خانوادهمهریه

مهریه قبل و بعد از نزدیکی

نزدیکی؛ عبارت است از اینکه مرد آلت مردانگی اش را به اندازه ی ختنه گاه ( حشفه ) وارد مجرای زن کند؛ یعنی از جلو یا از عقب با او نزدیکی بکند، بنابراین صرف همخوابگی و صرف هم آغوش بودن و یا خلوت کردن موجب نزدیکی نمی شود و علت اینکه می گویند، دیگر نمی تواند نصف مهر را مطالبه بکند، برای اینکه مهر در مقابل بضع است و مرد عوض آن مهر را کلا گرفته است، پس دلیلی وجود ندارد که مرد بخواهد نصف مهر را مطالبه بکند و کاملا دلیل وجود دارد که زن تمام مهریه را مالک بشود و از آن استفاده بکند.

بضع

لذت جویی جنسی است.

عده ای از حقوق دانان و فقهای اسلامی عقیده دارند صرف خلوت کردن با زن موجب آن می شود که زن مالک کل مهریه شود و در صورت جدایی بعد از خلوت مرد نمی تواند نصف مهریه را از زن بگیرد.

این نظر را دو گونه توجیه کردند، یکی اینکه بعضی از شارعین این نظر گفتند که بخاطر ان است که آن فقیهی که این نظر را داده که ظاهرا این ادریس حلی باشد، از مساله خلوت کردن استفاده کرده و استنباط نموده همانند نزدیکی را و عده ای گفتند که خود خلوت کردن ولو اینکه نزدیکی هم صورت نگیرد.

به هر حال ان مطلوبیتی که برای زن مطرح بوده در جامعه ان از بین خواهد رفت بنابراین مثل آن است که با او نزدیکی شده باشد، بنا بر تفسیر اولی اگر اثبات بشود که با خلوت کردن نزدیکی صورت نگرفته، حتی طبق نظر این فقیه مرد می تواند نصف مهر را بگیرد؛ چون بنابران بوده که خلوت کردن کنایه از نزدیکی باشد و اگر محقق شد که نزدیکی صورت نگرفته پس مرد حق مطالبه نصف مهر را دارد.

به هر صورت طلاق بعد از نزدیکی موجب آن می شود که زن مالک تمام مهریه شود و مرد حق پس گرفتن آن را ندارد و اگر پرداخت نکرده باشد، زن می تواند او را مطالبه کند و مرد موظف است تمام مهریه را به زن خودش بدهد، این در خصوص مهر المسمی بوده که در زمان عقد نکاح از ان مهر یاد شده باشد و مسمی یعنی یاد شده می باشد.

فسخ نکاح قبل از نزدیکی

بین فسخ و انفساخ تفاوت وجود دارد.

فسخ آن است که به اصطلاح حقوقیان با اراده ی یکی از افرادی که حق بر هم زدن معامله ای را دارد آن معامله بر هم زده شود.

انفساخ آن است که خود به خود و بدون اختیار و اراده ی طرفین، عقد بر هم خورده می شود.

آن چه که در این مبحث گفته می شود در مورد فسخ و انفساخ تفاوتی نمی کند، خواه نکاح خود به خود گسیخته بشود که انفساخ گویند یا اینکه بر اثر اراده یکی از دو طرف زوج یا زوجه که حق گسیختن نکاح را دارد، اگر انفساخ صورت بگیرد این مطالبی که خواهیم گفت در مورد فسخ نکاح محقق می شود.

در ماده ۱۱۰۱ ق.م: (هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح مستحق نصف مهر است).

هر معامله ای که فسخ شود عوضین به دو طرف معامله بر می گردد؛ مثلا اگر کسی خانه ای را خرید و فروش کرده باشد و بعد این را فسخ بکند یا اقاله بکند، خانه بوسیله خریدار به فروشنده تحویل می شود و پول از ناحیه فروشنده به خریدار بر می گیردد. در فسخ نکاح هم همین طور است.

اگر قبل از نزدیکی فسخ صورت گرفته باشد زن حق گرفتن مهر را ندارد؛ زیرا مهر در مقابل بضع قرار دارد.

وقتی بضع به طرف داده نشد، پس مهریه هم کلا باید به طرف باز گردانده شود، در خصوص گسیختن عقد نکاح بر اثر طلاق قبل از نزدیکی متذکر شدیم که این بر خلاف قاعده است.

قاعده بر اینست که وقتی که گسیخته شد، پس چون مهریه در مقابل بضع است و بضع تحویل نشده یعنی ان دخول و نزدیکی صورت نگرفته پس باید همه مهریه بر گردد؛ این بر خلاف قاعده است از دو جهت؛ یکی از جهت اینکه مالکیت زن را متزلزل کرده، از جهت دیگر هم نصف باید بر گردد.

اگر زن مالک مهریه است؛ چرا نصف باید برگرداند اگر اصلا بر اساس طلاق که محقق شده چیزی نصیب مرد نشده است، پس چرا باید نصف مهر را به زن بدهد این یک مساله خاصی است که قانون گذار اسلامی به موجب آیه ای که در قران هست باید این کار را بکند، در خصوص فسخ نکاح هم در قبل از نزدیکی نه طلاق؛ اگر زن حق داشته باشد نکاح خود را فسخ بکند، بر اثر ناتوانی جنسی مرد، زن این حق را داشته باشد که نکاح را فسخ بکند و این کار را هم بکند اینجا نصف مهر متعلق به زن خواهد بود.

شاید بدین جهت باشد که بهر صورت زن موقتی مطلع شده است که این مرد ناتوانی جنسی دارد که نوعی نزدیکی و خلوت در مورد او صورت گرفته باشد، بدین جهت می گویند که نصف مهر را باید زن بگیرد چون نزدیکی که صورت نگرفته ولی چون به هر حال یک نوع لذت جویی جنسی بوجود آمده، باید نصف مهر در صورت فسخ متعلق به زن خواهد بود، پس در مورد فسخ چنانچه قبلا اشاره کردیم قبل از نزدیکی در تمام موارد کل مهر از آن مرد است، مگر در مورد عنن که نصف ان متعلق به زن خواهد بود.

در صورت ناتوانی جنسی مرد، زن حق فسخ عقد نکاح را دارد و مستحق گرفتن نصف مهریه خواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا