لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۲۹۷۵ بازدید ۰ دیدگاه

جرم آدم ربایی چه شرایطی دارد؟

جرم آدم ربایی چه شرایطی دارد؟
مصطفی عباسی
مشاوره حقوقی تلفنی آدم ربایی
با مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ بر اساس (۲۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۷۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

گاهی اتفاق میافتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دستیابی به پول، انتقامگیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص،شخصی را میربایند. به این جرم که در قانون مجازات اسلامی نیز مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است، آدمربایی گفته میشود.

آدمربایی از گذشتههای دور جرم بوده و همیشه مجازات سنگینی داشته است. در این مقاله جرم آدم ربایی را برایتان توضیح میدهیم.

آدم ربایی چیست؟

هرکس بهقصد مطالبه وجه یا مال یا بهقصد انتقام یا به هر منظور دیگر با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

تعریف فوق، تعریفی است که در قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات قید شده است. اما نکاتی در خصوص جرم آدم ربایی وجود دارد که در قسمت زیر برایتان توضیح میدهیم.

مشاوره تلفنی حقوقی آدم ربایی بیش از ۱۰۰هزار مشاوره تلفنی موفق
رزرو وقت مشاوره تلفنی

نکات مهم در خصوص جرم آدم ربایی

 • مطابق ماده ۶۲۱ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم آدمربایی «ربودن» است. ربودن یعنی جابهجا کردن دیگری بدون رضایت وی، خواه بهطور پنهانی یا بهصورت علنی.
 • با توجه به تعریف بالا، کارهایی مانند بستن در اتاق بر روی دیگری یا همراهکردن دیگری با خود با رضایت او آدمربایی محسوب نمیشود، اما صرف رضایت اولیه کسی در سوار شدن به خودروی دیگری در صورتی که راننده بر خلاف میل مسافر تغییر مسیر دهد، موجب عدم تحقق جرم آدمربایی نمیشود. همین طور رضایتی که ناشی از فریب باشد یا مواردی که فرد ربودهشده بهدلایلی مثل بیهوشی و خواب قادر نیست مخالفت خود را اعلام کند، در حکم عدم رضایت است؛ مانند اینکه کسی خود را راننده سرویس مدرسه جا بزند و کودکی با این تصور سوار اتومبیل شود و بدین ترتیب راننده کودک را با خود همراه سازد.
 • هرگاه رباینده با تهدید و عنف باعث شود که قربانی از روی ترس ظاهراً مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدمربایی تحقق مییابد.
 • دادن وعدهو وعید و ترغیبکردن شخص به همراهی با خود در صورتی که آن وعده انجام نشود، آدمربایی محسوب نمیشود، مثل اینکه پسری با وعدهی ازدواج، دختر را با خود به شهر دیگری ببرد، اما بعداً از انجام وعده سر باز زند!
 • اگر رباینده در مورد هویت و ویژگیهای شخصی که قصد ربودن او را دارد اشتباه کند و بهعنوان مثال بهجای دزدیدن فرزند یک فرد ثروتمند برای اخاذی از او، فرزند شخص فقیری را برباید، باز هم آدمربایی تحقق مییابد.
 • صرف وجود رابطه زوجیت یا رابطه سببی و نسبی مانع ارتکاب جرم آدمربایی نمیشود. لذا اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدمربایی شده است.
 • برای تحقق آدمربایی، مباشرت مجرم در ارتکاب جرم ضرورت ندارد؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید، بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند اینکه فرد دیوانهای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهدشد.
 • آدمربایی یک جرم آنی است؛ یعنی بهمحض اینکه رباینده فردی را میرباید، جرم محقق میشود و استمرار رفتار شرط نیست. لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی جرم، او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب شدهاست.
 • از لحاظ عنصر روانی، اولاً- آدمربایی یک جرم عمدی است، بدینمعناکه مرتکب باید «قصد ربودن انسان زندهای را بر خلاف میل او» داشته باشد. بنابراین هر وقت کسی از وجود انسانی در صندوق عقب خودرو خود مطلع نباشد و خودرو را حرکت دهد، مرتکب جرم آدمربایی نشده است. ثانیاً- انگیزه مرتکب از ربودن موثر نیست، اگرچه داشتن انگیزه شرافتمندانه میتواند موجب تخفیف مجازات مرتکب شود.
 • اگر کسی شروع به ربودن دیگری کند، اما موفق به احرای خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدمربایی (یعنی ۳ تا ۵ سال حبس) محکوم میشود. مثلا اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو میباشد، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر ناکام بماند یا بهمحض اینکه راننده مسیر خود را بهقصد ربودن مسافر تغییر دهد، با اقدام بهموقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی میشود.

عواملی که موجب افزایش و تشدید مجازات آدم ربایی میشود

 1. سن مجنیعلیه (کسی که مورد آدم ربایی قرار گرفته است)کمتر از پانزده سال تمام شمسی باشد، خواه شخص ربودهشده دختر باشد یا پسر، و خواه رباینده علم به سن قربانی داشته باشد یا نه.
 2. ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد، اعم از اینکه آن وسیله، زمینی، دریایی یا هوایی باشد، و اعم از اینکه وسیله ربایش، موتوری یا غیرموتوری باشد. اما استفاده از حیوانات موجب تشدید مجازات نمیشود. اگر رباینده پس از ربودن فرد، برای تغییر دادن مکان شخص ربودهشده از وسیله نقلیه استفاده کند، مشمول تشدید مجازات نمیشود، مگر اینکه این اقدام و ربایش اولیه کاملاً در ادامه یکدیگر باشند؛ مثل اینکه رباینده طفلی را از کنار مدرسه بغل کند و پس از دقایقی سوار بر اتومبیل کرده و بگریزد.
 3. رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی وارد آورد. فرقی نمیکند که آسیب واردشده به مجنیعلیه ناشی از خود عملیات آدمربایی باشد، مانند اینکه مجنیعلیه در مقابل عملیات آدمربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد، یا اینکه آدمربا بهقصد اذیت و آزار مجنیعلیه، آسیبی به او وارد کند. اما لازم است که آسیب توأم یا در ارتباط با آدمربایی باشد تا موجب تشدید مجازات گردد. بنابراین اگر مجنیعلیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی یا خودزنی کند، مجازات رباینده تشدید نمیشود. اما اگر بر اثر مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح، آسیبی به بزهدیده برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. همچنین ضرورتی ندارد که آسیب از سوی خود رباینده وارد شدهباشد. بهعنوان مثال اگر پس از مخفی کردن قربانی، اشخاص دیگری او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند، مجازات رباینده بهدلیل ورود آسیب حیثیتی (یعنی لطمه دیدن آبروی بزهدیده) تشدید میشود و متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم میشوند.

مشاوره آنلاین حقوقی بیش از ۷۶هزار مشاوره آنلاین موفق
ورود/ثبت نام و درخواست مشاوره آنلاین رایگان

مجازات ربودن نوزاد چیست؟

مطابق ماده ۶۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر كس طفلی را كه تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی كند یا او را بهجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محكوم خواهدشد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده است، مرتكب به ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

مجازات مخفی كردن اموات

هر كس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازهای را دفن كند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون ریال محكوم خواهد شد.

مصطفی عباسی
مشاوره حقوقی تلفنی آدم ربایی
با مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ بر اساس (۲۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۷۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.