فروش ملک مشاعیملکی

فرایند عملی فروش مال مشاع و یا موروثی

فروش مال مشاع و مشترک فی مابین شرکاء و یا وراث به درخواست حتی یکی از ورثه و یا شرکاء و مخالفت بقیه وراث و یا شرکاء قابل رسیدگی و انجام است.

به عنوان مقدمات ضروری در موارد موروثی بودن ملک، متقاضی لازم است ابتدا نسبت به اخذ گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف اقدام نموده باشد.

با تحصیل این گواهی با در دست داشتن اصل سند مالکیت یا کپی سند مالکیت یا ارایه اطلاعات دقیق پلاک ثبتی به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه و با پر کردن فرم های خاصی صدور گواهی عدم قابلیت افراز ملک را از اداره ثبت درخواست نماید.

نوشته های مشابه

این درخواست و زمان بازدید از محل به شرکای ملک از طریق اداره پست مستقر در ثبت ابلاغ میگردد سپس نوبت فرایند اخذ استعلامات از شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح در مورد قابلیت تقسیم و افراز و اعلام نظر کارشناسی مراجع یاد میرسد.

__tel_banner

با وصول پاسخ های یاد شده متصدی مربوطه اداره ثبت اسناد و املاک در نهایت گواهی عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی را صادر و به امضای رییس واحد ثبتی میرساند یک نسخه از این گواهی به متقاضی تحویل و الباقی نسخ از طریق اداره پست مستقر طی پست سفارشی به هزینه متقاضی به کل شرکا ابلاغ میشود.

شرکا ده روز از تصمیم واحد ثبتی یاد شده در خصوص اعلام عدم قابلیت افراز حق شکایت و اعتراض را دارند.

با قطعی شدن این تصمیم و عدم وصول اعتراض؛ متقاضی میتواند با در دست داشتن این گواهی و اخذ گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی، به یکی از دفاتر خدمات قضای مراجعه و دادخواست فروش مال مشاع را علیه کلیه ورثه و شرکاء اعم از شرکای موافق فروش یا مخالف آن مطرح نمایید.

برای این دادخواست مثل سایر دعاوی حقوقی پس از ثبت و ارجاع و تعیین شعبه وقت رسیدگی تعیین و همه ورثه به جلسه رسیدگی دعوت میشوند و النهایه دادگاه طبق درخواست خواهان دستور فروش ملک مشاع را از طریق مزایده صادر و به طرفین پرونده ابلاغ می نماید.

با توجه به قطعی بودن این تصمیم؛ متقاضی میتواند بعد از ابلاغ دادنامه ها درخواست تشکیل پرونده اجرایی نموده و پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع میگردد.

دادورز در این راستا مکلف به تعیین قیمت روز ملک از طریق کارشناسی است لذا پرونده را پس از واریز هزینه کارشناسی به احد از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته عمران و راه و ساختمان و ارزیابی املاک ارجاع میدهد.

پس از اعلام نظر کارشناسی چنانچه طرفین پرونده به آن معترض نباشد اگهی مزایده از طریق دادورز تهیه و پرونده به واحد مزایده اجرای احکام ارجاع و تعیین روز مزایده میگردد.

__online_banner

سپس اگهی های مزایده تنظیم و ابلاغ و در محل های ضروری الصاق میگردد.

طالبین ملک میتوانند تا ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام به محل ملک جهت بازدید مراجعه نمایند، النهایه در روز مزایده، ملک به بالاترین پیشنهاد قیمتی فروخته شده و در روز مزایده ده درصد قیمت ملک نقدا پرداخت و الباقی حداکثر ظرف یک ماه از زمان مزایده از خریدار و برنده مزایده دریافت میگردد، مبلغ واریزی خریدار به حساب اجرای احکام پس از کسر سهم اجرا، در روز انتقال سند به نام خریدار نسبت به سهم هر یک از وراث تقسیم و به آنها پرداخت میشود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا