سرقتکیفری (جرائم)

سرقت مشهود یعنی چه؟

وقتی عبارت جرم مشهود را میشنوید چه معنی از آن برداشت میکنید؟ آیا فکر میکنید که معنی آن اینستکه جرم جلوی چشم چند نفر اتفاق افتاده است؟ در این مقاله سعی بر آنست که جرم مشهود را برایتان به صورت کامل توضیح بدهیم.

با شنیدن عبارت «جرم مشهود» اولین مفهومی که به ذهن متبادر میشود، وقوع جرم در برابر ضابط دادگستری است. مانند اینکه سارقی، جلوی چشمان مامور انتظامی، کیفقاپی کند. اما این تنها مصداق جرم مشهود نیست. جرم مشهود مصادیق متعددی دارد که در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

نوشته های مشابه

جرم سرقت در چه مواردی مشهود است؟

جرم در موارد زیر مشهود میباشد:

  • در مرئی و منظر ضابط دادگستری واقع شود (مانند مثال پیشین). اگر ضابط صحنه فیلمبرداری شده جرم را ببیند، جرم مشهود نخواهد بود. چون ضابط شخصاً شاهد وقوع جرم نبوده است.
  • ضابطین، بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر شوند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ مانند آنکه لحظهای پس از سرقت مغازه، در محل حاضر شوند و آثار شکستن شیشه مغازه، قفل صندوق و… را مشاهده کنند.
  • بزهدیده یا حداقل دو نفر که ناظر وقوع جرم بودهاند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را بهعنوان مرتکب معرفی کنند؛ برای مثال دو سارق کیفقاپی میکنند و لحظهای قبل از رسیدن مامورین پا به فرار میگذارند، و کسانی که ناظر وقوع جرم بودهاند، بلافاصله سارقین در حال فرار را به مامورین نشان میدهند.
  • بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد. در مثالی که سارق شیشه مغازه را میشکند تا وارد آن شود، چنانچه پس از سرقت، پلیس به افراد حاضر در صحنه جرم شک کند، و وسیلهای که شیشه با آن شکسته شده است را نزد سارق بیابد، این جرم مشهود است.
  • متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
  • جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. مانند سرقت از منازل که افراد بلافاصله با مرکز فوریتهای پلیسی تماس میگیرند.
  • متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
  • متهم ولگرد (*) باشد و در آن محل نیز سوءشهرت داشته باشد.

مشهود بودن جرم چه اهمیتی دارد؟

در جرایم مشهود اختیارات قانونی ضابطین قضایی گستردهتر از اختیارات آنها در جرائم غیرمشهود است. در جرایم مشهود ضابطین موظفند تمام اقدامات لازم را برای حفظ دلایل اثبات جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام دهند. برای مثال به بازرسی اشیاء یا اشخاص بپردازند، در حالی که در جرایم غیر مشهود، این امر تنها با اجازه موردی مقام قضایی ممکن است.

علاوه بر این، هنگامی که متهم در جرمی مشهود دستگیر میشود، ضابطان باید بلافاصله، موضوع اتهام و دلایل آن را به او تفهیم کنند و دستگیری وی را به خانوادهاش اطلاع دهند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا