ارثانحصار وراثت

بررسی شرایط و افراد برخوردار از حقوق متوفی

زمانی که فردی فوت می کند ترکه و دارایی وی بین وراث تقسیم می گردد و هر یک از وراث سهم ارث خود را مطابق قانون از ترکه (اموال و دارایی) می برند.

اما با این وجود ممکن است متوفی علاوه بر دارایی خود، مستمری بگیر و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد و یا ممکن است دارایی تحت عنوان ارث نداشته باشد و فقط مستمری داشته باشد.

زمانی که فرد فوت می کند تحت شرایطی خاص به افراد مشخصی به میزان مشخص در قانون از حقوق متوفی به بازماندگانش می رسد.

در این مقاله به بررسی شرایط و نحوه برخورداری از حقوق متوفی می پردازیم.

دریافت حقوق (مستمری) متوفی

طبق بخشنامه «شرایط و نحوه برخورداری بازمانده های بیمه شدگان از خدمات و تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی»، بازماندگان در شرایط ذیل می توانند حقوق (مستمری) متوفی را دریافت کنند:

  1. در صورت فوت بیمه شده بازنشسته
  2. در صـورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مسـتمری بگیر، در صـورت فـوت بیمه شـده ای که در ده سـال آخر حیات خـود حداقل حق بیمـه یکسـال کار، مشـروط بـر اینکه ظرف آخرین سـال حیات حـق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخـت کرده باشـد.
  3. در مواردی که بیمه شـده در اثر حادثه ناشـی از کار یـا بیماری های حرفه ای فـوت نماید.

چه افرادی حق دریافت مستمری فرد فوت شده را دارند؟

افرادی که حق دریافت مستمری فرد فوت شده را دارند در ذیل بیان کرده ایم اما هر یک از آنان باید دارای شرایطی باشند که به آنان مستمری تعلق گیرد و در صورتی که به آن ها مستمری فرد متوفی تعلق گرفت باید به میزانی که قانون تعیین کرده است تقسیم گردد.

بازماندگانی که در صورت داشتن شرایط لازم مستمری متوفی را دریافت می کنند:

  • زوجه دائم بیمه شده متوفی 
  • شوهر بیمه شده زن متوفی
  • فرزند ذکور متوفی
  • فرزند اناث متوفی
  • فرزند خوانده متوفی 
  • پدر و مادر متوفی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا