کیفری (جرائم)

تعیین تاریخ ازاله بکارت چگونه است؟

تعیین تاریخ ازاله بکارت از نکات بسیار مهم پزشکی قانونی است که باید در گواهی‌ها قید شود.

ازاله بکارت چیست؟

آسیب‌های ناشی از ازاله بکارت همانند جراحت‌های سطحی پوست است. پس از ۱۵ -۱۰ روز التیام پیدا می‌کند.

نوشته های مشابه

اگر فرد در طی آن مدت مورد معاینه قرار گیرد امکان تعیین تاریخ وجود دارد. پس از دو هفته تا یک ماه با توجه به سیر التیام امکان پذیر است. پس از تشکیل نسج التیامی تعیین تاریخ مقدور نیست، چون ممکن است یک ماه تا چندین سال گذشته باشد.

در دختران خردسال ارتباط جنسی ممکن است همراه با پارگی دهانه مهبل و آسیب شدید مجرای تناسلی به دلیل پارگی توام باشد. شدت عوارض ممکن است سبب مرگ شود.

گاه به علت عمیق بودن محل استقرار پرده بکارت ممکن است با ارتباط جنسی ناکامل پرده بکارت آسیب نبیند، در حالی که شاکی دعوای کیفری صادقانه اظهار می‌دارد که مورد تجاوز قرار گرفته است ولی معاینه پزشکی ازاله بکارت را نشان نمی‌دهد باید در این حالت از روی تجسس ترشحات دهانه مهبل باید به جستجوی مایع منی فرد متجاوز یا آثار دیگر تجاوز پرداخت.

حاملگی یکی از عوامل دیررس تجاوز جنسی در دوشیزگان و بانوان است و نباید از نظر دور نگه داشته شود.

ترمیم و دوختن پرده بکارت

چون گردش خون مویرگی پرده بکارت کامل نمی‌باشد؛ بنابراین دوختن آن موجب التیام و جوش خوردن نمی‌شود. بنابراین در جلو یا پشت پرده ازاله شده، ورقه‌های نازکی از مخاط را جدا کرده و به یکدیگر می‌دوزند که در ارتباط جنسی پاره شده و چندین برابر حالت عادی خونریزی می‌کند سبب فریب اشخاص می‌شود.

علایم مدخوله بودن

 1. اتساع بیش از حد منفذ میانی بکارت
 2. ساییدگی سوراخ میانی
 3. شل بودن و چین خوردگی پرده بکارت
 4. باز شدن چین نهایی مهبل و طویل شدن آن  در دوشیزگان چین نهایی مهبل روی هم خوابیده در حالی که در غیر دوشیزگان به علت ارتباط جنسی چین‌های مهبل باز شده و آن را به آکاردئون باز و بسته تشبیه نموده به همین دلیل طول آن به دلیل بازشدن چین‌ها افزایش می‌یابد.
 5. اتساع مجرای مهبل به طوری که با کشیدن لبه‌های فرج، قسمت اعظم مجرا نمایان می‌شود.
 6. تغییر خواب چین‌های مهبل که در حالت عادی روی هم به بیرون خوابیده اند در ارتباط جنسی تغییر جهت می‌دهند. در ارتباط جنسی تازه، لبه‌های فرج و دهلیز مهبل دارای آثار تورم و خراشیدگی می‌باشد. در این موارد جستجوی ترشحات عمق مهبل و دهانه رحم و پیدا شدن ترشحات جنسی مرد مؤید اراتباط جنسی است.

تعیین تاریخ ازاله بکارت

ازاله بکارت در حوادث یا سقوط

چون مکان آن در پشت لب‌های کوچک فرج قرار دارد، بنابراین باید این‌ها دچار آسیب شده و سپس از آن پرده بکارت دچار آسیب شود؛ بنابراین در اثر ورزش، رقص یا سقوط دچار آسیب نمی‌شود، مگر آن که همراه با ضایعه نشیمن گاه یا دستگاه تناسلی باشد.

ازاله بکارت در غیر موارد تجاوز

عده ای جهت انتقام جویی، دختران صغیر و خردسال به وسیله انگشت یا وسایل نوک تیز دیگر ازاله بکارت می‌نمایند تا از این طریق از والدین وی انتقام بگیرند، خوشبختانه غالبا به دلیل پنهان بودن پشت چین‌های مخاطی و لب‌های فرج، معمولا آسیب نمی‌بینند و اگر آسیب ببینند در یکی از نقاط کناره آن است که آن هم ازاله واقعی نمی‌باشد و قسمت اعظم آن سالم می‌ماند.

در صورتی که والدین مطلع شده از طریق مقامات قضایی به پزشکی قانونی ارجاع شده که در معاینه زخم‌های سطحی در لب‌های فرج، دهانه مهبل و به ندرت خراشیدگی در یکی از نقاط که جای چنگ و ناخن یا شئ نوک تیز می‌باشد، در حالی که در تماس جنسی فشار به همه نقاط همراه با پارگی‌های متعدد توام با آسیب لبه پرده بکارت در تمام سطوح دیده می‌شود.

در کسانی که خود ارضایی می‌نمایند که در ایران کمتر دیده می‌شود گاه آسیب موضعی در اشیایی مثل گیره سر، نوک مداد و غیره دیده می‌شود که چون شاکی ندارد به پزشکی قانونی ارجاع نمی‌شود ولی باز آسیب موضعی است. در بعضی موارد با شک مادران و خونریزی نا‌به‌هنگام مورد به پزشکان قانونی ارجاع می‌شود.

تشخیص تجاوز جنسی در زنان باکره

در این موارد به دلیل نبودن خراشیدگی و پارگی، ساییدگی و غیره تشخیص آن بسیار مشکل است. باید با بررسی آزمایشگاهی ترشحات واژینال و آثار و بقایای تجاوز مثل موی ناحیه زهار یا کیسه بیضه مرد به اثبات متهم DNA جرم پرداخت.

البته این‌ها در زنان باکره هم استفاده می‌شود. از روی مو می‌توان با گروه خونی و را شناسایی نمود. از روی مایع منی می‌توان گروه خونی متجاوز را تعیین نمود. برای نمونه برداری سریعا اقدام شود تا با شستشو و گذشت زمان این مایع زایل شود.

جستجوی آثار تجاوز به عنف

زنان و دوشیزگانی که مورد تجاوز هستند به علت ترس از عواقب وخیم‌تر خود را تسلیم نمایند ولی در موارد فراوانی نیز با چنگ و دندان از خود دفاع و متجاوز را مضروب می‌نمایند.

در مقابل ممکن است متجاوز زن مقاوم را شدیدا مضروب که آثار ضرب و جرح در سر و صورت خصوصا زیر شکم و ناحیه سرین و نواحی تناسلی و این خود شاهد خوبی برای ارتکاب جرم می‌باشد. در صورتی که شما از قربانیان این ماجرا هستید حتما با یک وکیل کیفری متخصص مشورت کنید.

ازاله بکارت در تجاوز جنسی

صدور گواهی‌ها در تجاوز جنسی

 1. قبل از معاینه حتما باید هویت فرد مشخص شود که بهترین روش الصاق عکس مهمور به پزشکی قانونی باشد.
 2. وضعیت پرده بکارت از لحاظ خراشیدگی، تورم و پارگی که دهانه مهبل به شکل یک ساعت از ۱۲-۱ شماره گذاری و بیشتر آسیب در ناحیه ۹ و ۳ می‌باشد که به علت مقاومت نیم دایره تحتانی که در مقابل فشار آلت تناسلی مردانه مقاومت می‌کند ولی نیم دایره فوقانی به علت وجود مهبل و مثانه که بافت قابل ارتجاع می‌باشد، اغلب خراشیده یا پارگی ندارد، مگر تماس جنسی در وضعیت دیگری باشد که فشار به ناحیه فوقانی باشد.
 3. پس از توصیف پرده بکارت به شرح آثار ناشی از عنف و خشونت پرداخته می‌شود ممکن است متجاوز موفق نشده باشد ولی آثار جراحت روی پوست بدن در نتیجه خارج کردن البسه باشد.
 4. در بسیاری موارد تماس جنسی ناکامل است که ترشحات مرد روی پرده بکارت و دهانه مهبل که قابل آزمایش می‌باشد.
 5. تاریخ تجاوز از روی التیام جراحات روی پرده قابل مشخص است.
 6. بروز بیماری‌های آمیزشی را با آزمایش مکرر در ترشحات زنانه باید جستجو نمود.
 7. حاملگی را باید نفی، اثبات یا پیش بینی نمود.

طرز معاينه پرده بكارت

فرد بايد روی تخت ژنيكولوژی در محيطی آرام و به دور از هرگونه خشونت معاينه شود و در اين معاينه بايد از ماماها و پزشكان با تجربه استفاده شود.

به این دلیل که گواهی خلاف عواقب وخيمی برای معاينه شونده و صادركننده گواهی دارد (در معاينه پرده بكارت بايد لب‌های كوچک و بزرگ فرج دو طرف با دست گرفته و به آرامی و آهستگی به خارج و جلو شده و در اين صورت لب‌های كوچک و بزرگ فرج از هم دور شده و پرده بكارت هويدا می‌شود).

معاينه متهم در تجاوز‌های جنسی متهم دستگير و منكر جرم می‌شود.

 1. اگر روی لباس يا بدن قربانی خشونت جنسی، ترشح جنسی، روی آلت تناسلی، بزاق يا لكه‌های خون به DNA دست آيد كه با مقايسه با نمونه‌های گرفته شده از متهم با استفاده از آزمايشات ميكروسكوپی و بررسی قابل شناسايی است.
 2. اگر از مجرم لكه برداری از آلت تناسلی و ناحيه زهار به عمل آيد با مقايسه با قربانی خشونت نيز قابل اثبات است.
 3. اگر تجاوز جنسی به روش طبيعی باشد با بررسی نمونه مدفوع و مقايسه با قربانی خشونت قابل اثبات می‌باشد.

در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی کیفری پیرامون مراحل و شرایط اقدام از طریق پزشکی قانونی می‌توانید با متخصصین ما در بنیاد وکلا در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا