خانوادهطلاق

مراحل طلاق قدم به قدم

طلاق به عنوان روشی در قانون پیش بینی شده اشت که رابطه زوجیت به پایان رسیده و زن و مرد از هم جدا می‌شوند. خواسته طلاق می‌تواند از طرف شوهر، زوجه و یا هر دوی آن‌ها باشد. شوهر که حق دارد و می‌تواند با پرداخت کردن حق و حقوق همسر خود از او طلاق بگیرد.

زوجه نیز با ارائه دلیل قاطع و موجه امکان طلاق گرفتن از شوهر را دارد و در صورتی که هر دو طرف راضی به طلاق باشند می‌توانند به صورت توافقی، طلاق بگیرند.

در بحث طلاق عموما اینگونه تصور می‌شود که زوجین با ثبت دادخواست طلاق و ظرف چند روز بعد از ارائه درخواست خود امکان جدا شدن دارند. اما در رویه قانونی، طلاق دارای مراحل مختلفی است و وجود فرآیند متعدد در طلاق باعث شده است که مدت زمان رسیدگی به پرونده طلاق چند ماه به طول بیانجامد.

مراحل طلاق صرفا نگارش و ارائه دادخواست نیست، بلکه متقاضیان باید مراحل دیگر طلاق را نیز انجام دهند.

یک سری از مراحل طلق پیش از آن که دادخواست به دادگاه ارائه شود، صورت گرفته و مابقی آن بعد از نگارش دادخواست است. در هر صورت طبق قانون تا زمانی که مراحل طلاق به طور کامل انجام نشود، مرجع رسیدگی کننده مکلف به صدور حکم طلاق نیست.

در مواردی که طلاق به صورت توافقی است، انجام مراحل آن در مدت زمان کوتاهی انجام می‌شود و در این صورت زن و شوهرهایی که به دنبال طلاق گرفتن هستند، طلاق توافقی را انتخاب می‌کنند.

در سایر طلاق‌ها، اما شرایط متفاوت است و مدت زمان بیشتری برای طلاق در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی مراحلی که برای طلاق وجود دارد، تقریبا در همه انواع طلاق یکسان است و شرکت در جلسات مشاوره و ثبت دادخواست و سپس با ارجاع امر داوری، در صورت صلاحدید دادگاه، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.

صدور حکم طلاق تحت شرایطی خاص انجام می‌شود و دادگاه باید تمام جوانب و موارد مختلف را مورد بررسی قرار دهد تا در نهایت اقدام به صدور حکم طلاق کند.

اگر نواقصی در انجام مراحل طلاق وجود داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند حکم طلاق را صادر کند. همچنین در صورتی که مدارک و دلایل ارائه شده نقصی داشته باشد، امکان این که متقاضیان بتوانند حکم طلاق را دریافت کنند، وجود ندارد.

چنانچه در مورد مراحل طلاق، نیاز به مشاوره حقوقی دارید، در ادامه با ما همراه باشید که قدم به قدم فرآیند طلاق با جزئیات کامل بیان می‌شود.

تقسیم بندی طلاق در قانون

تقسیم بندی طلاق در قانون ایران بر اساس معیارهای مختلفی صورت می‌گیرد. در واقع تقسیم بندی نخست طلاق بر اساس آنچه که در قانون مدنی عنوان شده است و تقسیم بندی دیگر نیز در رابطه با اشخاص ارائه دهنده درخواست طلاق است.

در هر صورت طبق قانون، طلاق به دو نوع طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم بندی می‌شود. همچنین طلاق بر اساس درخواست کننده شامل طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی است.

آغاز مراحل طلاق

طلاق بر اساس امکان رجوع

طلاق بر اساس امکان رجوع و بازگشت پس از جدایی زوجین شامل طلاق رجعی و بائن است. کلیات تقسیم بندی طلاق در قانون ایران، همین دو مورد مزبور است که مقررات هر کدام برای طلاق با تاکید وکیل آنلاین و حضوری با یکدیگر متفاوت است.

طلاق رجعی

طلاق رجعی یکی از انواع طلاق است که امکان رجوع و بازگشت شوهر حتی پس از طلاق نیز وجود دارد. در واقع شوهر در طول مدت زمان عده امکان رجوع کردن به زوجه را دارد.

در این صورت وقتی طلاق از نوع رجعی باشد، مانند طلاق از طرف مرد، دفترخانه تا زمان اتمام مدت عده اقدام به ثبت طلاق نمی‌کنند. با توجه به این که شوهر حق رجوع به شوهر را بعد از طلاق دارد، در این شرایط طلاق به ثبت نمی‌رسد.

عده مدت زمانی است که امکان ازدواج مجدد وجود ندارد و زمانی زوجین می‌توانند بعد از طلاق ازدواج دوباره داشته باشند که عده به پایان رسد.

در طلاق رجعی تنها شوهر حق رجوع به همسر را دارد و زوجه امکان ارائه درخواست بازگشت را نداشته و شوهر اگر در طول عده تصمیم به بازگشت نداشته باشد و زمان آن خاتمه یابد، دیگر طلاق به ثبت می‌رسد.

برای رجوع بعد از طلاق باید شوهر قصد و میل باطنی در این زمینه داشته باشد و کسی او را اجبار به طلاق گرفتن نکرده باشد. علاوه بر این شرایط، رجوع باید در مدت عده صورت گیرد.

با خاتمه یافتن مدت عده، حتی اگر شوهر قصدی برای بازگشت داشته باشد، چنین امری به لحاظ قانونی میسر نیست.

لازم به ذکر است که در طلاق رجعی، در صورتی که شوهر حق رجوع و بازگشت را داشته باشد، نیاز به عقد مجدد نداشته و تنها با ثبت رجوع و انجام مراحل مربوطه در محضر، می‌توانند مثل سابق زندگی مشترک را ادامه دهند. حتی اگر توافق دیگری نیز در مورد طلاق شده باشد، حق رجوع با شوهر است.

طلاق بائن

نوع دیگری از طلاق که به آن طلاف بائن گفته می‌شود، حق رجوع از شوهر سلب شده است. در این نوع طلاق زوج امکان این که بعد از واقعه طلاق، بازگشتی به همسر خود داشته باشد، وجد ندارد و در این نوع طلاق‌ها، شوهر باید تصمیم نهایی و قطعی خود را در مورد طلاق اخذ نماید که در صورت پشیمانی امکان طلاق گرفتن زوجین از هم وجود ندارد.

طبق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، انواع طلاق بائن شامل موارد زیر است:

  1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. طلاقی که قبل از برقراری رابطه زناشویی صورت گیرد، به طلاق باکره یا غیر مدخوله معروف است که جز طلاق بائن به شمار می‌رود.
  2. طلاق یائسه: در صورتی که زوجه در دوران یائسگی باشد و در این دوران جدایی صورت گیرد، طلاق بائن است.
  3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. منظور از طلاق خلع این است که زن به واسطه تنفر و کراهتی که از همسر خود دارد، اقدام به بخشش تمام یا قسمتی از مهریه خود می‌کند یا مالی را به وی می‌دهد تا در برابر این بخشش از همسر خود جدا شود. طلاق مبارات برخلاف طلاق خلع، طرفین( زوج و زوجه) از هم تنفر دارند و هردو خواستار جدایی از هم می‌باشند.
  4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. چنانچه مردی سه بار با یک زن به صورت متوالی ازدواج کند و مجددا وی را طلاق دهد، طلاق مرتبه سوم بائن محسوب می‌شود.

در طلاق خلع و مبارات، زن و شوهر از یکدیگر کراهت دارند و به واسطه تنفری که ممکن است که از طرف زوجه یا دو طرفه باشد، زن در قبال بخشش مالی که این مال می‌تواند مهریه باشد، اقدام به طلاق گرفتن می‌کند.

البته در طلاق خلع، تنها زوجه از شوهر کراهت دارد و برای آن که بتواند شوهر را راضی به طلاق نماید، اقدام به بخشیدن مالی می‌کند.

در اغلب مواقع، بذل مال در این نوع طلاق مهریه است و به جهت آن که امروزه بر اساس شرایط اقتصادی، پرداخت مهریه برای خانم‌ها متفاوت شده است، به طور معمول شوهر راضی به جدایی می‌شود. اما در طلاق مبارات، تنفر بین زوجین رابطه دو طرفه داشته و در این نوع طلاق از طلاق بائن هم باز هم زوجه اقدام به بذل مهریه می‌کند.

مراحل طلاق قدم به قدم

طلاق بر اساس درخواست کننده

طلاق برحسب درخواست کننده به طلاق از طرف مرد، طلا از طرف زن و طلاق توافقی دسته بندی می‌شود. از آن جهت که قانون حق طلاق را به شوهر داده است، او می‌تواند در شرایط قانونی طلاق همسرش را بگیرد.

در مواردی که زوجه راضی به طلاق است اما شوهر رضایتی برای جدایی ندارد، طلاق گرفتن منوط به ارائه دلایل موجه است. در طلاق توافقی نیز جدایی زوجین با توافق زوجین انجام می‌شود.

طلاق از طرف شوهر

در امور طلاق، شوهر نسبت به زوجه از امتیازات و حقوق بیشتری برخوردار است و در این صورت در اوضاع و موقعیت بهتری می‌تواند از زوجه جدا شود. علی رغم آن که شوهر دارای حق طلاق است، اما برای جدا شدن از همسر بایستی مواردی که در قانون اشاره شده را رعایت کند.

به صرف این که شوهر تصمیم خود را برای طلاق گرفته و فرآیند طلاق را انجام دهد، دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق نمی‌کند. بلکه باید پیش از آن که اقدامی در راستای طلاق انجام شود، تکلیف حق و حقوق زوجه مشخص گردد.

در واقع شوهر باید شرایط پرداختی حقوق مالی همسر را مشخص کند که در این صورت بعد از تعیین تکلیف در این زمینه حال می‌تواند اقدامات لازم برای طلاق را انجام دهد.

طلاق از طرف شوهر زمانی انجام می‌شود که زوجه هیچگونه مطالباتی برای دریافت مهریه و دیگر حقوق خود نداشته باشد و این موضوع باید برای دادگاه محرز شود.

پس از مشخص شدن حقوق زن، حال امکان ارائه و تنظیم دادخواست طلاق وجود دارد. گفتنی است که در طلاق از مرد، حتی در صورت عدم رضایت زوجه و با رعایت شرایط مزبور، امکان جدایی طرفین وجود دارد.

در واقع به جهت آن که حق طلاق با شوهر است، داشتن رضایت یا عدم رضایت زوجه مانعی برای طلاق نبست و شوهر طبق قانون می‌تواند بعد از آن که حق و حقوق همسر خود را به طور کامل پرداخت کرد، حال دادخواست طلاق به دادگاه داده و مراحلی که در قانون برای امور طلاق عنوان شده است را انجام دهد.

بدون تعیین تکلیف وضعیت مهریه و حقوق دیگر زن، امکان ارائه درخواست طلاق از طرف مرد وجود ندارد. در وقع حتی اگر شوهر درخواست طلاق را در این شرایط ثبت کند، دادگاه تا زمانی که حق و حقوق همسر به طور کامل پرداخت نشود، حکم طلاق را صادر نمی‌کند.

گفتنی است که شوهر برای جدایی از زوجه و ارائه درخواست طلاق، نیازی به دلیل ندارد و بدون دلیل هم امکان طلاق دادن زن را دارد. البته که وجود دلایل موجه در طلاق از طرف شوهر باعث می‌شود تا دیگر لزومی برای حقوق مالی زوجه نباشد؛ البته در هر شرایطی مهریه زن باید پرداخت شود.

در واقع طلاق از طرف شوهر به دلیل عدم تمکین زوجه یا دلایل دیگر، باعث می‌شود تا زن مجبور به پرداخت نفقه، اجرت المثل و در نظر گرفتن شرط تنصیف اموال خود به زوجه نباشد.

طلاق از طرف زن

درخواست طلاق می‌تواند در شرایطی نیز از جانب زوجه ارائه شود. زن برای طلاق گرفتن از شوهر، نیاز به ارائه دلیل موجه و قانونی دارد و امکان صدور حکم طلاق بنا به خواسته زوجه بدون دلیل وجود ندارد. زن در صورتی که دلیل قانونی برای طلاق داشته باشد، حال می‌تواند درخواست طلاق ارائه نماید.

از جمله دلایل موجه برای طلاق از طرف زوجه می‌توان به عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، ترک زندگی و موارد دیگر اشاره نمود. در واقع طلاق از طرف زوجه طبق دو دلیل کلی عسر و حرج و شروط ضمن عقد نکاح یا شروط دوازده گانه طلاق، انجام می‌شود. عواملی که شرایط زندگی برای زوجه را دشوار کند، می‌تواند در ارائه تقاضای طلاق تاثیرگذار باشند.

البته که عدم رعایت تکالیف زوجیت از طرف شوهر می‌تواند عاملی برای طلاق از جانب زن باشد. عدم پرداخت نفقه برای مدت زمان حداقل شش ماه که جز شروط ضمن عقد نکاح است، می‌تواند دلیل موجه برای آن که زوجه درخواست طلاق را ارائه کند.

در صورتی که دلایل بیان شده برای زوجه به منظور طلاق، موجه باشد، حال زوجه می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون جهت طلاق اقدامات لازم را انجام دهد.

در مواردی که زوجه دلیلی برای طلاق ندارد، باید بتواند شوهر را برای طلاق راضی کند. جلب رضایت شوهر جهت طلاق می‌تواند از طریق ترفندهای مختلفی انجام شود که غالبا با بخشش مهریه و یا دادن حق حضانت فرزندان به زوج انجام می‌شود.

زوجه به منظور این که بتواند شوهر را برای جدایی راضی کند، اقدام به بذل مهریه خود نموده و در این صورت امکان طلاق گرفتن زن وجود دارد.

گفتنی است که اگر شوهر وکالت در طلاق داشته باشد، شرایط برای طلاق گرفتن زوجه بهتر است و در این صورت دیگری نیازی به جلب رضایت شوهر یا ارائه دلیل نیست. در واقع زن با وکالت نامه طلاق که زوج به او داده است، می‌تواند با رعایت شرایط و موارد مندرج در وکالت نامه، درخواست طلاق به دادگاه بدهد و خود را مطلقه کند.

انجام مراحل طلاق

طلاق توافقی

شاید بتوان ساده‌ترین نوع طلاق ا همان طلاق توافقی در نظر گرفت. در طلاق توافقی، زن و شوهر طبق توافقی که انجام داده‌اند، می‌توانند برای طلاق اقدام کنند. در واقع در این نوع طلاق، مبنای جدایی و طلاق زوجین، توافقاتی است که زن و شوهر پیش از طلاق انجام داده‌اند.

زوجین قبل از طلاق جدای از تصمیم دو طرفه برای جدایی، بایستی در مورد موضوعات مشخص به توافق کامل برسند. حقوق زوجه مانند مهریه و همچنین تکلیف حضانت فرزندان باید در طلاق توافقی معین شود. با توجه به این که در این نوع طلاق، جدایی با توافق زن و شوهر صورت می‌گیرد، بایستی پیرامون حق و حقوق زوجه نیز توافقاتی انجام شود.

در زمانی که دادخواست طلاق توافقی به دادگاه ارائه می‌شود، لازم است که توفق نامه طلاق ضمبمه دادخواست شده باشد. توافق نامه طلاق می‌تواند در ارتباط با مسائلی چون حقوق زوجه، حضانت باشد. موضوع حضانت در طلاق توافقی بسیار مهم است و بایستی زوجین تکلیف نحوه نگهداری از فرزندان خود بعد از طلاق را مشخص کنند.

در طلاق توافقی به دلیل آن که حق اعتراض به حکم دادگاه بدوی یعنی همان دادگاه خانواده از طرفین سلب می‌شود، مدت زمان طلاق در پروسه کوتاه‌تری صورت می‌گیرد. در این صورت زوجین تنها با انجام فرآیند طلاق می‌توانند اقدامات لازم به منظور طلاق را انجام دهند.

حال در مورد این که طلاق چه مراحلی دارد و زوجین برای طلاق گرفتن بایستی چه فرآیندی را انجام دهند، در بخش بعدی به بررسی این موضوع می‌پردازبم.

گام به گام با مراحل طلاق

زمانی که موضوع طلاق به میان می‌آید، آن دسته از افرادی که به دنبال جدایی هستند، همواره برایشان این سوال مطرح می‌شود که برای طلاق باید چه مراحلی را انجام دهند؟ در واقع چه فرآیندی برای طلاق باید صورت گیرد تا در نهایت دادگاه حکم طلاق را صادر کند؟

قبل از آن که به مراحل طلاق بپردازیم، باید گفت که در انواع طلاق‌ها، فرآیند طلاق تقریبا یکسان است و تنها در یک سری از مراحل که در هر کدام از طلاق، تفاوت وجود دارد، مابقی آن‌ها در تمامی درخواست‌های طلاق یکسان است.

مراحلی که در این بخش قرار است به آن بپردازیم، شامل طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زوجه و طلاق توافقی است. در هر صورت برای طلاق گرفتن که جدای از این که طلاق به صورت یک طرفه و یا دو طرفه است، باید مراحل زیر را طی کنید:

حضور در مراکز مشاوره خانواده

اگر در مورد مراحل طلاق اطلاعات کافی ندارید و نمی‌دانید که از کجا باید برای طلاق شروع کنید، باید گفتکه قدم اول در دعاوی طلاق، حضور در مراکز مشاوره خانواده است.

شرکت کردن در جلسات مشاوره پیش از طلاق طبق رویه جدید قضایی جنبه الزام آور پیدا کرده است و زوجین باید حتما این مرحله را طی کنند.

در قانون حمایت خانواده تاکید زیادی به انجام مرحله مشاوره طلاق شده است و می‌توان گفت که تا زمانی که زوجین جلسات مشاوره طلاق را انجام ندهند، امکان انجام سایر مرحل طلاق وجود ندارد. در همین راستا ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده به شرکت در چنین جلساتی اشاره داشته است و در این صورت انجام مراحل حضور در مراکز مشاوره، جنبه الزام آور قانونی دارد.

طبق ماده مزبور، در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

مشاوانی که در این مراکز حضور دارند، همه آن‌ها متخصص در حوزه مشاوره و امور خانواده هستند و در این صورت می‌توانند راهنمایی‌های لازم را پیرامون طلاق بیان کنند. جلسات مشاوره طلاق که معمولا تعداد آن ۵ جلسه است، بعد از تایید نظر مشاور، گواهی عدم امکان انصراف از طلاق به زن و شوهر داده می‌شود.

ارائه این گواهی برای مراحل بعدی طلاق، الزامی است و در صورت عدم ارائه آن امکان ثبت دادخواست طلاق وجود ندارد. اگر مشاور تشخیص دهد که سازش بین زوجین امکان پذیر نیست، در این صورت ادامه دادن جلسات مشاوره بی‌فایده است و گواهی مربوطه صادر می‌شود.

گفتنی است که لازمه شرکت در جلسات مشاوره، ثبت نام در سامانه تصمیم و اخذ نوبت مشاوره است. حال پس از انجام این مرحله، متقاضی طلاق می‌تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد.

مراحل طلاق در دادگاه خانواده

تنظیم و ثبت دادخواست طلاق

مرحله بعدی در دعاوی طلاق، تنظیم و ثبت دادخواست است. زوجین بعد از شرکت در جلسه مشاوره می‌توانند فرآیند طرح دعوا طلاق در دادگاه را شروع کنند.

لازمه رسیدگی به درخواست طلاق طرفین طبق هر دعوا حقوقی دیگر، ارائه دادخواست است. برای ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، باید گواهی که مربوط به شرکت زوجین در جلسات مشاوره است، تقدیم گردد.

دادخواست به همراه مدارک مربوطه ثبت سیستم قضایی شده و برای رسیدگی به دادگاه خانواده فرستاده می‌شود. فردی که درخواست طلاق می‌دهد، باید نکات دادخواست نویسی را رعایت کند تا با مشکل رد دادخواست در زمان رسیدگی پرونده طلاق در دادگاه مواجه نشود.

طبق قانون، اگر نواقصی در دادخواست طلاق وجود داشته باشد، مدیر دفتر دادگاه اقدام به رد آن نموده و خواهان باید مجددا فرآیند نگارشی دادخواست را انجام دهد. در این صورت حتی اگر در فرآیند طلاق، وکیل نداشته باشید، توصیه می‌شود که تنظیم دادخواست طلاق را بر عهده وکیل طلاق متخصص و مجرب قرار دهید.

در مورد نگارش دادخواست طلاق توافقی باید به این نکته توجه داشت که زوجین به صورت مشترک اقدام به طرح دعوا نموده و در این صورت نیازی به درج مشخصات در ستون خوانده نیست. در واقع دادخواست طلاق توافقی بدون آن که مشخصاتی در بخش خوانده نوشته شود، تقدیم دادگاه می‌گردد.

با توجه به این که در حالت کلی، مراحل طلاق، طولانی است، در این صورت اگر دادخواست مشکل نگارشی داشته باشد و دادگاه آن را رد کند، منجر به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده طلاق می‌شود.

با ثبت دادخواست و نبود مشکلاتی در آن، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و در این صورت زوجین باید در زمان تعیین شده در دادگاه حضور داشته باشند.

ارجاع پرونده طلاق به داوری

با ثبت دادخواست طلاق و رسیدگی آن در دادگاه، پیش از آن که قاضی مستقیما به پرونده رسیدگی کند، طبق رویه قانونی باید پرونده به داوری ارجاع داده شود. در دعاوی طلاق، ضروری است که پرونده توسط شخص داور، مورد داوری قرار گیرد. در قانون حمایت خانواده به داوری در پرونده طلاق اشاره شده است.

طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، در کلیه موارد درخواست طلاق (به جز طلاق توافقی)، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

داوری در طلاق تنها در طلاق یک طرفه انجام می‌شود و در طلاق توافقی، انجام مرحله داوری، مستثنی شده است. گفتنی است که مرحله داوری در پرونده‌های طلاق جدای از این که به منظور سازش بین زوجین انجام می‌شود، بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و دادگاه می‌تواند نظر داور را رد کند و بدون حتی توجه به نظر داور، حکم طلاق را صادر کند.

مراحل طلاق با حضور وکیل

حضور در دادگاه

با تعیین وقت دادرسی، زوجین به همراه و وکلا و نمایندگان قانونی خود در دادگاه حضور پیدا می‌کنند. البته الزامی برای شرکت زوجین در جلسات دادگاه نیست و وکلتی آن‌ها می‌توانند به جای موکلین خود در این مرحله حضور داشته باشند.

البته که نبود خوانده به همراه وکیل و یا نماینده قانونی آن، می‌تواند منجر به صدور حکم غیابی طلاق شود که البته این موضوع در نمورد طلاق یک طرفه مطرح است.

در جلسات دادرسی، دادگاه توضیحات و ادله طرفین را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورتی که تصمیم آن‌ها بر طلاق باشد، در نهایت حکم مقتضی صادر می‌شود. در این صورت دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق یا گواهی عدم سازش می‌نماید.

در طلاق توافقی اگر شرایط طلاق مهیا باشد، دادگاه به طور معمول در همان جلسه اول، گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند و دیگر نیازی به تشکیل جلسات دیگر دادرسی نیست. اما در طلاق از طرف مرد و یا زوجه، ممکن است که دادگاه جلیات بیشتری را برای رسیدگی تشکیل دهد و حکم طلاق در همان جلسه اول صادر نشود.

تصور کنید که طلاق از طرف زن ارائه شده و دلایل عنوان شده موجه برای طلاق گرفتن زوجه نیست و یا این که دلایل مطرح شده نیاز به بررسی بیشتر از طرف دادگاه دارد.

در هر صورت دادگاه اگر شرایط قانونی طلاق وجود داشته باشد، اقدام به صدور حکم مقتصی نموده و اگر این حکم منجر به صدور مجوز جدایی زوجین شود، دیگر تنها مرحله ثبت طلاق در محضر باقی می‌ماند که باید انجام شود.

ثبت طلاق در محضر

در صورت قطعی شدن حکم طلاق، زوجین می‌توانند بر اساس حکم صادره از طرف دادگاه، برای ثبت طلاق به محضر مراجعه کنند. ثبت طلاق در محضر، طبق شرایط خاصی انجام می‌شود و در هر صورت با جاری شدن صیغه طلاق، طلاق ثبت شده و رابطه محرمیت بین زوجین از بین می‌رود.

طبق قانون، حکم دادگاه برای ثبت طلاق، اعتبار سه ماهه دارد و بعد از منقضی شدن اعتبار آن، دیگر امکان مراجعه به محضر برای ثبت طلاق نیست. بنابراین زوجین بهتر است که در مهلت قانونی به محضر مراجعه کنند.

مشاوره حقوقی در مورد مراحل طلاق

مراحل طلاق قدم به قدم و کلیات آن در مقاله بررسی شد. در هر صورت اگر باز هم سوالاتی در مورد نحوه انجام مراحل طلاق دارید، برای دریافت پاسخ آن‌ها می‌توانید از مشاوره حقوقی سامانه بنیاد وکلا استفاده نمایید. مشاوره حقوقی طلاق و مراحل آن در این سامانه توسط وکلای متخصص در امور طلاق ارائه می‌شود.

با مشاوره‌هایی که از سامانه ما دریافت می‌کنید، می‌توانید به راحتی مراحل طلاق را انجام دهید. بنابراین برای رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل تلفنی، آنلاین و حضوری طلاق، با کارشناسان حقوقی ما در تماس باشید تا اطلاعات لازم در اختیارتان قرار گیرد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا