لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

آیا زن می تواند قبل از تعیین مهریه از تمکین آن خودداری نماید؟

بله زن می تواند از تمکین مهر امتناع نماید و درخواست تعیین مهر را دهد.

ماده ی ۱۰۸۵ ق.م: (زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع حق نفقه نخواهد بود).

نزدیکی به شبهه

انجام دادن کاری به فرض درست و صحیح بودن آن در صورتیکه که در اصل درست نبوده را شبهه می گویند که ممکن است ناشی از:

  • الف - موضوع
  • ب - حکم باشد.

الف - ناشی از موضوع:

یعنی شخص حکم را می داند ولی در موضوع دچار اشتباه می شود؛ مثل اینکه کسی می داند که خوردن شراب بر او حرام است ولی نمی دامد این مایعی که در این ظرف هست آیا شراب هست یا شراب نیست.

ب- ناشی از حکم:

یعنی شخص نسبت به حکم جهل دارد.

یک زمانی فردی تازه مسلمان شده مسیحی بوده و اصلا نمی داند نوشیدن شراب در قوانین اسلام حرام است، پس از شبهه حکمی است.گاهی ممکن است، شبهه هر دو باشد ولی یکی از اینها برای ایجاد شبهه کافیست.

در نکاح ممکن است همین مساله اتفاق بیفتد کسی ممکن است حکمی را بداند ولی موضوع آن برایش مشتبه باشد؛ مثل اینکه کسی می داند که ازدواج با خواهر رضاعی خودش حرام است، پس حکم را می داند ولی متوجه نیست و نمی دانسته که این خانمی که با او ازدواج می کند، خواهر رضاعی اوست این شبهه، شبهه موضوعی است اما یک وقت نمی داند اصلا ازدواج کردن با خواهر رضاعی در شریعت اسلام و ایران ممنوع است و می داند که این شخص خواهر رضاعی اوست و با او ازدواج می کند این شبهه حکمی است.

مهریه در صورت عدم وقوع نزدیکی

ماده ی ۱۰۹۸ ق.م:

(در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته، شوهر می تواند آن را استرداد نماید).

حکم نکاح با خواهر رضاعی چه موضوعا برای او شبهه انگیز بوده یا حکما باطل است، شکی نیست این دو حالت دارد.

یک وقت اینست که بعد از انجام نکاحی که باطل بوده و قانون به رسمیت نشناخته مرد با چنین زنی نزدیکی می کند یک وقت با چنین زنی نزدیکی نمی کند اگر با زن نزدیکی نکرده باشد مهریه هم به این زن تعلق نخواهد گرفت؛ زیرا چیزی در بین انها داد و ستد نشده است نکاح تا حدی جنبه معامله ای و داد و ستد دارد

ماده ی ۱۰۹۹ ق.م: (در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است).

این ماده به دو نکته اشاره می کند یک نکته اینست اگر نزدیکی صورت بگیرد، چه اتفاقی می افتد همین جا است نکته دوم هم به ذهن می رسد که نزدیکی که صورت می گیرد یک وقت اینست که زن می دانسته که این نزدیکی قانونی نیست و یک وقت نمی دانسته اگر نمی دانسته و نزدیکی صورت گرفت خواه شوهر بداند یا نداند باید مهرالمثل را بدهد؛ چرا مهرالمسمی را ندهد برای اینکه نکاح باطل است و معامله ای که باطل است، باید عوضین آن به صاحب اولیه اش بر گردد؛ بنابراین اگر مهرالمسمی پرداخت بشود بدلیل اینکه زن نمی دانسته است که این نکاحش باطل است و از او یک لذت جویی جنسی شده؛ یعنی چیزی را پرداخت کرده و نمی توان چیزی را که پرداخت شده است آن هم بر خلاف قانون نبوده و قانون او را منع نکرده بدلیل جهلی که داشته پس باید در قبال آن چیزی به او پرداخت بشود و آن چیزی همان مهرالمثل است.

نکته دیگری  که در این ماده هست اینست که قید کرده است در صورتی که زن جاهل باشد؛ یعنی اگر زن می دانست که این شخصی که دارد ازدواج می کند.

در مثال؛ برادر رضاعی او هست و برادر رضاعی ازدواج با خواهر رضاعی نمی تواند بکند؛ یعنی هم عالم به حکم بود آن زن و هم عالم به موضوع اینجا مانند آنست که موجب فحشا شده است و زنا داده است زنی که مرتکب فحشا می شود و زنا می دهد، هیچ گونه دستمزدی از این بابت به او پرداخت نمی شود.

فقها به استناد حدیثی از پیغمبر اسلام می گویند: اگر زنی مرتکب زنا بشود در مقابل زنای خودش نمی تواند تقاضای مهریه بکند، در صورتی که همین عمل یعنی نزدیکی جنسی را اگر روی قانون انجام داده بود در مقابلش یا مهرالمسمی یا مهرالمثل را می گرفت عمل یک عمل است منتهی در قالب قانونی یک وقت انجام می شودیک وقت در قالب غیر قانونی انجام می شود.

به دنبال این مساله مطالبی عنوان می شود و آن بیشتر مربوط می شود به نوع شبهه ای که محقق بشود.

مثالی که زده شد، مثالی بود که در مورد خواهر و برادر در موارد دیگر می شود مثال زد مثلا فرض بر این بوده که مردی مدت ها نبوده و زن مثلا به مردی اظهار کرده که شوهر من فوت کرده و خودش هم باور بوده که شوهرش فوت کرده و آن مرد به عنوان اینکه این زن بدون شوهر است با او ازدواج می کند بعد معلوم می شود که شوهر ایشان بوده این هم یکی از موارد شبهه است.

مهرالمثل در نزدیکی به شبهه

اگر مردی به شبهه با زن خودش نزدیکی بکند؛ یعنی نه به قصد اینکه این زن، زن او هست با او نزدیکی بکند، اگر زن در طلاق رجعی باشد و مردی قصد اینکه این زن اوست با او نزدیکی بکند، این بر می گردد به زن بودن قبلی اش و ازدواج قبلی اش این یک نوع رجوع تلقی می شود اما یک وقت به این قصد نبوده به قصد دیگری بوده که با این زن نزدیکی کرده، فکر کرده که زن قانونی اوست زنی که بغل گرفته اشتباه بوده در اینجا آیا مهریه اش باید پرداخت بشود یا خیر؟

نظریه ی فقها

در صورت نزدیکی مرد به زن خود، در حالی که در عده ی رجعی است به عنوان رجوع در نظر می گیرند، حتی اگر به قصد دیگری این کار را کرده باشد، در این حالت چون زن در طلاق رجعی از مرد نفقه می گیرد و در صورت فوت از یکدیگر ارث می برند.

در واقع ادامه ی زوجیت وجود دارد، پس اگر مرد با چنین زنی نزدیکی کرد این در واقع با زنش نزدیکی کرده خواه به قصد یا بدون قصد باشد، بنابراین وقتی که کسی با زن خودش نزدیکی بکند، آن زن هیچ گونه استحقاق مهر نخواهد داشت.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ