ثبت احوال

آشنایی با ثبت احوال

راهنمای مطالعه

سازمان ثبت احوال كشور در حال حاضر به صورت سازماني با شخصيت حقوقي مستقل مي باشد كه از لحاظ اداري, مالي، اجرائي، وظايف و مسئوليتهايي كه به عهده دارد بر اين استقلال  متكي است.

سازمان مذكور تابع وزارت كشور است و يك سازمان متمركز محسوب مي شود. كليه ادارات ثبت احوال تابع اداره مركزي بوده و ملزم به رعايت و اعمال قوانين و آئين نامه هاي مصوب در سطح كل كشور مي‌باشند.

بدليل حجم خدمات سجلي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور به آحاد مردم طبق آخرين بررسي ها اين سازمان در حال حاضر پرمراجعه ترين سازمان دولتي مي باشد.

تاريخچه

در سال ۱۳۰۴ بنا به تصويب هئيت دولت, اداره سجل احوال در وزارت كشور تاسيس شد و از آن تاريخ,اولين بار در شهر تهران مامورين شهرداري با تنظيم اسناد و توزيع شناسنامه بين مردم مبادرت به ثبتوقايع چهارگانه در دفاتر مربوط كردند.

قانون مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۰۴ نيز مقرر نمود از تاريخ تاسيس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ايران بايد شناسنامه بگيرند و بدنبال آن وزارت كشور اداراتي بنام اداره سجل احوال در شهرستانها داير و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقايع مزبور نمود.

براساس قانون مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۰۷ اداره كل آمار و ثبت احوال بنام اداره كل احصائيه و سجل احوال تابع وزارت كشور تاسيس و مستقلاً شروع بكار نمود.

بعد از آن نيز، در تاريخ ۱۳۱۹ قانون و آئين نامه تهيه و تدوين و پس از سير مراحل قانوني به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره كل آمار و ثبت احوال تغيير نام يافت.

درتير ماه سال ۱۳۵۵ قانون سازمان ثبت احوال كشور به تصويب رسيد و فعاليت ها و شرح وظايف اينسازمان در شكلي نوين آغاز و در سال ۱۳۶۳ توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي در پاره اي ازموارد قانون مذكور به عمل آمد.

آشنايي و تاريخچه ثبت احوال استان همدان

اولين سند سجلي و شناسنامه رسمي در اين استان در تاريخ ۰۹/۰۷/۱۲۷۹ براي شخصي به نام عباس خان صدر رئيس بلديه شهر همدان(شهردار) صادر و تحويل گرديد و بدينوسيله فعاليت رسمي ثبت احوال استان همدان آغاز گرديد.

مرزهاي هويتي استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوين از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مركزي و از مغرب به استانهاي كرمانشاه و كردستان محدود و در اين راستا ۱۹۵۱۲ كيلومتر مربع را با جمعيتي در حدود ۱۸۱۰۰۳۲ نفر پوشش مي‌دهد.

تشكيلات سازماني مصوب اداره كل ثبت احوال استان همدان بالغ بر ۱۸۰ پست مصوب بوده كه با توجه به سياستهاي انقباضي دولت در سالهاي اخير با ۴۷ پست بلاتصدي كه ۲۷% كل پستهاي مصوب سازماني است؛ به امر خدمات رساني به مردم استان اهتمام مي‌ورزد.

در حال حاضر اداره كل ثبت احوال استان همدان با واحدهاي تابعه ذيل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه مي‌باشد:

ثبت احوال شهرستان همدان,‌ اسدآباد, تويسركان, كبودرآهنگ، ملاير، نهاوند, بهار، رزن، قهاوند، قلقرود و فامنين.

سازمان ثبت احوال کشور سازماني باشخصيت حقوقي مستقل از لحاظ اداري, مالي واجرايي و از حيث تشکيلاتي دردولت وابسته  به وزارت کشور است.

اين سازمان بصورت متمرکز اداره مي شود و کليه ادارات  در  سطح کشور  تابع ستاد مرکزي بوده و آئين نامه ها و دستور العمل هاي مصوب  ابلاغي را اجرا  مي نمايد.

به دليل گستردگي  وظايف قانوني، سازمان ثبت احوال کشور در اقصي نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترين سازمان دولتي است.

تاريخچه ثبت احوال به صورت يکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم ميلادي است. در ايران  قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ ۲۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجري شمسي هيات وزيران به تصويب رسيد و با صدور اولين شناسنامه براي دختري به نام فاطمه  ايراني در تاريخ ۳دي ماه ۱۲۹۷در تهران فعاليت خود را آغاز کرد.

طي ۱۰سال در تمام استانها و شهرستانها ي بزرگ داير و فعال شد. براساس قانون مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۰۷″اداره کل احصائيه وسجل احوال تابع وزارت کشور تاسيس و بطور  مستقل شروع  به کار نمود.

بعد از آن نيز در سال ۱۳۱۹ با تصويب قانون  جديد و تهيه و تدوين آئين نامه مربوطه نام قبلي به اداره کل آمار و ثبت احوال تغيير  يافت.

در تير ماه ۱۳۵۵ سازمان ثبت احوال کشور   با شکل نوين و شرح  وظائف معين به  تصويب  رسيده  و آخرين اصلاحات در پاره اي از مواد آن در سال ۱۳۶۳ توسط مجلس شوراي اسلامي به عمل آمده است.

وظايف سازمان ثبت احوال کشور

 1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه
 2. تعويض شناسنامه هاي در دست مردم
 3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهي وفات
 4.  تنظيم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداري آن
 5.  تنظيم دفاتر ثبت کل وقايع و نام خانوادگي
 6. انجام کليه امور سجلي اتباع بيگانه مقيم ايران و تابعين ايران و ايرانيان مقيم خارج کشور
 7. جمع آوري و تهيه آمار هاي انساني سراسر کشور و انتشار
 8.  انجام وظايفي از قبيل تهيه آمار و ليست مشمولين و يا افراد واجب التعليم براي برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش
 9.  ايجاد پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور
 10.  صدور کارت شناسائي ملي
 11.  ساير وظايف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود
 12. سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقايع ضمن انجام اين قسمت از امور روزانه مردم بعنوان يکي از مهم ترين منابع آمار جمعيت کشور محسوب ميشود و ماخذ معتبر و باارزش براي تهيه آمار تغييرات جمعيتي ميباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد

فهرست وظايف ادارات كل ثبت احوال استانها

 1.  هماهنگي و تامين نيازهاي سجلي و حقوقي واحدهاي تابعه
 2.  برنامه ريزي، منظور اجراي دقيق قوانين، آئين نامه ها، تصويبنامه، بخشنامه و دستورالعمل سجلي حقوقي اداري و مالي ابلاغ شده از طريق سازمان
 3. تامين و تسهيل در انجام امور اداري،استخدامي بودجه اي و مالي واحدهاي تابعه
 4. برنامه ريزي پيرامون تشكيل هياتهاي حل اختلاف و تشكيل و اعزام اكيپ هاي سيار سجلي
 5. نظارت بر حس انجام امور واحدهاي تابعه و تعقيب و پيگيري عمليات اجرائي
 6. سازماندهي،برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و كنترل سيستمهاي كاربردي مورد نياز ادارات تابعه
 7. برنامه ريزي جهت بهره گيري هر چه بيشتر و موثرتر از منابع و قابليتهاو سيستم در عمليات كامپيوتري
 8. نظارت و نصب و راه اندازي سيستم در ادارات تابعه
 9. بررسي و مطالعه مشكلات اجرايي و نظارت بر رفع اشكالات احتمالي و ارائه پيشنهاد در جهت بهبود كار
 10. هماهنگي در جهت تامين نيازمنديهاي اجرائي سيستم و تامين نيروي انساني در ادارات تابعه
 11. هماهنگي در زمينه آموزش هاي لازم فرابري داده جهت ارتقاء كارايي پرسنل تحت سرپرستي
 12. حفاظت از اطلاعات و رعايت دستورالعملهاي حفاظتي
 13. ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مكانيزه
 14. انجام بررسيهاي مستمر و دائمي از نحوه عمليات كاركنان تحت سرپرستي بمنظور حصول اطمينان از عمليات صحيح اجرائي و پيشگيري از هر گونه ضايعات و اشكالات احتمالي
 15. شركت در كميسيونها و سمينارهاي علمي و تخصصي و تهيه گزارشات مربوطه
 16. تهيه گزارشات عملكرد آماري
 17. دريافت و كنترل استعلامهاي مجاز و پاسخگويي به آنها
 18. تعيين اولويتها و تهيه برنامه عمليات روزانه و ابلاغ به واحدهاي اجرائي
 19. انجام مسئوليتهاي محوله در زمينه توزيع و كنترل كارت شناسائي
 20. تدارك آرشيوهاي مناسب عكس، اسناد و مدارك متقاضيان و آحاد جامعه بر اساس آخرين روشهاي بايگاني
 21. برنامه ريزي در جهت تهيه آمارهاي انساني و سجلي بصورت ماهانه و سالانه
 22. تهيه جداول،نمودارها و شاخصهاي آماري در فرمهاي مناسب طبق سياستهاي سازمان
 23. بررسي و مطالعه و برنامه ريزي پيرامون شناخت تنگناهاي اداري، رفاهي كاركنان و تجهيزات و تداركاتي واحدهاي تابعه و اقدام در جهت رفع آنها
 24. تهيه و تنظيم بودجه جاري استان متبوع و توجيه و تعيين و دفاع از آن در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تعقيب و پيگيري آن تا مرحله تصويب و تخصيص
 25. نظارت بر حفظ شناسنامه هاي نانويس،اوراق و دفاتر سجلي وحفظ و حراست از اسناد سجلي بايگاني ها و آرشيو ادارات تابعه
 26. ارائه پيشنهادات سجلي، اداري و مالي و برنامه به واحدهاي ستادي
 27. نظارت بر حفظ و حراست ساختمانها، اموال منقول و غيرمنقول و تامين نظافت و بهداشت محل كار كاركنان ادارات تابعه
 28. حفظ ارتباط مستمر با واحدهاي ذيربط استان در جهت رفع مشكلات جاري اداره كل واحدهاي تابعه

فهرست وظايف ثبت احوال شهرستانها

 1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه برابر قوانين و مقررات
 2. ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات
 3. ثبت واقعه ازدواج و طلاق و نقل تحولات در اسناد سجلي مربوطه
 4. انجام امور مربوط به تغيير نام و نام خانوادگي
 5. تشکيل هيئتاي حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلي
 6. دفاع از اسناد سجلي در مراجع قضائي برابر قوانين و مقررات
 7. اجراي احکام دادگاهها در اسناد سجلي برابر مقررات
 8. استخراج صور تشمول و واجلالتعليم و تهيه آمارهاي مربوط
 9. تهيه آمار و  وقايع ثبت شده و جداول مربوط برابر ساير دستورالعملها در قالب فرمهاي مربوط
 10. نظارت بر امور دفاتر رسمي ازدواج و طلاق از طريع کنترل اعلاميه هاي مربوطه
 11. ارائه پيشنهاد در زمينه هاي سجلي ، اداري و مالي به واحد اداره کل
 12. حفظ ارتباط مستمر با ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاري با هماهنگي اداره کل
 13. همکاري و هماهنگل در نصب و راه اندازي سيستم يا ترمينالهاي اداره متبوع
 14. همکاري در پياده کردن و نگهداري نرم افزارها سيستم و بهره برداري از آنها
 15. تهيه گزارشات ضروري و دوره‌اي از پيشرفت فعاليتها
 16. رفع اشکال احتمالي اداره متبوع در زمان بهره برداري از سيستم
 17. هماهنگي در زمينه آموزش هاي لازم جهت ارتقاء کارايي پرسنل
 18. نظارت و کنترل بر انجام فعاليت هاي اپراتوري سجلي و متصديان کنترل
 19. برنامه ريزي عمليات سيستم جمع آوري اطلاعات در چهار چوب برنامه کلي تنظيم شده
 20. انجام ساير امور مربوطه

فهرست وظايف ادارات ثبت احوال بخشها

 1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه برابر قوانين و مقررات
 2. ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات
 3. ثبت واقعه ازدواج و طلاق و نقل تحولات در اسناد سجلي مربوطه
 4. انجام  امور مربوط به تغيير نام و نام خانوادگي
 5. تشکيل هيئتهاي حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلي
 6. دفاع از اسناد سجلي در مراجع قضائي برابر قوانين و مقررات
 7. اجراي احکام دادگاهها در اسناد سجلي برابر مقررات
 8. استخراج صور مشمول و واجبالتعليم و تهيه آمارهاي مربوطه
 9. تهيه آمار و وقايع ثبت شده و جداول مربوط برابر دستورالعمل ها در قالب فرمهاي مربوط
 10. ارائه پيشنهاد در زمينه هاي سجلي، اداري و مالي به اداره شهرستان
 11. حفظ ارتباط مستمر در ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاري با هماهنگي اداره شهرستان

چگونگي تغيير نام خانوادگي

 1. مواد ۴۰, ۴۱ و ۴۲ قانون ثبت احوال و ماده ۹۹۷ قانون مدني در خصوص نام خانوادگي
 2. موارديکه اشخاص مي توانند درخواست تغيير نام خانوادگي نمايند.
 3. شرايط شخص درخواست دهنده به شرط داشتن شرايط تغيير نام خانوادگي
 4. مراحل انجام كار

مواد ۴۰, ۴۱ و ۴۲ قانون ثبت احوال و ماده ۹۹۷ قانون مدني

بموجب ماده ۹۹۷ قانون مدني هر شخص بايد داراي نام خانوادگي باشد.

بموجب ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغيير نام خانوادگي اشخاص منحصرا با تصويب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود.

برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال, نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر مي باشد، اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد و مطابق ماده ۴۲ زوجه مي‌تواند از نام خانوادگي زوج استفاده نمايد.

دارنده حق تقدم نام خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگي خاصي بنام او در دفاتر نام خانوادگي  ثبت و مختص او شناخته شده باشد. حق تقدم نام خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانوني او منتقل مي شود.

دارنده حق تقدم نام خانوادگي يا وارث قانوني او بالاتفاق مي توانند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به اشخاص ديگر مشروط به آنكه محل صدور شناسنامه آنان يكي باشد بدهند. ضمنا دارنده حق تقدم و يا هر يك از وراث مي توانند شخصي كه بدون اجازه نام خانوادگي او را اختيار كرده مورد اعتراض قرار داده و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهند.

موارديكه اشخاص مي توانند درخواست تغيير نام خانوادگي نمايند

 • نام خانوادگي بيش از دو كلمه و يا بيش از يك كلمه و يك حرف يا عدد يا پسوند و يا بطور مطلق يا مضاف نام محل باشد؛ مانند دو اصل تهرانی، علي نژاد مطلق، عدنان تكان تپه تهراني، آحسيني پور، طباطبائي ط
 • نام خانوادگي از واژه هاي مستهجن و ناپسند تركيب شده باشد. مانند: گدا پور، پدر سوخته، لش
 • نام خانوادگي از واژه هاي خارجي باشد. مانند : جانسون , چارلتون و …
 • نام خانوادگي هاي مذموم كه مغاير ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد. مانند بي دين – شيطان پرست و …
 • اسامي محل بطور مطلق و مضاف : مانند كرجي ، افخمي تبريزي

تبصره ـ حذف نام محل از نام خانوادگي اشخاص بدون رعايت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگي انجام خواهد شد. مانند حسيني شيرازي به حسيني يا اكبري علي آبادي به اكبري

 • واژه هائي كه از القاب و اسامي مربوط به عناوين علمي اعم از درجات و مؤسسات علمي مانند دكتر ، دانشگاه و يا مناصب دولتي از لشكري و كشوري بصورت مطلق باشد مانند سرهنگ، شهردار
 • اجازه نامه از شوهر بدون رعايت حق تقدم بلامانع است. در صورت وقوع طلاق يا فسخ نكاح با  درخواست هر يك از زوجين، سند سجلي و شناسنامه زوجه به نام خانوادگي اوليه برگشت داده مي شود. پس از فوت همسر تا زمانيكه زوجه شوهر ديگري اختيار نكرده باشد، كماكان مي تواند از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي اوليه خود برگردد.
 • در صورتيكه نام خانوادگي پدري تغيير يابد، تغيير نام خانوادگي فرزندان كمتر از ۱۸ سال با درخواست كتبي پدر و تغيير نام خانوادگي فرزندان كبير وي بدون رعايت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممكن خواهد بود.
 • هرگاه پدري نام خانوادگي خود را تغيير و فوت نمايد، هر يك از فرزندان متوفي مي توانند برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگي خود را به نام خانوادگي پدر تغيير دهند.

تبصره : برگشت به نام خانوادگي اوليه امكان پذير نيست؛ در هنگام انتخاب نام خانوادگي جديد دقت لازم را مبذول نماييد.

شرايط شخص درخواست دهنده به شرط داشتن شرايط تغيير نام خانوادگي

 1. اشخاص ۱۸ سال به بالا
 2. اشخاص کمتر از ۱۸ سال که داراي حکم رشد باشند.
 3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال
 4. قيم يا وصي براي اطفال تحت سرپرستي خود با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد.

مدارك مورد نياز

 1. تنظيم و تسليم درخواست تغيير نام خانوادگي
 2. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير از كليه صفحات آن
 3. فيش بانكي به مبلغ ۵۰۰۰۰ ريال نزد هر يك از شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور ـ اين فيش پس از تصويب نام خانوادگي جديد اخذ خواهد شد.
 4. ارائه اجازه نامه تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي يا نزد مسئول نام خانوادگي اداره ثبت احوال محل سكونت متقاضي, از پدر يا جد پدري براي فرزندان كبير كه بخواهند از نام خانوادگي هر يك از آنها استفاده نمايند.

مراحل انجام كار

 1. تغيير نام اشخاص.
 2. ماده ۲۰ قانون ثبت احوال در خصوص تغيير نام.
 3. نامهاي قابل تغيير.
 4. اشخاصي که ميتوانند نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند.
 5. مدارک مورد نياز جهت تغيير نام.

تعاريف و مفاهيم

ماده ۲۰ قانون ثبت احوال كشور

انتخاب نام با اعلام كننده است، براي نام گذاري يك نام ساده يا مركب ( حسين، محمد مهدي و مانند آن ) كه عرفا يك نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد.

 • تبصره ۱: انتخاب نامهائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است
 • تبصره ۲: تشخيص نامهاي ممنوع با شورايعالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام ميكند
 • تبصره ۳:‌ انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون  اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است
 • تبصره ۴:‌ ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان  در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است، مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعا”  احراز شود.

نامهاي قابل تغيير

بموجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند:

 1. نامهائي که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد؛ مانند:عبدالات،عبدالعزي (لات و عزي نام دو بت درمکه معظمه دوران قبل از اسلام است).
 2. القاب اعم از ساده و مركب؛ مانند ملك الدوله، خان، يا شوكت الملك، حاجيه سلطان و سلطانعلي و …
 3. اسامي زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آندسته از نامهائي است كه بر حسب زمان، مكان يا مورد بدلايل و جهات زير براي دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأييد شورايعالي برسد.
 4. نامهائيكه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزشهاي والاي انساني است؛ مانند : گرگ، قوچي و …
 5. نامهائيكه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد. مانند لات، خونريز، چنگيز و شاهدوست
 6. نامهائيكه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد. مانند وانوشكا ، ژاكاردو  و …
 7. نامهائيكه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد؛ مانند : صدتوماني، گت آقا، کنيز، گداو…
 8. اسامي نامتناسب با جنس؛ مانند ماشاءاله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور
 9. حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص؛ مانند قلي، غلام، گرگ، ذولف، قوچ، آقاخانم، خان، ميرزا، بيگ، بيگم، كربلائي، مشهدي و …
 10. تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص كه بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهار كننده پيش آمده؛ مانند : زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و …
 11. هم نام بودن فرزند با پدر و يا مادر در يك خانواده
 12. هم نام بودن برادران و يا خواهران در يك خانواده
 13. تغيير نامها از صورت عربي رسم الخط به شكل فارسي از قبيل رحمن به رحمان، اسمعيل به اسماعيل اسحق به اسحاق
 14. تغيير نام كسانيكه با تأييد مراجع ذيصلاح بدين مبين اسلام مشرف مي شوند.
 15.  تغيير نام کسانيکه نام آنها اسامي ايام هفته باشد.
 16. تغيير نام كسانيكه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه حكم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است.
 17. پيشوند ” عبد ” خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد.
 18. تغيير نام كسانيكه داراي اسامي مستعار نيز مي باشند؛ مثل حسين(كامبيز) يا معصومه(سوسن) و …

هر يك از اشخاص زير با رعايت موارد نامهاي قابل تغيير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند:

 1. اشخاص ۱۸ سال به بالا
 2. افراد كمتر از ۱۸ سال كه داراي حكم رشد باشند.
 3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از ۱۸ سال
 4. سرپرست قانوني ( قيم، امين، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد.

مدارك مورد نياز جهت تغيير نام

 1.  ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير آن
 2. تكميل فرم درخواست تغيير نام
 3. فيش بانكي به مبلغ ۵۰۰۰۰ ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور

تعاريف و مفاهيم

قيم:

نماينده قانوني محجور که از طرف مقامات صلاحيتدار قضائي در صورت نبودن ولي قهري (پدريا جدپدري) و وصي جهت انجام امور او تعيين مي گردد.

محجور:

اشخاص ذيل محجور ميباشند:

 1. صغار (کمتراز۱۸سال تمام)
 2. اشخاص غير رشيد
 3. مجانين

چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور

 1. مواد ۱۲ , ۱۵ , ۱۶ , ۱۷ ,‌ ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت احوال و ماده ۹۷۶ قانون مدني در خصوص ثبت ولادت
 2. اشخاصي كه مي توانند با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمايند.

مواد ۱۲, ۱۵, ۱۶, ۱۷,‌ ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت احوال و ماده ۹۷۶ قانون مدني در خصوص ثبت ولادت برابر بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني اطفالي كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا خارجه متولد شده باشند ايراني محسوب ميشوند.

برابر ماده ۱۲ قانون ثبت احوال ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور بايد به مأمور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد بنزديكترين مأمور كنسولي و يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام شود.

برابر ماده ۱۹,‌ ماما يا پزشكي كه در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مكلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يك نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام مي‌باشد.

 • تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال- مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاريخ ولادت طفل است روز ولادت و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت بحساب نمي آيد و در صورتيكه ولادت در اثنا سفر زميني يا هوايي يا دريائي رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به مقصد محسوب مي شود.

‏هر يك از اشخاص زير مي توانند با مراجعه به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوازد اقدام نمايند:

 1. پدر
 2. جد پدري با ارائه شناسنامه
 3. مادر در صورتي كه ازدواج او قانونا توسط دفاتر ازدواج در داخل كشور و يا نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشوربه ثبت رسيده باشد.
 4. در صورتيكه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد حضور والدين جهت اعلام ولادت و امضاي سند سجلي الزامي است
 5. سرپرست قانوني (وصي يا قيم يا امين ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد.

مدارك مورد نياز جهت ثبت ولادت

 1. اصل شناسنامه هاي پدر و مادر
 2. اصل گواهي ولادت خارجي كه به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تولد نوزاد رسيده باشد توضيح اينكه پس از صدور شناسنامه اصل گواهي ولادت خارجي مسترد خواهد شد و تصوير برابر اصل آن در محل تنظيم سند نگهداري مي شود.
 3. در صورت تنظيم سند و صدور شناسنامه در ايران ارائه فيش بانكي به مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور  و چنانچه تنظيم سند و صدور شناسنامه در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران انجام گيرد طبق تعرفه هاي  نمايندگي اقدام خواهد شد.

توصيه هاي ضروري

 1. اعلام ولادت بايد در ظرف مهلت مقرر (۱۵ روز) صورت پذيرد.
 2. بمنظور پيشگيري از بروز هرگونه مشكلي همانگونه كه ذكر شد رعايت نكات مربوط به نامگذاري الزامي است. بنابراين قبل از درياقت شناسنامه ايراني از دريافت مدارك خارجي براي اطفال خود با اسامي مغاير قانون جدا” خودداري فرمائيد.
 3. چنانچه قصد داريد براي دريافت شناسنامه فرزند خود در ايران اقدام نماييد حتما قبل از ورود به ايران با مراجعه به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه خود و همسرتان مبادرت و همچنين گواهي ولادت صادره را به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود برسانيد.
 4. صدور شناسنامه جهت اطفالي كه در خارج از كشور متولد مي شوند در صورتي امكان پذير است كه پدر طفل ايراني باشد.
 5. صدور شناسنامه مستلزم تنظيم سند سجلي است با توجه به اهميت موضوع لازم است قبل از امضاء سند سجلي از صحت مندرجات آن اطمينان حاصل حاصل كنيد.
 6. صدور شناسنامه مجدد محدوديت قانوني دارد؛ لذا در حفظ و نگهداري آن دقت لازم را معمول نماييد.
 7. دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اكيدا ممنوع و با متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد.
 8. درج هرگونه مهر، نشانه، و نوشتار در شناسنامه اكيداممنوع است (به استثناء مراجع ذكر شده در تبصره ۴ ماده ۳۶ قانون ثبت احوال كشور).
 9. در صورتي كه ازدواج والدين به ثبت نرسيده باشد و مادر طفل نيز شناسنامه ايراني نداشته باشد، شناسنامه فرزند منحصرا با مشخصات كامل پدر و نام كوچك مادر صادر خواهد شد.

تعاريف و مفاهيم

سند سجلي:

سند سجلي سندي است كه ولادت هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن شناسنامه صادر ميگردد.

شناسنامه:

شناسنامه مدرك هويت و تابعيت هر فرد ايراني است.

فهرست ثبت ازدواج بموجب اقرار نامه رسمي

 1. ماده ۳۲ قانون ثبت احوال
 2. اشخاصي كه مي توانند جهت ثبت ازدواج مراجعه و اقدام  نمايند.
 3. مدارك مورد نياز
 4. چگونگي ثبت ازدواج در اسناد سجلي و شناسنامه هاي زوجين

ماده ۳۲ قانون ثبت احوال

برابر ماده ۳۲ قانون ثبت احوال ازدواجهائيكه در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده باشد، در صورت وجود شرايط زير در اسناد سجلي زن و شوهر ثبت خواهد شد.

 • ارائه اقرار نامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج
 • گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه هاي زوجين به اينكه در تاريخ اعلام واقعه طرفين در قيد ازدواج ديگري نمي باشند.

اشخاصي كه مي توانند جهت ثبت ازدواج مراجعه و اقدام نمايند

زوجيني كه با يكديگر ازدواج شرعي نموده اند، مي توانند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي محل اقامت نسبت به تنظيم اقرارنامه رسمي زوجيت كه در آن  مشخصات زوجين بطور كامل قيد و تاريخ دقيق ازدواج درج شده باشد اقدام نموده و با ارائه اقرارنامه رسمي و اصل شناسنامه خود درخواست ثبت آن را در سند سجلي و شناسنامه خود از اداره ثبت احوال محل اقامت و يا محل صدور شناسنامه خود بنمايند.

مدارك مورد نياز

 1. ارائه اصل اقرارنامه رسمي زوجيت
 2. اصل شناسنامه زوجين و تصوير از صفحات آن
 3. ارائه فيش بانكي به مبلغ ۲۰۰۰ ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور

چگونگي ثبت ازدواج در اسناد سجلي و شناسنامه هاي زوجين

احدي از زوجين  با ارائه مدارك فوق الذكر مي تواند به نزديكترين اداره ثبت احوال محل سكونت مراجعه و به درخواست ثبت واقعه را در شناسنامهها بنمايد كه به دو صورت ذيل عمل خواهد شد:

 • الف) چنانچه محل صدور شناسنامه ها ثبت احوال محل مراجعه باشد با بررسي اسناد و صدور تاييديه مربوطه ظرف يكروز واقعه در اسناد سجلي زوجين و شناسنامه ها درج و تحويل ميشود.
 • ب) چنانچه محل صدور شناسنامه  ها و يا يكي از آنها اداره ثبت احوال ديگري باشد، با استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه (شناسنامه ها)‌ گواهي مربوطه مبني براينكه طرفين ازدواج در قيد زوجيت ديگري نمي باشند، اخذ و سپس در شناسنامه ها و سند سجلي درج ميگردد.

چگونگي ثبت مشخصات منسوبين در شناسنامه

 1. ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه والدين
 2. ثبت مشخصات زوج يا زوجه در شناسنامه هر يك از آنان
 3. رفع اشتباهات و تكميل و اصلاح مشخصات سجلي در شناسنامه

ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه والدين

در صورتي كه مشخصات والدين در شناسنامه هاي فرزندان كامل درج شده باشد، ليكن بنا به دلائلي از جمله تعويض شناسنامه هر يك از والدين اسامي فرزندان يا يكي از آنان در شناسنامه هاي والدين درج نشده باشد، با مراجعه به هر يك از ادارات ثبت احوال سراسر كشور و ارائه اصل شناسنامه والدين و فرزندان مورد نظر نسبت به ثبت نام فرزند در شناسنامه والدين اقدام خواهد شد.

ثبت مشخصات زوج يا زوجه در شناسنامه هر يك از آنان

در صورتي كه واقعه ازدواج و يا طلاق بنا به دلائلي از جمله تعويض شناسنامه در شناسنامه زوج يا زوجه درج نشده باشد، لازم است متقاضي با مراجعه به هر يك از ادارات ثبت احوال سراسر كشور و ارائه اصل شناسنامه و عين قباله ازدواج و يا طلاق نسبت به ثبت واقعه ازدواج يا طلاق در شناسنامه زوجين اقدام نمايد.

رفع اشتباهات و تكميل و اصلاح مشخصات سجلي در شناسنامه

چنانچه درخواستي مبني بر تكميل، اصلاح و يا رفع مغايرتهاي سجلي در شناسنامه اشخاص مطرح باشد ادارات ثبت احوال سراسر كشور آمادگي دريافت درخواست متقاضيان را داشته كه حسب مورد از طريق اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه اقدام مقتضي را بعمل خواهد آورد.

بدين منظور لازم است متقاضيان محترم با در دست داشتن مدارك لازم مستقيما به هر يك از ادارات ثبت احوال سراسر كشور مراجعه و با طرح مسائل مورد نظر نسبت به انجام خواسته آنان حسب مورد اقدام خواهد شد.

چگونگي اقدام در خصوص الصاق عكس به شناسنامه

 1. ماده ۳۶ قانون ثبت احوال در خصوص الصاق عكس
 2. اشخاصي كه مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به الصاق عكس به شناسنامه اقدام نمايند.
 3. مدارك مورد نياز جهت الصاق عكس

ماده ۳۶ قانون ثيت احوال كشور: شناسنامه هاي افرادي كه به سن ۱۵ سال تمام مي رسند، بايد ملصق به عكس همانسال صاحب آن شود.
شناسنامه اوليه بايد در سي سالگي تمام با عكس همانسال صاحب آن تجديد شود.

صاحب شناسنامه پس از رسيدن به سن سي سالگي مکلف است ظرف يکسال براي تجديد آن مراجعه نمايد.

هر يك از اشخاص زير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسب به الصاق عكس به شناسنامه اقدام نمايند

 1. اشخاص ۱۵ سال به بالا( اشخاص در سالي كه به ۱۵ سال مي رسند مي توانند شناسنامه خود را عكسدار كنند).
 2. افراد كمتر از ۱۵ سال كه داراي حكم رشد باشند.
 3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت افراد ۱۵ تا ۱۸ سال تمام
 4. سرپرست قانوني (قيم، امين، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد.

مدارك مورد نياز جهت الصاق عكس

 1. ارائه اصل شناسنامه
 2. دو قطعه عكس ۳ در ۴ تمام رخ جديد با درج مشخصات سجلي ( نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه،  تاريخ تولد، محل صدور) در ظهر آن
 3. اصل و تصوير مدارك عكسدار از قبيل معرفي نامه عكسدار از مؤسسات آموزشي دولتي، كارنامه عكسدار دوره هاي تحصيلي راهنمايي به بالا، كارت پايان خدمت، گواهينامه رانندگي، گذرنامه،‌ دفترچه بيمه درماني، كارت معافيت،‌ كارت شناسايي عكسدار كاركنان دولت.

تأييد تعلق عكس به صاحب شناسنامه توسط افراد زير مورد قبول مي باشد

 • كاركنان رسمي دولت و مأمورين نظامي و انتظامي با ارائه كارت شناسائي معتبر
 • بديهي است پدر يا مادر كه كارمند دولت باشند مي توانند با ارائه كارت شناسائي عكس فرزند خود را تأييد نمايند.
 • کسبه با پروانه معتبر کسب
 • چنانچه صاحب شناسنامه قادر به ارائه مدارك و يا معرفي اشخاص ياد شده فوق نباشد، اداره ثبت احوال فرد مورد نظر را به حوزه انتظامي محل سكونت جهت تأييد عكس معرفي مي نمايد.

چنانچه به هر دليلي عكس الصاقي به شناسنامه ها جدا و مفقود گردد الصاق عكس مجدد به اين گونه شناسنامه ها امكان پذير نيست و مي بايست شناسنامه تعويض گردد.

توصيه مي شود كه زمينه عكس ارائه شده روشن بوده و حتي الامكان از عكس هاي سياه و سفيد استفاده شود. عكس بانوان بايد با رعايت حجاب اسلامي بوده و گردي صورت كاملا مشخص باشد. الصاق عكس به شناسنامه هاي مخدوش مقدور نمي باشد.

تعاريف و مفاهيم

قيم :

نماينده قانوني محجور كه از طرف مقامات صلاحيتدار قضائي در صورت نبودن ولي قهري (پدر جدپدري) و وصي جهت انجام امور او تععين مي گردد.

محجور:

اشخاص ذيل محجور ميباشند:

 1. صغار (كمتر از ۱۸ سال تمام )
 2. اشخاص غير رشيد
 3. مجانين

امين:

امين كسي است كه جهت انجام امور محجور نبودن ولي قهري (پدر-جدپدري) ويا در موارديكه ولي بنا به دلايلي قادر به اداره امور محجور نباشد، تحت ولايت خود نباشد، موقتاً از طرف مقامات صلاحيتدار قضائي جهت انجام امور مربوط به محجور که در قانون ذکر گرديده منصوب مي گردد.

چگونگي صدور شناسنامه ناشي از فقدان

صدور شناسنامه المثني ناشي از فقدان در هر يك از حالات زير صورت مي گيرد:

 1. مفقود شدن شناسنامه
 2. از بين رفتن شناسنامه ناشي از حوادث غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، آتش سوزي

هر يك از اشخاص زيرمي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر كشور، نسبت به تنظيم درخواست صدور شناسنامه المثني به لحاظ فقدان يا از بين رفتن آن اقدام نمايند

 1. اشخاص ۱۸ سال به بالا
 2. افراد كمتر از ۱۸ سال كه داراي حكم رشد باشند.
 3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از ۱۸ سال
 4. مادر تا زماني كه در قيد زوجيت پدرصاحب شناسنامه (فرد كمتر از ۱۸ سال) باشد با ارائه شناسنامه خود
 5. سرپرست قانوني ( قيم، امين، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز گرديده باشد.
 6. مادراني كه طبق حكم مرجع قضائي حضانت طفل را بعهده دارند.

مدارك مورد نياز

 1. اصل شناسنامه پدر و مادر
 2. گواهي ولادت صادره توسط پزشك يا ماماي رسمي
 3. فيش بانكي به مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال نزد بانك ملي بنام سازمان ثبت احوال كشور
 4. حضور يكي از والدين يا جد پدري؛ و چنانچه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد، اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود.
 5. در صورت نبود گواهي پزشك يا ماماي رسمي واقعه به تصديق دو نفر گواه ثبت مي شود.

 

نامگذاري

 1. انتخاب نام نوزاد به عهده اعلام كننده است.
 2. براي نامگذاري، يك نام ساده و يا مركب كه عرفا يك نام محسوب مي شود قابل انتخاب است.
 3. انتخاب نامهايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نامهاي زننده مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است.
 4. انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است.
 5. ذكر سيادت در مورد ساداتي كه سيادت آنها در شناسنامه پدر يا جد پدري مندرج باشد الزامي است.

توصيه هاي ضروري

 • اصلح است كه واقعه ولادت در ظرف مهلت مقرر (۱۵ روز) به ادارات ثبت احوال اعلام گردد.
 • از آنجائيكه پس از صدور شناسنامه تغيير نام به سادگي امكان پذير نيست مناسب است در هنگام نامگذاري تمامي جوانب امر بويژه رعايت فرهنگ اسلامي، ايراني، و شخصيت آينده طفل خود را مد نظر قرار دهيد.
 • صدور شناسنامه مستلزم تنظيم سند سجلي است، با توجه به اهميت موضوع لازم است قبل از امضاء اسناد مربوطه از صحت مندرجات اطمينان حاصل نماييد.
 • بهنگام دريافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اطمينان حاصل نماييد.
 • صدور شناسنامه مجدد محدوديت قانوني دارد؛ لذا در حفظ و نگهداري آن دقت لازم را معمول فرمائيد.
 • درج هرگونه مهر ، نشانه و نوشتار در شناسنامه هاي نوزاد ( نمونه جديد ) اكيدا ممنوع است.
 • دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اكيدا ممنوع و با متخلفين برابر قانون رفتار خواهد شد.
 • وديعه گذاشتن شناسنامه به هر جهت و در هر جا ممنوع است.

براي اطفال زير مي توان شناسنامه صادر نمود

 • اطفالي كه پدر آنها ايراني باشد.
 • اطفالي كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران بدنيا آمده اند متولد شود.

تعاريف و مفاهيم

سند

سندسجلي سندي رسمي است كه ولادت هرفرد در آن ثبت و براساس آن شناسنامه صادر مي گردد.

گواهي تجرد

گواهي تجرد تاييديه اي است كه بر مبناي اطلاعات مندرج در سند سجلي شخص صرفاً براي صاحب سند و براساس درخواست وي صادر مي شود.

نحوه اخذ گواهي تجرد

هر شخصي مي تواند با مراجعه به اداره سجلات و احوال شخصيه در وزارت امور خارجه (در داخل كشور) و يا نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران (در خارج از كشور) درخواست صدور گواهي تجرد بنمايد.

مدارك لازم جهت صدور گواهي تجرد

 1. اصل شناسنامه متقاضي
 2. يكبرگ فتوكپي شناسنامه
 3. تكميل فرم درخواست
 4. ارائه فيش بانكي به مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور

چگونگي صدور گواهي تجرد

چنانچه متقاضي نياز به گواهي تجرد براي خارج از كشور داشته باشد، مي بايست به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا اداره سجلات و احوال شخصيه در وزارت امور خارجه مراجعه نمايد.

موضوع درخواست وي طي نامه رسمي به اداره كل ثبت احوال امورخارجه واقع در خيابان امام خميني – نبش خيابان شيخ هادي – ساختمان شماره ۶ سازمان ثبت احوال كشور منعكس و پس از استعلام از محل صدور شناسنامه ظرف يكروز گواهي تجرد صادر و به وزارات امورخارجه ارسال مي گردد.

چگونگي تعويض شناسنامه در قبال ارايه شناسنامه

 1. موارد تعويض شناسنامه
 2. اشخاصي كه مي توانند نسبت به تنظيم برگ درخواست تعويض شناسنامه اقدام نمايند.

تعويض شناسنامه در هر يك از حالات زير صورت مي گيرد:

 • الف) تعويض شناسنامه هاي نمونه قديم در اجراي قانون ثبت احوال
 • با ارائه شناسنامه نمونه قديم
 • بدون ارائه شناسنامه نمونه قديم
 • ب )‌ تعويض شناسنامه هاي نمونه جديدمستعمل.
 • ج ) تعويض شناسنامه ناشي‌از اجراي احكام صادره از محاكم دادگستري، تصميمات متخذه هياتهاي حل اختلاف، آراي صادره از كميسيونهاي تشخيص سن يا مصوبات نام خانوادگي

هر يك از اشخاص زيرمي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر كشور، نسبت به تنظيم و امضاء برگ درخواست تعويض شناسنامه و دريافت شناسنامه جديد اقدام نمايند:

 1. اشخاص ۱۸ سال به بالا
 2. افراد كمتر از ۱۸ سال كه داراي حكم رشد باشند.
 3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از ۱۸ سال
 4. مادر تا زماني كه در قيد زوجيت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود
 5. سرپرست قانوني ( قيم، امين، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستندكه سمت او احراز گرديده باشد.
 6. مادراني كه برابر حكم مراجع قضايي  حضانت طفل را عهده دار مي باشد.

تعويض شناسنامه نمونه قديم با ارائه آن

 • اصل شناسنامه نمونه قديم
 • دو قطعه عكس ۴×۳ تمام رخ جديد (براي اشخاص ۱۵ سال به بالا )
 • فتوكپي سند ازدواج، گذرنامه، كارت پايان خدمت(معافيت و كفالت) و مدارك تحصيلي
 • فتوكپي شناسنامه پدر و مادر و همسر از تمام صفحات و فرزندان و خواهران وبرادران از صفحه اول
 • تكميل فرم اسناد سجلي راكد
 • فيش بانكي نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور به مبلغ ۰۰۰‚۲ ريال

تعويض شناسنامه نمونه قديم ناشي از فقدان (بدون ارائه آن)

 • دريافت و تكميل فرم استشهاد محلي از ثبت احوال  و تصديق امضاء يكي از گواهان در دفتر خانه اسناد رسمي
 • دو قطعه عكس ۴×۳ تمام رخ جديد ( براي اشخاص ۱۵ سال به بالا )
 • فتوكپي شناسنامه پدر و مادر و همسر از تمام صفحات و فرزندان و خواهران وبرادران از صفحه اول
 • فتوكپي سند ازدواج، گذرنامه، كارت پايان خدمت(معافيت و كفالت) و مدارك تحصيلي
 • تكميل فرم اسناد راكد
 • فيش بانكي نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور به مبلغ ۰۰۰‚۵ ريال

تعويض شناسنامه نمونه جديد مستعمل

 • اصل شناسنامه
 • سه قطعه عكس ۴×۳ تمام رخ جديد ( براي اشخاص ۱۵ سال به بالا )
 • فيش بانكي نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور به مبلغ ۰۰۰‚۱۰ ريال

چنانچه شناسنامه اي كه جهت تعويض ارائه مي شود فاقد عكس باشد، ارائه اصل و تصوير مدارك معتبر عكسدار از قبيل (گذرنامه، كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت، گواهينامه رانندگي، كارنامه عكسدار دوره هاي تحصيلي راهنمايي به بالا، معرفي نامه عكسدار محصلين از سوي مدرسه اي كه مشغول تحصيل مي‌باشند يا كارت شناسايي عكسدار كاركنان دواير دولتي باذكر مشخصات سجلي) الزامي است. ضمناً پس از تطبيق اصل و تصويرمدارك معتبر ياد شده، اصل مدرك مسترد ميگردد.

چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر يك از مدارك مذكور در بند ۴ باشد از طريق معرفي وي به نيروي انتظامي، درخواست تأييد عكس خواهد شد.

كارمندان دولت و يا كسبه(با جواز كسب) مي توانند نسبت به تآييد هويت در ظهر عكسهاي دارند شناسنامه اقدام نمايند.

توصيه هاي ضروري

 • از آنجائيكه شناسنامه منحصرا مطابق مندرجات سند سجلي صادر خواهد شد؛ لذا بهنگام دريافت شناسنامه تعويض شده آنرا بدقت مطالعه و چنانچه نواقصي مشاهده شد از دريافت آن تا رفع مغايرت خودداري شود.
 • شناسنامه اشخاص بايد در سن سي سالگي تمام با عكس همانسال صاحب آن تجديد ( تعويض ) شود.
 • از آنجائيكه شناسنامه سند هويت اشخاص مي باشد براي حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداري نماييد.
 • وديعه گرفتن و وديعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرايطي ممنوع است

تعاريف و مفاهيم

قيم:

نماينده قانوني محجور كه از طرف مقامات صلاحيتدار قضائي در صورت نبودن ولي قهري (پدر يا جدپدري) و وصي جهت انجام امور او تعيين مي گردد.

محجور:

اشخاص ذيل محجور ميباشد:

 • صغار (كمتر از ۱۸ سال تمام )
 • اشخاص غير رشيد
 • مجاني

امين:

امين كسي است كه جهت انجام امور محجور در صورت نبودن ولي قهري (پدر-جدپدري) ويا در موارديكه ولي بنا به دلايلي قادر به اداره امور محجور تحت ولايت خود نباشد موقتاً از طرف مقامات صلاحيتدار قضائي جهت انجام امور مربوط به محجوركه در قانون ذكر گرديده منصوب مي گردد.

چگونگي اصلاح تاريخ تولد

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.

 • تبصره: صاحب شناسنامه تنها يكبار در طول عمر و در صورتيكه اختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كمسيون ذيربط بيش از پنج سال باشد مي تواند سن خود را اصلاح نمايد.

هر يك از اشخاص زير كه خواهان اصلاح تاريخ تولد خود مي باشند مي توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمايند:

 • اشخاص ۱۸ سال به بالا
 • اشخاص كمتر از ۱۸ سال كه داراي حكم رشد باشند.
 • پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از ۱۸ سال
 • قيم و وصي براي افراد تحت سرپرستي خود با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد.

مدارك موردنياز

 • درخواست كتبي صاحب سند يا ولي قانوني در برگ مخصوص
 • ارائه اصل شناسنامه عكسدار و تصوير آن
 • یک قطعه عكس جديد
 • اصل و تصوير حكم رشد براي اشخاص كمتر از ۱۸ سال كه شخصا مراجعه مي نمايند.
 • اصل تصوير مدارك مربوط به قيم يا وصي براي افراد تحت سرپرستي
 • فيش بانكي به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال نزد هر يك از شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور

نحوه مراجعه و چگونگي اقدام

 • متقاضي براي اصلاح تاريخ تولد مي بايست به دبيرخانه كمسيون تشخيص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارك لازم را تسليم و رسيد آنرا دريافت نمايد.
 • تاريخ تشكيل جلسه رسيدگي توسط دبيرخانه كمسيون تشخيص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ( متفاضي) ابلاغ خواهد شد.
 • درخواست كننده (خواهان) مكلف است در وقت تعيين شده با در دست داشتن شناسنامه عكسدار در كمسيون تشخيص سن حاضر شود.
 • در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده براي اظهار نظر باشد كمسيون تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غير اينصورت درخواست وي رد مي شود. ليكن خواهان مي تواند درخواست مجدد به كمسيون تسليم نمايد.
 • كمسيون مي تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاينه و تعيين سن به پزشكي قانوني معرفي نمايد.
 • تصميم كمسيون تشخيص سن قابل اعتراض نخواهد بود.
 • تصميم كمسيون تشخيص سن به متقاضي ( خواهان ) ابلاغ مي شود.
 • در صورت عدم موافقت كمسيون با تغيير تاريخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذيرفته نخواهد شد.

اجراي تصميم كمسيون تشخيص سن در اسناد سجلي و شناسنامه مستلزم درخواست  كتبي متقاضي است.

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا