خانواده

دریافت پرینت مکالمات و پیامک های همسر

در صورتی که مرد متوجه روابط نامتعارف همسرش شود و از بابت روابط نامشروع او اطمینان حاصل کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و شکایت نامه ای را مبنی بر خیانت همسرش تنظیم کند و از دادگاه و مراجع قانونی بخواهد تا به این موضوع رسیدگی کنند و در صورت نیاز قاضی حکم گرفتن پرینت های همسر را نیز صادر خواهد کرد.

در حالت عادی مرد چنین اختیار قانونی را ندارد که به تنهایی اقدام به گرفتن پرینت تماس های همسرش کند (اگر خط تلفن همراه به نام خود همسر یا زن باشد) و باید حتما دادگاه حکم این مورد را صادر کند.

نوشته های مشابه

تنها در مواردی مرد می‌تواند خودش به تنهایی، بدون دستور قضایی، اقدام به گرفتن پرینت تماس های همسرش کند که خط تلفن همراه به نام خود مرد باشد.

اقدام قضایی جهت دریافت متن پیامک های همسر

اقدام برای پرینت گرفتن پیامک های همسر، حتی در صورت شکایت شوهر بر علیه خانمش به اتهام ارتباط نامشروع غیر از زنا در دادسرا نیز باز هم اخذ پرینت متن پیامک‌ در صلاحیت دادگستری است.

صرفا با طرح یه شکایت بر علیه همسر مبنی بر شک‌ داشتن به وی نیز ادله کافی مبنی بر احضار خانمش وجود ندارد، بلکه شوهر باید اثبات نماید که خیانت و‌ یا ارتباط نامشروع صورت پذیرفته است (اقدام برای پرینت گرفتن پیامک های همسر)، در غیر این صورت بازپرس یا دادیار نسبت به قرار منع تعقیب یعنی تبرئه زوجه اقدام مینماید.

بنا بر راهنمایی مشاوره حقوقی آنلاین زوجه می‌تواند پس از مبری شدن از همسرش طرح شکایت به اتهام افترا و اعاده حیثیت نماید.

نحوه گرفتن پرینت تماس های همسر و مراحل آن

یکی از موضوعات بسیار چالش برانگیزی که طبق آمار چند سال گذشته، بسیار مورد توجه مردم بوده است، چگونگی گرفتن پرینت تماس های همسر می‌باشد.

همه ی ما به خوبی می دانیم که اپراتورهای تلفن های همراه در همه جای دنیا، وظیفه دارند تا از حریم شخصی کاربران خود حمایت کنند و اجازه ندهند تا کسی غیر از خود صاحب خط، پرینت تماس ها و پیامک ها را مشاهده کند و تنها راه قانونی که می‌توان از آن برای مشاهده و گرفتن پرینت تماس های همسر استفاده کرد آن است که از طریق دادگاه اقدام کنند.

در قوانین مربوط به جرائم رایانه ای اپراتور های تلفن همراه، صراحتا ذکر شده است که اپراتورها موظف می باشند که پرینت مکالمات و پیامک ها را حداقل تا ۶ ماه ذخیره کنند.

در این خصوص باید گفت که اپراتورهای تلفن همراه به جهت حفظ اسرار دیگران نمی توانند پرینت تلفن همراه را به شخصی به غیر از صاحب خط بدهند.

بر طبق قانون جرایم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیامک را تا شش ماه ذخیره کنند؛ لذا فقط پرینت مکالمات شش ماه اخیر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می گردد.

باید بدانید به صرف شک داشتن به همسر مجوزی برای دادگاه نمی شود که اقدام به اخذ پرینت تلفن همراه کسی را کند.

بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که پرینت مکالمات شش ماه اخیر، تنها در صورتی قابل مشاهده خواهد بود که طرح شکایتی مبنی بر روابط نامشروع توسط فرد یا وکیل او در دادگاه ها مطرح شده باشد و مقام قضایی دستور دهد تا پرینت تماس ها از طرف اپراتور ارسال شود.

نحوه گرفتن پرینت تماس های همسر و مراحل آن

شرایط گرفتن پرینت تماس های همسر

همانطور که اشاره کردیم، مرد این اختیار قانونی را ندارد که بدون حکم دادگاه، اقدام به گرفتن پرینت تماس های همسرش کند و باید حتما حکم از طرف دادگاه صادر شود، از طرفی دیگر اگر شوهر از خیانت همسرش اطمینان نداشته باشد و با شک و تردید اقدام به شکایت علیه همسرش کند و بعد از گرفتن پرینت تماس های همسر توسط دادگاه، ثابت شود که گفته‌ی مرد صحت نداشته است، زن می‌تواند از محاکم قضایی خواستار احقاق حقوقش ود و اعاده ی حیثیت کند.

در چنین شرایطی مجازات مرد به حبس و شلاق منتهی می‌شود.

آقایان باید توجه داشته باشند که برای شکایت علیه همسرشان و اثبات خیانت، باید حتما ادله ی کافی و محکمه پسندی داشته باشند، مگر نه دادگاه بدون وجود ادله ی کافی حکمی مبنی بر گرفتن پرینت تماس های همسر، صادر نخواهد کرد.

اگر محاکم قانونی حکمی مبنی بر گرفتن پرینت تماس های همسر صادر کنند، اصولا این پرینت تماس ها در مرحله‌ی اول حکم مربوط به ۶ ماه قبل خواهد بود و در صورتی که نیاز باشد تا موارد قبل تر از آن هم بررسی شود، در جلسه ای مجدد و بررسی های دقیق تر، دادگاه حکم جدیدی را صادر خواهد کرد.

مرجع رسیدگی به شکایت رابطه نامشروع، دادگاه کیفری یک و یا دادگاه کیفری دو است.

در جرایم تعزیری منافی عفت، دادسرای ارشاد تهران در تهران و دادسرای عمومی در شهرستآن‌ها صالح به رسیدگی به این پرونده ها می باشد.

شکایت از همسر مبنی بر خیانت و روابط نامشروع

به عنوان یک قاعده ی کلی باید گفت که گرفتن پرینت تماس های همسر تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که همسر  شکایتی مبنی بر خیانت و روابط نامشروع در دادگاه طرح کرده باشد و حکم قضایی مبنی بر گرفتن پرینت تماس های همسر صادر شود.

شاید اکنون این سوال برای بسیاری از افراد پیش اید که رابطه ی نامشروع در قانون مجازات دقیقا چه معنایی دارد؟

در پاسخ به این سوال باید به ماده ی ۶۳۲ قانون مجازات اشاره کرد.

در این قانون آمده است که: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود (مجازات شلاق تعزیری معمولا ۷۵ ضربه شلاق است).

جرم رابطه نامشروع، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.

شرایط گرفتن پرینت تماس های همسر

مصادیق رابطه نامشروع

یکی از چالش های بسیار مهمی که برای افرادی که میخواهند اقدام به گرفتن پرینت تماس های همسر خود کنند و قصد دارند تا شکایتی مبنی بر روابط نامشروع همسرشان تنظیم کننده آن است که روابط نامشروع دارای چه مصادیقی می‌باشند و از کدام یک از آنها در طرح شکایت می‌توان استفاده کرد؟

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران؛ انجام اعمال زیر جز مصادیق اصلی و شایع روابط نامشروع می‌باشند:

 • برپایی و تاسیس مراکز فساد
 • تظاهر به انجام فعل حرام در دید عمومی
 • استفاده از لباس ها و آرایشی که خود مسبب فساد شده و خلاف شرع باشد
 • انتشار و پخش تصاویر مبتذل و کسب درآمد از طریق آنها
 • انجام اعمال منافات با عفت عمومی به غیر از زنا و ایجاد رابطه نامشروع
 • ارتکاب به زنا با کمتر از ۴ شاهد یا ۴ مرتبه اقرار
 • قرار گرفتن دو نفر مرد یا دو نفر زن برهنه در زیر یک پوشش مشترک
 • حضور یافتن بانوان بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی و دید انظار عمومی

گرفتن پرینت مکالمات

نکات مهم حقوقی ارتباط نامشروع

 1. منظور از رابطه نا مشروع هرگونه رابطه غیر ضروری و غیر شرعی بین زن و مرد یا دو زن و یا دو مرد است.
 2. جرایم مشابه با رابطه نامشروع (جرایم مبتنی بر رابطه صمیمانه و غیر قانونی دو انسان) عبارتند از: زنا (زنای محسنه،زنای به عنف،زنای با محارم) لواط، تفخیذ، مساحقه و …
 3. صرف ارتباط تلفنی و ارتباط از طریق پیامک و ارسال پیام در شبکه های اجتماعی (وانس آپ، تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک و ….) در یک نگاه سخت گیرانه از طرف بسیاری از قضات در رویه قضایی  در بسیارس از موارد مصداق رابطه نامشروع شمرده شده است.
 4. صرف صحبت کردن حضوری در مواقغ غیر ضروری و گذاشتن قرار ملاقات و خلوت کردن دو فرد با هم می تواند مصداق رابطه نامشروع باشد.
 5. ضرورتی ندارد عناصر یک ارتباط نا مشروع از دو جنس مخالف باشند، در صورت اثبات نیت سوء در صورتی که عمل مصداق جرم حدی دیگری نباشد، رابطه نامشروع است.
 6. در سیستم حقوقی ایران ازدواج فقط بین یک زن و یک مرد که خالی از موانع نکاح باشند مشروع شمرده شده است و چیزی تحت عنوان ازدواج یا رابطه دو هم جنس مشروع و قانونی نیست.
 7. در طرح شکایت رابطه نامشروع و تعیین نوع اتهام و عمل مجرمانه بسیار باید دقت شود، چه بسا مواردی که شاکی با طرح این شکایت خود متهم به جرم قذف می شود.
 8. زنا و لواط فقط با شهادت چهار مرد و یا چهار بار اقرار مرتکب ثابت می شود، پس اگر کسی نسبتی در این مورد به دیگری بدهد و نتواند شهادت چهار مرد را ضمیمه شکایت خود کند تحت عنوان قذف حد می خورد.
 9. اعمال دون زنا و ملامسه و مصافحه و مقابله نیز از مصادیق بارز رابطه نامشروع هستند.
 10. شاکی در شکایت رابطه نامشروع یکی از زوجین یا مدعی العموم است و فرد غیر ذی‌نفع صرفا می تواند وقوع جرم را گزارش کند.
 11. جرم رابطه غیر مشروع از جمله جرایم عمومی است و رضایت شاکی مانع از ادامه جریان رسیدگی نمی شود.
 12. مجازات رابطه نامشروع تا ۸۰ ضربه تازیانه است؛ یعنی کمتر از ۸۰ ضربه، یعنی از ۱ تا ۷۰ ضربه شلاق.
 13. به جرایم رابطه نامشروع و مصادیق آن حسب مورد دادسرا یا دادگاه ارشاد (البته فقط در تهران) رسیدگی مینماید و اگر اتهام دایر کردن مرکز فساد یا خانه فساد باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
 14. وقتی که ابزار ارتباط نامشروع ابزار و ادوات الکترونیکی و گوشی موبایل و فضای مجازی باشد پلیس فتا مرجع تحقیق است (پلیس فضای تبادل اطلاعات).

توصیه می گردد به جهت ضرورت و حساسیت و به دلیل اینکه طرح شکایت نامشروع و عواقب آن ممکن است ایجاد دردسر برای خود شخص شاکی داشته باشد، قبل از هر شکایتی حتما با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی کیفری در زمینه اینگونه دعاوی مشورت نمایید. شما می‌توانید حتی با وکیل تلفنی ابتدا در ارتباط باشید.

بنیاد وکلا با بهره گیری از بهترین مشاوره حقوقی و وکلا آماده خدمت رسانی به شماست.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۶ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا