دیه

دیه از بین بردن و فلج شدن لب

متاسفانه ضرب و شتم و خشونت در بخش‌­های مختلف اجتماع رخ می­‌دهد، بعضا درگیری­‌های خیابانی چندین مجروح به جای می­‌گذارد، حتی درگیری‌های خانوادگی نیز قربانی­‌های خود را دارد، علاوه بر این مواردی از حوادث رانندگی که بدون تقصیر طرفین اتفاق می‌افتد نیز می‌­تواند منجر به جراحت اشخاص گردد.

در این مقاله تلاش خواهیم کرد که یکی از رایج‌­ترین جراحات صورت یعنی فلج شدن لب یا از بین رفتن آن را به همراه مجازات قابل اعمال یعنی دیه از بین بردن و فلج شدن لب بررسی نماییم.

با توجه به اینکه مجازات جراحات وارده بر لب از نوع دیه است در گام نخست با انواع مجازات­‌ها علی­ الخصوص دیات آشنا می­‌شویم، در گام دوم به انواع جنایات قابل تصور در مقابل لب و نحوه ورود آن می‌­پردازیم و در نهایت به بررسی مجازات‌­های قابل اعمال در جنایات وارد بر لب اعم از مجازات اصلی و مجازات‌­های تبعی پرداخته خواهد شد.

قابل توجه آن که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منبع اصلی این نگارش و مقادیر دیه سال ۱۴۰۲ معیار تعیین مجازات­‌ها خواهد بود. ضمن آن که می‌توانید همین حالا جهت رزرو وقت مشاوره با وکیل تلفنی اقدام نمایید.

انواع جرایم و مجازات­‌ها

سیستم‌­های حقوقی مختلف با توجه به رویکرد کیفری که در آن کشور جاری است ممکن است انواع مختلفی از جرایم و مجازات­‌ها را تعیین نمایند.

برای مثال در دوره‌­ای از تاریخ حقوق کیفری ایران جرایم با توجه به شدت و اهمیت آن­‌ها تقسیم ­بندی می­‌شد، اما پس از انقلاب اسلامی و آغاز تلاش‌­ها برای اسلامی کردن قوانین به ویژه قوانین کیفری تقسیم ­بندی جرایم در سیستم حقوقی ما تغییر یافت.

در نهایت در بازنگری سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی با چهار نوع از جرایم و مجازات­‌ها روبه‌­رو هستیم که هر کدام می­‌توانند در احکام با دیگری تفاوت­‌هایی داشته باشند، ۴ دسته یاد شده که عبارتند از دیات، حدود، قصاص و تعزیرات به صورت مختصر در اینجا بررسی می‌­شوند:

پرداخت دیه از بین بردن و فلج شدن لب

جرایم موجب مجازات قصاص

چنانچه جنایتی عمدی به نفس، عضو یا منفعت شخص ثالث وارد آید، مرتکب عمدی به مجازات قصاص محکوم خواهد شد. در اینجا باید توجه داشت که منافع به مواردی مثل شنوایی، بینایی و قوه عقل گفته می­‌شود، همچنین مقصود از عمدی بودن آن است که شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم و دریافت نتیجه خاص آن را نسبت به مجنی­ علیه یا همان قربانی داشته باشد.

نکته دیگر آن که قصاص مجازات اصلی و اولیه این قبیل جنایت­‌هاست اما در مواردی که قانون تعیین کرده است ممکن است مجازات قصاص اعمال نشده و در عوض آن مجازات‌­های جایگزین همچون دیات یا تعزیرات اجرا شوند.

جرایم موجب مجازات حد

حدود یا جرایم موجب مجازات حد به آن دسته از جرایمی گفته می‌­شود که نوع جرم، ویژگی­‌های ارتکاب جرم و مجرم به همراه نوع و میزان مجازات و نحوه اجرای آن تماماً در شرع مقدس اسلام آورده شده و از شرع وارد در حقوق کیفری ما شده است.

حدود به توجه به سبقه شرعی که دارند قابل تغییر نبوده و جز در موارد مصرح قابل عفو و تخفیف نیز نمی­‌باشند، به همین سبب نیز صرف‌­ نظر از تعداد بازنگری‌­های قانونی، حدود و احکام آن همواره یکسان باقی خواهد ماند.

جرایم موجب مجازات تعزیر

جرایم تعزیری یا جرایم موجب مجازات تعزیر به آن دسته از رفتارهایی گفته می­‌شود که قانون­گذار با بررسی و شناخت نیازهای اجتماع آن‌­ها جرم‌ ­انگاری کرده است.

تعزیرات در زمان­‌های مختلف می‌­تواند دستخوش تغییرات قرار گیرد، همچنین برخی آزادی­‌های عمل به قاضی صادرکننده رای ارائه شده است، علاوه بر موارد یاد شده گذشت شاکی و وضعیت متهم من­ جمله شرایط فردی، اجتماعی، خانوادگی، روانی و اقتصادی متهم نیز در میزان مجازات و نحوه اجرای آن می­‌تواند موثر واقع شود.

جرایم موجب مجازات دیه

دیات یا جرایم موجب مجازات دیه که موضوع اصلی این نگارش را تشکیل می­‌دهند به آن دسته از جرایمی وارد می­‌شود که نسبت به نفس، عضو یا منفعت واقع شده‌­اند اما یا عمدی نبوده و یا آن که مجازات جرم عمدی یعنی قصاص بنا به دلایل قانونی قابلیت اجرا نداشته است.

با توجه به آنچه که بیان شد مشخص می­‌شود که جنایات غیرعمدی و خطای محض که نسبت به نفس، عضو و منفعت صورت گرفته باشد با مجازات دیه همراه است. اما دیه به چه معناست؟

دیه به مبالغ مشخصی از وجه نقد گفته می‌­شود که به عنوان جبران خسارات وارده به مجنی ­علیه یا قربانی پرداخت می‌­شود. مبلغ دیه از سالی به سال دیگر متفات است. در ابتدای هر سال مبلغ دیه کامل انسان اعلام می­‌شود و سپس درصدهای دیه از آن به دست می‌­آید.

اندکی بیشتر به آنچه که بیان شد بپردازیم؛ گفتیم که مبلغ دیه در ابتدای هر سال تعیین می‌­شود، اما آنچه که تعیین و اعلام می‌­گردد میزان دیه کامل انسان یا دیه­‌ایست که به قتل نفس تعلق می‌­گیرد، سایر موارد دیه و میزان آن با توجه به درصدهای بیان شده در قانون مجازات اسلامی تعیین می‌­گردد.

برای مثال بیان شده که دیه زوال کامل عقل برابر با دیه کامل انسان است، اما دیه قطع یک انگشت درصدی از دیه کامل انسان است. با توجه به درصدهای بیان شده در قانون مجازات اسلامی و مبلغ دیه کامل انسان در زمان ارتکاب جرم میزان دیه جنایت وارد شده تعیین و اجرا می­‌شود.

نکته دیگری که بدان اشاره شد غیرعمد بودن جرایم موجب دیه است، به عبارت ساده‌­تر در جرایمی که با مجازات دیه همراه هستند مرتکب می‌­تواند قصد ارتکاب جرم را داشته باشد اما نباید قصد به دست آوردن نتیجه خاص آن را نسبت به مجنی علیه داشته باشد، برای مثال شخصی با قصد زخمی کردن دیگری به وی ضربه چاقو وارد می­‌کند اما به دلیل سرایت جراحت شخص قربانی فوت می‌­نماید، در این حالت قتل شبه­ عمد رخ داده است.

در جنایت خطای محض حتی همان قصد ارتکاب جنایت سبک‌­تر هم نباید وجود داشته باشد، برای مثال شخص بدون قصد و نیت و به اشتباه دیگری را مورد اصابت چاقو قرار می­‌دهد و قربانی از این جراحت فوت می­‌نماید، در اینجا جنایت وارد شده خطای محض است.

در نهایت باید توجه کرد که اگر جنایت عمدی واقع شده باشد اما موانع قانونی برای اجرای قصاص وجود داشته باشد نیز مجازات دیه جایگزین آن خواهد شد، البته در مواقع مصرح قانونی مجازات تعزیر نیز به دیه افزوده می­‌گردد.

پس از آنچه که بیان شد به دست می­‌آید که دیه موضوع این نگارش در حالتی قابل اجراست که مرتکب با خطای محض یا با جنایت شبه ­عمد به شخص مجنی­ علیه آسیب وارد ساخته باشد، و یا آن که جنایت عمدی باشد اما قابلیت اجرای مجازات اصلی وجود نداشته باشد.

محکومیت دیه از بین بردن و فلج شدن لب

انواع جنایات وارده بر لب

مبحث پنجم از کتاب دیات قانون مجازات اسلامی به موضوع دیه لب اختصاص داده شده است. با توجه به آنچه که تاکنون در خصوص دیه و انواع جنایات مطرح شد در این مبحث به انواع جرایمی که بر لب می­‌تواند وارد شود و در قانون مورد اشاره قرار گرفته است می‌­پردازیم، اما پیش از آن با توجه به تعریفی که قانون­گذار بیان داشته است به بررسی تعریف لب می­‌پردازیم.

با توجه به تبصره ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، حدود لب بالا مقداری از لب را می­‌گویند که لثه را می‌­پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی وصل است و حدود لب پایین مقداری از لب است که لثه را می­‌پوشاند. طول لب هم در لب بالا و هم در لب پایین، برابر با طول دهان است، البته حاشیه گونه‌­ها جز لب محسوب نمی­‌گردد.

با توجه به تعریفی که از لب ارائه شد، جنایات وارده به همان محدوده مورد نظر است که می­‌تواند یکی از موارد ذیل باشد:

از بین بردن دو لب

ممکن است در اثر جنایت وارده، هر دو لب مجنی­ علیه یا قربانی یعنی تمام طول لب با عرض کامل یعنی درحالتی که لثه بالا و پایین هر دو نمایان شوند، از بین برود.

باید توجه داشت که باقی ماندن بخشی از لب اعم از بالا یا پایین، جنایت را از حالت از بین بردن کامل هر دو لب خارج می‌­نماید، پس فقط در صورتی که هر دو لثه بالا و پایین به طور کامل نمایان شوند، جنایت از بین بردن دو لب واقع شده است.

از بین بردن قسمتی از دو لب

جنایت وارده می­‌تواند بخش­‌هایی از لب را از بین ببرد، اعم از آن که بخشی از لب بالا و پایین باشد و یا قسمتی از هر دو لب، در هر حال چنانچه هر دو لثه بالا و پایین نمایان نشوند، از بین رفتن کامل لب محقق نشده است.

شکافته شدن لب­‌ها

ممکن است جنایت وارده منجر به از بین رفتن تمام و یا حتی بخشی از لب­‌ها نشود بلکه باعث شکافته شدن لب­‌ها گردد، شکافته شدن می­‌تواند در یک لب و یا در هر دو لب واقع شده باشد. همچنین ممکن است در اثر شکافته شدن لب‌­ها دندان­‌ها نمایان شوند و یا آن که نمایان نشوند. نوع و میزان جراحت وارده و نمایان شدن یا نشدن دندان‌­ها در میزان مجازات موثر است.

مرد

سست و فلج شدن لب­‌ها

سست و فلج شدن لب‌­ها به حالتی گفته می­‌شود که در اثر جنایت وارد شده مجنی­ علیه یا قربانی نتواند در اثر لبخند زدن لب­‌های خود را از دندان‌­ها کنار زند یا به عبارت ساده‌­تر فلج شدن لب به حالتی گفته می­‌شود که حتی خندیدن نیز منجر به نمایان شدن دندان­‌ها نمی‌­شود به این دلیل که لب قدرت کنار رفتن خود را از دست داده است.

قابل توجه آن که سست و فلج شدن لب می‌­تواند در هر دو لب نمایان باشد و یا تنها در یکی از لب‌­ها، همچنین ممکن است به صورت کامل لب­‌ها را از بیندازد و یا بخشی از لب را.

دلایل وقوع جنایت­‌های وارد شده بر لب

همان­طور که پیش از این بیان شد دلیل وقوع جنایت تاثیری در میزان مجازات ندارد و تنها موضوع مهم عمدی نبودن جنایت است. پس هرگاه جنایت وارده بر لب صرف­ نظر از میزان آن عمدی بوده باشد، مجازات اصلی قصاص خواهد بود، بدین معنا که برابر با میزان جنایت وارد شده، لب شخص مرتکب قصاص خواهد شد. اما دیات در حالتی اجرا می‌­گردد که جنایت غیرعمدی یا خطای محض باشد.

پس جنایت می­‌تواند در اثر حوادث رانندگی، ضرب و شتم و درگیری­‌های خیابانی، به صورت اتفاقی و بر اثر برخورد اشیا به صورت مجنی ­علیه، پرت شدن مجنی­ علیه از مکان­‌های مرتفع یا سایر موارد باشد.

در نتیجه صرف نظر از آن که علت واقع شدن جنایت چه باشد، صرف آن که شخص بدون قصد عمدی مرتکب، لب خود را از دست بدهد یا لب وی فلج شود در مقابل خسارت وارد شده به وی دیه تعلق خواهد گرفت.

قابل ذکر آن که چنانچه جنایت وارده در اثر خطای پزشکی و یا حوادث ورزشی رخ داده باشد، احکام خاص خود را خواهد داشت که برای دریافت اطلاعات لازم در این خصوص می­‌توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی اقدام نمایید.

مجازات­‌های قابل اعمال بر جنایات وارده بر لب

با توجه به تقسیم ­بندی­‌هایی که از جنایات قابل ورود بر لب مطرح گردید، در این بند به انواع مجازات هرکدام پرداخته خواهد شد. قابل توجه آن که در اینجا به مجازات دیه و مجازات­‌های تکمیلی بیان شده در قانون اشاره می­‌گردد و از موارد قصاص صرف­ نظر می­‌گردد.

دیه از بین بردن و فلج شدن لب زن

مجازات قابل اعمال درحالتی که دو لب از بین رفته است

با استناد وکیل به ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه هر دو لب شخص از بین برود دیه کامل انسان به وی تعلق می­‌گیرد، اگر تنها یک لب وی از بین برود معادل با نصف دیه کامل خواهد بود و چنانچه قسمت یا قسمت‌­هایی از لب­‌ها از بین رفته باشد، به نسبت میزان از بین رفته از کل لب دیه تعیین خواهد شد.

همان­طور که پیش از این بیان شد مبلغ دیه کامل انسان در ابتدای هر سال تعیین می­‌شود، برای جنایت­‌هایی که در سال ۱۴۰۲ رخ داده باشد، ۹۰۰ میلیون تومان دیه تعیین شده است.

در اینجا باید توجه داشت که ۹۰۰ میلیون تومان دیه کامل انسان مذکر است، درباره انسان مونث احکام متفاوتی وجود دارد، دیه شخص مونث در جنایت­‌هایی که تا یک سوم دیه به همراه داشته باشند برابر با دیه انسان مذکر است اما برای مبالغ بیشتر از آن معادل با نصف دیه انسان مذکر خواهد بود.

در نتیجه چنانچه جنایت در سال ۱۴۰۲ رخ داده باشد و منجر به از دست رفتن کل دو لب شده باشد، چنانچه قربانی یا مجنی علیه شخص مذکر باشد ۹۰۰ میلیون تومان دیه دریافت خواهد کرد و اگر شخص مونث باشد، ۴۵۰ میلیون تومان دیه به وی پرداخت خواهد شد.

در همین تقسیم ­بندی که در این بخش بیان شد اگر نصف لب از بین رفته باشد برای شخص مذکر ۴۵۰ میلیون تومان دیه خواهد بود وبرای شخص مونث ۲۲۵ میلیون تومان دیه.

نسبت­‌های از دست رفته لب نیز با توجه به درصد آسیب وارد شده از مبالغ یاد شده تعیین می­‌گردد.

مجازات قابل اعمال درحالتی که دو لب سست و یا فلج شده باشند

مطابق با ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه در اثر جنایت وارد شده، لب از بین نرود اما سس یا فلج شود، به صورتی که در اثر لبخند زدن یا موارد مشابه دندان­‌ها نمایان نشوند، معادل دو سوم دیه لب فلج شده به شخص قربانی یا مجنی ­علیه تعلق خواهد گرفت.

به عبارت دیگر چنانچه هر دو لب فلج یا سست شوند برابر دو سوم دیه کامل به وی پرداخت می­‌شود و اگر تنها یک لب فلج شود یا سست گردد، معادل با دو سوم از یک دوم دیه کامل به وی پرداخت می­‌گردد.

در نتیجه چنانچه قربانی این جرم که هر دو لب وی فلج شده است شخص مذکر باشد و زمان وقوع جنایت در سال ۱۴۰۲ باشد، معادل با مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به وی پرداخت خواهد شد و اگر شخص قربانی مونث باشد دیه وی معادل با مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

اگر تنها یک لب مجنی علیه فلج یا سست شده باشد، مبالغ یاد شده تقسیم بر دو می­‌گردد در نتیجه در شخص مذکر برابر با ۳۰۰ میلیون تومان و در شخص مونث برابر با ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

مشاوره تخصصی دیه از بین بردن و فلج شدن لب

مجازات قابل اعمال درحالتی که دو لب سست و یا فلج شده از بین برده شوند

مطابق با ادامه ماده ۶۰۹ چنانچه شخصی لب فلج یا سست شده دیگری را از بین ببرد، معادل یک سوم دیه لب از بین رفته دیه قابل پرداخت به مجنی علیه می­‌باشد، در نتیجه:

  • اگر هر دو لب فلج یا سست شده از بین برود و مجنی علیه شخص مذکر باشد مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان دیه قابل پرداخت به وی خواهد بود
  • و اگر شخص مونث باشد مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به وی پرداخت می­‌گردد،
  • اگر تنها یک لب فلج یا سست شده از بین برود یک دوم مبالغ یاد شده به وی پرداخت می­‌گردد که برابر است با ۱۵۰ میلیون تومان برای آقایان و ۷۵ میلیون تومان برای خانم­‌ها.

در نهایت باید توجه داشت که مبالغ یاد شده در این بند در حالتی است که جنایت وارد شده در سال ۱۴۰۲ واقع شده باشد.

مشاوره تخصصی دیه از بین بردن و فلج شدن لب

در این نگارش با انواع جنایات قابل اعمال بر لب و میزان مجازات آن‌­ها آشنا شدیم، همچنین بیان شد که نوع ورود جنایت اصولا در میزان مجازات و اجرای مجازات موثر نیست.

بیان شد که این اصل می‌­تواند استثنائاتی داشته باشد، برای مثال چنانچه جنایت در اثر حوادث ورزشی یا خطای پزشکی رخ دهد ممکن است که نتیجه متفاوت باشد.

همچنین اگر آسیب در اثر تصادفات رانندگی باشد و شخص راننده متواری شده باشد، برای دریافت خسارت مرجعی تحت عنوان صندوق تامین خسارت­‌های بدنی وجود دارد که می­‌تواند ضررهای وارد شده را جبران نماید اما باید شرایط اقدام رعایت گردد.

با توجه به آنچه که بیان شد و نیز مواردی که فرصت پرداختن بدان‌­ها در این نگارش فراهم نبود، چنانچه در خصوص جنایات وارده بر لب و مجازات‌­های آن­‌ها سوالاتی داشتید یا نیاز به دریافت مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در این خصوص داشتید می­‌توانید با مشاورین و وکلای کیفری بنیاد وکلا تماس حاصل نموده و از خدمات مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری بهره­مند گردید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا