لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۶۲ بازدید ۰ دیدگاه

اجرای رای داور

پس از ثبت دادخواست یا درخواست صدور اجرائیه دادگاه نسبت به بررسی اعتبار رای داور اقدام خواهد کرد.

بدین معنی که صحت رای داور شذاریط لازم در داور شرایط بی اعتباری رای داور قابلیت ارجاع امر به داوری و.... را بررسی نموده و در صورت اقتضا دستور صدور احرائیه را صادر می نماید.

در واقع درست است که مطابق ماده ۴۹۰ آیین دادرسی مدنی صدور حکم به بطلان رای داور منوط به درخواست طرفین شده است ولی جهات درخواست ابطال رای رای داور متمایز از مواردی است که رای داور اساسا باطل و غیر قابل اجرا است؛ به عبارتی غالب ندارد.

ماده ۴۸۹ مواردی است که رای داور اساسا باطل بود و قابلیت اجرا ندارد و از همین رو نمی تواند رای که در آن جهات مذکور وجود دارد، به موقع اجرا می گذرد و حتی طرفین ایرادی به اعتبار رای وارد نساخته باشند، احتمال دارد رای داور با هیچ یک از جهات بی اعتباری رای که در قانون آیین داردرسی مدنی آمده است در تعارض نباشد ولی مغایر نظم عمومی کشور باشد.

در این حالت نیز دادگاه مکلف است از صدور ذستور اجرا به همین علت خودداری کند. پس از آنکه دادگاه رای داور را معتبر دانست اقدام به صدور دستور احرائیه می نماید و همتنطور که گفته شد اجرای رای داور مطابق قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ خواهد بود.

موجب ماده ۸ آیین نامه آراء هیئت داوری در بورس پس از ابلاغ به طرفین قابل اجراست.

این مهلت ده روز کافی مهلتی که پس از صدور اجرای حکم به محکوم علیه اعطا می گردد نیست.

برای اجرای رای محکوم له باید رونوشت رای مذبور را به همراه تقاضانامه اجرایی به دبیر خانه بورس تسلیم کند.

این مدارک جهت اجرا به ادارات و دوایر ثبت ارسال می گردد و اجرای آرای هیئت داوری نیز مستلزم پرداخت یکم عشر اجرایی خواهد بود.

در مورد قطعیت و طرق اعتراض و مرجع شکایت و موارد ابطال آرای داوران در این مقاله  بحث شد و از جلسه کشوری که آراء هیئت داوران در آن از ابتدا قطعی نیست و قابلیت تجدیدنظر دارد و میتوان به بورس اوراق بهادار لندن اشاره کرد که آراء داوران آن قابل تجدید نظر در شورای بورس می باشد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.