لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۵۱ بازدید ۰ دیدگاه

ثمره چگونگی مبیع در عین معین

ثمره چگونگی مبیع در عین معین
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر عین معین یا در حکم معین باشد ، عقد بیع از زمان سلب قدرت منفسخ می شود، اگر کلی در ذمه باشد، در حکم باطل است.

می گوییم چون در عین معین، مشهور حقوقدان ها قائل به این هستند که انتقال مالکیت، در زمان انعقاد عقد صورت گرفته است بلکه همه ی حقوقدانان و فقها روی این مطلب اتفاق نظر دارند.

بند اول ماده ی ۳۶۲ قانون مدنی: به مجرد انعقاد عقد، به مجرد انعقاد بیع ، مشتری مالک مثمن و بایع مالک ثمن یا قیمت می شود و ...

انتقال مالکیت در عین معین به مجرد انعقاد عقد صورت می گیرد. خوب، حالا که عقد منفسخ می شود، در زمان سلب قدرت، ثمره و نمائاتی اگر این مبیع عین معین داشته باشد، متعلق به مشتری خوا هد بود چون مالکیت منتقل شده است، اما اگر مبیع، کلی فی الذمه باشد، مشهور حقوقدانان قائل به این هستند که تا زمانی که تسلیم صورت نگرفته است اصلا مالکیت منتقل نمی شود، انتقال مالکیت صورت نمی گیرد. خوب، وقتی مالکیتی هم منتقل نشده است ثمره و نمائاتی هم موجود نخواهد بود.

مبیع موجود باشد

یکی دیگر از شرائط مورد معامله این است که موجود باشد.

از نقطه نظر حقوقدان ها، مورد معامله اگر عین معین یا کلی در معین یا به عبارتی در حکم معین باشد باید در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، در غیر این صورت عقد بیع باطل است، اما اگر کلی فی الذمه باشد، هر چند که مبیع در هنگام عقد به قول حقو قدان ها، موجودیتی ندارد اما چون به صورت مبیع کلی فی الذمه مورد معامله قرار گرفته است، و هنگام تسلیم به وجود می آید عقد صحیح است.

ماده ی ۳۶۱ قانون مدنی این طور مقرر کرده است: (اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است).

پس اگر کسی بگوید: من خانه ای را، که در این زمین، بعدا ساخته می شود، به شما می فروشم در واقع باید بررسی کنیم که ببی نیم این معامله چه وضعیتی دارد؟ ببین ید به دو نوع می شود این جمله بیان بشود.

خانه ای را که بعدا در این زمین ساخته می شود به شما فروختم، اصطلاح را خوب دقت کنید به شما فروختم در قالب عقد بیع این قرارداد انجام شده است؛ چون عین همین معین است، باید بفرمایید چنین قراردادی باطل است، اما اگر این طور بگوید، بگوید خانه ای را که، در آینده ساخته می شود، تعهد می کنم که به شما بفروشم طرف مقابل همین تعهد را قبول کند این قرارداد باطل است با این که هنوز مبیع معین در عالم خارج به وجود نیامده است.

تفاوت چیه؟ تفاوت این است که، در مثال قبلی قرارداد ما بیع بود، گفت: خانه ای را که بعدا می خواهد به وجود بیاید به شما فروختم.

عقد بیع موردش باید هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد چون موجود نیست باطل است، اما در مثال دوم گفت: خانه ای را که بعدا ساخته خواهد شد، تعهد می کنم که به شما بفروشم این قرارداد صحیح است؛ چون قرارداد بیع نیست، این توافق برای بیع است، تعهد به بیع است که براساس ماده ی دهم قانون مدنی هم می توانیم به رسمیتش بشناسیم، پس تعهد به بیع ساختمان یا خانه، یا توافق برای فروش ساختمان یا خانه یا مغازه ای که الان موجود نیست و بعدا به وجود می آید، درست خواهد بود.

مبیع معین باشد

از شرائط دیگر مورد معامله این است که معین باشد.

منظور از این که مورد معامله معین باشد، یعنی چی؟

ببینید در فقه واژه ی معین را که به کار می برند می گویند : المعین ما یقابل المردد معین باشد یعنی مردد نباشد، مثلا بایع به مشتری می گوید: زمینم را یا ماشین خودم را در مقابل بیست میلیون تومان به تو فروختم معامله باطل است. به چه خاطر؟ چون مبیع معین نیست. این مبیع ما مردد است بین زمین و ماشین. بالاخره زمین را فروخته یا ماشین را فروخته است. یکی دیگر از شرائط مورد معامله این است که، معلوم باشد.

معلوم باشد در مقابل مجهول به کار رفته است. المعلوم ما یقابل المجهول.

مبیع معلوم باشد؛ یعنی اینکه ما جهل نسبت به مبیع نداشته باشیم، مثلا بایع بگوید: من یک چیزی را فروختم، یک خانه ای را فروختم. این جا جهل داریم نسبت به مبیع. وقتی هم جهل داشته باشیم نسبت به مبیع معامله ی ما غرری خواهد بود. معامله ی غرری خواندید که باطل است.

نهی النبی عن الغرر یا در برخی روایات به صورت خاصتر در رابطه ی با بیع آمده است. نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرربه هر حال، مبیع که معلوم باید باشد به و سیله ی مقدار و جنس و صف معلوم می شود؛ مثلا اگر یک فرشی فروخته بشود، مقدار این فرش باید معلوم باشد.

مقدارش چیه؟ یعنی بگوییم مساحتش چقدر است، مثلا می گویند: سه در چهار است. جنسش باید تعیین بشود، جنسش چطوری تعیین می شود؟ مثلا: بافت این فرش چطوری است؟ از چه جنسی است؟ وصفش هم باید معلوم بشود. نقشه ی این فرش چطوری است؟ رنگش چطوری است؟

 بنابراین اگر این موارد در مبیع موجود نباشد، در حقیقت مبیع معلوم نمی شود و چنین معامله ای باطل خواهد بود.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ