چکوصول مطالبات

شرایط شکایت کیفری چک

چک به عنوان یک سند تجاری نقش مهمی را در تنظیم روابط مالی ایفا میکند اما در عین حال مشکلاتی را نیز به ارمغان آوردهاست که یکی از متداول ترین آنها، صدور چک بلامحل یا چک برگشتی میباشد. در این مقاله برایتان به صورت کامل چک برگشتی و بلامحل را توضیح میدهیم.

امروزه در جریان زندگی اجتماعی همه ما متوجه این حقیقت شدهایم که انسانها به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود نمی باشند و همواره باید برای تأمین آنها از دیگر افراد جامعه مدد جویند.

نوشته های مشابه

بخش بزرگی از این نیازها را نیازهای مادی تشکیل میدهد که نحوه تأمینشان با گذشت زمان تغییر کردهاست.

تا چند صد سال قبل، انسانها با مبادله کالا به کالا نیازهای خود را برطرف میکردند اما در عصر مدرن ابزارهای نوین چنین وظیفه ای را بر عهده دارند. یکی از این ابزارهای مدرن، اسناد تجاری است و پرکاربردترین سند تجاری که به خوبی با آن آشنا هستیم، چک میباشد.

چک بلامحل و نحوه وصول مبلغ چک موضوعی است که دعاوی بسیاری را در نظام قضایی به خود اختصاص دادهاست.

طبق قانون، دارنده چک بلامحل میتواند از سه روش حقوقی، کیفری و ثبتی برای وصول مبلغ چک استفاده نماید که هر یک از این روشها دارای مراحل و ضوابط قانونی خاصی است.

__tel_banner

چک بلا محل چیست؟

بخشی از اخبار حقوقی معمولا به تعداد بالای چکهای بلامحلی که در طول یک سال صادر میشود، اختصاص دارد و شاید شما نیز حداقل یک بار با چنین چکهایی مواجه شده باشید اما منظور از چک بلامحل چیست؟

چک بلامحل به چکی گفته میشود که دارندهی چک هنگامی که آن را به بانک ارائه میکند یا با حساب خالی ِصادرکننده مواجه میگردد یا به علت دیگری نمیتواند وجه چک را دریافت کند. مطابق مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اگر یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، چک صادره بلامحل خواهد بود:

  • اگر در تاریخ مندرج بر روی چک، صادرکننده در حساب خود موجودی نداشته یا موجودی آن کمتر از مبلغ چک باشد.
  • اگر صادرکنندهی چک پس از صدور چک، تمام یا قسمتی از وجهی را که با توجه به آن چک صادر کردهاست، از بانک خارج کند.
  • در صورتی که همه شرایط برای پرداخت مبلغ چک فراهم باشد اما صادرکنندهی چک بدون وجود علت قانونی به بانک دستور دهد که مبلغ چک را نپردازد؛ یعنی دستور عدم پرداخت صادر کند.
  • اگر چک به صورت نادرست و اشتباه صادر شده باشد. برای مثال اگر بانک به عللی همچون عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک و مانند آن وجه چک را نپردازد.
  • هرگاه فرد با علم به اینکه حساب وی بسته و مسدود است، اقدام به صدور چک کند.

اگر یکی از شرایط ۵ گانه بالا وجود داشته باشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر خواهد نمود و در این حالت گفته میشود که این چک برگشت خورده است.

بانک باید در این گواهی ذکر کند که به چه علت مبلغ چک را نپرداخته است.

امتیازات استفاده از روش کیفری برای مطالبه وجه چک

فرآیند رسیدگی و پیچ و خمهای استفاده از روش حقوقی بسیار زیاد است و به همین دلیل روش کیفری بیشتر از شیوههای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

صدور چک بلامحل جرم است و اگر دارنده ی چک از روش کیفری استفاده نموده و شکایت کند، صادرکننده هم موظف به پرداخت مبلغ چک خواهد بود، هم باید مجازات قانونی آن یعنی حبس برای حداکثر دو سال را تحمل کند و هم طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک، اگر بیش از یک بار چک بی محل صادر نماید، تمامی حسابهای جاری او توسط بانکها بسته خواهد شد و هیچ بانکی نمیتواند تا سه سال به نام وی حساب جاری دیگری باز کند.

طبق قانون دارنده ی چک میتواند از دادگاه تقاضا کند که صادرکننده را به پرداخت همهی خسارات و هزینه هایی که برای وصول طلب خود متحمل شدهاست، محکوم کند.

شیوه مطالبه کیفری چک

برای اینکه دارنده چک بلامحل بتواند از روش کیفری استفاده کند، مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک باید شرایط زیر را رعایت نماید:

  • باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند.
  • اگر بانک به هر علت گواهی عدم پرداخت صادر کند، دارنده باید ظرف مدت ۶ ماه از صدور این گواهی شکایت خود را در مرجع صالح مطرح نماید.
  • صدور چک بلامحل یک جرم است و برای اینکه دادگاه بتواند به آن رسیدگی کند، نیاز به شکایت دارنده ی چک دارد.
  • شکایت کیفری رایگان نیست و دارندهی چک باید هزینهی شکایت خود را بپردازد.

__online_banner

مدارک لازم برای شکایت کیفری

باید توجه کرد که منظور از روش کیفری طرح کردن شکایت در دادسرا، منظور از روش حقوقی ارائه ی دادخواست به دادگاه حقوقی و منظور از روش ثبتی مراجعه به اجرائیهی ثبت میباشد. در روش کیفری فرد باید ابتدا شکایتنامه(شکوائیه) تنظیم کند و سپس شکایت خود را در دادسرای محلی که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد، طرح کند.

علاوه بر دادسرا، دفاتر ارائهی خدمات الکترونیکی قضایی راهاندازی شدهاست که دارنده ی چک بلامحل میتواند جهت پیگیری الکترونیکی شکایت مربوط به صدور چک بلامحل و کسب اطلاع از وضعیت پرونده، به این دفاتر مراجعه و با ارائهی مدارک لازم یعنی کپی گواهی شده برابر اصل چک و کپی گواهی شده برابر اصل گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را طرح کند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا