کیفری (جرائم)

جرم قمار و شرط‌بندی چه مجازاتی دارد؟

راهنمای مطالعه

جرم قماربازی به عنوان یک فعل غیرقانونی در حوزه حقوق جزایی تعریف می‌شود. این جرم، به موجب حکم مجازاتی، به وسیله‌ جزای نقدی و ضبط مال متخلفین از این عمل محکوم می‌شود.

توضیحات زیر جزئیات بیشتری درباره جرم قماربازی، روند شکایت و مراحل رسیدگی به این جرم را فراهم می‌کند.

جرم قماربازی شامل فعالیت‌هایی است که در آن یک یا چند نفر، به صورت فیزیکی در محیط‌هایی نظیر کازینوها یا در فضای مجازی از طریق اینترنت، از ابزارهایی همچون تخته، قاب، سکه و موارد مشابه برای بازی و شرط‌بندی استفاده می‌کنند.

در قواعد بازی، شرط‌ها معین می‌شود و بازنده مکلف است وجه، مال، منفعت یا امتیازی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به برنده اعطا کند.

فرآیند شکایت از جرم قماربازی

شکایت از جرم قماربازی با ثبت شکواییه آن انجام می‌شود. افراد می‌توانند شکایت خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کرده و درخواست رسیدگی به این جرم را مطرح نمایند.

پس از ثبت شکایت به کمک بهترین وکیل، دادسرا مراحل اولیه تحقیقات را آغاز کرده و به بررسی جزئیات و شواهد مرتبط با جرم مزبور می‌پردازد.

پس از شکایت، دادسرا با آغاز تحقیقات مقدماتی، شروع به جمع‌آوری شواهد و اطلاعات لازم جهت تشخیص و اثبات جرم می‌نماید. این مرحله شامل مصاحبه با طرفین و جمع‌آوری اسناد و شواهد مرتبط است.

سپس، با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات، تصمیم به اتخاذ اقدامات لازم، از جمله صدور حکم مجازاتی بر اساس قوانین مربوطه، گرفته می‌شود.

تدابیر قانونی در این فرآیند بر اساس اصول حقوقی و قوانین جزایی مرتبط تعیین می‌شود تا عدالت به‌درستی اجرا شده و حقوق طرفین به‌صورت کامل محفوظ گردد.

دلایل ارتکاب به جرایم قماربازی، گروبندی و شرط‌بندی

واقعیتی نگران‌کننده در جامعه امروز، گرایش افراد به ارتکاب جرایم مالی مختلف به دلیل وسوسه به دست آوردن مال یا سرمایه یک شبه است.

قانونگذاران به هیچ عنوان ارتکاب جرایم مالی و علیه اموال را مجاز نمی‌دانند و مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان اینگونه جرائم در نظر گرفته‌اند.

یکی از اقسام جرایم مالی که افراد به دلیل سودآوری یا به عنوان عادت، درگیر آن می‌شوند، قماربازی، گروبندی و شرط‌بندی است. این اعمال همگی جرم بوده و مجازات‌های سنگینی در پی دارند. تشخیص این جرائم و صدور حکم مجازات به آن تنها در صورتی ممکن است که تمامی ارکان جرم قماربازی حاکی از وقوع آن باشد.

بررسی وضعیت جرمی، اشتباهی نیست، بلکه یک اقدام ضروری در راستای حفظ امنیت اجتماع و حقوق شهروندان است. برای تصمیم‌گیری در مورد مجازات، لازم است که اثبات و واضح‌سازی تمام جوانب جرم انجام شود و حکم در انطباق با اصول حقوقی و قانونی تصویب گردد.

مهم‌ترین هدف از این تدابیر قانونی، جلوگیری از ارتکاب جرم و ارتقاء اصول اجتماعی و اخلاقی است تا امکان بازگشت مجرم به جامعه به شکل ایمن و مثبت ممکن گردد.

فرآیند شکایت از جرم قماربازی

بررسی جرم قماربازی و حکم مجازات آن

قبل از ارائه حکم مجازات قماربازی، ضروری است که به تعریف و اجزای جرم قماربازی پرداخته شود.

طبق تبصره یک ماده ۷۰۵ قانون مجازات، قماربازی شامل هر نوع بازی است که به بازنده یا بازندگان، وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پرداخت می‌کند. این تعریف دربرگیرنده هرگونه بازی با استفاده از ابزارهایی نظیر تخته، کارت، سکه، گردو و موارد مشابه است.

اقدام به قمار در دنیای واقعی یا مجازی از دیدگاه قانونی جرم بوده و پیامدهای جدی از جمله مجازات‌های سنگین را به دنبال دارد. از این منظر، حکم مجازات قماربازی در قوانین تعزیرات اسلامی موجود در ماده ۷۰۵ و موارد مرتبط آن، تعریف و اعلام شده است.

تصویب اصلاحات در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز تأثیرات مهمی در مواجهه با افراد متخلف از قماربازی داشته است. به‌طور خاص، این اصلاحات به منظور تقویت تدابیر جلوگیری و تأدیبی در برابر جرم قماربازی صورت گرفته است.

در پایان، توجه به این نکته ضروری است که حکم مجازات در مورد قماربازی به موارد و شرایط خاص هر پرونده بستگی دارد و اجرای عدالت در تصمیم‌گیری‌های قضایی درخصوص این جرم با دقت و دادگاه مستند صورت می‌پذیرد.

سوءاستفاده از قمار و حکم مجازات

در صورتی که افراد به سوءنیت و با انگیزه خلاف قوانین، به انجام بازی قماربازی بپردازند و هدف آنان از شرکت در این بازی‌ها، برد و به دست آوردن مال یا ملک به نفع خود یا دیگران باشد، این افعال به مفهوم جرم قماربازی تلقی می‌شوند.

مرتکبان این جرم با سوءنیت، به دلیل تلاش برای به دست آوردن منافع شخصی به طریقی خلاف اخلاق و قوانین حرکت کرده و درصورت شناسایی، مواجه با مجازات‌های مندرج در قوانین مجازات اسلامی خواهند بود.

حکم مجازات برای مرتکبان این اقدامات در موارد خاصی که در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد، تعیین می‌شود. این مجازات‌ها با هدف جلوگیری از انگیزه به دست آوردن منافع غیرقانونی و حفظ عدالت اجتماعی اعمال می‌شوند.

در برخورد با مرتکبان این جرم، سازوکارها و تدابیر قانونی جهت پیشگیری از سوءاستفاده در فعالیت‌های قماربازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

حکم مجازات قمار کردن

در زمان حال که فعالیت‌های قماربازی به صورت فیزیکی و واقعی نظیر کازینوها از طریق مواد مختلف اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذار است، حکم مجازات قمار کردن در دنیای حقیقی نظیر کازینو، در قانون مجازات اسلامی به صورت مشخص واضح شده است.

ماده ۷۰۵ اصلاحی بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در تعیین حکم مجازات قماربازی در دنیای حقیقی، که شامل مکان‌های فیزیکی نظیر کازینوها می‌شود، به‌ شرح زیر است:

قماربازی، هر نوع بازی است که طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان، وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به برنده یا برندگان پرداخت می‌کنند. هر کسی که به هر دلیلی در انجام این‌گونه بازی‌ها شرکت کند یا در آن‌ها شرط بندی نماید و یا واسطه شود، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد داشت.

این ماده با تأکید بر اهمیت حفظ اصول اخلاقی و اجتماعی، حکم متناسب با نوع فعالیت‌های قماربازی در دنیای حقیقی را تعیین نموده و به افرادی که در این اقدامات شرکت کنند، مجازاتی تعلیم می‌دهد که قابل توجیه و منصفانه است.

در ادامه مقاله، به بررسی حکم مجازات قماربازی در دنیای مجازی و اینترنتی پرداخته خواهد شد.

حکم مجازات قمار کردن

تبیین و تفسیر حکم مجازات قماربازی در دنیای حقیقی

بررسی حکم مجازات قماربازی در دنیای حقیقی، به منظور افشای جوانب مختلف ماده ۷۰۵ اصلاحی بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و اصلاحات نظیر آن، که در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت، موضوع این توضیحات رسمی خواهد بود.

مطابق ماده ۷۰۵ اصلاحی، هر فردی که در فضای حقیقی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی گردد یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، با حکم مجازاتی مواجه خواهد شد.

حکم این جرم در دنیای حقیقی، به صورت مفصل در ذیل ذکر شده است:

ضبط اموال و عواید حاصل از جرم

هر نفر متخلف از قماربازی در دنیای حقیقی، ملزم به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم خود خواهد بود. این بخش از حکم به منظور پس‌گیری منافع غیرقانونی به افراد، یکی از اهداف اصلی است.

جزای نقدی درجه شش

متجاوز به قماربازی در دنیای حقیقی، علاوه بر ضبط اموال، با جزای نقدی درجه شش مواجه خواهد شد. این مجازات نقدی از ۶ تا ۲۴ میلیون تومان را شامل می‌شود.

جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر اموال و عواید

حکم مجازات، به تناسب میزان مالی که از قماربازی به دست آمده، جزای نقدی را معادل یک تا سه برابر آن اعمال می‌کند.

این ماده با دقت و صداقت در مقابل تخلفات قماربازی در دنیای حقیقی، اقدام به تعیین مجازات‌های کاهنده انگیزه افراد به ارتکاب چنین جرمی نموده و از افترا به اموال عمومی و اجتماع در برابر خطرات احتمالی مرتبط با قماربازی جلوگیری می‌کند.

تبیین و بررسی حکم مجازات قماربازی اینترنتی

با پیشرفت تکنولوژی و گسترش اینترنت، جرایم مجازی نظیر قماربازی اینترنتی به یک چالش جدید تبدیل شده‌اند.

در این بخش از مقاله، قصد داریم به بررسی حکم مجازات قماربازی اینترنتی، با توجه به اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۰ در ماده ۷۰۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی انجام شده است، بپردازیم.

ضبط عواید و هر مال حاصل از جرم

طبق این ماده، هر نوع درآمد و مالی که از طریق قماربازی اینترنتی به دست می‌آید، ملزم به ضبط شده و به دولت واگذار می‌شود. این تدابیر جهت تضمین امانت دارندگان جوانب اقتصادی ناشی از جرم قماربازی است.

جزای نقدی یک تا سه برابر اموال و عواید

متخلفان قماربازی اینترنتی، به جرم خود وارد جرم‌نامه می‌شوند و جزای نقدی اعمال می‌شود که معادل یک تا سه برابر ارزش کل اموال و عواید ناشی از این جرم خواهد بود. این مجازات، انگیزه‌های اقتصادی را از انجام جرم منع می‌کند.

جزای نقدی درجه ۶ از ۶ میلیون تا ۲۴ میلیون تومان

در صورت انجام قماربازی اینترنتی، متجاوز نیز ملزم به پرداخت جزای نقدی درجه ۶ خواهد بود. این مقدار جزای نقدی از ۶ تا ۲۴ میلیون تومان است که با توجه به جلب رعایت و احترام به حقوق اجتماعی، انگیزه‌ برای انجام این جرم از بین می‌برد.

این تدابیر حکومتی با نظارت دقیق و تشدید مجازات‌ها، تلاش برای کاهش قماربازی اینترنتی و کنترل جرایم مجازی در فضای مجازی را هدف قرار داده‌اند.

رد مال در قماربازی

در مواجهه با سوالاتی که مال باخته‌ها پیرامون امکان رد مال در قمار مطرح می‌کنند، اساسا قوانین مدنی تجارب قمار و گروبندی را به عنوان دعواهای باطل و غیرقابل استماع معرفی کرده‌اند.

این امر به معنای این است که دعواهای مبتنی بر مال باخته در فعالیت‌های قماربازی به اساس نادرستی و غیرقابل پذیرش در حقوق تلقی می‌شوند.

اما، تنها در شرایط خاصی، امکان رد مال در قمار وجود دارد. این شرایط به آن احتیاج دارند که مال باخته بتواند ثابت کند که در فرآیند قمار، مخاطب جهل یا مکری برخورده و به حکم و موضوع مطلع نبوده است.

به علاوه، باید اثبات کند که او به دلیل اراده خود، قصد انجام فعل قماری را نداشته است. در صورتی که این شرایط محقق نشوند، مال باخته همچنان به عنوان یک مجرم معتبر شناخته می‌شود و امکان رد مال برای او میسر نخواهد شد.

این موضوع درگیری مال باخته در جرم قماربازی را تشدید می‌کنده و به این نتیجه می‌انجاند که هیچ تلاشی برای استرداد مال از جانب قانون نخواهد شد.

این نگرش قانونی به رد مال در قماربازی، با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و حفظ حقوق افراد در مواجهه با فعالیت‌های قماربازی، به وضوح تعریف شده است.

رد مال در قماربازی

راهنمای قانونی نحوه شکایت و رسیدگی به جرم قماربازی

بر اساس آیین دادرسی کیفری، نحوه شکایت و رسیدگی به جرم قماربازی به صورت زیر است:

عضویت در سامانه ثنا

شاکی باید به صورت حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه یا به آدرس اینترنتی sana.adliran.ir مراجعه کند و عضو سامانه ثنا شود تا نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت کند.

تنظیم شکواییه

شاکی باید تنظیم شکواییه جرم قماربازی را انجام داده و فایل آن را بر روی یک وسیله ذخیره‌سازی مانند سی دی یا مموری نگهداری کند.

تحویل فایل شکواییه

سپس، شاکی باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و فایل شکواییه خود را جهت ثبت و ارسال به دادسرا و دادگاه، تحویل دهد و هزینه‌های دادرسی و خدمات دفاتر را پرداخت کند.

حضور در دادسرا

پس از اعلام وقت از طریق پیامک، شاکی باید در دادسرا حاضر شده و ادله‌های اثبات ادعای خود را ارائه کند.

تحقیقات دادسرا

دادسرا پس از دریافت شکاییه، تحقیقات خود را انجام داده و در صورت نیاز، قرار منع تعقیب یا قرار جلب صادر می‌کند.

ارسال پرونده به دادگاه

پرونده بعد از تصویب توسط دادسرا به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.

رسیدگی در دادگاه

دادگاه کیفری، پرونده را بررسی کرده و با صدور کیفرخواست، اقدام به رسیدگی و صدور حکم مجازات قماربازی می‌نماید.

این راهنما، شاکی را از آغاز تا پایان مراحل شکایت از جرم قماربازی هدایت می‌کند و اطمینان می‌دهد که فرآیند قانونی به درستی پیش می‌رود.

مراحل دادگاه

در دادگاه، شاکی و متهم امکان دفاع و ارائه ادله را دارند. قاضی، با توجه به اطلاعات ارائه شده، به تصمیم نهایی می‌رسد.

صدور حکم مجازات

پس از اتمام مراحل دادگاه، قاضی حکم مجازات را صادر می‌کند. این حکم می‌تواند شامل جریمه نقدی و یا مجازات‌های دیگر باشد.

اجرای حکم

در صورتی که حکم نقدی صادر شده باشد، مقدار مجازات به شاکی پرداخت می‌شود. اجرای دیگر انواع حکم نیز به دلیل موارد مختلف ممکن است.

حق اعتراض

هر یک از طرفین (شاکی یا متهم) می‌توانند اعتراض به حکم داشته باشند و این امکان در مراحل بعدی ممکن است بررسی شود.

پیگیری اجرای حکم

شاکی می‌تواند پیگیری اجرای حکم خود را انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که مجازات اعمال شده است.

این فرآیند قانونی به شکایت از جرم قماربازی در دادگاه پایان می‌دهد. مهم است تا افراد در این روند، با دقت و طبق قوانین عمل کنند تا به حقوق و تعهدات قانونی‌شان پایبند باشند.

سایت شرط‌بندی

سایت شرط‌بندی

سایت شرط‌بندی به عنوان یک وب‌سایت خاص تعریف می‌شود که در آن افراد مختلف با ورود به سیستم، در فعالیت‌های قماری شرکت می‌کنند.

این فعالیت‌ها معمولا شرط‌بندی‌ها یا بازی‌های حظ و اتفاقی می‌باشند، که در نهایت منجر به اختصاص مالی به برنده یا برندگان می‌شود. سایت‌های شرط‌بندی محدوده وسیعی از فعالیت‌های ورزشی تا بازی‌های کازینویی را شامل می‌شوند.

قانون مجازات اسلامی، در ماده ۷۰۵، شرکت در فعالیت‌های قماری را جرم اعلام کرده و مجازات‌های قابل اجرا برای متخلفان تعیین نموده است. بر اساس این قانون، هر فردی که در فعالیت‌های شرط‌بندی شرکت کند، ممکن است با حبس یا شلاق مجازات شود.

اهمیت اموال و جان در مفهوم قماربازی در نظام حقوقی اسلامی

در تبصره یک ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، تعریف قماربازی به‌عنوان فعالیتی محدود به حوزه بازی‌ها و شرط‌بندی‌ها نشده و شامل هر نوع فعالیتی است که ممکن است به انتقال مال یا منافع به‌صورت ناحیه‌ای یا کلان انجام شود.

اهمیت حفظ اموال و جان مردم در نظام حقوقی اسلامی باعث تحریم قماربازی و اقدام به مجازات متخلفان از آن شده است.

در زمینه ارتباط با سایت‌های شرط‌بندی، مشکلات و چالش‌های حقوقی پیش‌آمده است. بنابراین، سایت‌های شرط‌بندی به‌عنوان وب‌سایت‌های غیرقانونی شناخته می‌شوند و مراتب پیگیری قانونی برای فعالیت‌های این‌چنینی وجود دارد.

اقدامات قانونی می‌توانند به شکل پیگرد کاربران یا مسدودسازی سایت‌ها صورت گیرد.

در نتیجه، شرکت در فعالیت‌های شرط‌بندی به‌طور قانونی ممنوع بوده و دارای مجازات‌های سخت‌گیرانه است. اهمیت حفظ اموال و حیات مردم در نظام حقوقی اسلامی، این جرم را به‌عنوان یک تخلف جدی در نظر گرفته و از هرگونه فعالیت قماربازی منع کرده است.

موازنه حقوقی در مورد جرم سایت شرط‌بندی

تعیین ماهیت لازم الاجراء و حقوقی جرم سایت شرط‌بندی بستری فراهم کرده است تا تخلفات این حوزه از نظر حقوق مدنی و جزایی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس ماده ۶۵۴ قانون مدنی، شرط‌بندی و قمار به‌طور قاطعانه باطل اعلام شده‌اند و دعاوی راجع به آن مسموع نمی‌شود.

در قلمرو حقوق مدنی، ماده ۶۵۴ به‌وضوح اعلام می‌کند که هرگونه شرط‌بندی و قمار به‌ طور قطعی باطل است.

این اصل به معنای لغو یا ابطال کلیه تعهدات حاصل از معاملات نامشروع، اعم از شرط‌بندی یا قمار است. از این رو، هرگونه ادعا یا دعوا مبنی بر مطالبه حقوق یا ادعای وجود تعهدات از طریق شرط‌بندی یا قمار، بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع بوده و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. در صورت تجاهر به قماربازی، مجازات متخلفین به هر دو این مجازات می‌رسد.

این اصل نه تنها به جلوگیری از انجام فعالیت‌های قماری هدف دارد بلکه با تعیین مجازات‌های سنگین، از شکل‌گیری جرم و تخلفات در این حوزه جلوگیری می‌کند.

استناد به ماده ۷۰۵، مجازات جرم سایت شرط‌بندی به‌صورت مشخص اعلام شده و تا یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد. این مقررات قانونی به عنوان ابزاری حقوقی موثر در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در دامنه شرط‌بندی و قمار عمل می‌کنند.

جلوگیری از فعالیت‌های شرط‌بندی

در کل، تعیین ماهیت بطلانی شرط‌بندی و قمار توسط مواد ۶۵۴ قانون مدنی و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، مسیری روشن برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در این زمینه را ارائه می‌دهد.

به‌ طور خاص، ماده ۶۵۴ قانون مدنی با تأکید بر بطلان شرط‌بندی و قمار، به فردی که از طریق این فعالیت‌ها تعهداتی را درخواست کند، اعلام می‌کند که این تعهدات معتبر نخواهند بود.

از سوی دیگر، ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی به‌ صورت قاطعانه قماربازی را ممنوع اعلام کرده و مجازات‌های قابل توجهی را برای افراد متخلف تعیین نموده است. این اقدامات قانونی با هدف حفظ اموال و جان مردم از آسیب‌های احتمالی جرم قماربازی به‌شمار می‌آیند.

بنابراین، افرادی که در سایت‌های شرط‌بندی فعالیت می‌کنند یا از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند، باید آگاه باشند که این اعمال مشمول مواد ۶۵۴ و ۷۰۵ قانون مدنی و مجازات اسلامی هستند و می‌تواند منجر به مجازات‌هایی از قبیل حبس و یا شلاق گردد.

توصیه‌های حقوقی درباره جرم قمار و شرطبندی

توصیه‌های حقوقی درباره جرم قمار و شرطبندی

پیشگیری از شرکت در سایت‌های شرط‌بندی

افراد باید از شرکت در فعالیت‌های شرط‌بندی خودداری کنند و اینگونه وبسایت‌ها را به‌ عنوان محیط‌های غیرقانونی شناسایی کنند.

آگاهی از مقررات قانونی

افراد باید با مقررات قانونی مرتبط با شرط‌بندی و قمار در کشور خود آشنا باشند و پیش از هرگونه فعالیت، مجازات‌های ممکن را در نظر بگیرند.

عدم اعتماد به وعده‌های نامعقول

تبلیغات و علائم وعده‌های نامعقول در حوزه شرط‌بندی را نادیده گرفته و با عدم اعتماد به این نوع وعده‌ها، از ورود به این فعالیت‌ها جلوگیری کنید.

در نهایت، پیش‌بینی اثرات حقوقی مرتبط با فعالیت‌های شرط‌بندی و قمار، افراد را در انتخاب‌هایشان هوشیار می‌کند و از ورود به فعالیت‌های نامشروع و مخرب جلوگیری می‌کند.

مشاوره حقوقی قمار و شرطبندی

در صورتی که در سایت‌های شرطبندی و قمار، قربانی شده‌اید و مال خود را از دست داده‌اید، عاقلانه‌ترین کار برای خروج از این دنیای خطرناک و یافتن راه‌حل مناسب دریافت مشاوره حقوقی از سمت بنیاد وکلا در این موارد است.

مشاور حقوقی بنیاد وکلا در تمام ساعات شبانه روز، با تسلط بر شرایط و مقررات حاکم بر قانون قضایی کشور و آگاهی کامل شما را در این راه همراهی خواهد کرد.

لازم به ذکر است که با استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین بنیاد وکلا می‌توانید از قرار گرفتن در شرایط قضایی حاد جلوگیری کنید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا