دادسراروابط نا مشروعکیفری (جرائم)

نمونه رای اثبات رابطه نامشروع (خلوت زن و مرد نامحرم)

با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل، مصداق رابطه نامشروع است.

نمونه رای

«رای دادگاه»

در خصوص اتهام

  1. خانم الف.ر فرزند الف. ۳۴ ساله، اهل همدان، مقیم تهران
  2. آقای الف.ز فرزند م. ۲۸ ساله، اهل اصفهان، مقیم تهران

 هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به رابطه نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای م.ب همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای محجمد مهدی رضیان، خلاصتا شاکی بیان داشته است که از حدود ۲ سال پیش متوجه رابطه همسرش با متهم موصوف گردیده که نهایتا در تاریخ ۲۷/۱/۹۷ در حالی که وی زودتر از موعد مقرر وارد منزل خود شده متهم را در حمام منزل خود که مخفی شده بود مشاهده و او وی را هل داده و فرار نموده است.

نوشته های مشابه

خانم متهم خلاصتا علت حضور متهم را در منزل خود چنین توجیه نموده که نامبرده به صورت ناخواسته پا به منزل ایشان گذاشته است و هیچ سوء نیتی در کار نبوده است و چون در مسیر منزل و مدرسه فرزندش چندین مرتبه سوار خودرو او شده و از این طریق با وی آشنا و نهایتا در روز واقعه وی با متهم تماس گرفته و از او خواسته است که جعبه هایی را که برای شرکت درست می کند را با وسیله نقلیه او به شرکت مربوطه ببرند و چون آن روز باران شدیدی نیز می باریده و از وی خواسته است که با آسانسور آپارتمان بالا بیاید و در کنار آسانسور منتظر وی باشد تا پس از آماده شدن به سمت شرکت حرکت کنند که در همان لحظه همسر وی رسیده و او از ترس شوهرش از متهم خواسته است که در حمام مخفی شود و مضافا این که کرایه وی را در هر مرتبه پرداخت نموده است.

آقای متهم نیز ضمن تایید اظهارات متهمه خلاصتا رابطه نامشروع را منکر و بیان داشته است که وی به تقاضای همسر شاکی و به لحاظ وضعیتی که پیش آمده با کفش وارد حمام شده است و این در حالی است که فرزند شاکی (که پسر بچه یازده ساله می باشد) در منزل حضور داشته است و هیچ نیت سوئی نداشته است.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مداقه در اظهارات متهمان و ملاحظه اظهارات آقای الف.ب فرزند شاکی و متهمه به شرح صورتجلسه مورخ ۲۳/۸/۹۷ (در وضعیتی که وی در نزد پدرش بوده و با او زندگی می کند).

ملاحظه لوایح تقدیمی و اظهارات وکیل مدافع متهم هر چند دادگاه ارتباط متهمان در حد منعکس شده در پرونده و بدون اطلاع همسر متهمه را عرفا صحیح نمی داند، لیکن نظر به دلایل احصایی قناعت وجدانی برای این دادگاه در مورد رابطه نامشروع حاصل نگردیده و مضافا مستفاد از نظرات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه که رابطه نامشروع را عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر زن و مرد اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن دانسته او صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا را از مصادیق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نمی داند.

فلذا به لحاظ عدم احراز قصد مجرمانه و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهمان را صادر و اعلام می نماید.

این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

(این رای نقض شده است.)

«رای دادگاه تجدید نظر»

تجدید نظر خواهی آقای م.ب با وکالت آقای محمد مهدی رضیان نسبت به دادنامه شماره … – ۳۰/۸/۹۷ صادره از شعبه … دادگاه کیفری دو تهران مبنی بر صدور حکم بر برائت خانم الف.ر فرزند الف. و آقای الف.ز فرزند م. از اتهام ایجاد رابطه نامشروع دون از زنا با ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل شاکی و با توجه به تعیین جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین پرونده و اخذ دفاعیات از تجدید نظر خواندگان و با توجه به دلایل و مستندات موجود و قرائن و امارات دیگر و این که خلاصه موضوع این بوده که تجدید نظر خواه شوهر خانم الف.ر بوده در تاریخ ۲۷/۱/۹۷ بعد از خروج از منزل مجددا به خانه برگشته و مشاهده می نماید که یک مرد اجنبی (آقای الف.ز) به وسیله خانم ر. در حمام منزل مخفی گردیده است که پس از پیدا نمودن وی با دست به سینه تجدید نظر خواه زدن مبادرت به فرار نموده است.

ضمن این که همسایگان این قضیه را شهادت داده اند اقاریر صریح مرتکبین فعل مجرمانه معنونه نیز حکایت از همین قضیه داشته لیکن متهمین (تجدید نظر خواندگان) مدعی شده اند که حضور آقای ز. به خاطر دریافت جعبه های کفش بوده که به خاطر ترس از آقای تجدید نظر خواه مجبور به مخفی شدن در حمام شده است.

علی ایحال موضوع اتهام غیر از زنا بوده و این رابطه نیز مصداق بارز موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است.

ضمن نقض دادنامه معترض عنه هر کدام از تجدید نظر خواندگان را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید.

النهایه با توجه به وضعیت خاص احدی از تجدید نظر خواندگان خانم الف.ر از حیث زن بودن و به ویژه از جهت اعلام رضایت و گذشت شاکی خصوصی و فقدان سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح وی با رعایت ماده ۴۶ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجرای مجازات مذکور را برای وی به مدت سه سال به حالت تعلیق درآورده و اعلام می نماید.

در صورت ارتکاب بزهی بر اساس مقررات مذکور میزان مجازات معلق شده نیز به حالت اجرا درآید.

این رای  قطعی است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا