بازنشستگی و از کارافتادگی

از کار افتادگی چیست؟ همه چیز درباره از کار افتادگی

در این مقاله قصد داریم از کار افتادگی را از جهات مختلف بررسی کرده و انواع آن را بشناسیم.

همانطور که می‌دانید از کار افتادگی مفهومی متفاوت از بازنشستگی دارد و ممکن است در اثر عوامل گوناگونی ایجاد شود بنابراین پیشنهاد می‌کنم برای شناخت مفهوم و معنای دقیق از کار افتادگی و عوامل ایجاد آن ادامه مطلب را دنبال کنید.

نوشته های مشابه

آشنایی با مفهوم از کار افتادگی

در این بخش قصد داریم مفاهیم اصلی موضوع از کار افتادگی و هر آنچه که  با این موضوع مرتبط است آشنا کنیم. بنابراین اگر می‌خواهید اطلاعاتی در خصوص از کار افتادگی و تشخیص آن به دست آورید، مطالعه این بخش را به شما توصیه می‌کنم.

تعریف از کار افتادگی

از کار افتادگی به معنای آن است که فردی در نتیجه آسیب‌هایی که از کار به او وارد شده و یا بیماری‌های مختلف جدی، قابلیت ادامه کار را نداشته و نتواند مانند قبل به کار و شغل خود ادامه دهد.

البته از کار افتادگی یک شخص به معنای سالخورده شدن او نیست چرا که از کار افتادگی می‌تواند عوامل و منشا‌های گوناگون داشته باشد؛ به عنوان مثال ممکن است یک فردی در اثر سانحه‌ای در حین کار دچار از کار افتادگی شود، و یا ممکن است فردی به دلیل کهولت سن امکان انجام کارهای روزانه خود را نداشته باشد که به این حالت از کار افتادگی طبیعی می‌گوییم.

تفاوت از کار افتادگی و بازنشستگی

نقطه مشترک از کار افتادگی و بازنشستگی آن است که هر دوی این حالت‌ها به نوعی نقطه پایان انجام فعالیت کاری کارگر هستند و باعث می‌شوند که کارگر امکان ادامه کار را نداشته باشد اما قطعا بین از کار افتادگی و بازنشستگی تفاوت‌هایی وجود دارد.

تفاوت از کار افتادگی و بازنشستگی

از جمله مهم‌ترین تفاوت از کار افتادگی و بازنشستگی آن است که مطابق قانون برای بازنشستگی و استفاده از حقوق مستمری بازنشستگی و با در نظر گرفتن شغل افراد، الزاما فرد باید بین ۲۰ الی ۳۰ سال سابقه کاری داشته باشد تا بتواند بازنشسته شود اما برای از کار افتادگی این شرط وجود ندارد و زمانی که فرد قادر به کار کردن نباشد می‌تواند از بیمه از کار افتادگی استفاده کند.

بنابراین ممکن است کارگری که دارای یک سال سابقه کار است با وقوع حادثه‌ای دچار از کار افتادگی شده و از مزایای آن استفاده کند اما این موضوع در باب بازنشستگی صادق نیست.

تفاوت دیگری که بین از کار افتادگی و بازنشستگی وجود دارد دریافت حقوق و مزایا است چرا که حقوق دریافتی در دوران بازنشستگی با حقوق دریافتی پس از، از کار افتادگی متفاوت است.

شناخت انواع از کار افتادگی

برای تشخیص از کار افتادگی باید بررسی کنید که صدمات وارده از کدام یک از دو نوع زیر است:

از کار افتادگی کلی

مطابق قانون و در بند ۱۳ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی از کار افتادگی کلی اینطور تعریف شده است؛« از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.»

در واقع مطابق این قانون معیار تعریف از کار افتادگی کلی، قدرت انجام کار فرد آسیب دیده و توانایی او برای کسب درآمد سابق خود می‌باشد.

البته تنها این معیار در قانون تامین اجتماعی مطرح نشده است چرا که مطابق بند الف ماده ۷۰ همین قانون، هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد فرد از کار افتاده کلی شناخته می‌شود.

به شما در جلسات مشاوره حقوقی گفته می‌شود که افرادی که مطابق قانون و به دلیل حوادث ناشی از کار یا دلایلی همچون بیماری‌ها دچار از کار افتادگی کلی باشند مورد حمایت بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

از کار افتادگی جزئی

همچنین در قانون تامین اجتماعی به از کار افتادگی جزئی تعریف جداگانه‌ای اختصاص داده شده است، در بند ۱۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی از کار افتادگی جزئی اینطور تعریف شده است: «از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق خود یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.»

در واقع در تعریف از کار افتادگی جزئی به این نکته اشاره شده است که امکان درآمدزایی همچنان برای فرد آسیب دیده حتی به طور جزئی وجود دارد.

همچنین در بند ب ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی، اینطور مطرح شده است که اگر میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد و علت حادثه ناشی از کار بوده باشد از کار افتادگی جزئی شناخته می‌شود.

نکته بسیار مهم در تفاوت از کار افتادگی جزئی و از کار افتادگی کلی آن است که، منشا از کار افتادگی جزئی تنها بروز حوادث می‌تواند باشد و بنابراین چنانچه از کار افتادگی جزئی ناشی از ابتلا به بیماری باشد نمی‌تواند دلیل از کار افتادگی محسوب شده و مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرد.

عوامل ایجاد کننده از کار افتادگی

عوامل ایجاد کننده از کار افتادگی

بیماری‌ها

بر اساس بند ۷ ماده ۲ قانون بیمه تامین اجتماعی، بیماری‌های ایجاد کننده از کار افتادگی، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب کرده یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود و یا اینکه موجب هر دوی این شرایط در آن واحد می‌گردد.

اگر بیماری غیرقابل علاج تشخیص داده شود ممکن است موجب کاهش کار فرد بیمه شده و در نتیجه سبب از کار افتادگی او گردد.

جهت تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و یا روحی بیمه شدگان، کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل می‌شود و آن‌ها به از کار افتادگی متقاضی رای خواهند داد.

بیماری‌های مختلفی ممکن است توسط کمیسیون تایید و موجب تعلق مستمری از کار افتادگی به فرد شوند به طور کلی این بیماری‌ها شامل بیماری‌های داخلی اعصاب، بیماری‌های جراحی اعصاب، بیماری‌های چشم و بیماری‌های قلبی، بیماری‌های ارتوپدی، پوست و بیماری‌های خونی، بیماری‌های کلیوی عفونی و به طور کلی بیماری‌های داخلی، بیماری‌های گوش و حلق و بینی و بیماری‌های آنکولوژی،  بیماری‌های روانپزشکی و اعصاب و روان می‌شود.

صرف داشتن بیماری در لیست مطرح شده توسط این کمیسیون منجر به تایید از کار افتادگی نمی‌شود چرا که باید در این زمینه کمیسیون ماده ۹۱ نیز آن را تایید نماید.

همچنین لیست مورد اشاره به معنای تعریف انحصاری نیست چرا که با توجه به شرایط هر متقاضی ممکن است بیماری‌هایی که در این لیست قید نشده نیز مورد تایید قرار گیرد.

حوادث

مطابق بند ۸ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی حوادث منجر به از کار افتادگی تعریف شده است؛« حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی و در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدمه بر جسم یا روان فرد بیمه شده می‌گردد»

و بر اساس ماده ۵۹ این قانون حوادث بر دو نوع حادثه ناشی از کار و حادثه غیرناشی از کار تقسیم می‌شوند.

حوادث ناشی از کار منجر به آن می‌شود که کمک‌های بلند مدت به فرد متقاضی ارائه شده و غرامت نقص عضو مقطوع که به عنوان تعهدات سنگین مالی شناخته می‌شوند ارائه شود.

نکته قابل توجه آن است که بر اساس مقررات ماده ۶۶ این قانون اگر در خصوص وقوع حادثه قصور کارفرما یا رعایت نکردن مقررات حفاظتی ثابت شود، بیمه حمایت‌های مورد نظر قانون را ارائه کرده و خسارت‌ها را مطابق مقررات از کارفرما وصول خواهد کرد.

در خصوص حوادث غیرناشی از کار در ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی اینطور تعریف شده است که بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه بر اساس نظر کمیسیون‌های پزشکی ماده ۹۱ این قانون به عنوان از کار افتاده کلی یا جزئی شناخته می‌شوند.

همچنین بر اساس ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی بیمه شده‌ای که طی مدت ۱۰ سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه ۹۰ روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد، در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیرناشی از کار را خواهد داشت.

بررسی مرجع تشخیص از کار افتادگی

از کار افتادگی افراد در مراجع مختلفی باید مورد تشخیص و تایید قرار گیرد بنابراین لازم است که مراجع تشخیص از کار افتادگی را به تفکیک بشناسیم برای آشنایی بیشتر با کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدید نظر که مرجع تشخیص از کار افتادگی هستند مطالعه این بخش از مقاله را به شما توصیه می‌کنم.

بررسی مرجع تشخیص از کار افتادگی

کمیسیون پزشکی بدوی

بر اساس ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی مرجع تشخیص از کار افتادگی کمیسیون‌های پزشکی ماده ۹۱ قانون می‌باشند.

مطابق این ماده پزشک معالج پس از انجام خدمات توانبخشی و درمان اگر فرد بیمه شده را غیر قابل علاج تشخیص دهد این امر را گواهی کرده و کمیسیون‌های پزشکی بر اساس آن اعلام نظر کرده و اقدام به صدور رای می‌کنند.

بر اساس ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی تامین اجتماعی خواهد بود.

کمیسیون پزشکی بدوی مطابق ماده ۴ آیین نامه با حضور افراد زیر تشکیل می‌شود:

 1. یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون‌های فنی پزشکی.
 2. یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون‌های پزشکی.
 3. یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری‌های مربوط به عنوان عضو به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون‌های پزشکی.
 4. یک نفر مشاور با پیشنهاد اداره کل تامین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان.
 5. و یک نفر منشی با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسه‌ها را برعهده خواهد داشت.

به گفته وکیل از کار افتادگی مطابق تبصره ۱ الحاقی این ماده بررسی پرونده‌های بیمه‌شدگان و اظهار نظر در خصوص نوع کار محل کار ساعت کار و تعیین میزان درصد از کار افتادگی افراد ادامه درمان و ادامه کار، از وظایف کمیسیون‌های بدوی است.

نکته دوم آن است که دعوت از پزشک متخصص طب کار به منظور مشاوره و بدون در نظر گرفتن حق رای در کمیسیون‌های بدوی بلامانع است.

کمیسیون پزشکی تجدید نظر

وظیفه کمیسیون پزشکی تجدید نظر بررسی و اظهار نظر در خصوص آرای صادره از کمیسیون‌های بدوی که مورد اعتراض صندوق یا فرد بیمه شده قرار گرفته است می‌باشد.

بنابراین زمانی که فرد بیمه شده  به رای صادره کمیسیون بدوی اعتراض کند؛ این اعتراض همراه با مدارک لازم از شعبه مربوط به کمیسیون تجدید نظر ارسال و آن کمیسیون با در نظر گرفتن ماده ۸ آیین نامه اقدام به صدور رای خواهد کرد.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون بدوی یک ماه است.

این نکته قابل توجه است که در صورت اعتراض به موقع به رای کمیسیون بدوی این رای به حالت تعلیق درآمده و غیر قابل اجرا خواهد بود.

مطابق ماده ۵ آیین نامه کمیسیون‌های تجدید نظر نیز با حضور افراد ذیل تشکیل می‌شود:

 1. یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به پیشنهاد معاونت درمان و تصویب مدیرعامل صندوق با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون‌های فنی پزشکی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون تجدید نظر.
 2. یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون‌های فنی و پزشکی.
 3. یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون‌های پزشکی.
 4. یک نفر مشاور به پیشنهاد اداره کل تامین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان.
 5. و همچنین یک نفر منشی به ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تایپ تهیه و تنظیم صورتجلسه‌ها را برعهده خواهد داشت.

مستمری از کار افتادگی

در این قسمت از مقاله به بررسی تفاوت‌های مستمری از کار افتادگی کلی و از کار افتادگی جزئی، و روش‌های محاسبه مستمری از کار افتادگی به صورت کلی و مطابق قانون تامین اجتماعی می‌پردازیم.

مستمری از کار افتادگی

تغییرات در از کار افتادگی کلی

مطابق ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی بیمه شده‌ای از کار افتاده کلی در نظر گرفته می‌شود که ۶۶ درصد قدرت کار خود را یا بیشتر از دست داده باشد و البته در از کار افتادگی شرط سنی وجود ندارد.

در خصوص مستمری از کار افتادگی کلی یک سی‌ام متوسط حقوق ماهانه ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه می‌شود که این مبلغ نباید از ۱۰۰ درصد حقوق ماهانه فرد بیشتر باشد و همچنین نباید از ۵۰ درصد حقوق ماهانه او کمتر باشد.

تغییرات در از کار افتادگی جزئی

در خصوص از کار افتادگی جزئی مطابق ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی هرگاه قدرت کار فرد بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد کاهش یابد و به علت حادثه ناشی از کار باشد فرد دچار از کار افتادگی جزئی تلقی می‌شود که درصدی پایین‌تر از حالت کلی آن است.

محاسبه مستمری از کار افتادگی جزئی با ضرب کردن درصد از کار افتادگی در مستمری استحقاقی از کار افتادگی کلی صورت می‌گیرد.

مستمری از کار افتادگی تامین اجتماعی

افراد دچار از کار افتادگی کامل با در نظر گرفتن دلیل از کار افتادگی و درصد آن مبلغی را به عنوان مستمری از کار افتادگی دریافت می‌کنند.

حداقل حقوق از کار افتادگی با توجه به سنوات پرداخت بیمه محاسبه می‌شود اما عموما برای افرادی که در محل کار دچار سانحه شوند، به اندازه همان حقوقی که پیش از از کار افتادگی دریافت می‌کردند حقوق تعیین می‌شود.

در خصوص افرادی که دچار بیماری شده باشند یا سانحه‌ای بیرون از محل کار سبب از کار افتادگی آن‌ها شود حقوق کمتری تعیین می‌شود.

جهت محاسبه مستمری از کار افتادگی در خصوص از کار افتادگی ناشی از کار حاصل ضرب یک سی‌ام متوسط حقوق ماهانه شخص بیمه شده در سنوات پرداخت حق بیمه او به دست می‌آید که این مبلغ نباید از ۱۰۰ درصد حقوق ماهانه بیشتر و یا از نصف حقوق ماهانه او کمتر باشد.

در خصوص از کار افتادگی جزئی نیز افرادی که دارای از کار افتادگی جزئی هستند مستمری آن‌ها بدین نحو تعیین می‌شود که حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی محاسبه می‌شود.

محاسبه مستمری از کار افتادگی

محاسبه حقوق از کار افتادگی برای هر فردی  می‌تواند متاثر از عوامل مختلفی بوده و به صورت متفاوتی تعیین شود.

بنابراین عواملی مانند میزان درصد از کار افتادگی، میانگین دستمزد فرد بیمه شده و همچنین سنوات فرد بیمه شده از مهم‌ترین عواملی هستند که در تعیین میزان حقوق از کار افتادگی اثرگذارند.

اما به عنوان یک معیار کلی و حدودی، میانگین حقوق افرادی که بر اثر سانحه دچار از کار افتادگی کامل می‌شوند معمولا برابر با متوسط آخرین حقوق‌هایی است که دریافت کرده است.

و در خصوص افرادی که  از کار افتادگی آن‌ها به دلایلی غیر از سوانح کاری بوده است، حقوقی متناسب با آخرین حقوق و سنوات پرداختی بیمه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

بنابراین افرادی که درصد از کار افتادگی کمتری داشته باشند معمولا متناسب با میزان از کار افتادگی خود مستمری دریافت می‌کنند. محاسبه حقوق از کار افتادگی بر اساس میزان سنوات بیمه محاسبه می‌شود بنابراین حقوق محاسبه شده برای هر فرد باید بیش از ۶۰ درصد حقوق دریافتی او در دوران سلامت باشد.

مطابق آخرین مصوبه هیئت وزیران حداقل دستمزد مستمری از کار افتادگان در سال ۴۰۲ متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و معادل حداقل حقوق مصوبه شورای عالی کار برای آن افراد است که البته این مبلغ نباید از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد.

شرایط  بیمه از کار افتادگی

همانطور که آموختیم از کار افتادگی پدیده‌ای است که ممکن است برای هر فردی در طول فعالیت حرفه‌ای و کاری خود رخ دهد بنابراین باید با شرایط از کار افتادگی، و همچنین مزایایی که بیمه از کار افتادگی در اختیار این افراد قرار می‌دهد و روش‌های دریافت خسارت از کار افتادگی آشنا شویم.

شرایط  بیمه از کار افتادگی

شرایط از کار افتادگی

در خصوص درخواست از کار افتادگی ابتدا فردی که در اثر بیماری یا حادثه دیگر توانایی انجام کار نداشته باشد ابتدا باید تحت درمان قرار گیرد. در صورت عدم بهبودی پزشک فرم و گواهی لازم را به او می‌دهد تا به همراه سایر مدارک درمانی به یکی از شعب بیمه تامین اجتماعی ارائه دهد.

پس از تایید مدارک از سوی تامین اجتماعی به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌شود.

در مرحله بعد با تعیین نوبت، جلسات کمیسیون پزشکی برای تعیین میزان و نوع از کار افتادگی جسمی و روحی فرد بیمه شده برگزار می‌شود و رای کمیسیون در همان روز عموماً ابلاغ می‌شود.

امکان انجام برخی از مراحل به صورت اینترنتی از طریق مراجعه به سامانه es.tamin.ir وجود دارد و همچنین بارگذاری مدارک پزشکی به صورت آنلاین در سامانه امکان‌پذیر است.

مزایای بیمه از کار افتادگی

همانطور که اشاره کردیم با بروز حوادث در حین انجام کار و یا حتی بیماری‌های درمان ناپذیر ممکن است افراد توانایی انجام کار را از دست داده و یا مانند سابق قادر به انجام کار و درآمدزایی نباشند بنابراین بیمه از کار افتادگی جهت حمایت از این افراد ایجاد می‌شود تا با بررسی عوامل مختلفی مانند میزان از کار افتادگی و همچنین سوابق بیمه پرداختی، برای افراد از کار افتاده مستمری تعیین نماید.

بیمه از کار افتادگی برای بسیاری از شاغلین از جمله افرادی که شغل پرخطر دارند دارای مزایای بسیاری است چرا که احتمال بروز سانحه و از دست دادن توانایی کار کردن برای هر فردی وجود دارد پس با استفاده از بیمه از کار افتادگی می‌توان از نگرانی آینده شغلی و تامین مالی تا حد زیادی کاست.

نحوه دریافت خسارت از کار افتادگی

در خصوص مستمری غرامت نقص عضو مطابق ماده ۷۴ قانون بیمه تامین اجتماعی، بیمه شدگانی که به خاطر حوادث مربوط به کار توانایی کار کردن خود را بین ۱۰ تا ۳۳ درصد از دست داده باشند می‌توانند مستمری از کار افتادگی غرامت نقص عضو دریافت کنند.

جهت محاسبه غرامت نقص عضو باید ۳۶ برابر حقوق از کار افتادگی کلی را در درصد از کار افتادگی ضرب کرد.

جهت دریافت خسارت از کار افتادگی فرد متقاضی یا وکیل او باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد تا خسارت از کار افتادگی به او تعلق گیرد:

 1. قطع یا فلج شدن دو دست یا دو پا
 2. قطع یا فلج شدن یک دست و یک پا
 3. از دست دادن بینایی هر دو چشم
 4. از کار افتادگی کامل و دائم با توجه به عللی غیر از قطع یا فلج شدن دست و پا با تایید پزشک معتمد شرکت بیمه

نکته قابل توجه آن است که فقط در صورتی از کار افتادگی دائم و کامل پذیرفته می‌شود که قابلیت درمان به هیچ وجه وجود نداشته و همچنین از کار افتادگی ناشی از صدمه بدنی یا جراحت توسط خود بیمه‌گذار و به صورت عمدی نباشد.

مرجع تشخیص از کار افتادگی همانطور که اشاره شد کمیسیون پزشکی است که اگر پس از انجام خدمات توانبخشی معالجه فرد را غیر ممکن تشخیص دهد گواهی پزشکی صادر کرده و کمیسیون بر اساس نظر پزشک حکم از کار افتادگی را صادر می‌کند.

قوانین مرتبط با از کار افتادگی

از کار افتادگی در قوانین مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان مثال با توجه به نوع فعالیت حرفه‌ای و قرارداد کاری افراد ممکن است تحت شمول قانون کار یا قانون تامین اجتماعی قرار گیرند و یا آن که برای مستخدمین دولتی قانون استخدام کشوری به مباحث مرتبط با  از کار افتادگی پرداخته است.

در ادامه به بررسی دقیق این قوانین در خصوص از کار افتادگی پرداخته‌ایم.

قوانین مرتبط با از کار افتادگی

از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است چنانچه در بند ۱۳ و ۱۴ ماده ۲ این قانون به تعریف از کار افتادگی کلی و جزئی پرداخته شده است.

مطابق این قانون از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد.

و در خصوص از کار افتادگی جزئی آمده است که عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

همچنین در بند ۱۷ ماده ۲ این قانون به تعریف غرامت مقطوع نقص عضو پرداخته شده است.

مطابق ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی حادثه به دو نوع حادثه ناشی از کار و حادثه غیر ناشی از کار تقسیم شده و مطابق مواد ۷۰ ۷۲ و ۷۵ این قانون مستمری حوادث غیر ناشی از کار تعیین شده است.

مرجع تشخیص از کار افتادگی نیز در قانون تامین اجتماعی مطابق ماده ۷۰ این قانون کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ تعیین شده است.

از کار افتادگی در قانون کار

در ماده ۳۳ قانون کار به تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماری‌های ناشی از کار و یا غیر کار پرداخته شده است.

به موجب این ماده و تصویب‌نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی، مصوب ۱۳۸۵، تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی یا بیماری‌های ناشی از کار یا غیر کار به استناد قانون تامین اجتماعی به عهده کمیسیون‌های پزشکی مندرج در قانون تامین اجتماعی قرار گرفته است.

از کار افتادگی در قانون استخدام کشوری

از کار افتادگی در قانون استخدام کشوری نیز مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که در ماده ۷۹ این قانون هرگاه کارمند دولت به سبب حادثه از کار افتاده شود بر اساس سنوات خدمت و با سه سال خدمت ارفاقی بازنشسته خواهد شد.

همچنین به استناد ماده ۸۰ این قانون هرگاه کارمند دولت به سبب انجام وظیفه از کار افتاده شود تمام حقوق و مزایای آخر خدمت او با رعایت افزایش دو گروه به عنوان حقوق بازنشستگی وی پرداخت خواهد شد.

از کار افتادگی در قانون استخدام کشوری مستلزم تکمیل فرم درخواست از کار افتادگی ماده ۸۰ و ارائه اصل نظریه شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ذی ربط است.

همچنین مطابق ماده ۸۳ این قانون هرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی او پرداخت خواهد شد.

نتیجه‌گیری

مطابق آنچه در این مقاله بررسی کردیم به تفاوت‌های مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی پی بردیم و دانستیم از کار افتادگی عموما به دو شکل از کار افتادگی کلی و جزئی ایجاد می‌شود و می‌تواند منشا و عوامل گوناگونی از جمله بیماری‌ها یا حوادث حین کار یا خارج از کار داشته باشد.

از کار افتادگی کلی و جزئی

شرایط دریافت مستمری از کار افتادگی در قوانین مختلف از جمله قانون تامین اجتماعی را بررسی کرده و محاسبه حقوق از کار افتادگی را برای افرادی که دچار از کار افتادگی کلی یا جزئی شده‌اند مطالعه کردیم. در ادامه به چند پرسش مهم توسط مشاوره حقوقی از کار افتادگی پاسخ می‌دهیم.

پرسش‌های متداول

چگونه درخواست از کار افتادگی تامین اجتماعی بدهیم؟

برای درخواست از کار افتادگی تامین اجتماعی فرد بیمه شده باید پس از طی کردن روند درمان و در صورت عدم مشاهده بهبودی مدارک درمانی و گواهی پزشکی را به شعب بیمه تامین اجتماعی ارائه دهد، سپس پرونده او به کمیسیون پزشکی ارجاع داده می‌شود تا نوع و میزان از کار افتادگی بررسی شده و رای نهایی صادر شود.

حقوق از کار افتادگی تامین اجتماعی چه مقدار است؟

مبلغ حقوق از کار افتادگی تامین اجتماعی به عوامل مختلفی از جمله درصد از کار افتادگی و میانگین دستمزد فرد بیمه شده و همچنین سنوات بیمه بستگی دارد و البته عموما برای افرادی که دچار از کار افتادگی کلی می‌شوند حقوق آن‌ها مساوی متوسط آخرین حقوق‌های دریافتی خواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا