طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد چقدر طول می کشد؟

در قانون ایران یکی از انواع طلاق شامل طلاق از طرف مرد می‌شود. حقی که قانونگذار برای طلاق در اختیار شوهر قرار داده است، طبیعتا این امکان را برای همسر به وجود می‌آورد که بتواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد.

شرایطی برای طلاق از طرف شوهر در قانون تعیین شده است تا آقایان نتوانند به راحتی همسران خود را طلاق دهند و در این صورت با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند.

نوشته های مشابه

پر واضح است که حق طلاق با مرد است اما این حق شرایطی را برای شوهر فراهم نمی‌کند که هر زمان تمایل داشت برای طلاق اقدام کند.

در طلاق از طرف شوهر آن چیزی که بسیار حائز اهمیت است، بحث پرداخت حق و حقوق مالی زوجه است که دادگاه زمانی حکم طلاق را صادر می‌کند که حق و حقوق زوجه، تعیین تکلیف شده باشد.

در صورت عدم تعیین تکلیف مهریه و سایر حقوق مالی زن، امکان ارائه درخواست طلاق از طرف مرد وجود ندارد. در هر صورت شوهر با پرداخت تمام حقوق همسر خود می‌تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد و در صورت اثبات این موضوع، صدور گواهی عدم امکان سازش وجود دارد.

مدت زمان طلاق از طرف مرد، به عوامل مختلفی بستگی دارد اما در هر صورت باید گفت که از زمانی که شوهر دادخواست طلاق ارائه می‌کند تا زمان صدور رای از طرف دادگاه، چند ماه طول می‌کشد تا در نهایت مرد برای ثبت طلاق به محضر مراجعه کند.

عوامل مختلفی باعث می‌شود تا پروسه طلاق طولانی شود و در این صورت شوهر نباید انتظار داشته باشد که بتواند ظرف مدت کوتاهی از زوجه طلاق بگیرد. مراحل طلاق از طرف مرد از شرکت در مشاوره طلاق شروع شده و به ثبت طلاق در محضر منتهی می‌شود.

همه این مراحل که توسط وکیل تلفنی یا حضوری نیز به شما گفته می‌شود باعث شده تا مدت طلاق از طرف مرد چند ماه و حتی در موواردی نیز حداقل یک سال به طول بیانجامد و به صرف این که خواهان دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کند، امکان صدور حکم طلاق وجود ندارد.

درباره طلاق از طرف مرد

طلاق شامل طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زوجه و طلاقی توافقی است. در رابطه زوجیت، شوهر از حق طلاق برخوردار است و می‌تواند با رعایت شرایطی که قانونگذار آن‌ها را تعیین کرده است، طلاق بگیرد.

البته که حق طلاق می‌تواند به زوجه نیز داده شود و امکان طلاق از طرف زن در قانون نیز پیش بینی شده است. اما در هر صورت مرد در مقایسه با زن، در اولویت حق طلاق است و می‌تواند در شرایط بهتری درخواست طلاق کند.

طلاقی که از طرف مرد تقاضا می‌شود، موضوعی کاملا متداول در روابط زن و شوهری است و این موضوع از نظر قانونگذار، بسیار محتمل است که شوهر اقدام به ثبت درخواست طلاق کند.

تنها شرط مهمی که در طلاق از طرف مرد وجود دارد، این است که شوهر تا زمانی که اقدام به پرداخت و یا حتی الامکان تعیین تکلیف حقوق مالی همسر خود ننموده است، امکان ارائه درخواست طلاق را ندارد.

در نهایت اگر برای دادگاه محرز شود که حقوق مالی زوجه، پرداخت شده است، در این صورت دیگر مانعی برای صدور حکم طلاق وجود ندارد و در این صورت شوهر به راحتی می‌تواند طلاق همسر خود را بگیرد.

بازه زمانی طلاق از طرف مرد

مخالفت زوجه در طلاق از طرف مرد

از آن جهت که حق طلاق با مرد است و قانونگذار این حق را مستقیما به شوهر داده است، چنین حقی این ویژگی را دارد که شوهر برای طلاق گفتن نیازی به رضایت زوجه ندارد. در واقع در تمام موارد و شرایط طلاق از طرف زن، جلب رضایت زوجه پیش بینی نشده است و شوهر می‌تواند با پرداخت حق و حقوق زن او طلاق دهد.

در واقع مخالفات زن تاثیری در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای از طرف دادگاه ندارد و قاضی بدون توجه به مخالف بودن زوجه زن برای جدایی در صورت وجود شرایط قانونی اقدام به صدور حکم طلاق می‌کند. در این صورت می‌توان گفت که نظر زن در طلاق از طرف مرد بی‌تاثیر است و اعتراض او در این زمینه تاثیری در دعوا طلاق ندارد.

ناگفته نماند که زوجه می‌تواند نسبت به دریافت حق و حقوق مالی خود اعتراض نموده و در این صورت شاید اعتراض زوجه بتواند مانعی برای صدور حکم طلاق باشد.

تصور کنید که شوهر ادعای پرداخت نفقه و یا مهریه همسر را دارد اما زوجه این موضوع را انکار نموده و مدعی است که در طول دوران زندگی مشترک در اغلب مواقع شوهر از پرداخت نفقه خودداری نموده و پرداخت مهریه نیز تحت هیچ شرایطی انجام نشده است.

در این صورت اگر ثابت شود که ادعای شوهر، کذب بوده و هنوز حق و حقوق زن به طور کامل پرداخت نشده است، در این صورت درخواست شوهر مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه رد شده و مرد برای طلاق دادن زوجه باید کلیه حقوق مالی او را پرداخت نماید.

بنابراین می‌توان گفت که مخالفت زن در طلاق از طرف شوهر اهمیت خاصی ندارد و شوهر می‌تواند در صورت عدم رضایت زوجه مبنی بر طلاق گرفتن، با پرداخت حقوق او، از دادگاه تقاضای طلاق کند.

در این صورت اگر زوجه اعتراضی نسبت به طلاق از طرف مرد داشته باشد، باید اعتراض او در رابطه با عدم دریافت حق و حقوق مالی خود باشد.

طلاق از طرف مرد نیاز به دلیل محکمه پسند دارد؟

در بخش قبل به این موضوع پرداخته شد که طلاق از طرف مرد بدون آن که لزومی برای رضایت زوجه باشد، انجام می‌شود و در واقع مخالفت زن تاثیری در صدور حکم طلاق از طرف دادگاه ندارد.

حال در این بخش قصد داریم که به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا طلاق از طرف مرد به دلایل محکمه پسند نیاز دارد؟ شوهر در دادخواست طلاق باید به دلایل قانونی و موجه اشاره کند یا طلاق از طرف مرد بدون دلیل نیز امکان پذیر است؟

در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که از دیگر مزایای داشتن حق طلاق برای آقایان این است که شوهر برای طلاق گرفتن نیاز به ارائه دلیل ندارد. در واقع طلاق از طرف شوهر بدون دلیل نیز انجام می‌شود و لزومی برای ارائه دلایل محکمه پسند به دادگاه برای طلاق نیست.

زمانی که پرونده در دادگاه رسیدگی می‌شود، قاضی، شوهر را ملزم به ارائه دلیل نمی‌کند و صدور رای طلاق بدون آن که خواهان دلبلی داشته باشد، صورت می‌گیرد. شوهر تنها با پرداخت مهریه و نفقه و حقوق دیگر همسر خود این توانایی را دارد که درخواست طلاق را تقدیم دادگاه نماید.

می‌توان اینگونه بیان کرد که مرجع قضایی، صدور گواهی عدم امکان سازش را منوط به ارائه دلیل از طرف مرد نمی‌داند. در صورت عدم ارائه دلایل محکمه پسند نیز باز هم امکان طلاق از طرف شوهر وجود دارد.

اما خانم‌ها برخلاف آقایان باید برای ارائه درخواست طلاق، دلایل محکمه پسند داشته باشند و دادگاه زمانی طبق خواسته زن اقدام به صدور حکم طلاق می‌کند که دلایل موجه و قانونی به منظور طلاق وجود داشته باشد.

بنابراین الزامی برای آن که شوهر در متن دادخواست طلاق، به دلایل و علت این که تقاضای طلاق نموده، اشاره کند نیست و تنها با در نظر گرفتن شرایط ماده ۱۱۳۳ قانونی مدنی، امکان ارائه درخواست طلاق از شوهر وجود دارد و دادکاه نیز تقاضای طلاق شوهر را قبول می‌کند.

حضانت در طلاق از طرف مرد

داشتن دلیل موجه در طلاق از طرف شوهر

همانطور که گفته شد، در بحث طلاق، شوهر الزامی برای ارائه دلیل ندارد و طلاق حتی بدون این که دلایل محکمه پسند وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد. اما با این حال، شوهر اگر دلایل موحهی برای طلاق داشته باشد، می‌توان این دلایل را در متن دادخواست عنوان نموده و در واقع درخواست طلاق را همراه با دلیل تقدیم دادگاه کند.

اگر شوهر دلایل موجهی برای طلاق داشته باشد، یک سری مزایا برای او به همراه خواهد داشت. عدم تمکین زوجه یکی از دلایل رایجی است که به طور معمول آقایان در طلاق خود مطرح می‌کنند و ارائه این دلایل باعث می‌شود تا زوجه برای طلاق گرفتن از زوجه لزومی برای پرداخت حق و حقوق همسر خود نداشته باشد.

به بیان دیگر، طلاق از طرف شوهر همراه با دلیل عدم تمکین زوجه، شوهر را از پرداخت حق و حقوق زوجه از قبیل نفقه و اجرت المثل و همچنین اجرای شرط تنضیف اموال و دارایی شوهر نیز معاف می‌کند.

البته که پرداخت مهریه در طلاق از طرف مرد همچنان به قوت خود باقی است و در صورتی که حتی شوهر دلایل محکمه پسند برای طلاق داشته باشد، باز هم شوهر باید مهریه همسر خود را پرداخت کند.

پرداخت مهریه در همه شرایط و حالات جز موارد ضروری در طلاق از مرد است که باید توجه خاصی نسبت به این موضوع شود. در هر صورت عدم تمکین عام و خاص زوجه در برابر شوهر سبب می‌شود تا دادگاه شوهر را از پرداخت حق و حقوق مالی زوجه البته به جز مهریه در زمان ارائه درخواست طلاق، نماید.

قانون در مورد مدت زمان طلاق از طرف مرد چه اظهاراتی دارد؟

یکی از موضوعات مهمی که در بحث طلاق همواره مطرح می‌شود این است که چه مدت زمان طول می‌کشد تا زوجین از یکدیگر طلاق بگیرند؟ در هر صورت باید گفت که قانون اشاره‌ای به مدت زمان و پروسه طلاق ننموده است و تنها مراحل طلاق را بیان نموده است.

مدت طلاق بستگی به عوامل مختلفی دارد و امکان تعیین یک مدت زمان مشخص در طلاق وجود ندارد. نه تنها در مورد طلاق بلکه در مورد سایر دعاوی حقوقی نیز مدت زمان ثابتی برای انجام فآیند دعاوی عنوان نشده است و می‌توان گفت که قانون در این مسائل سکوت کرده است.

کوتاه شدن و طولانی شدن فرآیند طلاق از طرف مرد تا حد زیادی وابسته این است که شوهر مراحل طلاق را چگونه انجام داده است. انجام مراحل طلاق از طرف مرد نسبتا طولانی است و در هر صورت تا زمانی که دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نکند، امکان طلاق گرفتن وجود ندارد.

نه تنها در مورد طلاق از طرف مرد بلکه در تمام انواع طلاق، مراحل و فرآیند مختلفی وجود دارد و در این صورت می‌توان گفت که پروسه کلی طلاق، طولانی است و نمی‌توان انتظار این را داشت که تعیین تکلیف پرونده ظرف مدت چند روز انجام شود.

البته که مدت زمان طلاق توافقی به جهت آن که طلاق بین زوجین توافق شده است، کوتاه‌تر است و در این صورت آقایانی که قصد طلاق را دارند، به دنبال طلاق توافقی هستند در زمان کوتاهی بتوانند حکم طلاق را دریافت نموده و با ثبت آن در محضر از همسر خود جدا شوند.

بنابراین قانون هیچ معیار مشخص و ثابت در مورد زمان طلاق عنوان نکرده است و مدت زمان طلاق بسته به عوامل مختلفی دارد. اگر زوج تمام تشریفات و مقدمات طلاق را انجام دهد و در این راستا نیز وکیل طلاق داشته باشد، در صورت رعایت شرایط طلاق، صدور حکم طلاق در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

طلاق از طرف مرد و ترک زندگی

مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی به چه عواملی دارد؟

عوامل مختلفی در تعیین مدت زمان پروسه طلاق از طرف شوهر وجود دارد. البته فرآیند طلاق در هر حالتی نسبتا طولانی است و قانونگذار مراحل متعددی را در دعاوی طلاق تعیین کرده است تا زوجین نتوانند به راحتی طلاق بگیرند.

اگر روند طلاق طبق اصول و تشریفات قانونی انجام شده و مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد، پروسه طلاق در زمان کوتاه‌تری انجام می‌شود و در این زوج می‌تواند در زمان مناسبی طلاق بگیرد.

مدت زمان طلاق از طرف مرد در وهله اول بستگی به نحوه انجام مراحل آن دارد. اگر فرآیند تعیین شده طبق شرایط قانونی اجرا شود، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند و در این صوت شوهر می‌تواند در اسرع وقت برای ثبت طلاق اقدامات لازم را انجام دهد. تمام مراحل طلاق باید جز به جز و به طور کامل از طرف شوهر انجام شود تا دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کند.

در حالتی که شوهر حق و حقوق همسر خود را پرداخت کرده و مراحل طلاق را انجام داده و در نهایت حکم طلاق در محضر به ثبت رسیده است، می‌توان مدت زمان طلاق را بین بازه ۲ الی ۳ ماه در نظر گرفت. البته که افزایش این بازه زمانی طبق عوامل مختلفی وجود دارد.

در هر صورت اگر زوج می‌خواهد که در کوتاه ترین زمان ممکن طلاق بگیرد، باید در این زمینه وکیل گرفته تا مراحل طلاق از طرف شوهر انجام شود و یا این که زوجه رابرای طلاق راضی کند و در این صورت برای طلاق توافقی، اقدامات لازم را انجام دهد.

عوامل موثر در طولانی شدن فرآیند طلاق از جانب مرد

از آن جهت که مدت زمان طلاق از طرف مرد اصولا طولانی است، اما برخی از عوامل باعث می‌شود که پروسه طلاق نیز طولانی تر شود.

در صورتی که انجام مراحل طلاق به درستی انجام نشود و یا عواملی وجود داشته باشد تا طی کردن مرحله طلاق به تاخیر بیافتد، در این صورت باعث می‌شود تا فرآیند طلاق بیش از هر زمان دیگری طولانی‌تر شود.

لازم به ذکر است که اگر به فکر این هستید که ظرف مدت زمان چند روز بتوانید از همسر خود جدا شوید، باید گفت که بهتر است در این زمینه اقدامی را در راستای طلاق انجام ندهید و چنین چیزی تحت هیچ شرایط امکان پذیر نیست.

در هر صورت عوامل زیر در طولانی شدن فرآیند طلاق از طرف مرد، تاثیرگذار هستند:

عدم شرکت یا تاخیر در جلسات مشاوره طلاق

مرحله نخست در طلاق از مرد، این است که زوج باید در مراکز مشاوره خانواده حضور داشته باشد. شوهر ابتدا در سامانه تصمیم، ثبت نام نموده و سپس اقدام به ثبت نوبت مشاوره نموده و در زمان تعیین شده باید در این جلسات حضور پیدا کند. عدم شرکت یا تاخیر در این جلسات مشاوره می‌تواند به طولانی شدن پروسه طلاق منجر شود.

طبق قانون تا زمانی که مراحل مربوط به شرکت در جلسات مشاوره، انجام نشود، امکان انجام مرحله بعدی در طلاق نیست. گاهی شوهر بنا به دلایلی امکان حضور در زمان تعیین شده در مراکز مشاوره را ندارد که در این صورت، وقت مشاوره تمدید می‌شود و این موضوع می‌تواند عامل دیگری در طولانی شدن مدت زمان طلاق شود.

لازم به ذکر است که اگر مشاور اینطور تشخیص دهد که هنوز راهی برای بازگشت به زندگی وجود دارد، وقت دیگری را برای مشاوره تعیین می‌کند تا جلسه مشاوره با حضور زوجه نیز برگزار شود.

شوهر باید در تمام جلسات مشاوره شرکت کند و بعد از آن اگر مشاور تایید کند که امکان سازش بین زوجین وجود ندارد، گواهی عدم امکان انصراف از طلاق را به شوهر می‌دهد تا برای طلاق اقدامات لازم را انجام دهد.

بنابراین اگر شوهر می‌خواهد که در زمان مناسب و کوتاهی برای ثبت طلاق در محضر اقدام نماید، باید مرحله حضور در مشاوره طلاق را طبق تشریفات و اصول مربوطه انجام دهد.

مدت طلاق از طرف مرد

ایراد در نگارش دادخواست طلاق

پس از آن که زوجین در جلسات مشاوره طلاق شرکت کردند، طبق گواهی صادره این امکان را دارند که اقدام به تهیه و تنظیم دادخواست طلاق کنند.

تنظیم دادخواست طلاق برای آن که درخواست شوهر مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه بررسی شود، انجام می‌شود و این مورد جز اصول اصلی دادرسی در تمامی دعاوی حقوقی محسوب می‌شود.

از آن جهت که شیوه نگارش دادخواست، اصول و نکات حقوقی خاصی دارد، وجود ایراداتی در آن باعث می‌شود تا دادخواست از طرف دادگاه رد شود که این موضوع می‌تواند در طولانی شدن پروسه طلاق، تاثیرگذار باشد.

به همین منظور برای جلوگیری از اتلاف وقت در دعاوی طلاق، توصیه می‌شود که نگارش دادخواست طلاق را بر عهده مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری قرار دهید.

عدم به موقع ثبت دادخواست طلاق

بعد از نگارش متن دادخواست طلاق حال شوهر باید برای ثبت آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. گاهی شوهر در زمان مناسبی برای ثبت دادخواست طلاق به این مراکز مراجعه نمی‌کند و همین مورد عاملی می‌شود که پروسه انجام طلاق طولانی‌تر شود.

وجود نواقصی در مدارک و اسناد پرونده

در طلاق از شوهر، باید مدارک و اسنادی تقدیم دادگاه شود که نشان دهنده پرداخت حق و حقوق زوجه باشد. زیرا بدون تعیین تکلیف حقوق مالی زن امکان صدور گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد. حال اگر در مدارک پرونده، نواقصی وجود داشته باشد، شوهر باید به رفع نواقص موجود بپردازد تا رسیدگی به پرونده طلاق به جریان بیافتد.

به تاخیر افتادن صدور گواهی عدم امکان سازش

رسیدگی به پرونده طلاق باید با دقت و بررسی کامل انجام شود و همین موضوع می‌تواند از دیگر عوامل طولانی شدن مراحل طلاق شود. در هر صورت باید برای دادگاه محرز شود که شوهر تمام حقوق مالی همسر خود را پرداخت نموده تا بتواند اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کند.

تاخیر در صدور حکم طلاق معمولا به این جهت انجام می‌شود که شواهد و مستندات پرونده برای این که دادگاه مجوز طلاق زوجین را صادر کند، کافی نیست و تا زمان تعیین تکلیف نهایی دادگاه نمی‌توان اقدام به صدور حکم طلاق نماید.

طلاق از طرف مرد و طول کشیدن آن

تاخیر در ثبت طلاق در محضر

بعد از آن که دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق کرد، حال شوهر می‌تواند برای جاری شدن ضیغه طلاق به محضر مراجعه کند. مهلت زمانی سه ماه برای ثبت طلاق در محضر تعیین شده است که تاخیر در ثبت طلاق و مراجعه به محضر می‌تواند از جمله عوامل موثر در طولانی شدن پروسه طلاق شود.

اعتراض زوجه نسبت به رای دادگاه

اصلی‌ترین عامل در افزایش مدت زمان طلاق از طرف مرد، اعتراض زوجه نسبت به رایی است که دادگاه خانواده صادر می‌کند. زمانی شوهر می‌تواند برای ثبت طلاق به محضر مراجعه کند که حکم دادگاه، قطعی شده باشد.

در صورتی که زن در مهت زمان قانون اقدام به تجدید نطر خواهی و یا فرجام خواهی کند، پرونده طلاق مجددا بررسی شده و ممکن است که مدت زمان طولانی تعیین تکلیف پرونده طلاق مشخص شود.

مشاوره با وکیل متخصص برای انجام مراحل طلاق

با توجه به این که طلاق از طرف مرد دارای مراحل متعدد است و برای کاهش مدت زمان انجام پروسه طلاق، به متقاضیان پیشنهاد می‌شود که جهت طی کردن فرآیند طلاق، حتما با وکیل خوب مشاوره حقوقی طلاق داشته باشند. مشاوره با وکیل متخصص پیش از طلاق باعث می‌شود تا بتوانید تمامی مراحل طلاق را شخصا و بدون مشکلی انجام دهید.

بنابراین اگر نیاز به مشاوره حقوقی آن هم با وکلا مجرب و ماهر در امور طلاق را دارید، استفاده از حدمات سامانه بنیاد وکلا پیشنهاد می‌شود که برای دریافت این خدمات مشاوره با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا