سرقتکیفری (جرائم)

فروش اموال سرقتی

ربودن یا سرقت جرم است؛ یعنی اگر کسی اموال متعلق به دیگری را برباید، با مجازات قانونی روبهرو خواهد شد.

قانونگذار علاوه بر سرقت، برخی از رفتارهای مرتبط با سرقت مانند خرید، پذیرش، مخفی کردن و حتی سرقت مال مسروقه را هم با عنوان مداخله در اموال مسروقه جرمانگاری نموده است.

نوشته های مشابه

گاه شخص سارق پس از سرقت اموال دیگران، بلافاصله دستگیر میشود، امّا گاه میان ارتکاب سرقت و دستگیری و محاکمهی او فاصلهای بهوجود میآید.

در این فاصله او ممکن است با اموال مسروقه کارهایی انجام دهد؛ به عنوان مثال، آن را از جایی به جای دیگر ببرد، نزد خود نگاه دارد، به شخص دیگری بفروشد، اجاره دهد و یا حتی در قالب هدیه به شخصی تقدیم کند.

به عبارت بهتر در این حالت چرخه رفتار مجرمانه وی ادامه مییابد. قانونگذار به این موضوع توجه داشته و برخی از رفتارهای مجرمانهای را که سارق ممکن است با اموال مسروقه انجام دهد، به صورت جداگانه جرمانگاری نموده است. فروش اموال مسروقه یکی از این موارد است که قانون به صورت مستقل برای آن مجازات در نظر گرفته است.

__tel_banner

مداخله در اموال مسروقه به چه معناست؟

کارهایی که یک سارق نسبت به اموال مسروقه انجام میدهد، یکطرفه نیست؛ یعنی هنگامی که او میخواهد مال مسروقه را بفروشد یا هدیه کند، شخص دیگری نیز وجود دارد که این اموال را از او میخرد یا به عنوان هدیه از او قبول میکند.

طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات اگر کسی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، یکی از کارهای زیر را انجام دهد، مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است:

  • مال مسروقه را به هر طریقی تحصیل کند و به دست آوَرَد، مانند آنکه مال مسروقه را از سارق سرقت کند.
  • اموال مسروقه را از سارق بگیرد و برای جلوگیری از کشف جرم یا به هر علت دیگر نزد خود مخفی کند.
  • مال مسروقه را به هر صورت قبول کند، مثلاً به عنوان هدیه یا امانت یا هر چیز دیگر.
  • مسروقه را به هر صورت مورد معامله قرار دهد؛ مانند اینکه آن را بخرد یا واسطه ی خرید و فروش آن شود.

باید توجه داشت که گاه شخص به طور قطع و یقین نمیداند که مالی را که در حال معاملهی آن میباشد، مسروقه است، اما بر اساس اوضاع و احوال و قرائن اطمینان آور احتمال میدهد که این مال از راه سرقت به دست آمده است؛ مانند حالتی که فروشنده شخص سابقه داری است یا اینکه وضع مالی او به گونهای است که امکان ندارد مالی که برای فروش عرضه کرده، متعلق به خودش باشد. اینها از جمله ی قرائن اطمینان آوری هستند که میتواند این احتمال را در ذهن خریدار ایجاد کند که مالی که میخواهد بخرد، از طریق سرقت به دست آمده است.

در این حالت با اینکه خریدار علم قطعی بر مسروقه بودن مال مورد معامله ندارد، اگر آن را بخرد یا یکی از رفتارهای ذکرشده را انجام دهد، باز هم مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است. اما اگر هیچ آگاهی به مسروقه بودن مال نداشته و اوضاع و احوال و قرائن هم طوری نباشد که بتوان متوجه مسروقه بودن مال شد، نمیتوان خریدار را بهعلت خرید اموال مسروقه به مجازات جرم مداخله در اموال مسروقه محکوم کرد.

__online_banner

خرید و فروش اموال مسروقه چه مجازاتی دارد؟

طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، مجازات مداخله در اموال مسروقه شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

این مجازات برای شخصی است که یک بار مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده باشد، اما اشخاصی هستند که معامله ی این اموال را حرفه ی خود قرار داده و از این طریق کسب درآمد میکنند.

در این حالت قاضی موظف است چنین فردی را به حداکثر این مجازاتها یعنی ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم کند. اما از کجا میتوان تشخیص داد که شخصی معامله اموال مسروقه را شغل خود قرار داده است؟

قطعاً با یک بار معامله اموال مسروقه نمیتوان گفت که این شخص معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده است، بلکه باید به صورت متعدد و حداقل دو بار این کار را انجام داده باشد.

این افراد معمولاً کسانی هستند که مردم برای خرید یا فروش اموال مسروقه به آنها مراجعه میکنند و آنها را اصطاحاً به عنوان «مالخر» میشناسند که در مقاله های آینده برایتان به صورت کامل توضیح میدهیم.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا