روابط نا مشروع

شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع

شلاق یکی از انواع مجازات پیش بینی شده در قانون است و بسته به نوع جرم، مرتکب محکوم به شلاق می‌شود. یقینا همه جرائم مجازات شلاق را ندارند و حسب مورد به سایر مجازات‌های قانونی و یا شرعی محکوم می‌شوند.

رابطه نامشروع از آن جهت که رفتاری مجرمانه است، شامل مجازات بوده و به تبع آن دو نفر که با هم رابطه منافی عفت برقرار می‌کنند، در صورت احراز شرایط و تحقق روابط نامشروع مرتکب جرم شده‌اند.

نوشته های مشابه

مجازات رابطه نامشروع شلاق است و این موضوع صراحتا در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. زن و مرد که فاقد علقه زوجیت هستند، در صورتی که با هم رابطه داشته باشند، هر دوی آن‌ها حسب مورد برایشان کیفر شلاق تعیین می‌گردد.

حکم شلاق رابطه نامشروع، تعزیری است و در این صورت امکان تغییر دادن مجازات آن وجود دارد. تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی و یا تخفیف مجازات از جمله تغییرات قابل اعمال در تعزیر جرم رابطه نامشروع است.

شلاق تنها مجازاتی است که قانونگذار برای روابط منافی عفت یا نامشروع بین زن و مرد در نظر گرفته است که البته اگر رابطه برقرار شده از نوع دخول و تماس جنسی باشد، اجرا حد زنا امکان پذیر است.

حتی در صورتی که رابطه نامشروع به صورت زنا باشد، در مواردی که زنا غیر محصنه به وقوع پیوسته است، شلاق حدی اجرا می‌گردد. مجازات شلاق هم برای مرد و هم زن که با یکدیگر رابطه نامشروع داشته‌اند، تعیین می‌شود.

البته قانونا اگر رابطه به صورت اکراه و عنف باشد و ثابت شود که خانم با زور اقدام به برقراری رابطه با مرد نامحرم کرده و به نحوی مکره بودن زن اثبات شود، تنها مرد تعزیر می‌شود و اجرای حکم شلاق برای زن منتفی است.

اجرای احکام کیفری، شرایط و مقررات خاص خود را دارند و از این رو شلاق نیز به جهت اهمیتی که نحوه اجرای این مجازات دارد، آیین نامه مخصوصی در رابطه با آن تدوین شده است که حتما اجرای شلاق باید به همان ترتیب و شیوه تعیین شده اجرا شود.

در مورد این که اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع چه شرایطی دارد و قانونگذار تا چه میزان تعزیر شلاق را برای مرتکبین اینگونه روابط در نظر گرفته است و سایر پرسش‌های دیگر، در این مقاله به بررسی تخصصی این قبیل سوالات می‌پردازیم. برای دریافت مشاوره حقوقی فوری با وکیل کیفری می‌توانید از طریق سامانه بنیاد وکلا اقدام نمایید.

اجرای شلاق در رابطه نامشروع

آیا رابطه نامشروع مجازات شلاق دارد؟

روابط نامشروع که حسب مورد بین زن و مرد نامحرم ارتکاب می‌یابند، در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از جرائم منافی عفت در نظر گرفته شده است. شرع و قانون، حیطه روابط مرد و زن را تا حد زیادی مشخص کرده است و حال اگر افرادی باشند که خارج از عرف جامعه و عفت مرتکب رفتارهایی شوند، امکان آن که مجرم شناخته شوند، وجود دارد و به تبع آن نیز مجازات خواهند شد.

در ابتدای امر باید گفت که رابطه نامشروع تنها مختص روابط غیر جنسی بین زن و مرد است و نحوه اینگونه روابط به صورت فیزیکی، جسمی و از این قبیل می‌باشد.

در واقع اگر مرد و زن نامحرم اقدام به رابطه جنسی از نوع دخول کنند، عمل ارتکابی آن‌ها از نوع زنا بوده و در این صورت مجازات دیگری لحاظ می‌شود. رابطه نامشروع را باید جدای از زنا در نظر گرفت و شرایط وقوع جرم و نوع مجازات آن‌ها کاملا با هم فرق دارد.

با توجه به این که زنا یک رابطه غیر شرعی است  و می‌توان در دسته جرائم منافی عفت و یا روابط نامشروع نیز قرار داد، اما زمانی که از این روابط سخن به میان می‌آید، منظور همان روابطی غیر از زنا است.

حال با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و از آن جهت که رابطه نامشروع، عملی مجرمانه است، گاها این سوال مطرح می‌شود رابطه نامشروع چه مجازاتی دارد؟ آیا روابط نامشروع شامل مجازات شلاق است؟

پاسخ به این قبیل سوالات در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بیان شده است و از این رو، می‌توان گفت که رابطه نامشروع دارای کیفر شلاق است. در این ماده صراحتا گفته شده است که اگر دو نفر که با هم زن و شوهر نیستند، اقدام به روابط غیر شرعی یا منافی عفت به غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل نمایند، محکوم به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه خواهند شد.

بدین صورت برای آن که بتوان مجازات شلاق را برای مرتکبین جرم رابطه نامشروع در نظر گرفت، لازم است که شرایط اصلی تحقق جرم وجود داشته باشد. رابطه برقرار شده حتما باید بین زن و مرد نامحرم صورت گیرد و جرائمی مانند لواط و مساحقه نمی‌توانند در دسته جرم رابطه نامشروع قرار گیرد.

در صورتی که هر دو طرف راضی به انجام رابطه باشند، در صورت اثبات وقوع جرم، مرد و زن هر دو به مجازات شلاق محکوم می‌شوند. اما اگر در زمان دستگیری و یا حالت دیگر، ثابت شود که زن با رضایت و میل خود رابطه نامشروع برقرار نکرده و فرد دیگر او را واردار به انجام رابطه کره است، قاضی برای خانم، حکم شلاق صادر نمی‌کند و چه بسا او را تبرئه می‌کند اما مجازات مرد، شلاق است.

به طور کلی باید گفت که مجازات رابطه نامشروع برخلاف زنا، از نوع تعزیری است و همین موضوع سبب می‌شود که دست قاضی در اعمال تغییر مجازات باز باشد. بدین صورت که الزامی برای اجرای عینا ۹۹ ضربه شلاق در جرم رابطه نامشروع نیست و قاضی مخیر است که کمتر از تعداد مزبور را در مجازات متهم لحاظ کند.

جدای از این که امکان تخفیف دادن مجازات شلاق در جرم رابطه نامشروع وجود دارد و چه بسا تعیین این مجازات با توبه متهم نیز انجام نشود اما در صورتی که حکم شلاق توسط دادگاه صادر شد و به مرحله قطعی رسید، حال لازم است که اجرای مجازات شلاق صورت گیرد.

اجرا کردن مجازات شلاق در رابطه نامشروع باید بر اساس آیین نامه تدوین شده در این زمینه باشد در غیر این صورت می‌توان از اجرا کردن آن جلوگیری به عمل آورد.

شلاق رابطه

اجرای حکم شلاق چه شرایطی دارد؟

همانطور که گفته شد، مجازات جرم رابطه نامشروع، شلاق بوده و تعداد آن تا ۹۹ ضربه است. البته این امکان وجود دارد که فردی تظاهر به رابطه نامشروع کند که برای این عمل مجازات دیگری نیز در قانون تعیین شده است.

تظاهر به عمل حرام مانند رابطه نامشروع وفق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است و یکی از مجازات‌های مندرج در این ماده، شلاق تا ۷۴ ضربه است.

حال تصور کنید که قاضی حکم شلاق متهم پرونده رابطه نامشروع را صادر کرده است و در این زمینه سوال می‌شود که اجرای این حکم چه شرایطی دارد؟ در این بخش قصد داریم که شرایط اجرای حکم شلاق را مورد بررسی قرار دهیم.

اختیار تعیین تعداد ضربات شلاق برای اجرا در مورد جرم رابطه نامشروع با قاضی است و اجرا کنندگان حکم موظف هستند که همان تعداد تعیین شده از طرف دادگاه را در زمان اجرای حکم شلاق لحاظ کنند. همان تعداد شلاق در حکم صادره نه کمتر و نه بیشتر باید اجرا گردد که البته نحوه شلاق زن و اجرای حکم آن نیز بسبار حائز اهمیت است.

برای اجرا شدن حکم شلاق، قبل از آن باید یک سری اقدامات لازم صورت گرفته باشد. در این جرم، زمانی دادگاه، متهم یا متهمین را محکوم به شلاق می‌کند که رابطه نامشروع از طرف آن‌ها انجام شده باشد. بدین صورت که متهم واقعا مرتکب رابطه شده و این موضوع از طریق دلایلی مانند شهادت شهود به اثبات برسد.

شرایط اجرای حکم شلاق، زمانی فراهم است که دادگاه علم و یقین به ارتکاب جرم رابطه منافی عفت شده باشد و از این رو حکم مجازت آن نیز صادر شده و مهم تر آن به مرحله قطعیت رسیده باشد. مهم ترین شرط در اجرای تمامی احکام کیفری از جمله شلاق، این است که حکم صادره از طرف دادگاه حتما قطعی شده باشد.

قطعیت یافتن احکام دادگستری نیز به شیوه‌های مختلف صورت می‌گیرد و رایج‌ترین روش آن است که درخواست تجدید نظرخواهی و سایر روش‌های اعتراضی نسبت به حکم اعلام نشود تا با انقضای مهلت اعتراض، پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام دادسرا ارسال شود.

گفتنی است که اگر در پرونده شکایت رابطه نامشروع، دلیل قطعی و موجهی مبنی بر ارتکاب رابطه وجود نداشته باشد و از این رو قاضی نیز در نهایت حکم برائت متهم را صادر نماید، طبیعتا به سبب آن که حکم مجازات این جرم یعنی شلاق صادر نشده است، امکان اجرا شدن حکم وجود ندارد.

از سوی مشاوره حقوقی آنلاین لازم به ذکر است که اگر دادگاه تشخیص دهد که رابطه برقرار شده بین زن و مرد تنها محدود به رابطه فیزیکی نبوده و به روابط جنسی و یا دخول منتهی شده است، حکم جرم زنا را صادر می‌کند و در این صورت حسب مورد ممکن است که صدور حکم شلاق انجام نگیرد.

نحوه اجرای حکم شلاق

اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع و مقررات آن

در صورتی که قاضی مجازات شلاق جرم رابطه نامشروع را تا ۹۹ ضربه تعیین نمود، حال باید حکم به مرحله اجرا در آید. در ابتدای امر باید گفت که قطعی شدن حکم دادگاه، شرط اصلی در اجرای شلاق در این جرم به شمار می‌رود. نحوه اجرا کردن حکم شلاق در تمامی جرائم از جمله رابطه نامشروع در آیین نامه نحوه اجرای احکام مختلف از جمله حدود، قصاص، سلب حیات، شلاق و غیره بیان شده است.

طبق این آیین نامه، قاضی پرونده بعد از آن که حکم مجازات شلاق را صادر نمود و اقدام به ثبت آن کرد، قبل از آن که حکم شلاق به مرحله اجرا در آید، باید یک سری موارد را در پرونده و صورتجلسه ذکر نماید. حکم قطعی و قابل اجرا بودن جرم رابطه نامشروع باید به طرز صحیحی و اصولی ابلاغ شود و همچنین موانع اجرای شلاق در مقتضیات پرونده وجود نداشته باشد.

گفتنی است که اگر ابهام و مشکلاتی در روند اجرای حکم وجود داشته باشد، تا زمان رفع آن‌ها نباید مجازات شلاق را اجرا نمود. حال در صورتی که هیچ مشکلی در اجرای حکم قطعی رابطه نامشروع وجود نداشته باشد، پرونده به واحد اجرای احکام دادسرا ارجاع داده می‌شود.

در این مرحله، قاضی اجرای احکام موظف است که پیش از اجرا حکم شلاق، حتما هویت مجرم را طبق اسناد هویتی او شناسایی کند و بعد از طی این فرآیند در نهایت دستور به اجرا حکم مربوطه نماید. مکان اجرای حکم شلاق جرم رابطه نامشروع نیز در آیین نامه نحوه به اجرا در آوردن مجازات شلاق تصریح شده است.

طبق ماده ۱۵ آیین نامه مزبور، اگر طبق حکم دادگاه، مجازات شلاق باید در مکان خصوص و به صورت علنی اجرا شود، حسب مورد لازم است که رای دادگاه اجرا شود. اما در صورتی که محل علنی اجرا شلاق در رابطه نامشروع مشخص نشده باشد، تعیین محل اجرای حکم با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان می‌باشد.

البته که ناگفته نماند که غالبا اجرای حکم شلاق چه در مورد جرم رابطه نامشروع و چه جرائم دیگر، به صورت علنی صورت نمی‌گیرد. گفتنی است که برای اجرا شدن حکم شلاق افراد زندانی، بعد از آن که حکم مربوطه اجرا شود، لازم است که فورا مقام قضایی دستور آزادی فرد را صادر نماید.

در اغلب مواقع، حدود یک هفته پیش از آن که مجازات شلاق رابطه نامشروع وارد مرحله اجرا شود، شرایط و مفاد نحوه اجرا و به طور کلی جزئیات مربوط به اجرای حکم به اطلاع محکوم می‌رسد و به نحوی از این قضیه مطلع می‌شود.

نحوه اجرای حکم شلاق در جرم رابطه نامشروع

به همین جهت سوالی که برای بسیاری از افراد مطرح می‌شود، آن است که نحوه اجرای حکم شلاق در جرم رابطه نامشروع چگونه است؟

ماده ۲۲ آیین نامه نحوه اجرای حکم شلاق، به بررسی این موضوع پردخته است و به نحوی پاسخ پرسش مزبور را می‌توان از این ماده جویا شد. اجرای مجازات شلاق به وسیله نوار چرمی به طول صد الی صد و بیست سانتی متر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتی متر که فاقد گره باشد، انجام می‌شود.

علاوه بر این مورد، نحوه اجرای حکم شلاق در جرم رابطه نامشروع باید به حدی باشد که ضربات وارده به قسمت جلویی بدن از قبیل سر و صورت و همچنین گردن و عورت برخورد نکند. دمای هوا در مکان اجرای حکم شلاق نیز مورد توجه قانونگذار قرر گرفته است.

در صورتی که مکان اجرای شلاق یک مکان بسته باشد، دمای آن بایستی معتدل باشد، حال اگر فضای باز جهت اجرای این حکم انتخاب شده باشد، دمای هوا نباید بسیار سرد و یا بسیار گرم باشد. از این رو اجرا کردن حکم شلاق رابطه نامشروع و دیگر جرائم در مکان باز معمولا در فصل زمستان و تابستان که دمای هوا در شرایط پایداری قرار ندارد، انجام نمی‌شود.

گفتنی است که وکیل تلفنی تاکید دارد برای اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع نباید تحت هیچ عنوان از قبل از داروهای بی‌حسی و ضد درد استفاده شود و استفاده از این داروها پیش از اجرای حکم مطلقا ممنوع است. همچنین اگر در زمان اجرای حکم، محکوم بیهوش شود، باید اجرای شلاق تا زمان بهبودی او متوقف گردد.

مجازات رابطه نامشروع

موانع قانونی در اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع

بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرای حکم شلاق و سایر احکام کیفری، اجرا ظدن حکم باید به صورت فوری انجام شود و زمانی که حکم لازم الاجرا گردید، بدون توقف و یا تاخیر خاصی باید اجرای حکم مربوطه صورت گیرد.

اجرای حکم شلاق بعد از صدور این مجازات از طرف قاضی و سایر شرایط و مقررات تعیین شده در آیین نامه، انجام می‌شود اما گاها یک سری موانع و مشکلاتی در مورد اجرای احکام کیفری وجود دارد که اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازد.

در این صورت موانع قانونی در اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع را می‌توان طبق موارد زیر در نظر گرفت:

  • دوران بارداری
  • دوران بعد از حاملگی تا حداکثر مدت شش ماه
  • دوران شیردهی نوزاد توسط مادر حداکثر تا زمان رسیدگی طفل به دو سالگی
  • بیماری روانی یا جسمی محکوم تا زمان رفع بیماری
  • ایام حیض یا استحاضه
  • جنون پس از صدور حکم قطعی

موارد فوق تنها سبب می‌شود که اجرای حکم شلاق برای مدتی متوقف شود و بدین صورت موجب عدم اجرا شدن حکم به طور مطلق نمی‌گردد. اگر در پرونده رابطه نامشروع نیز خانم محکوم به مجازات شلاق شده باشد، در زمان اجرای حکم اگر او باردار باشد، تا زمان زایمانی او آن هم تاحداکثر زمان تعیین شده اجرای حکم متوقف می‌شود.

گفتنی است که بیماری روانی یا جسمی محکوم در صورتی منجر به تعویق اجرای حکم شلاق می‌شود که اجرای مجازات سبب تشدید در بیماری و تاخیر در بهبودی او گردد. گاها ممکن است که محکوم به مجازات شلاق در جرم رابطه نامشروع، دچار حالت جنون شود که در مورد نیز از جمله دلایل قانونی برای تعویق در اجرای حکم شلاق است. البته این مورد تنها مختص مجازات تعزیری است.

در صورتی که در پرونده رابطه نامشروع زنا، متهم پرونده محکوم به مجازات شلاق شود، به جهت آن که این نوع مجازات، حدی است، جنون محکوم بعد از صدور حکم قطعی موجب تعویق در اجرای حکم شلاق نخواهد شد.

در هر صورت اگر موانع قانونی فوق الذکر در زمان احجرای حکم شلاق رابطه نامشروع وجود داشته باشد، قاضی اقدام به تنظیم صورتجلسه نموده و با ذکر دلیل، بعد از آن که نظریه پزشکی قانونی صادر شد و نسبت به بیماری محکوم یا موارد دیگر تادیه نشان داد، اجرای حکم مجازات تا زمان رفع مانع، تعویق خواهد شد.

مشاوره حقوقی تخصصی بنیاد وکلا

اجرای حکم شلاق در مورد جرم رابطه نامشروع شرایط به خصوصی دارد که شرایط کلی آن در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفت. در هر صورت اگر باز هم سوالات دیگری پیرامون این موضوع دارید، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی سامانه بنیاد وکلا استفاده نمایید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و گفتگو با برترین وکلا حال حاضر کشور، با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید و یا این که از طریق راه‌های ارتباطی درج شده در سامانه اقدام نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا