خانوادهطلاقطلاق از طرف زن

مدت زمان طلاق از طرف زن چقدر است؟

انحلال زندگی مشترک از طریق طلاق انجام می‌شود که درخواست طلاق در مواردی می‌تواند از طرف زن باشد. با توجه به این که شوهر حق طلاق دارد، اما قانونگذار شرایط را برای ارائه درخواست طلاق از جانب زوجه فراهم کرده است که عدم رعایت آن مدت زمان طلاق از طرف زن را افزایش می دهد.

زن برای این که بتواند از شوهر جدا شود، می‌تواند با انجام تشریفات قانونی برای طلاق اقدام کند و یا این که عقد نکاح را فسخ نماید. طلاق از طرف زن منوط به شرایط خاصی است و بدون رعایت آن امکان طلاق گرفتن زوجه وجود ندارد.

در طلاقی که از طرف خانم ارائه می‌شود، باید یک سری دلایل به اثبات برسند. در واقع اثبات دلیل در طلاق از طرف زن الزامی است. زوجه هر دلیلی را نمی‌تواند برای طلاق عنوان کند و باید دلایل او با شرایط قانونی انطباق داشته باشد.

دلایل محکمه پسند به منظور طلاق از جانب زن اجباری است و دلایلی غیر منطقی، دادگاه را مجاب به صدور حکم طلاق نمی‌کند. مراحل طلاق در دادگاه پروسه نسبتا طولانی دارد و حتی لازم است که پیش از مراجعه به دادگاه فرآیندی نیز در مورد طلاق انجام شود.

علی رغم این که خانم‌‎ها می‌توانند درخواست طلاق به دادگاه بدهند، اما طلاق آن‌ها باید همراه با دلیل و مدرک باشد. اگر دلیلی برای طلاق نداشته باشند، حال باید رضایت شوهر را برای طلاق جلب کنند.

جلب رضایت شوهر برای طلاق معمولا با بذل مالی مانند مهریه انجام شده که البته شوهر می‌تواند بذل مهریه را نپذیرد و مانع از طلاق گرفتن زوجه شود. در قانون شرایط طلاق از طرف زن به مراتب سخت‌تر از سایر طلاق‌ها است.

مراحل طلاق چه از طرف زوجه باشد و چه شوهر درخواست طلاق داده باشد، تقریبا یکسان است و تنها شرایط طلاق در انواع درخواست‌هایی که برای طلاق گرفتن ارائه می‌شود، تفاوت دارد.

در طلاق از طرف زوجه، اگر در انجام مرحله‌ای مانع قانونی وجود داشته باشد، امکان مطلقه شدن زوجه وجود ندارد و تا زمان رفع مانع مزبور امکان رسیدگی به پرونده طلاق وجود ندارد.

مدت زمان طلاق از طرف زوجه بستگی به عوامل مختلفی دارد و با این فرض که زوجه تمام مراحل طلاق را به درستی انجام دهد، به طور معمول حداقل ۳ الی ۴ ماه زمان می‌برد.

پروسه طلاق به نسبت سایر دعاوی خانواده تقریبا طولانی است و وجود مراحل متعدد در طلاق منجر به طولانی شدن روند رسیدگی به آن شده است. همچنین روش‌های اعتراضی به حکم دادگاه خانواده نیز می‌تواند سبب طولانی شدن روند طلاق گردد.

در مورد این که دعاوی طلاق چه مدت زمانی طول می‌کشند، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

ارائه درخواست طلاق از طرف زن

دعاوی طلاق انواع مختلفی دارند و این درخواست می‌تواند از جانب زن باشد. زوجه بنا به دلایل مختلف ممکن است که تصمیم به طلاق بگیرد و در این صورت باید با نحوه درخواست طلاق و شرایط آن آشنا باشد.

به طور معمول، دلایلی که سبب طلاق از طرف زن می‌شوند، در ارتباط با رفتارهای شوهر بوده و در این صورت زوجه اگر تمایل دارد که از شوهر جدا شود، موانع مختلف پیش روی آن وجود دارد.

موانعی که در قانون ایران برای طلاق از طرف زن عنوان شده است، در اغلب مواقع باعث شده تا زنان از ارائه درخواست طلاق خودداری به عمل آورند. در واقع محدودیتی که خانم‌ها در دعاوی طلاق دارند، قابل قیاس با محدودیت آقایان نیست و در شرایط دشواری می‌توانند خود را مطلقه کنند.

طلاق از طرف زن، طلاقی یک طرفه است و تنها زوجه رضایت به طلاق دارد. حال در این زمینه بحث رضایت از شوهر مطرح می‌شود. علی رغم این که حق طلاق با شوهر است، اما در مواردی نیز زوجه می‌تواند بدون اجازه او اقدام به طلاق کند.

اذن شوهر در تمامی دعاوی طلاق، الزامی نیست اما اگر زوجه دلیلی برای طلاق گرفتن از زوج نداشته باشد، باید رضایت شوهر را برای طلاق بگیرد.

البته برخی از آقایان در همان ابتدای زندگی مشترک به جهت آن که به همسر خود اطمینان دارند، حق طلاق را طی وکالت در طلاق به زن می‌دهند که این موضوع می‌توان عواقبی را به همراه داشته باشد. در این صورت زوجه با وکالت نامه از طرف شوهر قانونا می‌تواند برای طلاق اقدام کند.

طلاق به واسطه وکالت نامه بدون دلیل صورت می‌گیرد و در این شرایط تنها زوجه این امکان را دارد که طلاق بدون دلیل را تجربه کند.

در شرایطی که زن هیچ دلیلی که بتواند دادگاه را متقاعد به صدور حکم طلاق نماید، ندارد و در مقابل نیز شوهر راضی به طلاق نیست، حال می‌تواند با بخشش مهریه شوهر را تا حدودی راضی به طلاق کند. البته شوهر می‌تواند چنین درخواستی از زوجه را نپذیرفته و در این صورت زوجه امکان جدا شدن از همسر را ندارد.

مدت زمان طلاق از طرف زن

عوامل موثر در طلاق گرفتن زوجه

در بحث طلاق، باید ابتدا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چه عواملی باعث می‌شود تا زن و شوهر به فکر جدایی باشند. در بررسی‌هایی که پیرامون علل طلاق انجام شده است، می‌توان به موارد اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود.

البته دلایل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند و گاهی زن و شوهر بر اساس احساس و عواطف اقدام به طلاق گرفتن می‌کنند.

عواملی موثر در طلاق از طرف زوجه عموما در ارتباط با شرایطی است که زندگی زن با شوهر به حدی رسیده است که از تحمل زوجه خارج بوده و در این صورت تقاضای طلاق می‌کند.

در واقع زنان در اکثر موارد، عامل اصلی طلاق را سوء رفتار شوهران خود بیان می‌کنند و با این موضوع که شوهر رفتار مناسبی با همسر نداشته و یا اموری را انجام می‌دهد که زندگی برای زن سخت شده است.

گاهی شوهر تمام خواسته‌های همسر را انجام داده و چه بسا زندگی مطلوبی را برای او ایجاد کرده است، اما به دلایل غیر موجه زوجه قصد طلاق گرفتن دارد. دلایل غیر موجه، نمی‌تواند سبب شود تا زوجه مستقیما درخواست طلاق به دادگاه بدهد؛ زیرا درخواست طلاق او از طرق مرجع قضایی رد می‌شود. در این صورت رضایت شوهر برای طلاق گرفتن الزامی است.

عامل جدایی زوجین، بیش از ۹۰ درصد به رفتارها و اموری که زوجین در قباب هم انجام می‌دهند، مرتبط است. زن و شوهر باید تکالیف زوجیت را به درستی انجام دهد و عدم اجرای این وظایف منجر می‌شود تا بحث طلاق مطرح شود.

به طور مثال نفقه که جز وظایف اصلی زوج محسوب می‌شود، عدم پرداخت آن برای مدت حداقل شش ماه می‌تواند سبب شود تا زوجه بتواند برای طلاق اقدام کند.

در هر صورت هر عامل یا دلیلی که در طلاق گرفتن زوجه تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد، باید از نظر قانونی موجه و منطقی باشد تا زوجه این امکان را داشته باشد تا با انجام مراحل قانونی برای طلاق اقدامات لازم را انجام دهد.مراجع قضایی در بحث طلاق بسیار سخت گیرانه عمل می‌کنند و به راحتی حکم طلاق را صادر نمی‌کنند.

حتی در مواردی که درخواست طلاق از طرف شوهر ارائه می‌شود، باز هم دادگاه‌های خانواده به صرف این که شوهر درخواستی را به ثبت رسانده، مجوز جدایی زوجین را صادر نمی‌کنند و باید شوهر برای طلاق، با پرداخت مهریه و دیگر حق و حقوق زوجه این کار را انجام دهد.

مدت زمان طلاق از طرف زن

در بحث طلاق یکی از موضوعات مهمی که مطرح می‌شود، این است که مدت زمان طباق از طرف زن چه قدر است؟ در واقع اگر زوجه بخواهد برای طلاق اقدام کند، چند ماه بعد می‌تواند از شوهر جدا شود؟ آیا امکان طلاق گرفتن زوجه در چند روز کاری امکان پذیر است یا خیر؟ چه عواملی در طولانی شدن روند طلاق تاثیرگذار هستند؟

در پاسخ به این قبیل سوالات باید گفت که از لحاظ قانونی و رویه قضایی، امکان صدور حکم طلاق ظرف چند روز وجود ندارد و در صورت مشاهده چنین امری، دادگاه مرتکب تخلف شده است.

البته در طلاق توافقی نسبت به سایر طلاق‌ها، انجام روال قانونی طلاق در مدت زمان کوتاهی انجام می‌شود با این اوصاف حتی امکان صدور حکم طلاق توافقی نیز طرف چند روز وجود ندارد.

اگر روال طلاق طبق اصول و تشریفات آن انجام شود، مدت زمان صدور گواهی عدم امکان سازش در زمان کوتاه‌تری صورت می‌گیرد اما اگر مراحل طلاق به درستی اجرا نشود، شاهد طولانی شدن فرآیند طلاق هستیم.

علاوه بر این که زمان دادرسی پرونده نیز از عوامل مهم در مدت زمان طلاق است. با توجه به این روزانه حجم قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی در دادگاه خانواده مطرح می‌شوند، شعب دادگاه زمان کافی برای آن که در اسرع وقت به این دعاوی رسیدگی کنند را نداشته و شاهد آن هستیم که تعیین نوبت وقت دادرسی در زمان طولانی انجام می‌گیرد.

در واقع می‌توان گفت که دخیل بودن عوامل مختلف در طلاق منجر به طولانی شدن فرآیند طلاق شده و در این صورت امکان انجام طلاق در زمان کوتاه‌تری وجود ندارد.

در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان حداقل ۳ ماه را برای انجام مراحل طلاق از طرف زن و صدور حکم دادگاه در نظر گرفت. گاهی اوقات تمام مراحل طلاق توسط زن انجام شده است اما صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق ممکن است ظرف مدت زمان طولانی انجام شود.

لازم به ذکر است که اگر پرونده طلاق به وکیل واگذار شود یا با وکیل تلفنی و حضوری مشورت صورت گیرد، به دلیل آشنایی کامل با مراحل طلاق، مدت زمان طلاق از مرحله ابتدایی تا صدور حکم در زمان کوتاهی صورت می‌گیرد.

طولانی شدن مدت زمان طلاق

قانون در مورد طلاق از طرف زوجه چه می‌گوید؟

به طور کلی چه در مورد دعوی طلاق و چه سایر دعاوی حقوقی، در قانون اشاره مستقیمی به مدت زمان فریند دعوا نشده است. وجود عوانل مختلف سبب شده تا نتوان مدت ثابتی را برای دعاوی طلاق در نظر گرفت. پروسه طلاق همگی بسته به نحوه انجام مراحل آن و دیگر دلایل دارد.

در رویه قضایی این که برخی از دادگاه‌ها اقدام به صدور حکم طلاق ظرف چند روز می‌کنند، امری کاملا اشتباه است و برخلاف مقررات قانونی است. قانون طلاق در ایران از جنبه‌های سخت گیرانه برخوردار است و حتی مراجع قضایی نیز در جلسه اول دادرسی حکم طلاق را صادر نمی‌کنند.

مگر آن که طلاق توافقی باشد که اگر تمام مراحل طلاق به طور صحیح انجام شده باشد، در این صورت دادگاه در همان جلسه اول دادرسی گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند.

برخی از پرونده‌های طلاق به دلیل اعتراض از سوی زوجین و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور حتی تعیین تکلیف آن‌ها تا یک سال انجام نشده است و شاهد آن هستیم که جدایی زوجین از طریق حکم دادگاه تا دو سال به طول انجامیده است. البته ناگفته نماند که وجود مراحل متعدد در طلاق سبب افزایش مدت زمان انجام فرآیند طلاق شده است.

طولانی شدن پروسه طلاق می‌تواند باعث شود تا زوجین از تصمیم خود برای جدایی منصرف شده و در این صورت به زندگی مشترک باز گردند. در واقع یکی اهداف قانونگذار از ارائه مراحل طولانی در طلاق این است که حتی الامکان زوجه از این که بخواهد از زوج جدا شود، خودداری کند.

بنابراین قانون هیچ معیار مشخص و ثابت در مورد زمان طلاق عنوان نکرده است و مدت زمان طلاق بسته به عوامل مختلفی دارد. اگر زوجه تمام تشریفات و مقدمات طلاق را انجام دهد و در این راستا نیز وکیل طلاق از طرف زن داشته باشد، در صورت رعایت شرایط طلاق، صدور حکم طلاق در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

دلایل طولانی شدن پروسه طلاق از طرف زن

طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده طلاق بر اساس عوامل گوناگونی صورت می‌گیرد. در وهله اول می‌توان گفت که چگونگی و کیفیت انجام مراحل طلاق تاثیر زیادی در به طول انجامیدن طلاق دارد.

نحوه انحام مراحل طلاق در قاتون عنوان شده است و اگر زوجه بتواند طبق همان اصول و شرایط قدام نماید، می‌توان گفت که ظرف مدت زمان مناسبی می‌تواند از شوهر جدا شود.

با این اوصاف قصد داریم در این بخش به طور مفصل به دلایل موثر در طولانی شدن درخواست طلاق از طرف زن پی ببریم. گفتنی است اگر به دنبال آن هستید که ظرف یک هفته یا کمتر از آن از زمان اقدام به طلاق در دادگاه بتوانید حکم طلاق را دریافت کنید، پبشنهاد می‌شود که تحت هیچ شرایط اقدام قانونی را در این زمینه انجام ندهید، زیرا چنین امری طی رویه قضایی امکان پذیر نیست و باید پروسه قانوتی طلاق انجام شود.

حال اگر مراحل طلاق انجام شد و دادگاه به این نتیجه رسید که جدایی زن از شوهر به مصلحت او می‌باشد و چه بسا زندگی با شوهر برای زوجه دارای خطرات جانی است، در این صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.

دلایل طولانی شدن روند طلاق، متعدد هستند اما از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم شرکت در تمام جلسات مشاوره پیش از طلاق

یکی از مراحل اصلی طلاق، شرکت زوجین در جلسات مشاوره قبل از طلاق است. طبق رویه جدید، حضور در جلسات مشاوره طلاق اجباری شده است و زوجین باید قبل از طلاق حتما تمام جلسات را طی کنند. همین موضوع سبب می‌شود تا پروسه طلاق از طرف زوجه طولانی شود.

تا زمانی که کلیه جلسات تعیین شده، انجام نشود، امکان این که زوجه بتواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد را ندارد. جلسات مشاوره طلاق عموما ۵ جلسه است که بسته به نظر مشاور ممکن است که این جلسات افزایش داشته باشند. حال با افزایش جلسات مشاوره نیز پروسه طلاق طولانی می‌گردد.

همچنین شرکت نکردن زوجه در این جلسات سبب طولانی‌تر شدن مراحل طلاق می‌شود. عدم حضور در مراکز مشاوره به منزله طی کردن این مرحله نیست و زمانی که زوجین در چنین جلساتی شرکت می‌کنند، در صورت تایید مشاور و ارائه گواهی به آن‌ها می‌توانند برای مراحل بعدی طلاق اقدام کنند.

با توجه به این که در دعاوی طلاق، متقاضیان همواره به دنبال این هستند که پروسه طلاق را در زمان کوتاهی انجام دهند، بهتر است که در تمام جلسات مشاوره حضور داشته باشند.

با طی کردن این مرحله، گواهی عدم انصراف از طلاق ارائه می‌شود که با داشتن چنین گواهی می‌توان برای ثبت طلاق در دادگاه اقدام کرد.

تعیین مجدد وقت مشاوره طلاق

عدم حضور زوجه در مراکز مشاوره خانواده تنها دلیل طولانی شدن زمان فزآیند طلاق نمی‌شود و تمدید این جلسات از دیگر عومنل افزایش مدت زمان پروسه طلاق است.

تعیین وقت مجدد مشاوره طلاق بنا به نظر مشاور و طرفین صورت می‌گیرد. اگر مشاور هنوز به نتیجه نهایی در مورد سازش یا عدم سازش طرفین نرسیده باشد، مجددا وقت مشاوره دیگری را به زوجین می‌دهد.

اگر زوجه تصمیم قطعی برای طلاق گرفتن از شوهر داشته باشد، دیگر تمدید وقت مشاوره انجام نشده و گواهی مربوطه در همان جلساتی به زوجه یا وکیل او داده می‌شود.

در صورتی که مشاوره هایی که ارائه می‌شود، در نظر زوجه تاثیر گذار بوده و به نحوی سبب شود تا برای طلاق گرفتن از شوهر، مردد گردد، مشاوره از طرفین درخواست می‌کند که در جلسات دیگری نیز شرکت کند.

در واقع زوجه به دلیل آن که تصمیم نهایی خود را در مورد طلاق نگرفته و همچنین نظرات مشاور در تصمیمات او تاثیر داشته است، همه این عوامل باعث شده است تا جلسه یا جلسات دیگری نیز برای وقت مشاوره، تمدید شود.

دخالت مرد در مدت زمان طلاق

وجود ایرداتی در دادخواست و رد آن توسط دادگاه

بعد از انجام مرحله مشاوره طلاق، زوجه باید مراحل مربوط به رسیدگی پرونده در دادگاه را انجام دهد. برای رسیدگی به تقاضای زوجه مبنی بر صدور حکم طلاق، لازم است که دادخواستی در این خصوص تنظیم شود.

اگر زوجه برای انجام پروسه طلاق وکیل نداشته باشد و شخصا اقدام به نگارش دادخواست طلاق کند، این احتمال وجود دارد که متن دادخواست به شیوه نادرستی تنظیم شود.

وجود ایراداتی قانونی در متن دادخواست، باعث می‌شود تا دادگاه اقدام به رد آن کند. عدم درج صحیح مشخصات خواهان و یا خوانده می‌تواند در رد شدن دادخواست طلاق از طرف دادگاه خانواده موثر باشد. همین موضوع باعث می‌شود تا روند رسیدگی به پرونده طلاق طولانی شود.

گفتنی است که عدم ثبت به موقع دادخواست طلاق و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌تواند مراحل طلاق از طرف زوجه را طولانی کند.

بنابراین زوجه بهتر است که بلافاصله و در زمان مناسب بعد از آن که جلسات مشاوره را طی کرد، برای نگارش و ثبت دادخواست طلاق اقدام کند تا رسیدگی به پرونده در دادگاه آغاز شود.

عدم مراجعه به دادگاه

در پرونده‌های طلاق، لازم است که حداقل یکی از طرفین دعوا در جلسات دادرسی حضور داشته باشند. البته این که در طلاق از طرف زوجه، شوهر در دادگاه حضور پیدا نکند، مانعی برای صدور حکم نیست اما طبق شرایط صدور حکم غیابی امکان این که دادگاه حکم طلاق را به نحو غیابی صادر کند، وجود دارد.

علی رغم این که درخواست طلاق از طرف زن ارائه شده است، بایستی خود زوجه یا وکیل او در دادگاه حضور داشته باشند. عدم مراجعه به دادگاه می‌تواند در طولانی شدن روند طلاق از طرف زن منجر شود.

مدت زمان طلاق و حضانت فرزند

وجود نواقص در مدارک ارائه شده پرونده طلاق

در طلاق از طرف زوجه، ضروری است که مدارک و دلایلی ارائه شود تا ثابت گردد زوجه درخواست طلاق را همراه با دلایل موجه ثبت نموده است.

در صورتی که درخواست طلاق از طرف زوجه به دلیل عسر و حرج باشد، باید مدارک پیوست شده در دادخواست نشان دهد که زوجه در شرایط عسر و حرج است.

حال اگر مدارکی که در دادخواست طلاق پیوست شده است، ناقص باشد و یا این که چنین مدارکی، از طرف دادگاه برای اثبات عسر و حرج زوجه یا هر دلیل دیگری که برای طلاق عنوان شده است، مورد تایید قرار نگیرد، زوجه مجددا باید برای تهیه مدارک لازم اقدام کند که همین موضوع سبب افزایش مدت زمان طلاق می‌گردد.

تاخیر در صدور حکم طلاق

از دیگر دلایلی که سبب طولانی شدن روند طلاق از جانب زوجه می‌شود، تاخیر در صدور حکم طلاق است. گاهی ممکن است که به دلایل گوناکون، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه با تاخیر صادر شود.

البته اگر مشکلی در روند رسیدگی پرونده وجود نداشته و دلایل مطرح شده از طرف زن برای طرف مورد قبول دادگاه واقع شود، حکم طلاق در اسرع وقت صادر می‌شود.

در هر صورت تاخیر در صدور حکم طلاق یک امر بدیهی در رویه قضایی می‌باشد و این مورد نیز می‌تواند در طولانی شدن مدت زمان طلاق از طرف زوجه تاثیر گذار باشد.

البته صدور رای توسط دادگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن معمولا نمی‌تواند به نفع طرفین باشد و از این حیث باید در خصوص صدور حکم طلاق بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.

منقضی شدن اعتبار حکم طلاق

در صورتی که مراحل طلاق به طور کامل از طرف زوجه یا وکیل او انجام شود یا توسط وکیل آنلاین و حضوری راهنمایی شود و همچنین دلایل و مدارک ارائه شده دادگاه را متاعقد نموده و همچنین ثابت شود که سازش بین زوجین امکان پذیر نیست، در نهایت قاضی حکم طلاق را صادر می‌کند.

حال با صدور حکم طلاق، زوجه به منظور ثبت طلاق بایستی به محضر مراجعه کند.

در قانون مهلت مشخصی برای ثبت طلاق در نظر گرفته شده است و بعد از آن که گواهی عدم امکان سازش صادر شد، قانونا ظرف مدت ۳ ماه به زوجین فرصت داده شده است که مراحل ثبت طلاق را انجام دهند.

حال اگر زوجین در زمان قانونی اقدامی را به منظور حضور در محضر جهت ثبت طلاق انجام ندهند، اعتبار گواهی طلاق منقضی شده و زوجین باید مجددا مراحل طلاق را انجام دهند.

مدت زمان طلاق از طرف زن

تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی در پرونده طلاق

اعتراض به حکم دادگاه بدوی، به عنوان یکی از حقوق قانونی طرفین در قانون پیش بینی شده است. دادگاه بدوی در پرونده طلاق، همان دادگاه خانواده است که بعد از وجود شرایط قانونی اقدام به صدور رای می‌کند. صدور رای از طرف دادگاه می‌تواند به صدور مجوز طلاق یا رد درخواست زوجه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش باشد.

در واقع حکمی که دادگاه خانواده در پرونده طلاق صاد می‌کند، می‌تواند به نفع زوجه یا به نفع شوهر باشد. در هر صورت هر یک از طرفین دعوا می‌توانند اعتراض خود را نسبت به حکم صادره اعلام کنند. از طریق تجدید نظر خواهی می‌توان اعتزاض به حکم دادگاه بدوی رد و پرونده طلاق در دادگاه تجدید نطر مجددا بررسی می‌شود.

این مرجع با بررسی مجدد پرونده ممکن است که همان حکم دادگاه خانواده را تایید کند و یا این که حکم دیگری در این زمینه صادر نماید. حکم دادگاه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است اما می‌توان باز هم از شیوه‌های دیگر قانونی برای اعتراض به حکم اقدام نمود.

در این صورت اگر طرفین اعتراض دوباره به حکم دادگاه تجدید نظر داشته باشند، می‌توانند درخواست فرجام خواهی بدهند که پرونده دوباره در دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در واقع با روش‌‎های اعتراضی که برای حکم طلاق صورت می‌گیرد، این موضوعات می‌تواند در افزایش پیدا کردن رویه طلاق تاثیرگذار باشد.

مشاوره حقوقی پیرامون مدت زمان طلاق از طرف زوجه

در مورد عواملی که منجر به طولانی شدن روند طلاق از طرف زن می‌شوند، در بخش قبل به آن اشاره شد. مدت زمان طلاق بسته به عوامل مختلفی دارد و اگر مراحل طلاق به درستی انجام نشود، پروسه طلاق طولانی می‌شود و در نهایت نیز صدور گواهی عدم امکان سازش با تاخیر صورت می‌گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون مدت زمان طلاق از طرف زوجه و سایر موضوعاتی که در ارتباط با طلاق هستند، پیشنهاد می‌شود که از خدمات مشاوره حقوقی سامانه بنیاد وکلا استفاده کنید. به همین منظور برای دریافت مشاوره حقوقی طلاق از طرف زن با کارشناسان حقوقی ما در تماس باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا