روابط نا مشروع

آیا رابطه نامشروع زندان دارد؟

روابطی که زن و مرد نامحرم با هم دارند، می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد و بر اساس آن دو طرف به مجازات کیفری محکوم شوند. این که چه رابطه‌ای در زمره روابط نامشروع قرار دارد، قانونگذار شرایط و برخی از مصادیق آن را بیان کرده است اما با این وجود هنوز شاهد اختلاف نظرهایی در این باره هستیم.

شرط اصلی در شکل گیری رابطه نامشروع آن است که زن و مرد فاقد علقه زوجیت، با هم یک سری رفتارهایی را انجام دهند تا بتوان گفت که جرمی در این زمینه صورت گرفته است.

نوشته های مشابه

در اینگونه روابط، زن و مرد نامحرم، حد و مرز قواعد و مقررات شرعی را رد کرده و به نحوی وارد رابطی با هم می‌شوند که از لحاظ شرعی، حرام است. بر اساس مسائل فقهی، زن و مردی که ازدواج نکرده‌اند، نمی‌توانند روابط زناشویی و سایر روابط خلاف شرع داشته باشند.

جدای از این که دو نفری که رابطه زوجیت دارند، اگر رابطه نامشروعی را برقرار کنند، عفت عمومی جامعه را رد نموده و به نحوی مرتکب جرم منافی عفت شده‌اند.

رابطه نامشروع هم می‌تواند در مورد رابطه فیزیکی و جسمی بین مرد و زن باشد و یا این که زن و مرد نامحرم با رضایت اقدام به رابطه جنسی کنند که در این زمینه می‌توان گفت که زنا صورت گرفته است. رابطه نامشروع که در قانون مجازات بخش تعزیرات پیش بینی شده است، رابطه‌ای غیر از عمل زنا بوده و صرفا اختصاص به روابط غیر جنسی در بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت دارد.

حال تصور کنید که رابطه نامشروع بین زن و مرد رخ داده و طبق نظر دادگاه، دو طرف مرتکب جرم شده و حال باید حکم مجازات آن‌ها صادر شود.

در این زمینه گاها پرسشی مطرح می‌شود که مرتکبین جرم روابط نامشروع و منافی عفت، به چه مجازاتی محکوم می‌شوند و آیا زن و مردی که رابطه خلاف شرع بایکدیگر برقرار می‌کنند، مجازات حبس برایشان در نظر گرفته می‌شود؟ رابطه نامشروع زندانی دارد یا خیر؟

بسیاری از جرائم پیش بینی شده در قانون، مستوجب مجازات حبس هستند و طی آن مجرمین بر اساس نوع رفتار مجرمانه به زندان می‌روند.

حال این که در روابط نامشروع فی ما بین دو نفر که علقه زوجیت ندارند، شامل مجازات حبس می‌شود یا این که مرتکبین به مجازات دیگری غیر از حبس محکوم می‌شوند و همچنین برای دریافت پاسخ سوالات فوق الذکر و بررسی آن‌ها از ابعاد حقوقی و مجازاتی که قانونگذار برای جرم رابطه نامشروع قرار داده است به کمک وکیل کیفری، در ادامه با ما همراه باشید.

مجازات زندان رابطه نامشروع

مجازات جرم رابطه نامشروع

پیش از آن که به بررسی سوال زندانی داشتن جرم رابطه نامشروع بپردازیم، برای فهم بهتر این موضوع لازم است که نگاهی به مجازات این جرم داشته باشیم. رابطه نامشروع از جایی نشات می‌گیرد که زن و مرد نامحرم اقدام به برقراری رابطه‌ای که با قواعد شرعی همخوانی ندارد، نمایند.

رابطه نامشروع می‌تواند سبب رابطه جنسی و یا غیر جنسی بین زن و مرد نامحرم شود که به طور کلی زمانی که روابط نامشروع مطرح می‌شود، همان روابط غیر جنسی و یا مادون زنا می‌باشد. قانونگذار نیز رابطه نامشروع را از زنا جدا در نظر گرفته است و مجازات آن‌ها نیز با یکدیگر تفاوت دارد.

در تعریفی که از رابطه نامشروع در قانون بیان شده است، به این موضوع اشاره دارد که هرگاه زن و مردیکه بین آن‌ها علقه زوجیت وجود ندارد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه شوند، مرتکب رابطه مزبور و جرم شده‌اند.

روابط نامشروع به جهت آن که خارج از چارچوب قواعد شرعی و قانونی هستند، در دسته جرائم منافی عفت نیز قرار دارند. با توجه به این که نبود علقه زوجت در از سرگیری روابط نامشروع تاثیر مستقیمی دارند، به نحوی که اگر وجود رابطه بین زن و شوهر باشد، نمی‌توان گفت که رابطه نامشروع یا عمل خلاف عفت صورت گرفته است.

اینگونه روابط متختص رابطه‌ای است که طی آن زن و مردی که رابطه زوجیت ندارند، اقدام به انجام دادن اعمال مانند تقبیل و مضاجعه کنند. در صورتی که مرد و زن عموما در مکان خلوت و با توافق یکدیگر، رابطه‌ای مانند لمس کردن بدن هم، بوسیدن و یا در آغوش گرفتن را ایجاد می‌کنند، می‌توان گفت که عمل مجرمانه رابطه نامشروع را انجام داده‌اند.

در صورتی که در دادگاه اثبات شود که متهم پرونده مرتکب رابطه نامشروع شده است، دادگاه او را محکوم به مجازات مندرج در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌کند. مجازات جرم رابطه نامشروع، تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است. مجازات شلاق تعزیری برای هر دو نفر یعنی هم مرد و هم زن اجرا می‌شود.

در انتهای ماده مزبور عنوان شده است که اگر رابطه غیر شرعی برقرار شده با عنف و اکراه همراه باشد، فقط شخص اکراه کننده مجازات می‌شود. ممکن است که مرد به زور اقدام به روابط نامشروع با زنی کند که در این صورت خانم می‌تواند از او شکایت کند.

در شکایت مطرح شده شاکی باید از طریق ادله جرم، ثابت نماید که متشاکی به زور و اجبار با او رابطه برقرار کرده که در صورت محرز شدن این موضوع برای قاضی، تنها متهم به مجازات شلاق محکوم می‌گردد.

اما در مواردی که وقوع جرم با رضایت دو طرف صورت گیرد و به نحوی تعدادی شاهد در صحنه وقوع جرم حاضر بوده و به مراجع انتظامی گزارش کرده باشند و در حال انجام رابطه، زن و مرد دستگیر شوند، با فرض اثبات عمل مجرمانه در دادگاه، تا نود و ضربه شلاق، مجازات برایشان لحاظ می‌گردد.

مجازات زندان

جرم رابطه نامشروع مجازات حبس دارد؟

در بخش قبل به بررسی مجازات جرم رابطه نامشروع پرداخته شد و حال در این بخش می‌خواهیم که پاسخ پرتکرار پرسشی در رابطه با این که جرم رابطه نامشروع زندانی دارد یا خیر، بدهیم.

طبق توضیحات بیان شده، زن و مرد فاقد علقه زوجیت در صورت ارتکاب اینگونه روابط و محرز شدن عمل مجرمانه در دادگاه، مجازاتی که برایشان در نظر گرفته می‌شود، تا ۹۹ ضربه شلاق است.

رابطه غیر شرعی که در آن زن و مرد نامحرم، مرتکب رابطه‌ای جسمی و فیزیکی شده و به نحوی همدیگر را بغل نموده و یا اقدام به بوسیدن هم کنند و روابطی از این قبیل، قانونگذار تنها مجازات شلاق را پیش بینی نموده است.

در واقع میزان شلاق مندرج در قانون به نحوی است که دست قضات برای صدور احکام در این زمینه کاملا باز است و حسب مورد می‌توانند کمتر از نود و نه ضربه را برای متهم پرونده به عنوان مجازات جرم ارتکاب یافته لحاظ کنند.

جدای از این که مجازات رابطه نامشروع، نوعی مجازات تعزیری است و از این رو قاضی می‌تواند در صورت جهات مخففه، مقدار مجازات جرم را کاهش دهد و یا این که به کل، مجازات جزای نقدی را به جای شلاق در حکم صادره لحاظ کند.

گفتنی است که زنا به عنوان یکرابطه نامشروع نیز مجازات خاص خود را دارد و حد این جرم بسته به شرایط مختلف، می‌تواند اعدام، سنگسار و شلاق باشد. با توجه به این که جرم رابطه نامشروع و زنا، مجازات آن‌ها در قانون تعیین شده است، باید موضوع زندانی داشتن جرائم منلفی عفت مورد بررسی قرار گیرد.

از مجازاتی که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای جرم رابطه نامشروع تعیین شده است، صراحتا می‌توان گفت که این روابط، مجازات زندانی ندارند. در واقع رابطه نامشروع در صورت رخ دادن، مجازات حبس ندارد و همان تعزیر شلاق اجرا می‌شود.

در این صورت آن دسته از زن و مردهایی که مرتکب رابطه نامشروع می‌شوند، طبق قانون به سبب جرمی که انجام داده‌اند، روانه زندان نخواهند شد و از این رو می‌توانند تا حد زیادی آسوده خاطر شوند ولی در هر صورت مجازات شلاق باید برایشان صادر و بر اساس مقداری که قاضی تعیین می‌کند، حکم مربوطه اجرا می‌شود.

گفتنی است که مجازات حبس برای روابط نامشروعی که به صورت تلفنی و یا از طریق فضای مجازی نیز محقق می‌شوند، نیز وجود ندارد و به طور کلی مرتکبین رابطه نامشروع به هر شیوه و طریقی که انجام شود، مشمول مجازات حبس نخواهند شد.

ناگفته نماند که مجازات حبس را برای رابطه نامشروع تنها در یک حالت خاص و محدود می‌توان لحاظ کرد و آن هم در شرایطی است که تظاهر به انجام دادن چنین رابطه‌ای رخ دهد. در واقع مرتکب در انظار عمومی تظاهر می‌کند که با یک فرد نامحرم، رابطه نامشروع کرده است که در این صورت حکم مجازات دیگری برای مرتکب در نظر گرفته خواهد شد.

حال این که اگر تظاهر به عمل حرام یا مجرمانه، چه میزان مجازات حبس دارد و شرایط تحقق این جرم به چه نحوی است، در بخش بعدی این موضوع را بنا بر تجربه مشاوره حقوقی آنلاین با موکلین مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مجازات زندان در جرم رابطه نامشروع

مجازات زندان در جرم رابطه نامشروع

همانطور که گفته شد، جرم رابطه نامشروع تنها مجازات شلاق دارد و زن و مرد نامحرم که روی به رابطه غیر شرعی می‌آورند، دادگاه نمی‌تواند قانونا آن‌ها را محکوم به حیس کند. توجه به این موضوع داشته باشبد که حتی نوع دیگری از رابطه نامشروع یعنی زنا نیز مجازات زندانی ندارد و در وافع جرائم حدی مانند زنا تحت هیچ عنوان، مجازات حبس را در پی ندارد.

اثبات رابطه نامشروع از طریق راه‌هایی که قانونگذار تعیین نموده است، امکان پذیر است و در صورتی که شاکی نتواند ثابت کند که متشاکی رابطه نامشروع داشته و طی آن دادگاه او را تبرئه کند، امکان طرح دعوا اعاده حیثیت نسبت به شاکی پرونده وجود دارد.

اما تعیین مجازات حبس را برای جرم رابطه نامشروع، در یک شرایط استثنایی در نظر گرفت که این موضوع در ماده ۶۳۸ قانون مجازت اسلامی اشاره شده است.

بر اساس این ماده، هرکس که علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نمایند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، ناظر به کلیه اعمال حرامی است که تظاهر نسبت به آن‌ها انجام می‌شود و صرفا در رابطه با جرم رابطه نامشروع نیست. با توجه به این که رابطه نامشروع از بعد فقهی و شرعی، عمل حرامی است و برقراری روابط بین دو نفر نامحرم ایجاد شده است، از این رو اگر فردی در یک مکان عمومی تظاهر نماید که مرتکب این عمل شده است، مجازات زندانی برای او لحاظ می‌شود.

گفتنی است که محقق شدن شرایط این جرم منوط به آن است که در انظار و مکان عمومی ارتکاب یابد. تنها حالت و شرایطی که می‌توان مجازات زندانی را برای جرم رابطه نامشروع لحاظ نمود، همین ماده فوق الذکر است و به نحوی باید گفت که مستقیما عمل رابطه نامشروع، مجازات زندانی ندارد و تظاهر به آن می‌تواند شامل حبس باشد.

ناگفته نماند که دادگاه حسب مورد این امکان را دارد که اگر فردی تظاهر به عمل منافی عفت و یا رابطه نامشروع کند، تنها مجازات شلاق را در نظر بگیرد و متهم را به مجازات حبس محکوم نکند. علاوه بر این که دادگاه حق دارد گه هر دو مجازات حبس و شلاق را برای جرم مصداق ماده ۶۳۸، لحاظ کند.

قاتونگذار مجازات زندانی برای تظارهر به رابطه نامشروع را حداقل ده روز و حداکثر دو ماه تعیین کرده است. دادگاه در صدور حکم زندانی جرم مزبور، حداقل و حداکثرها را رعایت می‌کند.

در تعیین مجازات جرم رابطه نامشروع دادگاه مواردی مانند این که زن و مرد، مجرد یا متاهل هستند و همچنین این که آیا احساس ندامت و پشیمانی دارند تا در صورت احقاق شرایط قانونی، با توبه متهم، تعیین مجازات اسقاط شود.

بنابراین پاسخ وکیل تلفنی به سوالاتی که پیرامون آن رابطه نامشروع زندانی دارد یا خیر، منفی است و زن و مرد مرتکب رابطه خلاف شرع تنها به مجازات شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه محکوم می‌شوند.

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع و زندان

مشاوره حقوقی تخصصی بنیاد وکلا

مجازات زندانی برای هیچ یک از مجرمین و متهمین امری خوشایند نیست اما در هر صورت بسیاری از جرائم در قانون شامل حال کیفر حبس می‌شوند.

در این مقاله به بررسی این سوال که آیا رابطه نامشزوع زندانی دارد، از بعد حقوقی، پرداخته شد اما در صورتی که در این زمینه به کسب اطلاعات بیشتر احتیاج دارید، توصیه می‌شود که از خدمات سامانه بنیاد وکلا استفاده نمایید.

در جلسه مشاوره حقوقی، وکیل متخصص در دعاوی کیفری، به کلیه سوالات شما در این زمینه پاسخ می‌دهد و از این رو جهت دریافت مشاوره غیر حضوری به صورت تلفنی و آنلاین و در صورت تمایل به مشاوره حضوری با کارشناسان ما در ارتباط باشید و یا این که از راه‌های ارتباطی درج شده در سامانه اقدام نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا