خانوادهطلاق از طرف مرد

شرایط طلاق از طرف مرد چگونه است؟

طلاق از طرف مرد یکی از رایج‌ترین انواع طلاق به شمار می‌رود. طلاق در رابطه زوجیت به این صورت است که حق طلاق به صورت مستقیم با مرد می‌باشد و حتی این امکان برای آقایان فراهم شده است تا بتوانند بدون دلیل درخواست طلاق بدهند.

زمانی بحث طلاق مطرح می‌شود که یکی از زوجین یا هر دوی آن‌ها به دلایلی قصد ادامه زندگی مشترک را نداشته باشد و در این صورت درخواست طلاق می‌تواند از جانب شوهر نیز ارائه شود.

قانون طلاق در ایران تا حد زیادی از حقوق مردان حمایت کرده و شرایطی که برای این نوع طلاق عنوان شده است در مقایسه با طلاق از طرف زوجه، راحت‌تر می‌باشد.

زنان اگر بخواهند تقاضای طلاق بدهند، برخلاف مردان باید برای درخواست طلاق دلبل بیاورند و همچنین دلایل مطرح شده باید بر اساس شرایط قانونی باشد.

مقررات و شرایط طلاق از طرف مرد در مقایسه با گذشته دچار تغییراتی شده است و صرفا اگر زوج درخواست طلاق به دادگاه بدهد، نمی‌تواند از همسر خود جدا شود.

آیین و تشریفات خاصی برای دعاوی طلاق عنوان شده و افرادی که اقدام به طرح دعوا طلاق می‌کنند، بایستی طبق مقررات مربوطه اقدام کنند. جدای از وجود مراحل و فرآیند قانونی در طلاق، شرط اصلی در طلاق از طرف مرد، پرداخت حقوق مالی زوجه است.

دادگاه تنها در صورتی طبق خواسته شوهر اقدام به صدور حکم طلاق می‌کند که شوهر تمام حق و حقوق زن را پرداخت نموده و یا حداقل وضعیت پرداختی آن‌ها را معلوم کند.

طلاق از طرف زوج بدون پرداخت مهریه و یا سایر حقوق زوجه مانند نفقه محقق نمی‌شود. در واقع می‌توان گفت که ملزم بودن آقایان به پرداخت مهریه، مانع جدی برای اقدام به طلاق است.

با توجه به این که در شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر کشور، پرداخت مهریه برای آقایان بسیار دشوار شده و از طرفی نیز اگر به دنبال طلاق دادن همسران خود باشند، شرط پرداخت حق و حقوق زوجه مانند مهریه از ارائه درخواست طلاق جلوگیری به عمل می‌آورد.

لازم به ذکر است که در طلاق از طرف مرد، وجود دلیل موجه و قانونی ضرورتی ندارد اما اگر دلیلی که شوهر برای طلاق عنوان می‌کند، موجه باشد (مانند عدم تمکین زوجه) باعث می‌شود تا دیگر زوج برای طلاق دادن همسر خود موظف به پرداخت حق و حقوق او نشود.

برای اطلاع از شرایط طلاق از طرف مرد و سایر مسائل مرتبط در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

درباره طلاق از طرف مرد

درذ روابط زوجیت، هر یک زن و مرد دارای یک سری حق و حقوق و تکالیف مشخصی هستند. همانطور که قانونگذار در رابطه با مسائل مهریه و نفقه تا حد زیادی از حقوق زنان حمایت کرده است، در مورد طلاق نیز امتیازات بیشتری به آقایان داده شده است. همواره انتقاداتی در مورد موضوع طلاق در قانون ایران عنوان می‌شود که در هر صورت حق طلاق با مرد می‌باشد.

این که گفته می‌شود در رابطه زن و شوهری، حق طلاق با آقایان است، به منزله عدم امکان خانم‌ها برای ارائه درخواست طلاق نیست. بنابراین طلاق موضوعی است که قایان امتیاز بیشتری نسبت به خانم‌ها دارند و می‌توانند هر زمان که بخواهد برای طلاق اقدام کنند.

البته در هر شرایطی این امکان برای زوج وجود ندارد تا درخواست طلاق بدهد؛ بلکه مقدماتی برای طلاق از جانب شوهر در قانون عنوان شده است.

طلاق از طرف مرد، طلاقی است یک طرفه که تنها شوهر برای طلاق رضایت داشته و زوجه رضایتی جهت جدایی از زوج ندارد. در طلاق‌هایی که به صورت یک طرفه است، به منظور صدور حکم طلاق، زمان بیشتری نسبت به طلاق توافقی می‌طلبد و همچنین مراحل دادرسی طلاق نیز بیشتر است.

دلایل گوناگونی در مطرح شدن درخواست طلاق از طرف آقایان وجود دارد اما دلیل اصلی طلاق می‌تواند در ارتباط با سوء رفتار زوجه و عدم رفتار مناسب زن با همسر خود است. حسن معاشرت و رابطه عاطفی مناسب جز یکی از تکالیف اصلی زوجه است که عدم اجرای آن‌ها می‌تواند باعث شود تا زوج اقدام به طلاق نماید.

در هر صورت آن دسته از آقایانی که به دنبال این هستند تا بتوانند همسران خود را طلاق بدهند، باید به این نکته توجه داشته باشند که طلاق دادن زوجه دارای شرایط خاصی است و به صرف ثبت دادخواست طلاق دادگاه مجوز جدایی و یا حکم طلاق را صادر نمی‌کند.

شرایط طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد طبق قانون مدنی

در بخش قبل نگاه کلی به طلاق از مرد داشتیم و می‌توان گفت که شوهر به صرف این که دادخواست طلاق تنطیم نموده و برای رسیدگی به دادگاه خانواده درخواست او ارجاع شود، امکان جدا شدن او از زوجه وجود ندارد. جدای از انجام روال قانونی طلاق، لازم است تا شرایط طلاق از جانب مرد نیز رعایت شود.

در مورد این موضوع که در قانون مدنی، چه مسائلی پیرامون طلاق از شوهر بیان شده و این که چه شرایطی برای طلاقی گه از جانب زوج مطرح می‌شود، وجود دارد، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان می‌دارد که مرد با در نظر گرفتن شرایط مندرج در این قانون می‌تواند با ارائه درخواست طلاق به دادگاه از زوجه جدا شود.

این ماده قانونی بیانگر وجود شرایط و مقدماتی برای طلاق از طرف مرد است و تنها به صرف این که زوج تقاضای طلاق بنماید، امکان مطلقه شدن زوجه وجود ندارد. به لحاظ قانونی، مرد می‌تواند بدون دلیل و با پرداخت حق و حقوق همسر خود از وی طلاق بگیرد.

طلاق از طرف شوهر حتی بدون ذکر دلیل خاصی نیز انجام می‌شود اما باید در مقابل نیز تکلیف پرداخت حق و حقوق مالی او نیز مشخص گردد.

علی رغم این که بار اثبات دلیل برای طلاق از دوش آقایان کاسته شده است اما لازم است تا پیش از آن که اقدام قانونی در راستای طلاق در دادگاه را انجام دهند، حتما وضعیت پرداخت حقوق همسر خود را نیز مشخص کنند.

مسائل مربوط به طلاق عمدتا در راستای رویه قضایی انجام می‌شود و متن قانون در این زمینه ابهاماتی نیز دارد. در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که گفته شده است زوج با رعایت شرایط این قانون می‌تواند تقاضای طلاق همسر خود را به دادگاه بدهد، پیرامون شرایط مربوطه در بخش بعدی به صورت مفصل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

طلاق از طرف مرد چه شرایطی دارد؟

در قانون مدنی به صورت واضح شرایط مربوط به طلاق از طرف مرد بیان نشده است و صرفا گفته شده است که شوهر با رعایت شرایط قانونی می‌تواند طلاق زوجه را بگیرد. شوهر برای طلاق لزومی جهت ارائه دلیل ندارد و طلاق در این شرایط بدون دلیل نیز صورت می‌گیرد.

شرایط طلاق از طرف زوجه در ارتباط با پرداخت حقوق مالی او است و در صورتی که حق و حقوق مالی وی پرداخت نشود، طلاق دادن زوجه به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست. زمانی که درخواست طلاق به دادگاه ارائه می‌شود، باید تکلیف حقوق مالی زن مشخص شود.

بنابراین زوج با رعایت شرایط زیر امکان طلاق دادن زوجه را دارد:

پرداخت مهریه

مهم‌ترین حقوق مالی خانم‌های متاهل در دوران زندگی مشترک، مهریه است. در مقایسه با سایر حق و حقوق زن، مهریه از ارزش بالایی برخوردار است و بیشتر در دعاوی خانواده مطرح می‌شود.

در واقع می‌توان گفت که پشتوانه اصلی زنان از لحاظ مالی در رابطه زوجیت، مهریه است که قانونگذار مهریه را تکلیفی برای زوج در نظر گرفته است.

زمانی که عقد نکاح جاری می‌شود، مهریه به زن تعلق پیدا می‌کند. مهریه هم در عقد دائم و هم در عقد موقت، مبنای اصلی تشکیل عقد ازدواج است و بدون آن عقد جاری نمی‌شود. با جاری شدن صیغه نکاح، مهریه به مالکیت زوجه درآمده و می‌تواند بر اساس حقوق مالکیت، دخل و تصرف در آن داشته باشد.

در بحث طلاق از طرف مرد نیز لازم است تا به مسئله مهریه زوجه توجه شود. در واقع یکی از شروط اصلی طلاق از جانب شوهر، پرداخت مهریه همسر است.

شوهر برای آن که بتواند از زوجه طلاق بگیرد، باید مهریه او را بپردازد. البته برای طلاق از طرف مرد لازم نیست که در همان زمان طلاق، کل مهریه زوجه پرداخت شود و در هر صورت باید در طلاقی که از طرف شوهر ارائه می‌شود، تکلیف مهریه خانم معین گردد.

مهریه به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه تعیین می‌شود که شرایط پرداخت آن دو با یکدیگر متفاوت است. حال اگر شوهر تمایل به طلاق گرفتن از زوجه داشته باشد اما پرداخت مهریه از توان او خارج باشد، می‌تواند درخواست اعسار از پرداخت مهریه بدهد. در صوت قبول درخواست اعسار، دادگاه بر اساس توانایی شوهر پرداخت مهریه را برای او اقساطی می‌نماید.

بنابراین در طلاق از طرف مرد، باید مهریه خانم پرداخت شود و یا این که در هر صورت وضعیت مهریه او نیز مشخص شود.

این که گفته می‌شود مهریه زوجه باید در طلاق از جانب شوهر پرداخت گردد، بدین معنا نیست که زوج باید در همان زمانی که درخواست طلاق داده است، کل مهریه زوجه را بپردازد بلکه باید برای دادگاه این موضوع محرز شود که مهریه زن تعیین تکلیف شده است.

درخواست طلاق از طرف شوهر

پرداخت نفقه

از دیگر شرایط طلاق از طرف مرد می‌توان به پرداخت نفقه زوجه اشاره نمود. به طور کلی در طلاق یک طرفه از طرف شوهر بایستی حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف شود و نفقه نیز به عنوان یکی از حقوق قانونی زوجه باید وضعیت پرداختی آن معین گردد. تعیین میزان نفقه بر عهده دادگاه است که معیار تعیین آن بر حسب شرایط اجتماعی و زندگی زوجه می‌باشد.

مقدار نفقه هر خانم متفاوت است و در این صورت کارشناسان دادگاه میزان آن را تعیین می‌کنند. در طلاق از طرف مرد، زوجه می‌تواند نفقه گذشته و حتی آینده خود را نیز مطالبه کند و در صورتی حکم طلاق صادر می‌شود که نفقه زن نیز پرداخت شده باشد.

طلاق از طرف شوهر از نوع طلاق رجعی است و بدین معنا که شوهر فرصت دارد تا در زمان قانونی تعیین شده به همسر خود باز گردد.

از آن جهت که پرداخت نفقه زوجه تا زمانی که رابطه زوجیت هنوز پا برجا است و طلاق رخ نداده با مرد است و بعد از طلاق دیگر زوج مکلف به پرداخت نفقه نیست اما در طلاق رجعی تا پایان مدت عده طلاق که سه ماه است، شوهر باید کما فی سابق نفقه زن را پرداخت نماید.

در واقع در طلاق از طرف مرد تا منقضی شدن زمان عده طلاق، شوهر باید از عهده تامین مخارج زندگی زوجه بر آید و در صورتی که زن باردار باشد، پرداخت نفقه تا اتمام حاملگی او انجام می‌شود.

پرداخت اجرت المثل

شرط دیگر در طلاق از طرف مرد، پرداخت اجرت المثل است. اجرت المثل نیز به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه در روابط زوجیت باید پرداخت آن در زمانی که طلاق بنا به خواسته شوهر ارائه می‌شود، انجام گیرد.

دریافت اجرت المثل از طرف زوجه شرایطی دارد که از جمله شرایط آن می‌توان به عدم قصد تبرع در انجام امور زوجیت اشاره کرد.

زوجه اجرت المثل اموری را دریافت می‌کند که به لحاظ شرعی و قانونی وظیفه و تکلیفی برای انجام آن‌ها نداشته است. بنابراین لازم است که در طلاق از طرف شوهر نیز اجرت المثل ایام زوجیت نیز پرداخت شود.

تعیین میزان اجرت المثل مانند نفقه با دادگاه است و بعد از احراز شرایط قانونی تعلق گرفتن اجرت المثل به زوجه، کارشناس رسمی دادگستری، طبق معیارهای تعریف شده میزان اجرت المثل را تعیین و پرداخت آن را انجام می‌دهد.

پرداخت نحله

در صورتی که بنا به دلایل قانونی امکان تعلق گرفتن اجرت المثل به زوجه وجود نداشته باشد، موضوع پرداخت نحله مطرح می‌شود. پرداخت نحله در صورتی انجام می‌شود که درخواست طلاق از جانب زوج بوده و همچنین شوهر دلیل قانونی و محکمه پسندی برای طلاق نداشته باشد.

نحله مبلغی است به عنوان هدیه و پاداش برای زوجه به منظور زحمات و اموراتی که در طول زندگی مشترک برای زوج انجام داده در نظر گرفته می‌شود.

در واقع تعیین مقدار نحله نیز با دادگاه است و مقدار آن تعیین و در طلاقی که شوهر مطرح نموده یایستی نحله را مانند سایر حقوق مالی زوجه بپردازد.

قانون طلاق مرد

پرداخت نصف دارایی زوج

در طلاق از طرف مرد لازم است که شرط تنصیف اموال شوهر رعایت شود. نصف اموال شوهر زمانی که درخواسن طلاق از طرف مرد باشد، پرداخت می‌شود. این شرط در سند ازدواج به عنوان یکی از شروط دوازده گانه عقد نوسته شده و شوهر آن را امضا می‌‌کند.

گفتنی است که اگر شوهر دلیل موجهی برای طلاق مانند عدم تمکین نداشته باشد نیز شرط تنصیف دارایی شوهر اعمال می‌شود. البته اموالی از شوهر به زوجه تعلق پیدا می‌کند که این اموال در طول دوران رابط زوجیت به دست آمده باشد. اگر شوهر اموالی را قبل از عقد نکاح تصاحب کرده باشد، این اموال در زمان طلاق به زن پرداخت نمی‌شود.

بنابراین در طلاق از طرف مرد اگر شوهر بتواند دلایل موجه و قانونی داشته باشد، لزومی برای آن که شوهر نصف اموال خود را به زوجه بدهد، وجود ندارد. آوردن دلیل در طلاق از جانب شوهر باعث می‌شود تا چنین شرطی به همراه پرداخت سایر حقوق مالی زوجه اجرا نگردد.

حضانت فرزندان در طلاق از طرف مرد

در صورتی که زوجین صاحب فرزند باشند و شوهر با این شرایط دادخواست طلاق به دادگاه بدهد، لازم است تا وضعیت حضانت فرزندان مشخص شود. اگر شوهر حضانت فرزندان را به مادر بدهد، تکلیف کاملا مشخص است و بعد از طلاق، زوجه حضانت فرزندان را بر عهده می‌گیرد.

در غیر این صورت اگر بین زن و شوهر بر سر حضانت اختلاف نظر باشد، دادگاه تعیین کننده حضانت فرزندان خواهد بود. البته اگر فرزندان به سن بلوغ رسیده باشند، دیگر دادگاه نمی‌تواند در مورد حضانت تعیین تکلیف کند و خود فرزندان مشخص می‌کنند که با کدام یک از والدین خود زندگی کنند.

نکات لازم در شرایط طلاق از طرف مرد

در بخش قبل، شرایط کلی طلاق از جانب زوج بیان شد و به طور کلی شوهر با پرداخت حق و حقوق زوجه می‌تواند دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه نموده و با انجام تشریفات قانونی طلاق در نهایت از زوجه طلاق بگیرد.

در شرایط طلاق از طرف مرد، یک سری نکات مهم وجود دارد که در این بخش به بررسی آن می‌پردازیم:

  • طلاق از طرف شوهر زمانی محقق می‌شود که تمام حقوق مالی او پرداخت شده و یا تعیین تکلیف حق و حقوق زوجه پیش از طلاق یا در زمان طلاق مشخص شود.
  • در صورتی که مرد توان پرداخت حقوق مالی همسر خود مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل و غیره را نداشته باشد، می‌تواند درخواست اعسار به دادگاه بدهد و با پذیرش درخواست اعسار، درخواست طلاق ثبت می‌شود.
  • در صورت عدم پذیرفته شدن تقاضای اعسار زوج در حقوق مالی زن، در صورتی طلاق به ثبت می‌رسد که زوجه رضایت دهد. البته زوجه می‌تواند پس از وقوع طلاق برای دریافت مهریه و سایر حقوق مالی خود اقدامات قانونی را انجام دهد و مهریه خود را نیز به اجرا بگذارد.
  • اگر زوج دلیلی مانند عدم تمکین زوجه در درخواست طلاق مطرح کند، باعث می‌شود تا دیگر موظف به پرداخت حقوق مالی زوجه به جز مهریه گردد.

با توجه به این که در طلاق از طرف مرد، اجباری برای آوردن دلیل وجود ندارد اما ارائه دلیل از جانب شوهر می‌تواند یک سری مزایایی برای او به همراه داشته باشد. این مزایا شامل عدم لزوم پرداخت نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی او است.

با توجه به این که عدم تمکین زوجه دلیل محکمه پسندی برای طلاق به شمار می‌رود، زوج اجباری برای پرداخت حقوق مالی همسر خود ندارد. اما موضوع مهریه از این قاعده مستثنی است و حتی اگر طلاق با دلیل قانونی باشد، شوهر باید مهریه زوجه را پرداخت کند.

طلاق زن از طرف مرد

طلاق از طرف مرد بدون رضایت زن امکان پذیر است؟

در طااق از طرف مرد، رضایت یا عدم رضایت زوجه تاثیری در روند طلاق نخواهد داشت و حتی اگر زوجه رضایت نداشته باشد، مانعی برای طلاق نیست. شوهر این امکان را دارد که با پرداخت نمودن حقوق مالی همسر خود به صورت کامل، درخواست طلاق بدهد.

در این زمینه دادگاه نیز توجهی به رضایت زوجه نداشته و در این نوع طلاق دادگاه صرفا به این موضوع توجه می‌کند که مهریه و دیگر حقوق مالی زن پرداخت شده یا خیر.

لازم به ذکر است که اگر زوجه در ابتدا رضایتی برای طلاق نداشته و شوهر بتواند رضایت او را در این زمبنه جلب کند، طلاق به صورت توافقی انجام شده و طلق یک طرفه از طرف شوهر صورت نمی‌گیرد.

البته در بحث پرداخت حقوق مالی، زن می‌تواند رضایت دهد که بدوا طلاق به ثبت برسد و بعد از واقعه طلاق می‌تواند حقوق خود را از طریق مرجع قضایی به اجرا بگذارد. بنابراین در طلاق از طرف مرد نیازی به جلب رضایت زوجه نیست و حتی در شرایطی نیز شوهر می‌تواند به صورت غیابی نیز از او طلاق بگیرد.

در واقع اگر شرایط مربوط به پرداخت حقوق مالی زوجه رعایت شود، در طلاق از طرف شوهر دیگر مانعی برای طلاق وجود ندارد و شوهر به راحتی می‌تواند مراحل طلاق را در دادگاه انجام دهد و به نحوی از زوجه جدا شود.

گفتنی است که زوجه می‌تواند از مطالبه حقوق مالی خود مانند مهریه صرف نظر کند، اما با توجه به این که طلاق از طرف مرد مطرح شده است، چنین موردی در موارد نادر پیش می‌آید که زوجه از دریافت حقوق مالی خود صرف نظر کند. به طور معمول زوجه در صورتی از دریافت مهریه خود صرف نظر می‌کند که او متقاصی طلاق بوده و شوهر نمی‌خواهد زوجه را طلاق بدهد.

تجدید نظرخواهی در طلاق از طرف شوهر

علی رغم این که تجدید نظر خواهی یک روشی برای اعتراض به احکام مراجع بدوی است و این موضوع حق قانونی طرفین دعوا است، اما در مواردی نیز ارائه درخواست تجدید نظر در طلاق از طرف مرد تاثیر قابل توجهی ندارد.

در صورتی که مرد تمام حقوق مالی همسرش را پرداخت کرده و با این اوصاف دادگاه نیز حکم طلاق را صادر نموده باشد، تجدید نظر خواهی مانع از ثبت طلاق نمی‌شود.

نجدید نظر خواهی در طلاق از طرف مرد که زوجه متقاضی رسیدگی مجدد پرونده طلاق در دادگاه تجدید نظر است، ممکن است که درخواست زوجه رسیدگی دوباره نسبت به موضوع اثبات عدم تمکین باشد.

تصور کنید که شوهر دعوا طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه مطرح نموده و دادگاه خانواده نیز ادعای شوهر مبنی بر تمکین نکردن زن را تایید نموده و همین موضوع باعث می‌شود تا شوهر موظف به پرداخت حقوق همسر خود نباشد.

رای دادگاه خانواده می‌تواند در دادگاه تجدید نظر نقض و یا تایید شود که تجربه ثابت نموده است که در اغلب مواقع آرای محاکم بدوی در مورد طلاق از طرف مرد توسط مرجع تجدید نظر تایید می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که در طلاق از طرف شوهر، اگر حقوق او به شکل کامل پرداخت شده باشد، زوجه حتی با تجدید نظر خواهی نیز نمی‌تواند از وقوع طلاق خودداری کند. چرا که در قانون صراحتا اعلام شده است که زوج می‌تواند با پرداخت حق و حقوق زن از او طلاق بگیرد.

وکیل راهنمای طلاق از طرف مرد

راهنمایی حقوقی پیرامون طلاق از طرف مرد

دعاوی طلاق همواره در مراجع قضایی مطرح شده و به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین دعاوی خانواده به شمار می‌روند. در طلاق از طرف مرد که با پرداخت حقوق مالی زوجه انجام می‌شود، لازم است که متقاضی طلاق یعنی شوهر مراحل طلاق را انجام دهد.

راهنمایی وکلا متخصص در امور طلاق در این دعاوی عموما در مورد نحوه انجام مراحل طلاق است. البته موارد دیگری نیز در این زمینه مانند شرایط پرداخت حقوق مالی زوجه در طلاق و موضوعات دیگر نیز د جلسات مشاوره مطرح می‌شود.

شاید به ظاهر طلاق از طرف مرد اینطور به نظر برسد که شوهر تنها با پرداخت مهریه و سایر حقوق همسر خود بتواند از دادگاه مجوز طلاق را گرفته و در نهایت طلاق را به ثبت برساند.

اما طلاق از طرف مرد مانند سایر طلاق‌ها نیز دارای تشریفات و مراحل خاصی است که وجود مشکل در هر یک از فرآبند طلاق می‌تواند منجر به عدم صدور حکم طلاق گردد. در این صورت مراجعه به وکیل طلاق از طرف مرد متخصص و استفاده از راهنمایی آن‌ها می‌تواند در راه طلاق، راهگشا باشد.

با توجه به وجود مراحل گوناگون در دعاوی طلاق، ممکن است که بسباری از افراد با فرآیند آن آشنا نباشند که در این صورت می‌توانند از وکلا طلاق راهنمایی حقوقی دریافت کنند. راهنمایی حقوقی پیرامون دعاوی طلاق از طریق سامانه بنیاد وکلا انجام می‌شود.

اگر به دنبال دریافت اطلاعات جامع و به روز در ارتباط با امور طلاق هستید، پیشنهاد می‌شود که از خدمات مشاوره حقوقی این سامانه نهایت استفاده را ببرید.

خدمات تخصصی مشاوره حقوقی بنیاد وکلا در مورد دعاوی طلاق

بهره مندی از خدمات سامانه بنیاد وکلا مزایا زیادی دارد که از جمله این مزایا می‌توان به ارائه مشاوره به صورت شبانه روزی اشاره نمود. وکلا طلاق در این سامانه به صورت دائم آمادگی ارائه مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات افراد را دارند.

مشاوره حقوقی بنیاد وکلا در مورد دعاوی طلاق به سه روش زیر انجام می‌شود:

مشاوره حقوقی آنلاین طلاق به صورت گفتگو در قالب چت اختصاصی در سایت مجموعه انجام می‌شود. در این روش، موکل به صورت آنلاین با وکیل انتخابی خود به گفتگو حقوقی پرداخته و ابهامات و سوالات حقوقی خود در مورد طلاق را نیز مطرح می‌کنند.

مشاوره حقوقی تلفنی نیز به همین صورت انجام می‌شود اما با این تفاوت که وکیل و موکل به جای گفتگو آنلاین، به صورت تلفنی با هم به گفتگو می‌پردازند.

برخی از موکلین ممکن است که تمایلی به دریافت مشاوره حقوقی تلفنی یا آنلاین نداشته باشند که در این صورت بنیاد وکلا شرایطی را فراهم کرده است که بتوانند به صورت حضوری با وکیل ارتباط داشته باشند.

هر کدام از خدمات تخصصی مشاوره حقوقی بنیاد وکلا در مورد طلاق مزایا خاص خود را دارد که برحسب شرایط خود می‌توانید برای اخذ مشاوره حقوقی تلفنی، آنلایم و حضوری اقدام کنید. کیفیت تمامی مشاوره حقوقی طلاق توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود و متقاضیان در این زمینه می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند.

کیفیت بالا و هزینه مناسب مشاوره حقوقی بنیاد وکلا باعث شده است که در طول چند سال فعالیت بتوانیم حجم بالایی از خدمات مشاوره حقوقی را در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

در هر صورت برای دریافت مشاوره حقوقی طلاق می‌توانید از طریق راه‌های درج شده در سایت اقدام کنید و در صورت مشکل با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا راهنمایی لازم را در اختیارتان قرار دهند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا