایت غیر عمدی شخص قصد وارد کردن آسیب به مجنی­ علیه را دارد اما نه آسیبی که حقیقتا رخ داده است و یا اینکه در اثر تقصیر وی آسیب رخ می‌دهد. برای مثال قصد وی کندن قسمتی از موهای سر بوده آن هم به­ طور موقت اما تمام موها به نحوی کنده می­‌شوند که دیگر نمی‌­رویند، در این حالت جنایت شبه عمد رخ داده است.

و در نهایت خطای محض وجود دارد که به آسیب­‌های وارده توسط صغیر و مجنون یا آسیبی که حین مستی یا خواب وارد شده باشد گفته می­شود، پس اگر یک شخص در حال مستی موهای دیگری را بسوزاند و موجب از بین رفتن آن­‌ها شود آنچه که اتفاق افتاده خطای محض بوده است.

نکته دیگری که وجود دارد حالتی است که چند شخص به نحو اشتراک آسیب را وارد ساخته باشند، در این حالت میزان دیه تعیین شده و بین آن­‌ها تقسیم می­‌شود.

مهلت پرداخت دیه

طرفین می‌­توانند بر مهلت پرداخت دیه توافق کنند، اما اگر چنین توافقی وجود نداشته باشد، در جرایم عمدی دیه باید ظرف یک سال قمری پرداخت شود، در جرایم شبه عمد دو سال و در جرایم خطای محض سه سال.

البته در جنایت شبه ­عمد در هر سال باید نیمی از دیه پرداخت شود و در جنایت خطای محض هر سال یک سوم دیه، نکته دیگر آن که چنانچه مرتکب قصد پرداخت تمام دیه را زودتر از موعد داشته باشد، مجنی­ علیه باید آن را قبول کند و نمی­‌تواند مرتکب را مجبور به پرداخت در آینده نماید.

وکیل در دعاوی دیه کندن موی سر زن

وکیل در دعاوی دیه کندن موی سر زن

انواع حالت­‌هایی که ممکن بود دیه به همراه داشته باشد بیان شد، همچنین دیدیم که جنایات انواع مختلفی دارد که بر نحوه احراز و نیز مسئول جبران تاثیر می­‌گذارد. شکی نیست که آسیبی همچون کنده شدن موی سر بروز خارجی مشخصی داشته و به راحتی قابل دیدن است، اما آیا به همان راحتی نیز قابلیت احراز و تعیین مسئول دارد؟

اقدامات به موقع و استفاده مناسب از مدارک به همراه دفاع قوی می­‌تواند بر سرنوشت موضوع تاثیر قابل توجهی گذارد، علاوه بر آن در تعیین میزان آسیب نظر کارشناسی از اهمیت خاصی برخوردار است که بررسی نظر وی و اعتراض به آن در صورت لزوم، خود موضوع قابل توجه دیگری است.

در نتیجه سپردن موضوع به وکیل کیفری متضمن پیگیری مناسب و دست یافتن به نتیجه عادلانه است. چنانچه با جنایت مشابهی روبه‌­رو شده‌­اید می‌توانید از وکلای کیفری بنیاد وکلا کمک بگیرید.

همچنین اگر موضوعات و مفاهیم مختلف تعریف شده و به کار رفته در این نوشتار سوالاتی را برای شما ایجاد کرده است می­‌توانید با وکیل تلفنی گروه بنیاد وکلا تماس بگیرید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا