کیفری (جرائم)مواد مخدر

انواع مجازات های مرتبط با جرایم مواد مخدر

رواج مواد مخدر در جامعه سبب شده است که علاوه بر مشکلات و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه از نظر قانونی نیز مورد توجه قرار گرفته شود. بنابراین هر گونه عملی که با انواع موارد مخدر در ارتباط باشید جرم تلقی می‌شود.

این اعمال می‌تواند مصرف مواد مخدر، فروش، حمل، تولید و یا مواردی از این قبیل باشد. برای تمامی اعمالی که مواد مخدر در آن‌ها نقشی داشته باشد، قانون مجازاتی در نظر گرفته است.

نوشته های مشابه

در این مقاله می‌خواهیم در مورد مواد مخدر و انواع مجازاتی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است به بحث و بررسی بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مواد مخدر

مواد مخدرها انواع مختلفی دارند و هر یک می‌تواند شامل ترکیبات شیمیایی و یا طبیعی باشد.

این ماده بر سیستم عصبی انسان تاثیر گذاشته و سبب اختلال در مغز و عصب می‌شود. علاوه بر ایجاد اختلال در مغز، باعث اعتیاد در مصرف نیز می‌شود. میزان مصرف و نوع آن‌ها با یکدیگر متفاوت است اما وجه اشتراک همه آن‌ها تاثیرگذاری بر روی مغز می‌باشد.

چه جرایمی با مواد مخدر ارتباط دارند؟

به طور کلی موارد زیادی برای مجازات ارتباطات با مواد مخدر وجود دارد که وکیل مواد مخدر نیز با شرح هر کدام می‌تواند حکم احتمالی را حدس بزند. در این بخش برخی از این جرایم را به طور مختصر برای شما شرح می‌دهیم.

جرم صادر کردن و وارد کردن مواد مخدر و مشابه آن

 • جرم ترانزیت مواد مخدر
 • جرم حمل مواد مخدر
 • جرم تولید و یا ساخت مواد مخدر
 • جرم نگهداری مواد مخدر
 • جرم مخفی کردن مواد مخدر
 • جرم خرید و فروش مواد مخدر
 • جرم توزیع مواد مخدر
 • جرم استعمال مواد مخدر

جرم مصرف مواد مخدر

مواد مخدر چه مجازاتی را در پی دارد؟

مواد مخدر عموما در دو نوع صنعتی و سنتی تولید و توزیع می‌گردد. نوع مجازات نیز با توجه به صنعتی و یا سنتی بودن آن می‌تواند متفاوت باشد. در ادامه به صورت اجمالی مجازات هر یک را به صورت جداگانه شرح می‌دهیم.

مجازات مخدرهای سنتی

ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد مجازات مخدرهای سنتی می‌باشد. طبق این قانون هر کس تریاک و یا مخدرهای مشابه مانند بنگ و چرس و شیره و سوخته تریاک را خرید، نگهداری، مخفی و یا حمل کند، با توجه به وزن ماده مخدر حمل شده مجازات خواهد شد.

 • ماده مخدر سنتی یک تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق را در پی دارد.
 • ماده مخدر سنتی بین پنجاه تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۷۰ ضربه شلاق را در پی دارد.
 • ماده مخدر سنتی بین پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس را در پی دارد. در صورتی که این عمل تکرار شود علاوه بر مجازات‌های بیان شده، اموال فرد مذکور مصادره می‌گردد. اگر برای بار سوم تکرار گردد علاوه بر موارد بالا، اعدام را نیز در بر دارد.
 • ماده مخدر سنتی بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات بند ۴، به ازای هر کیلوگرم دومیلیون ریال جریمه نقدی را در پی دارد. همچنین در صورت تکرار اموال فرد مصادره می‌گردد.
 • ماده مخدر سنتی بیش از صد کیلوگرم علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق حبس ابد را در پی دارد.

مجازات مخدرهای صنعتی

در رابطه با مخدرهای صنعتی، هر کسی هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی این مواد را وارد کشور کند و یا اینکه اقدام به تولید این مواد کند، یا در معرض فروش، حمل و مخفی سازی قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به وزن مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.

 • مجازات مخدر صنعتی تا پنج سانتی گرم، پانصد تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق را در پی دارد.
 • مجازات مخدر صنعتی پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۷۰ ضربه شلاق را در پی دارد.
 • مجازات مخدر صنعتی از یک گرم تا چهار گرم، هشت تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی، دوتا پنج سال حبس و تا ۷۰ ضربه شلاق را در پی دارد.
 • مجازات مخدر صنعتی چهار گرم تا پانزده گرم بیست تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی، پنج تا هشت سال حبس و تا ۷۰ ضربه شلاق را در پی دارد.
 • مجازات مخدر صنعتی پانزده گرم تا سی گرم از چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی، ده تا پانزده سال حبس و تا ۷۰ ضربه شلاق را در پی دارد.
 • مجازات مخدر صنعتی بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال را در پی دارد.

مجازات مواد مخدر

مجازات قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه

مجازات اقدام به قاچاق هر نوع ماده مخدری اعم از سنتی و صنعتی به طور مسلحانه اعدام می‌باشد و این حکم در صورت مصلحت در محل زندگی فرد و در ملاء عام صورت می‌گیرد.

مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر مشروط به چه بندهایی است؟

یکی از مجازات‌های بحث برانگیز برای مواد مخدر، مجازات اعدام می‌باشد. در سال ۹۶ اجرای این قانون منوط به وجود برخی شروط بود. در واقع طبق ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام تحت شرایطی محقق می‌گردد که حداقل یکی از بندهای زیر در شامل پرونده فرد باشد.

استفاده از سلاح

در مواردی که مجرم و یا حداقل یکی از شرکاء وی حین ارتکاب جرم سلاح کشیده باشد و یا اینکه برای مقابله با مامورین قانون از سلاح گرم و یا شکاری استفاده کند و یا حتی به همراه داشته باشد، مشمول اعدام خواهد شد.

استفاده از کودکان و یا مجانین

مجرم در صورتی که برای سرمایه گذاری در امر قاچاق و یا پشتیبانی مالی از اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال استفاده کند و یا افرادی که دارای سلامت عقلی نیستند بهره ببرد شامل حکم اعدام می‌شود.

دارای سابقه حبس ابد، اعدام، حبس بیش از ۱۵ سال

مجرم به علت ارتکاب برخی از جرایم سابقه محکومیت قطعی اعدام و یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد و برای بار دوم مرتکب جرم شود شامل حکم اعدام می‌گردد.

حمل و یا نگهداری بیش از ۵۰ کیلوگرم مخدر سنتی و ۲ کیلوگرم مخدر صنعتی

تمامی جرایم موضوع ماده ۴ قانون مانند بنگ، حشیش، تریاک و غیره مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد.

و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ نظیر حمل و نگهداری و مخفی کردن میزان ۳ کیلوگرم است و به تبع در خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات که صور انتقال مواد به دیگران است تا ۲ کیلو گرم مد نظر قانون‌گذار است که مشمول اعدام خواهند شد.

وزن مصرف مواد مخدر

مجازات معتادان چیست؟

معتادانی که اعتیاد را ترک و یا درمان نکنند مجرم محسوب می‌گردند و به حبس از نود و یک روز تا شش ماه مجازات می‌شوند.

همچنین استعمال مواد مخدر با روانگردان‌های غیر دارویی توسط افراد غیر معتاد نیز جرم است و این افراد به بیست تا هفتاد ضربه شلاق و یک تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردند.

مجازات پناه دادن و یا فراری دادن معتادان تحت تعقیب

پناه دادن و یا فراری دادن متهم که تحت تعقیب و یا در حین دستگیری است دارای مجازات می‌باشد. در این حالت شخص به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرم متهم، محکوم می‌گردد.

در صورتی که متهم محکوم به حبس ابد و یا اعدام باشد، فرد به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و تا ۷۰ ضربه شلاق محکوم میگردد

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون انواع جرائم مرتبط با مواد مخدر و مجازات‌های آن می‌توانید از مشاوره حقوقی مواد مخدر در بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا