لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۱۱۴ بازدید ۰ دیدگاه

اختیارات هیات مدیره در شرکت ها

اختیارات هیات مدیره در شرکت ها
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

محدوده اختیارات هیات مدیره

 1. عزل یا نصب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و تعیین اختیارات مدیر عامل
 2. دعوت از مجامع عمومی
 3. تنظیم حساب های شرکت و تقدیم به بازرسان و مجمع عمومی عادی
 4. گزارشات و پیشنهادات به مجامع عمومی از جمله گزارش راجع به افزایش یا کاهش سرمایه
 5. گزارش سلب حق تقدم از سهامداران
 6. پیشنهاد انتشار انواع اوراق قرضه
 7. اعطای اجازه انعقاد قرار داد با شرکت به اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
 8. تعیین حق الزحمه مدیر عامل
 9. موارد مذکور در مواد ۱۴۰
 10. کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت در چارچوب موضوع آن و با رعایت مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی است

ضمن آنکه نماینده قانونی شرکت با اشخاص ثالث، مدیر عامل است و هیات مدیره نمی تواند دخالت کند، گرچه می تواند شخصی را معین کند که به همراه مدیر عامل، حق امضا داشته باشد.

محدود کردن اختیارات مدیران دراساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع فقط از لحاظ را به میان مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص باطل و کان لم یکن می باشد، کنترل قرار دادهای مدیران با شرکت اصولا قانونگذار مقرر نموده که هیات مدیره، مدیر عامل، شرکتهایی که مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شریک آنهاست یا عضو هیات مدیره آنها یا مدیر عامل آنها نمی توانند طرف معاملات با شرکت واقع شوند.

در میان قراردادهایی که افراد مذکور نمی توانند عضو آنها باشند برخی منطقا باطلند و برخی در صورت عدم رعایت تشریفات لازم باطلند. قرار دادهای منطقا باطل، شامل قرا ردادهای تحصیل وام یا اعتبار از شرکت می باشد که دامنه آن به همسر، پدر، اجداد، مادر، اولا اولاد، برادر و خواهر اشخاص مذکور توسعه می یابد. در این میان بانکها، شرکتهای مالی و اعتباری مستثنی شده اند به شرط آنکه قیود و شرایط عادی و جاری اعمال شود.

به جز قراردادهای مندرج در ماده ۱۳۲ بقیه مشمول سیستم کنترل قرار می گیرند. مراحل کنترل شامل مجوز هیات مدیره، گزارش هیات مدیره به بازرس و مجمع عمومی و در نهایت تصویب مجمع عمومی می شود. مدیری که می خواهد طرف قرار داد واقع شود حق رای در مجمع عمومی و هیات مدیره را نخواهد داشت. بعد از ارائه گزارش به بازرس و مجمع، بازرس گزارش و نظر خود را خواهد داد.

تصمیم گیری مجمع طبق تشریفات راجع به سایر تصمیم گیری ها صورت می پذیرد.

در صورت عدم رعایت تشریفات کنترل

 1. اگر معامله با اجازه هیات مدیره صورت بگیرد اما مجمع تصویب نکرده باشد، مفهوم مخالف ماده ۱۳۱ حاکی از این است که این معامله قابل ابطال نیست و جبران خسارت به عهده مدیر ذینفع خواهد بود.
 2. اگر معامله بدون اجازه هیات مدیره و با تصویب مجمع صورت بگیرد معامله صحیح خواهد بود ولی ضرر آن از مدیر یا مدیران مسئول قابل مطالبه است.
 3. اگر معامله بدون اجازه هیات مدیره و بدون تصویب مجمع صورت بگیرد معامله قابل ابطال خواهد بود مرور زمان این معامله سه سال از تاریخ انعقاد است یا از تاریخ کشف معامله. تصمیم به درخواست بطلان با مجمع عمومی عادی است. معاملات مذکور در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در موارد تدلیس و تقلب از سوز اشخاص ثالث.

عواملی که باعث می شود مدت ماموریت مدیران به پایان برسد، عبارتند از:

 1. استعفای مدیر: مدیر هر زمان می تواند استعفا دهد البته باید شرایط اساسنامه را رعایت کند مثلا ممکن است مهلت کناره گیری معین شده باشد یا لازم باشد اطلاع قبلی صورت بگیرد.
 2. عزل مدیر: در هر زمان و بدون توجیه می تواند صورت بگیرد و این در اختیار مجمع عمومی است.
 3. سلب شرایط مدیریت: سلب شرایط با ارتکاب جرائم موضوع بند ۲ م ۱۱۱ لایحه، محجوریت و ورشکسته شدن صورت می گیرد، یا سمتی پیدا کند که با مدیریت در تعارض باشد کارمند دولت.
 4. انقضای مدت ماموریت مدت ماموریت در اساسنامه مشخص می شود و از دو سال تجاوز نمی کند. البته انتخاب مجدد بلامانع است.

مدیر عامل

این شخص توسط هیات مدیره تعیین می شود و باید شخص حقیقی باشد و نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث محسوب می شود. این شخص ممکن است عضو هیات مدیره یا خارج از آن باشد. هیچ کس نمی تواند در زمان واحد مدیر عامل چند شرکت باشد.

تعیین مدت مدیریت به عهده هیات مدیره است اما اگر عضو هیات مدیره باشد، مدت مدیریت او نمی تواند بیش از سه چهارم عضویتش در هیات مدیره باشد و مدیر عامل می تواند چند نفر باشد. مدیر عامل در صورتی می تواند رئیس هیات مدیره باشد که آرای حاضر در مجمع عادی موافقت کنند.

مدیر عامل با ختم ماموریت، استعفا یا عزل مدت مدیریتش به پایان می رسد. اگر مدیر عامل، عضو هیات مدیره باشد و از مدیر عاملی عزل شود، دلیل بر برکناری او از هیات مدیره نیست اما اگر از عضو هیات مدیره عزل شود، چون مدت مدیر عاملی نمی تواند بیش از مدت عضو هیات مدیره باشد، مدیر عاملی را هم از دست می دهد.

مدیر عامل می تواند کارمند شرکت هم باشد و رابطه عضو هیات مدیره با شرکت قابل مقایسه با رابطه مدیر عامل با شرکت نیست و بنابراین مدیر عامل می تواند حق الزحمه دریافت کند. در مورد معاملات شرکت که مدیر عامل طرف آن است تشریفات کنترل که درمورد انعقاد معاملات شرکت با اعضای هیات مدیره گفته شد باید رعایت شود.

اختیارات مدیر عامل در حدود اختیاراتی است که هیات مدیره به او تفویض کرده و در آن موارد از طرف شکرت حق امضا دارد، حتی اگر هیات مدیره تمام اختیارات را به مدیر عامل بدهد، وی نمی تواند خارج از موضوع شرکت اقدامی انجام دهد. همچنین اعمالی که در صلاحیت خاص مجامع عمومی است و اعمال خاص هیات مدیره نظیر تعیین رئیس هیات مدیره و نایب رئیس.

مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل شرکت تابع قواعد عام مسئولیت مدنی و مبتنی بر خطا. این تخلف طبق ماده ۱۴۲ می تواند عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به تشکیل و طرز کار هیات مدیره، یا عدم رعایت اساسنامه عدم رعایت مصوبات مجمع عمومی باشد که در این صورت اگر منفردا خطا صورت گرفته باشد که شخص مسئول منفردا مسئول جبران زیان است و اگر مشترکا صورت بگیردجبران خسارت میان آنها تقسیم می شود.

مطابق ماده ۱۴۳ در صورتی که ورشکستگی و انحلال شرکت، موجب بدهکاری شرکت گردد و این عدم کفایت دارایی شرکت، به خاطر اعمال مدیران و یا مدیر عامل باشد، اینها منفردا یا متضامنا مشمول پرداخت دیون شرکت خواهند بود.

در صورت محکومیت مدیران، از حاصل فروش سهام وثیقه ای محکوم به جبران می شود. اقامه دعوا، از سوی شرکت که زیان دیده و یا شخص ثالثی که زیان دیده برای جبران زیان می تواند مطرح شود. اگر تمام مدیران متخلف باشند شرکت این دعوان را توسط عده ای از سهامداران اقامه خواهد کرد و در غیر این صورت بقیه مدیران این کار را می کنند.

در صورتی که رئیس یا اعضای هیات رئیسه و یا مدیر عامل تخلفی کرده باشند، مطابق ماده ۲۰۶ شخص یا اشخاصی که مجموع یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند اقامه دعوا کنند. این دعوا در واقع ذی نفعش شرکت خواهد بود نه شرکای سهامشان حداقل مذکور.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.