خانواده

نداشتن سند ازدواج برای طلاق چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

زمانی که عقد نکاح جاری می‌شود، باید مراحل مربوط به ثبت آن نیز صورت گیرد. عقد نکاح بدون ثبت در دفترخانه اثر قانونی ندارد و چه بسا برای طرفین دارای مجازات است.

اگر چه از لحاظ شرعی، با جاری شدن خطبه عقد، زوجین نسبت به هم محرم می‌شوند و پیوند زوجیت شکل می‌گیرد، اما از دیدگاه قانون باید این عقد به ثبت برسد. عدم ثبت عقد ازدواج می‌تواند عواقبی را برای شوهر به همراه داشته باشد.

عقد ازدواج که به صورت دائمی بین زوجین است، باید به ثبت برسد و در غیر این صورت از لحاظ قانونی، عقد نکاحی صورت نگرفته است. زمانی که عقد نکاح به ثبت می‌رسد، نشان دهنده این است که پیوند زوجیت بین زن و شوهر وجود داشته و به نحوی سابقه ازدواج برای طرفین درج می‌شود.

در شناسنامه زوجین، مشخصات همسر نوشته شده که در این صورت باید در دفترخانه نیز فرآیند ثبت آن انجام شود.

به صرف این که صیغه محرمیت بین زن و مرد خوانده شود، نمی‌توان گفت که عقد نکاحی شکل گرفته است، بلکه باید زوجین به دفترخانه خانه مراجعه کنند و عقد نکاح دائمی را ثبت کنند. همانطور که رابطه زوجیت شکل می‌گیرد، می‌تواند در شرایطی نیز این روابط خاتمه یابند.

طلاق به عنوان شایع‌ترین روشی است که زن و مرد می‌توانند از یکدیگر جدا شوند. در قانون برای طلاق گرفتن زوجین تشریفات خاصی بیان شده است که برای طلاق گرفتن زن و مرد بایستی این شرایط اعمال شود.

زمانی که درخواست طلاق به دادگاه ارائه می‌شود، خواهان باید سند ازدواج را ضمیمه دادخواست کند. در واقع یکی از مدارک اصلی در دعاوی طلاق، سند نکاحیه است که خواهان این دعوا بایستی این سند را در اختیار دادگاه قرار دهد. سند ازدواج نشان می‌دهد که رابطه زوجیت بین زن و شوهر وجود دارد و در این صورت می‌توانند برای طلاق اقدام کنند.

گاهی ممکن است که امکان ارائه عقدنامه ازدواج به دادگاه میسر نباشد که در این شرایط دادگاه مکلف به بررسی پرونده نیست. لازمه رسیدگی به پرونده طلاق جدای از سایر مدارک و دلایلی که پیوست دادخواست می‌شوند، حتما عقدنامه باید در دادخواست به عنوان مدرک اصلی در طلاق ارائه قاضی دادگاه شود.

در هر صورت اگر خواهان دعوا طلاق امکان ارائه سند نکاحیه را نداشته باشد، مشکلاتی برای روند رسیدگی به پرونده به وجود می‌آید که برای آشنایی با این موضوع و عواقب نداشتن سند ازدواج در طلاق، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

سند ازدواج؛ مدرک قانونی در طلاق زوجین

طلاق واقعه‌ای است که درخواست آن از طرف شوهر و زوجه و همچنین به صورت توافقی ارائه می‌شود. در طلاق باید شرایطی که در قانون به آن اشاره شده است، رعایت شود و در این صورت با انجام مراحل مربوطه زن و شوهر امکان جدا شدن از هم را دارند.

در این مقاله موضوعی که قرار است به بررسی آن بپردازیم، بحث نداشتن سند ازدواج در طلاق و مشکلاتی که پیش روی متقاضیان طلاق خواهد بود، می‌باشد.

جدای از دعاوی طلاق، در هر دعوا حقوقی، لازم است که مدارک و اسنادی جهت اثبات ادعا ارائه شود که در مورد دعاوی طلاق نیز به این شکل می‌باشد. در واقع ارائه هر ادعایی به تبع آن باید با مدارکی که در دادگاه قرار می‌گیرد، به اثبات برسد. هر فردی که ادعایی در پرونده دارد، باید مدرک و سندی نشان دهد که ثابت کننده ادعای مطرح شده باشد.

بدون سند و مدرک برای این که بتوان ادعایی را در دعاوی حقوقی به اثبات رساند، بسیار دشوار است، مگر در صورتی که بتوان به ادله اثبات دعوا استناد کرد.

به لحاظ حقوقی نیز بار اثبات دعوا بر عهده مدعی است و در دعوا طلاق نیز شخصی که تقاضای طلاق دارد، بایستی مدارک و اسنادی را که ثابت کننده ادعای وی باشد را به همراه دادخواست طلاق تقدیم مرجع رسیدگی کننده کند.

در دعوا طلاق، یکی از مدارک مهمی که زوجین باید ارائه کنند، سند ازدواج است. تفاوتی بین نوع درخواستی که برای طلاق شده نمی‌کند و هر نوع طلاقی که ثبت شده باشد، لازمه آن ارائه سند نکاحیه است.

بدون داشتن سند نکاحیه عملا امکان رسیدگی به پرونده وجود ندارد؛ زیرا بدون عقدنامه این امکان وجود ندارد که بتوان رابطه زوجیت بین زوجین را به اثبات رساند و حکم طلاق را صادر نمود.

در واقع مشکلاتی برای متقاضیان طلاق بدون سند نکاحیه وجود دارد که نمی‌توانند بنا به خواسته خود اقدامات قانونی لازم را پیرامون طلاق را انجام دهند.

حتی اگر اسناد و مدارک موجه پیرامون علل اصلی جدایی و طلاق گرفتن در اختیار دادگاه قرار گیرد، تا زمانی که سند ازدواج به دادگاه ارائه نشود، رسیدگی به پرونده طلاق امکان پذیر نیست.

در هر صورت اگر زن و شوهر سند ازدواج خود را گم کرده باشند، باید حتما اقدامات قانونی برای پیدا کردن آن را انجام دهند تا در نهایت درخواست طلاق به دادگاه بدهند.

گم کردن سند ازدواج

نداشتن سند نکاحیه در طلاق

درخواست طلاق چه از جانب مرد باشد و با این که زوجه با رعایت شرایط قانونی، درخواست طلاق داده باشد، لازم است که سند ازدواج ضمیمه دادخواست آن‌ها شود.

اسناد و مدارکی که زوجین در دعاوی طلاق ارائه می‌دهند، در ابتدا با مدارک هویتی که داده می‌شود، مانند کارت ملی و شناسنامه، هویت خواهان دعوا برای دادگاه محرز شده و سپس به بررسی سایر مدارک، پرداخته می‌شود.

در دعاوی طلاق، برای دادگاه باید مشخص شود که خواهان دعوا چه کسی است و اثبات این موضوع با مدارک هویتی انجام می‌شود. زمانی که درخواست طلاق از طرف زوجه باشد، خواهان دعوا زوجه بوده که احراز هویت خواهان اقامه کننده دعوا با مدارک مزبور صورت می‌گیرد.

در کنار اسنادی و مدارکی که اشخاص متقاضی طلاق پیوست دادخواست طلاق می‌کنند، لازم است که سند ازدواج نیز به همراه دادخواست به ثبت برسند. ارائه سند ازدواج در بررسی درخواست طلاق الزامی است و دادگاه با این سند پی به رابطه زن و شوهری طرفین می‌برد.

البته اگر رونوشت سند ازدواج که برابر با اصل سند نکاحیه باشد، پیوست دادخواست گردد، باز هم امکان طلاق گرفتن زوجین وجود دارد. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که متقاضی طلاق، سند ازدواج را به هر دلیلی گم کرده و با این شرایط درخواست طلاق به دادگاه می‌دهد.

همواره وکیل تلفنی و حضوری ما نیز می‌گویند که دادگاه نیز طبق رویه قضایی نمی‌تواند به چنین پرونده‌هایی که بدون ارائه سند نکاحیه ثبت شده‌اند، رسیدگی نموده و حکم طباق را صادر کند.

برای گرفتن سند ازدواح باید به دفترخانه‌ای که ثبت نکاح در آن صورت گرفته مراجعه شود و درخواست صدور سند ارائه شود و حال که المثنی سند نکاحیه صادر می‌شود، متقاضیان می‌تواند دادخواست طلاق بدهند.

لزوم ارائه سند ازدواج در دعاوی طلاق

همانطور که گفته شد، ارائه سند ازدواج در طلاق جنبه الزام آور دارد و بدون آن امکان این که درخواست طلاق افراد مورد بررسی قرار گیرد، وجود ندارد.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که لزوم ارائه سند نکاحیه در دعاوی طلاق چیست و چرا واجب است که زوجین برای درخواست طلاق حتما سند ازدواج را ضمیمه دادخواست کنند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که لزوم ارائه سند نکاحیه در دعاوی طلاق به منظور اثبات رابطه زوجیت است. رابطه زناشویی تنها با ارائه عقدنامه صورت می‌گیرد. بدون عقد نامه نمی‌توان رابطه زوجیت را بین طرفین ثابت کرد، مگر آن که استعلام لازم از دفترخانه ثبت ازدواج اخذ شود که تنها راه حلی که می‌توان در این زمینه ارائه نمود، همین مورد است.

سند ازدواج که در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد، نشان دهنده این است که قبلا رابطه زوجیت بین زن و مرد صورت گرفته و به نحوی عقد نکاح بین آن‌ها انجام شده است. به همین دلیل است که دادگاه‌ها بدون سند ازدواج به درخواست طلاق خواهان رسیدگی نمی‌کنند و نداشتن سند ازدواج دلیل موجهی برای دادگاه نیست.

تا زمانی که عقدنامه به دادگاه تقدیم نشود، دادگاه نیز تکلیفی برای به جریان انداختن پرونده طلاق نداشته و به نحوی رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود. حال با ارائه چنین سندی، دادگاهبه تقاضای طلاق طرفین رسیدگی نموده و بنا به خواسته خواهان و در صورت وجود شرایط قانونی، اقدام به صدور حکم طلاق می‌کنند.

از آن جهت که در سند ازدواج، شروط دوازده گانه نکاح یا همان شروط طلاق ذکر شده است، در رسیدگی به دعوا طلاق ارائه چنین سندی تاثیر قابل قبولی دارد. در واقع شرط تنصیف اموال شوهر و میزان مهریه زن، در عقدنامه نکاح معین می‌شود و دادگاه تمامی این موارد را لحاظ می‌کند.

در سند ازدواج مشخص می‌شود که زوجه تمامی شروط مندرج در سند را امضا کرده یا این که تنها برخی از شروط به امضاء او رسیده است.

تایید یا عدم تایید این شروط در درخواست طلاقی که از طرف زوجه ارائه می‌شود، بسیار مهم است، زیرا زوجه می‌توان به استناد یکی از شروط ضمن عقد تقاضای طلاق کند و در این صورت نداشتن سند ازدواج بررسی پرونده طلاق را برای دادگاه سخت و چه بسا غیر ممکن می‌کند.

در صورت مفقودی سند ازدواج باید اقدامات لازم برای پیدا شدن آن به کمک وکیل دادگستری انجام شود.

درخواست طلاق با رونوشت سند نکاحیه

ارائه درخواست طلاق با رونوشت سند نکاحیه

برای طلاق گرفتن زن و شوهر از هم، اصول مشخصی در قانون وجود دارد که شوهر با پرداخت حق و حقوق همسر و زوجه با ارائه دلایل موجه می‌تواند تقاضای طلاق به دادگاه بدهد.

مدارک و اسنادی که ضمیمه دادخواست طلاق می‌شوند، دارای اهمیت خاصی هستند و خصوصا اسناد و مدارکی که در طلاق از طرف زوجه می‌باشد، اهمیت بیشتری دارد.

سند نکاحیه به عنوان یکی از مدارک الزام آور در طلاق بایستی برای رسیدگی به پرونده طلاق در اختیار دادگاه قرار گیرد. اثبات رابطه زوجیت از طریق سند ازدواج انجام می‌شود و در این صورت ضروری است که خواهان دعوا طلاق در کنار مدارک ارائه شده حتما عقدنامه ازدواج را ضمیمه پرونده طلاق کند.

با این اوصاف ممکن است با این سوال مواجه شوید که اگر رونوشت یا کپی عقدنامه نیز پیوست دادخواست طلاق شود، آیا باز هم دادگاه از رسیدگی به پرونده خودداری می‌کند یا این که می‌توان در صورت نداشتن اصل عقدنامه، رونوشت آن را نیز تسلیم مرجع رسیدگی کننده کرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که امکان ارائه رونوشت عقدنامه ازدواج که این رونوشت با اصل آن برابری داشته باشد، وجود دارد. در صورتی که اصل سند نکاحیه را گم کرده‌اید، می‌توانید از طریق رونوشت آن برای دعوا طلاق اقدام نمایید. نه تنها در مورد طلاق بلکه در مورد سایر دعاوی خانواده نیز خواهان می‌تواند به جای اصل سند ازدواج، کپی آن را به دادگاه خانواده بدهد.

ذکر این نکته ضروری است که رونوشت سند ازدواج که برابر با اصل سند نکاحیه بوده و از دفاتر رسمی ازدواج گرفته شده است، باید به همراه دادخواست طلاق در اختیار دادگاه قرار گیرد.

بنابراین در صورت مفقود شدن سند نکاحیه و به جهت آن که دریافت اصل سند ازدواج مدت زمان طولانی می‌برد، زوجین می‌توانند از طریق رونوشت عقدنامه که با اصل سند برابر است، برای طلاق اقدامات لازم را انجام دهند.

مشکلات نبود سند ازدواج در درخواست طلاق

در بخش‌های قبل، به این موضوع پی برده شد که ارائه سند نکاحیه برای طلاق الزامی است و اگر چنین سندی ضمیمه درخولست طلاق نشود، دادگاه نمی‌تواند حکمی را در این زمینه صادر کند. حال در این شرایط مشکلات فراوانی پیش روی زوجین برای طلاق وجود دارد که در این بخش به بررسی چنین مشکلاتی می‌پردازیم.

تصور کنید زوجین بخواهند درخوانت طلاق بدهند اما متوجه این موضوع می‌شوند که سند ازدواج آن‌ها گم شده است. زن و شوهر باید بعد از آن که مدارک لازم برای طلاق را تهیه کردند، حتما سند نکاحیه را در این زمینه تهیه نموده و پیوست دادخواست طلاق کنند.

اصلی‌ترین مشکل و شاید مهم‌ترین مانع در صورت نبود سند ازدواج، عدم امکان ارائه درخواست طلاق به دادگاه است. زوجین می‌توانند بدون وجود سند نکاحیه اقدام به ارائه درخواست طلاق کنند، اما تقاضای آن‌ها توسط دادگاه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. با این وجود که زن و شوهر نتوانند سند نکاحیه را پیدا کنند، نمی‌توانند تا زمان یافتن سند اقدامی را برای طلاق انجام دهند.

از آن جهت که احراز رابطه زوجیت برای دادگاه تنها از طریق عقد نامه انجام می‌شود، در این صورت نبود چنین سندی باعث می‌شود تا روند رسیدگی به درخواست طلاق متوقف شود. البته که در بخش قبل عنوان شد زوجین می‌توانند با رونوشت برابر اصل عقدنامه اقدام به طلاق گرفتن کنند.

مشکل بعدی در صورت نبود سند ازدواج در دعاوی طلاق این است که اگر درخواست طلاق بر مبنای شرایط ضمن عقد نکاح ارائه شده باشد، تنها می‌توان با بررسی تایید یا عدم تایید این شروط در عقدنامه، اقدام به صدور حکم طلاق کرد.

عموما طلاق گرفتن بدون سند ازدواج از طرف کسانی مورد سوال به مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری قرار می‌گیرد که سند ازدواج خود را گم کرده‌اند و در این صورت به دنبال راهکارهایی برای آن که بتوانند بدون سند نیز برای طلاق اقدام کنند.

پاسخ به این دسته از افراد که در جستجوی طلاق گرفتن بدون وجود سند ازدواج هستند، منفی است و باید در تلاش برای یافتن سند نکاحیه باشند.

با وجود این که نبود عقدنامه مانع بزرگی برای رسیدگی و صدور حکم طلاق است، بسیاری از بزرگان خانواده سند نکاحیه را از دسترس جوانان خود دور می‌کنند که به دلیل بی‌تجربگی قصد طلاق گرفتن از یکدیگر را دارند.

بنابراین می‌توان گفت که نداشتن عقدنامه در دعاوی طلاق، مانعی جهت صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه است، البته با توجه به این که سند ازدواج یک سند رسمی است و در دفترخانه و سیستم ثبتی کشور سابقه آن درج می‌شود، می‌توانند مجددا برای دریافت چنین سندی اقدام نمود. کما این که با کپی سند ازدواج که با اصل آن مطابقت دارد، امکان ارائه درخواست طلاق وجود دارد.

دریافت سند ازدواج المثنی

مشکل نداشتن سند ازدواج در طلاق از طرف زوجه

زوجه با رعایت مقرراتی که در قانون عنوان شده است و احراز شرایط مربوطه، برای طلاق اقدامات لازم را انجام دهد. نداشتن سند ازدواج بیشترین تاثیر را در طلاق از طرف زن دارد.

با توجه به این که زوجه برای طلاق گرفتن باید دلیل موجه و منطقی داشته باشد و اغلب این دلایل در شروط ضمن عقد نکاح بیان می‌شوند، مفقودی سند مانعی برای آن است که زوجه امکان دریافت حکم طلاق را نداشته باشد.

زمانی که عقد نکاح منعقد می‌شود، دوازده شرط در سند نکاحیه عنوان می‌گردد که در صورت امضا شوهر، زوجه می‌تواند از طریق ابن دلایل برای طلاق اقدام نماید.

دلایلی مانند عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار شوهر، ترک زندگی بدون دلیل و غیره، در عقدنامه به عنوان شروط ضمن عقد نوشته می‌شود. البته زوجه تنها از مواردی در عقدنامه می‌تواند برای طلاق استفاده کند که شوهر آن‌ها را امضا نموده و به منزله تایید شوهر می‌باشد.

به طور مثل زوجه با استناد به یکی از شروط عقدنامه مانند نپرداختن نفقه به مدت شش ماه، درخواست طلق داده است و این شرط توسط شوهر امضا گردیده است.

حال دادگاه طبق عقدنامه و شرایط آن بنا به خواسته زوجه حکم طلاق را صادر می‌کند. در این صورت اگر سند ازدواج وجود نداشته باشد و با توجه به این که درخواست طلاق بر اساس شروط ذکر شده در سند، به ثبت رسبده است، دادگاه تنها با ارائه سند ازدواج و بررسی آن می‌تواند اقدام به صدور حکم طلاق نماید.

در صورت مفقودی سند نکاح، زوجه نمی‌تواند دادخواست طلاق به دادگاه بدهد، حتی اگر شرایط و تشریفات قانونی طلاق وجود داشته باشند. در واقع خانم‌هایی که به دنبال طلاق بدون سند ازدواج هستند، نباید این انتظار را داشته باشند که بدون سند نکاحیه دادگاه طبق خواسته آن‌ها اقدام به صدور حکم طلاق نماید.

بنابراین می‌توان گفت که در صورت موجه بودن دلایل زوجه برای طلاق و حتی اگر رضایت شوهر هم برای طلاق جلب شده باشد، بدون عقدنامه امکان طلاق گرفتن وجود ندارد و برای دادگاه این موضوع قابل قبول نیست که بدون سند ازدواج اقدام به صدور حکم طلاق کند.

مشکل طلاق از طرف مرد بدون سند نکاحیه

شوهر طبق حقی که قانونگذار به او داده است، می‌تواند در صورت تمایل همسر خود را طلاق بدهد. البته طلاق دادن زوجه از طرف شوهر نیز شرایطی دارد و زوج نمی‌تواند به صرف ارائه دادخواست طلاق، مجوز جدایی خود از شوهر را نیز دریافت کند. در واقع شوهر با پرداخت مهریه و حق و حقوقی دیگذی از قبیل نفقه و اجرت المثل، امکان طلاق گرفتن از زوجه را دارد.

در طلاق از طرف مرد، ارائه دلیل اجباری نیست اما شوهر در صورت داشتن دلیل می‌تواند آن را در دادخواست طلاق عنوان کند تا از پرداخت حقوق مالی زوجه معاف شود. آوردن دلیل موجه برای طلاق از طرف شوهر، منجر به این که شوهر لزومی برای پرداخت مهریه زوجه نداشته باشد، وجود ندارد.

در هر صورت مشکل نداشتن عقدنامه ازدواج حتی در طلاق از طرف مرد نیز وجود دارد و شوهر اگر می‌خواهد که از زوجه جدا شود، باید به انضمام دادخواست طلاق حتما عقدنامه ازدواج را نیز پیوست آن کند. با توجه به این که حق طلاق با شوهر است، اما باز هم بدون ارائه سند نکاحیه امکان طلاق دادن زوجه از طرف شوهر نیست.

اثبات رابطه زوجیت در تمامی انواع درخواست طلاق از طریق سند ازدواج انجام می‌شود و طبیعی است که در طلاق از جانب شوهر نیز امکان طلاق گرفتن زوجین وجود نداشته باشد.

بنابراین اگر شوهر به عقدنامه دسترسی ندارد، باید اقدام به تهیه مجدد سند ازدواج کند. در هر صورت طلاق از طرف مرد در صورت نبود عقدنامه با رونوشت سند ازدواج صورت می‌گیرد.

نداشتن سند ازدواج در طلاق توافقی و مشکلات آن

مشکلات نداشتن سند ازدواج در طلاق توافقی نیز وجود دارد و در طلاقی که بنا به درخواست دو طرف صورت می‌گیرد، باید سند ازدواج ارائه گردد.

در طلاق توافقی، زوجین بر سر موضوعات مختلفی به توافق می‌رسند و بعد از آن که توافقنامه کتبی تهیه شد، حال امکان ثبت طلاق توافقی وجود دارد. البته که اگر زوجین عقدنامه را گم کرده باشند، باید در اسرع وقت برای صدور رونوشت آن اقدامات لازم را انجام دهند.

زوجین در مورد مواردی چون حضانت فرزندان، مهریه و نفقه و دیگر مسائل توافق می‌کنند و بعد از آن که توافقات کامل شد، حال درخواست طلاق را ثبت می‌کنند. حتی در این نوع طلاق که زن و شور راضی به جدایی هستند نیز باید برای صدور حکم طلاق، به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز، سند ازدواج نیز ضمیمه دادخواست طلاق گردد.

در طلاق توافقی، علاوه بر آن که دادگاه از زوجین تقاضای توافق نامه مکتوب را می‌کند، سند نکاحیه نیز از آن‌ها تقاضا می‌شود. برای آن که دادگاه طبق خواسته زوجین اقدام به صدور حکم طلاق توافقی کنند، باید سند ازدواج نیز در اختیار آن قرار گیرد. دادگاه به غیر از عقدنامه نمی‌تواند رابطه زوجیت را بین زن و شوهر اثبات می‌رسد.

در هر صورت حتی اگر شرایط و تشریفات قانونی طلاق توافقی وجود داشته باشد و زوجین نیز توافق نامه مکتوب را تهیه کرده باشند، باز هم اگر سند نکاحیه وجود نداشته باشد، دادگاه به جهت رعایت موازین قانونی طلاق، گواهی عدم امکان سازش را صادر نمی‌کند.

راهکار طلاق بدون سند ازدواج

راهکار طلاق گرفتن بدون سند ازدواج

علی رغم این که سند ازدواج جز ملزومات طلاق محسوب می‌شود، اما در این زمینه نیز راهکارهایی وجود دارد که در صورت مفقودی عقدنامه ازدواج بتوان برای طلاق اقدام نمود.

زمانی که دادخواست طلاق تنظیم و آماده می‌شود، باید همراه با دادخواست مدارک دیگری نیز همراه با دادخواست مربوطه به مسئول مربوطه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داده شود تا همه مدارک به ثبت برسند.

علت و دلایل اجباری بودن ارائه عقدنامه به درخواست طلاق مورد بررسی قرا گرفت و دادگاه برای بررسی احراز رابطه زوجیت و بررسی شرایط دلایل طلاق، لازم است که عقدنامه در اختیار آن قرار گیرد.

با توجه به این که ثبت ازدواج دائم در قانون اجیاری شده و شوهر باید عقد نکاح خود با زوجه را به ثبت برساند، می‌تواند به دفترخانه مراجعه نموده و زمانی که عقد به ثبت رسید، عقدنامه به آن‌ها داده می‌شود.

حال در مورد راه و روشی که برای طلاق بدون سند ازدواج وجود دارد، این است که زوجین برای تهیه مجدد سند ازدواج اقدام کنند. این که گفته می‌شود راهکاری برای این که زن و شوهر بتوانند بدون عقد نامه اقدام به طلاق گرفتن کنند، بدین معنا نیست که بدون حتی ارائه سند ازدواج امکان ارائه درخواست طلاق را داشته باشند؛ بلکه از طریق رونوشت اصل سند نکاحیه امکان ارائه دادخواست طلاق است.

گاهی اوقات ممکن است که یکی از زوجین برای آن که از اقدام طلاق طرف مقابل خودداری کنند، اقدام به پاره کردن سند ازدواج یا مفقودی آن می‌کنند که در هر صورت این امکان هست که بتوان مجددا درخواست صدور عقدنامه را دارد.

بنابراین متقاضیان باید به همان دفترخانه‌ای که ازدواج خود را ثبت کرده‌اند، مراجعه نمود و با اعلام تاریخ عقد نکاح، درخواست خود را برای صادر شدن سند جدید بیان کنند.

در این صورت رونوشت سند نکاحیه که با اصل آن مطابقت داشته باشد، از طرف دفترخانه صادر سده و زوجین می‌توانند با تهیه مجدد عقدنامه، مراحل طلاق را انجام دهند و به نحوی دادخواست طلاق با در اختیار داشتن سند نکاحیه و سایر مدارک مربوطه برای رسیدگی به دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود.

مشاوره حقوقی مشکلات طلاق بدون سند ازدواج

می‌توان به این نتیجه رسید که در طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زوجه و طلاق توافقی، حتی با رعایت تمامی شرایط طلاق، باز هم اگر عقدنامه ازدواج وجود نداشته باشد، صدور گواهی عدم امکان سازش امکان پذیر نیست. مشکلات فراوانی در طلاق بدون عقدنامه ازدواج وجود دارد و امکان ثبت طلاق در این شرایط وجود ندارد.

اگر پیرامون مشکلاتی که در طلاق بدون سند ازدواج وجود دارد، نیاز به راهنمایی حقوقی دارید، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی سامانه بنیاد وکلا استفاده نمایید. در مشاوره این سامانه با نحوه طلاق گرفتن بدون عقدنامه ازدواج و مشکلاتی در این زمینه آشنا می‌شوید.

به منظور دریافت مشاوره حقوقی طلاق که به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی ارائه می‌شود، با کارشناسان ما در تماس باشید تا راهنمایی‌های لازم در مورد شرایط طلاق بدون سند نکاحیه در اختیارتان قرار گیرد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۵ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا