جعل

جعل گواهی فوت و مجازات آن

مطابق قوانین موضوعه ایران، هر شخص حقیقی از بدو تولد حقوقی را داراست که با توجه به آن می­‌تواند زندگی فردی و اجتماعی خود را سامان ببخشد.

به عنوان یک مثال ساده اشتغال، کسب درآمد و خرید اموال همگی ناشی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص است، این موارد و دیگر حقوق که شخص به واسطه زنده بودن داراست، با فوت وی از او سلب می­‌شود، نمی­‌توان به نام شخص وفات یافته­‌ای ملکی را خریداری کرد.

اما هر شخص علاوه بر حقوق، وظایف و تعهداتی را نیز در طول دوران زندگی خود بر عهده می‌­گیرد برای مثال پرداخت نفقه به همسر و فرزند که من جمله وظایف زوج است، مشروط به زنده بودن وی است و در صورت وفات معنای خود را از دست می­‌دهد.

یا متعهدی که میزان قابل توجهی دین مالی بر عهده دارد و بنا بر دلایلی از عهده پرداخت آن برنیاید، در صورتی که این شخص فوت نماید و اموال وی تکافوی پرداخت دیون را ندهد، راهی برای جبران وجود نخواهد داشت.

همان­طور که مشاهده می­‌شود حیات و وفات هر شخصی اثرات حقوقی و اجتماعی به همراه می‌­آورد، به همین دلیل دور از ذهن نیست که خود شخص نسبت به جعل گواهی فوت خود اقدام نماید و یا شخص ثالثی با جعل این مدرک از منافعی برخوردار شود.

برای مثال وارثی که تنها پس از فوت مورث خود می‌­تواند به اموال وی دسترسی داشته باشد، هر چند هم غیرانسانی اما آیا غیرممکن است که سند وفات را جعل کند؟

در این نوشتار بر آنیم که اثرات جعل گواهی فوت را بررسی نماییم، اما پیش از آن ضروری است که با جرم جعل و نیز گواهی فوت به کمک وکیل متخصص آشنا شویم.

جرم جعل

به آن دسته از رفتارهایی که مطابق قوانین کیفری مشمول مجازات شناخته شده‌­اند، جرم جعل گفته می­‌شود. در حقوق ایران جرایم به ۴ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: جرایم تعزیری، جرایم مشمول مجازات حدی، جرایم مشمول قصاص و جرایم مشمول دیه.

دیه مجازات جرایمی غیرعمدی است که نسبت به اعضا، منافع یا نفس انسان واقع شده باشد، و یا آن که جرم عمدی باشد اما امکان قصاص نداشته باشد، همین نوع از جرایم اگر عمدی باشند و مانع قانونی هم وجود نداشته باشد با مجازات قصاص روبه‌­رو می­‌شوند.

جرایم حدی به آن دسته از جرایم گفته می­‌شود که جرم و مجازات آن شامل شرایط، نحوه و سایر احکام در شرع اسلام بیان شده و از شرع وارد قوانین کیفری ما شده است.

در نهایت جرایم تعزیری قرار دارند، جرایم تعزیری به مواردی گفته می‌­شود که قانون­گذار با توجه به شرایط و وضعیت موجود و ضرورت­‌های اجتماعی جرم انگاری کرده است. به عبارت ساده‌­تر جرایم تعزیری رفتارهایی را شامل می­‌شود در دوره­‌ه‌ای زمانی خاصی با انتظارات اجتماع هماهنگ نبوده و ضروری است که با مجازات همراه شوند.

جرایم تعزیری به دلیل ماهیتی که دارند از زمانی به زمان دیگر می‌­توانند تغییر کنند. همچنین می­‌توانند مشمول تخفیف یا تشدید مجازات و نیز تبدیل مجازات قرار بگیرند.

جرم جعل من­ جمله جرایم تعزیری است، بنابراین احکام جرم شامل عناصر وقوع جرم توسط قانون­گذار تعیین شده‌­اند، همچنین مصادیق جرم جعل در قانون مجازات اسلامی ایران بیان شده و مجازات اصلی انواع جرم جعل تعیین شده است.

همان­گونه که بیان شد جرایم تعزیری می‌­توانند مشمول تخفیف، تشدید یا تبدیل قرار گیرند که هر کدام آن­‌ها قواعد خاص خود را داراست و از حوصله این نوشتار خارج است. در این خصوص همین حالا با وکیل آنلاین رزرو وقت نمایید.

گواهی فوت

عناصر تحقق جرم جعل

برای تحقق جرایم تعزیری ضروری است که سه عنصر در کنار یکدیگر جمع شوند:

عنصر قانونی

عنصر اول را که عنصر قانونی می‌­نامند عبارت است از اینکه در قوانین کیفری رفتار خاصی به عنوان جرم شناسایی شده باشد. عنصر قانونی جرم جعل را می‌­توان در فصل پنجم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران جستجو کرد.

عنصر روانی

عنصر بعدی عنصر روانی است. عنصر روانی یعنی اینکه مرتکب در ذهن خود قصد ارتکاب جرم را داشته باشد. البته ضروری نیست که مرتکب از مجازاتی که رفتار وی می­‌تواند به همراه داشته باشد آگاهی داشته باشد، حتی ضرورتی ندارد که بداند رفتار ارتکابی نوعی جرم است، تنها کافی است که قصد و نیت باطنی به انجام رفتاری داشته باشد که مطابق با قانون جرم شناخته می­‌شود.

عنصر مادی

عنصر نهایی را عنصر مادی جرم می­‌گویند. عنصر مادی بدین معناست که نیت نهانی، یعنی عنصر معنوی، بروز خارجی پیدا کرده و در عالم خارج صورت پذیرد. عنصر مادی جرایم مختلف با هم متفاوت است که ترتیب آن را قانون­گذار تعیین می­‌کند.

  • در تحقق جرم جعل با توجه به ماده مربوطه در کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی، مرتکب باید به قصد تقلب نوشته یا سند یا مهر یا امضایی را بسازد، اعم از اینکه متعلق به شخص رسمی باشد یا غیر رسمی.
  • یا آن که در محتوای یک سند دخل و تصرفی ببرد مانند اینکه محتوایی را اضافه یا کم کند، تاریخ سند را تغییر دهد، بخشی از سند را پاک یا محو سازد.
  • حالت سوم آن که مهر یا شی دیگری را که متعلق به غیر است بدون رضایت وی به کار ببرد، صرف نظر از اینکه با رضایت مالک آن را در اختیار گرفته باشد یا بدون رضایت وی.

همان­گونه که مشاهده می­‌شود برای تحقق جرم جعل باید قصد تقلب وجود داشته باشد. همچنین ضروری است که تغییری غیرحقیقی صورت گرفته باشد، اعم از اینکه سند یا شی ساخته شده باشد یا آن که تغییر داده شده باشد.

قانون­گذار در مواد بعدی از قانون فوق ­الذکر، مصادیق جرم جعل و مجازات­‌های هر کدام را بیان داشته است، آنچه که باید مورد توجه قرار داد تلفیق جعل مادی از معنوی است.

در جعل مادی همان­گونه که بیان شد شی یا سندی ساخته می‌­شود یا تغییر داده می­‌شود، اما در جعل معنوی، شخصی که عهده‌دار ثبت واقعه یا سندی است در محتویات آن اعم از نام و مشخصات گوینده، کلام گوینده، تاریخ اعلام و موارد دیگر دخل و تصرف می­‌نماید و خلاف واقع را ثبت می­‌نماید.

درباره جرم جعل گواهی فوت هر دو حالت جعل مادی و معنوی قابل تصور است که در بخش‌­های بعدی و پس از معرفی گواهی فوت بدان­‌ها خواهیم پرداخت.

تشخیص جعل گواهی فوت

گواهی فوت

با توجه به ماده اول از قانون ثبت احوال، من جمله وظایف سازمان ثبت احوال کشور ثبت واقعه فوت و صدور گواهی مرگ است. در فصل ۴ از همین قانون که به موضوع ثبت مرگ اختصاص داده شده است، چنین آمده که مرگ هر شخص ایرانی باشد یا خارجی باید به مامور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.

اعلام فوق که به موجب ماده ۲۵ از قانون مذکور باید حداکثر ۱۰ روز پس از واقعه وفات انجام شود، پس از احراز توسط مامور صالح در سند ثبت مرگ و دفتر ثبت کل وقایع نوشته می‌­شود. همچنین واقعه وفات در شناسنامه متوفی نیز قید می­‌گردد.

با وجودی که گواهی فوت را هر شخصی که درخواست کند می‌­تواند دریافت دارد، اما وظیفه اعلام وفات بر عهده خویشاوندان نزدیک متوفی که در حین وفات حاضر بوده­‌اند و یا هر شخصی است که در موقع وفات حضور داشته همچون متصدی یا صاحب مکانی که مرگ در آن اتفاق افتاده است.

در سند مرگ اطلاعات تاریخ وفات، اطلاعات هویتی شخص من جمله نام و نام خانوادگی، جنسیت و تاریخ تولد، علت وفات و اطلاعات والدین متوفی و نیز اطلاعات شخص اعلام کننده قید می‌­گردد.

همچنین با توجه به اثراتی که وفات بر متوفی و اشخاص ثالث من جمله ورثه، بدهکاران و طلبکاران متوفی ایجاد می­‌کند، به موجب ماده ۲۴ قانون ثبت احوال، احراز واقعه مرگ یا باید به تصدیق پزشک رسیده باشد و یا با حضور دو نفر گواه ثبت گردد که در حالت دوم اطلاعات گواهان نیز در سند مرگ ثبت می­‌گردد.

البته در موارد دیگری نیز ثبت وفات ضروری است، برای مثال در ماده ۲۲ قانون ثبت احوال بیان شده که ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده نیز باید به مراجع صالح اطلاع داده شده و سند لازم برای آن تهیه شود.

حکم این ماده از این بابت است که چنانچه طفل زنده متولد می­‌شد و بلافاصله پس از تولد فوت می‌­کرد، مشمول قانون ارث قرار می‌­گرفت، همچنین ممکن بود با توجه به شرایط مالک اموال و دارایی­‌ها شده باشد، اما طفلی که مرده متولد شود، هیچ یک از این موارد را نخواهد داشت و ثبت این واقعه از بروز اختلافات در آینده جلوگیری می‌­نماید.

نکته دیگر آن که نه تنها وفات ایرانیان و خارجیان مقیم ایران باید اعلام و گواهی لازم برای ایشان دریافت گردد، بلکه وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز باید به مراجع صالح یعنی ماموران کنسولی ایران در محل اقامت متوفی، اعلام گردد.

حالت آخری که وجود دارد ثبت مرگ غایب مفقود الاثر است. برای شخصی که قابلیت دسترسی به وی در مدت­‌های زمانی مقرر در قانون میسر نباشد، در صورتی درخواست اشخاص صالح و با جمع بودن شرایطی از طرف دادگاه صالح حکم فوت فرضی صادر می‌­شود، و مطابق با ماده ۳۰ قانون ثبت احوال، با ارائه حکم قطعی دادگاه مبنی بر فوت فرضی غایب مفقود الاثر، برای وی گواهی فوت صادر می­‌شود.

گواهی فوت

مجازات جعل گواهی فوت

همان­طور که پیش از این بیان شد دو نوع جرم جعل داریم که عبارت است از جعل مادی و جعل معنوی. جعل مادی به وضعیتی گفته می­‌شود که سند یا اشیا ساخته شوند و یا اینکه در محتوای سند از پیش ساخته شده دخل و تصرفی انجام شود یا اشیایی که وجود دارند بدون رضایت مالک و به طور ناصواب مورد استفاده قرار گیرند.

در مقابل جعل معنوی قرار دارد که بدان جعل مفادی نیز گفته می­‌شود. جعل مفادی یعنی نگارنده یک سند یا مطلب آن را بر خلاف واقع تنظیم کند. تغییر می‌­تواند در محتوا بوده باشد یا تاریخ یا نام گوینده. در جعل گواهی فوت هر دو حالت مادی و معنوی ممکن است.

اگر مامور رسمی، که وظیفه تنظیم گواهی وفات را آن ­گونه پیش از این بیان شد، در اطلاعات ورودی بر خلاف آنچه که اعلام کننده یا گواه مطرح می­‌کند مطلبی را قید کند، یا بر خلاف حکم دادگاه مطالبی را بنویسد مرتکب جرم جعل معنوی شده است.

همان­طور که بیان شد در گواهی فوت اطلاعات متوفی، والدین، اطلاع دهنده و گواهان، علت مرگ و تاریخ وفات قید می‌­گردد، حال اگر مامور تنظیم سند وفات یکی از موارد یاد شده را بر خلاف آنچه که اعلام کننده یا گواه مطرح می‌­کند ثبت نماید، مطابق با ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جعل شده و به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد، همچینین نام برده باید جریمه نقدی نیز پرداخت نماید.

اگر محتوای خلاف واقعی که در سند وارد شده تقصیر تنظیم کننده سند نباشد بلکه به دلیل مطالب خلاف واقعی باشد که اعلام کننده مطرح کرده است، مطابق با ماده ۴۹ قانون ثبت احوال به ۶۱ روز تا ۶ ماه حبس محکوم می­‌گردد.

اگر تنظیم گواهی فوت بنا به گواهی پزشکی صورت گرفته باشد و گواهی پزشکی خلاف واقع باشد، پزشکی که گواهی مذکور را صادر کرده نیز مجازات حبس خواهد داشت، علاوه بر اینکه با مجازات­‌های انتظامی مربوطه روبه­رو خواهد شد، مجازات حبس پزشک در این حالت نیز ۶۱ روز تا ۶ ماه خواهد بود.

حالت بعدی آن است که گواهان در تنظیم سند وفات شهادت خلاف واقع داده باشند، در این صورت گواهان نیز به مجازات ماده ۴۹ قانون ثبت احوال یعنی ۶۱ روز تا ۶ ماه حبس محکوم می‌­گردند.

علاوه بر جعل معنوی و مصادیقی از مجازات­‌های مرتکبین که به تنظیم سند وفات غیرحقیقی بینجامد مطرح شد، اشخاصی که نسبت به جعل مادی گواهی فوت اقدام نمایند، مطابق با ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌­گردند.

البته باید توجه داشت که علاوه بر جاعل گواهی فوت، هر شخصی که از سند مجعول با آگاهی نسبت به جعلی بودن آن استفاده نماید، مجازات خواهند شد. اگر سند جعلی، جعل مادی شده باشد، استفاده کننده آگاه به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می­‌گردد، و اگر سند موضوع جعل معنوی قرار گرفته باشد، استفاده کننده به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می­‌گردد.

در نهایت باید توجه داشت که در تمام موارد فوق ­الذکر، علاوه بر مجازات یاد شده، جبران خسارات نیز بر عهده مرتکب قرار خواهد گرفت. در این خصوص مشاوره حقوقی شما را بیشتر راهنمایی خواهد نمود.

مجازات جعل گواهی فوت

مشاوره تخصصی جعل گواهی فوت و مجازات آن

همان­طور که مشاهده گردید اثرات متعددی بر حیات و وفات اشخاص وارد است و به همین سبب نیز قوای حاکمه همواره نسبت به ثبت وقایع تولد و وفات دقت و حساسیت خاصی به خرج داده است.

در ایران مطابق با قانون ثبت احوال نه تنها ولادت باید به مراجع صالح اعلام گردد، بلکه وفات اشخاص نیز توسط افراد صالح باید ظرف ۱۰ روز از وفات به مراجع قانونی اعلام گردیده و گواهی فوت دریافت گردد.

صحت اطلاعات ثبت شده در گواهی وفات اثرات حقوقی متعددی به همراه دارد، برای مثال تاریخ فوت می‌­تواند در تعیین وراث و میزان سهم ­الارث هر کدام حیاتی باشد، به همین سبب نیز اعلام وقایع خلاف واقع توسط اعلام­ کننده یا گواهان در تنظیم گواهی فوت به موجب قانون ثبت احوال با مجازات همراه شده است.

همچنین علاوه بر قانون ثبت احوال در قانون مجازات اسلامی برای شخصی که گواهی فوت را جعل کند اعم از اینکه جعل مادی باشد یعنی سند را بسازد یا سند ساخته شده را تغییر دهد، یا آن که جعل معنوی باشد یعنی محتوایی خلاف بیان گوینده و گواه ثبت نماید به مجازات حبس و جبران خسارات محکوم خواهد شد.

با وجود آنچه که تاکنون گفته شد چنانچه نسبت به جرم جعل یا مصادیق آن سوالی داشتید و یا آن که برای ایراد دعوای جعل نیاز به مشاوره و کمک متخصصین داشتید، می­‌توانید با مشاوران و وکلای متخصص بنیاد وکلا تماس گرفته و از خدمات متنوع همچون دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین، تنظیم دادخواست، دفاع از دعوا و اجرای رای بهره‌­مند شوید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا