کیفری (جرائم)مواد مخدر

عواقب نگهداری از مواد مخدر سنتی و صنعتی

در قانون مبارزه با مواد مخدر، نگهداری و حمل مواد مخدر یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر است.

نگهداری از مواد به هر نحوی جرم است و مجازات متناسب با میزان و نوع مواد مخدر برای آن تعیین شده است.

نوشته های مشابه

حمل و نگهداری مواد مخدر دو جرمی هستند که از لحاظ عنصر مادی یعنی رفتار فیزیکی و عمل ارتکابی بسیار به یکدیگر شباهت دارند.

نگهداری از مواد مخدر به شیوه های گوناگونی انجام می شود.ممکن است نگهداری از مواد مخدر در انبار و یا سوله های خارج شهر باشد و یا در خانه و منزل شخصی و یا در شرکت و موسسات و یا در آشپزخانه ها.در خصوص حمل مواد مخدر هم این چنین است.

حمل مواد مخدر می تواند گروهی باشد یا فردی.توسط خودرو باشد  یا موتور یا کامیون و تریلی و …. .

جرایم مواد مخدر از جرایم مهم و پر چالش در کشور ایران است.

خصوصا درگیر شدن جوانان و نوجوانان به مواد مخدر گل که جایگزین شیشه شده است بسیار نگران کننده است.

مواد مخدر گل از حشیش به دست آمده و نام های دیگری همچون وید و علف هم دارد؛ به علت ارزان بودن و استعمال راحت آن طرفدار زیادی دارد.

در بازه زمانی حدود هشت سال قبل شیشه این چنین جایگاهی داشت؛ البته اثرات کوتاه مدت شیشه بسیار مخرب تر و خطرناک تر بود.

جرایم سنگینی در اثر استفاده از شیشه رخ می داد؛ مانند قتل ها و تجاوز ها.

مجازات نگهداری از مواد مخدر طبیعی یا سنتی

ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر: 

هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حملکند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

 1. تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
 2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق
 3. بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس
 4. بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
 5. بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
 6. بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تامین زندگیمتعارف برای خانواده محکوم.

‌تبصره – «‌مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و موادبرای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و‌ چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.

مجازات نگهداری مواد مخدر صنعتی

ماده ۸- هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ‌ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر‌مجازات خواهد شد:

 1. تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تاپنجاه ضربه شلاق.
 2. بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
 3. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
 4. بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
 5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
 6. بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
 • ‌تبصره ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور باتوجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه ‌به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد.
 • ‌تبصره ۲- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده بهانفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا