لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۹۳ بازدید ۰ دیدگاه

کنش های متاثر از محیط و راهبردهای مهار پدیده مجرمانه

کنش های متاثر از محیط و راهبردهای مهار پدیده مجرمانه
عبدالرحمن عصاره
مشاوره حقوقی با عبدالرحمن عصاره کارشناس ارشد حقوق

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اثرات زیست گاه و محیط جغرافیایی بر رفتار انسان قابل چشم پوشی نیستُ محیط به زمینه‌ی‌ اشاره دارد که رفتار دقیقا درآن روی می‌دهد.

وقتی سخن از تحلیل محیط داریم در حقیقت به جستجوی سامان دهی هایی در روابط بین رفتارها و محیط پرداخته ایم.

وجود مردمانی که اگر فرصتی به دست آورند، مرتکب جرم خواهند شد و تاثیراتی که وضعیت جغرافیایی، آب و هوا و به طورکلی محیط پیرامونی می‌تواند بر کنش های آدمی ‌ایجاد نمایدُ در نظریه‌ی‌ محیطی جرم، مد نظر قرار می‌گیرد.

بنابراین، امروزه به جای تبیین انگیزش ارتکاب جرم در ذهن مجرم، وضعیت ها و شرایطی را که به مجرمان انگیزه و فرصت ارتکاب جرم را می‌دهند‌ یا علل محیطی که آدمی ‌را تحت تاثیر خود قرار میدهند و به واسطه‌ی‌ آن ارتکاب جرم تسهیل میگردد، تبیین می‌شود.
عبدالرحمن عصاره
مشاوره حقوقی با عبدالرحمن عصاره کارشناس ارشد حقوق

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.