اسناد اقاله

  • UgmEG2hF2SlW2AC0KmCnDDF4z9lZQ8h4gTirPAAj

    اقاله چیست؟

    اقاله در لغت به معناي آزاد كردن و باز كردن چيزي يا رهايي بخشيدن كسي از مبتلا به آمده است.…

دکمه بازگشت به بالا