لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۹۰۳ بازدید ۰ دیدگاه

نحوه تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری

نحوه تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری
ابراهیم صفری
مشاوره حقوقی با ابراهیم صفری کارشناس حقوقی
۴.۸ بر اساس (۴۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

علاوه بر اینکه در قانون دیوان عدالت اداری امکان اعتراض شخص ثالث، ورود شخص ثالث و جلب ثالث پیش بینی شده است، از رای صادر شده از شعب بدوی یا نخستین دیوان عدالت اداری می توان تجدید نظر خواهی نیز کرد. 

در قانون دیوان عدالت اداری ضمن مبحث دوم، مطالبی در خصوص تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است که اطلاع از این شرایط برای طرفین دعوایی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است، امری ضروری است.

به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری بپردازیم و شرایط و مراحل تجدید نظر خواهی در دیوان از جمله آراء قابل تجدید نظر خواهی، نحوه تجدید نظر خواهی و مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دهیم.

آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

در خصوص موضوع تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، سوال مهمی وجود دارد و آن هم این است که چه آرایی قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری هستند؟

 به موجب ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری، "کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌ مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر است".

بنابراین کلیه آرایی که شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر کرده است قابلیت تجدید نظر خواهی را خواهد داشت و این تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر صورت می پذیرد.

به این منظور، هر یک از طرفین دعوا، قائم مقام و یا وکلای آنها قادر هستند از آراء صادر شده دیوان در شعب تجدید نظر خواهی اعتراض کنند.

البته به موجب ماده ۷۴ این قانون، چنانچه قاضی شعبه صادرکننده رای در مرحله بدوی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علت به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند.

نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

در خصوص اینکه نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری چگونه است، در قانون دیوان عدالت اداری مواردی پیش بینی شده است که بر اساس ماده ۷۰ این قانون، "چنانچه شعبه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رای، آن را تایید می ‌کند".

علاوه بر این، به موجب ماده ۷۱ این قانون، در صورتی که شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظر خواه را وارد تشخیص نداد، رای صادر شده از مرحله بدوی را تایید می کند، اما اگر رای صادر شده را صحیح تشخیص ندهد، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده شده و رای مقتضی را صادر می کند.

مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

در قسمت قبل به بررسی آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری و نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری پرداخته شد؛ اما تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری مانند سایر روش های اعتراض به رای در قانون، منوط به مهلت مقرر قانونی می باشد که در صورت عدم رعایت این مهلت، دادخواست تجدید نظر خواهی رد می شود و قابلیت رسیدگی را نخواهد داشت.

بر اساس قسمت دوم ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز است و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود .

دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۶۶ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای در مرحله بدوی یا دفاتر اداری دیوان و یا دبیرخانه دیوان انجام می شود.

دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باید بر روی برگه های مخصوص تجدید نظر خواهی نوشته شود و قسمت های مربوطه آن به دقت تکمیل شوند.

لازم به ذکر است که این دادخواست باید ظرف مهلت مقرر قانونی برای تجدید نظر خواهی یعنی بیست روزه و دو ماهه به دیوان تسلیم شده باشد؛ در غیر این صورت شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست صادر می کند.

 

ابراهیم صفری
مشاوره حقوقی با ابراهیم صفری کارشناس حقوقی
۴.۸ بر اساس (۴۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.