لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۶۶ بازدید ۰ دیدگاه

حقوق مستمری ناشی از فوت مستخدم

حقوق مستمری ناشی از فوت مستخدم
هدی فرخی هنزکی
مشاوره حقوقی با هدی فرخی هنزکی وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۹۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برابر قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون وبه منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود.

باید توجه داشت که بین مستمری ناشی از فوت و مستمری های دیگر از قبیل از کار افتادگی، بازنشستگی و ....فرق وجود دارد که نحوهتقسیم آن بین ورثه متوفی چگونه است؟

آیا برای قاعده ارث بین آنان تقسیم می شود؛ برای مثال فردی فوت می کند که ورثه عبارتند از یک پسر و یک دختر و یک همسر، در این حالت مستمری باید چگونه تقسیم شود؟؟؟

برای حل سوالات و مشکلات حقوقی خود میتوانید از مشاورین و وکلای توانمند بنیاد وکلا استفاده کنید.

آنچه مسلم است ماترک یا اموال بجا مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به سبب فوت از مالکیت او خارج و به ورثه می رسد و برابرقانون ارث بین وراث تقسیم می شود ولی مستمری مزبور بعد از فوت شخص در مق ورثه استقرار پیدا می کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت اوست و در واقع حق مستمری در زمان حیات متوفی وجود نداشته است تا آن را برابرقاعد ارث بین و اث تقسیم کنیم.

از این رو مستمری به بازماندگان به نحو مساوی صورت می گیرد و چه بسا برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند ولی از اموال متوفی ارث ببرند.

از این رو باید توجه داشت که اولا برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن می باشد و ثانیا در صورت استحقاق دریافت برخلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می شود.

به موجب ماده ۸۱قانون تامین اجتماعی بازماندگان متوفی که واجد شرایط دریافت مستمری و یا غرامت مقطوع می باشند عبارتند از:

  • عیال دائمی بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است، در صورتی که چنین فردی به موجب عقد دائم ازدواج دیگری نماید، مستمری او قطع خواهد شد و با فوت شوهر دوم مجددا مستمری او برقرار می شود.
  • فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از ۱۸سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یانقص عضو طبق گواهی کمسیون پزشکی قادر به کار نباشد.
  • پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل او بوده، ثانیا سن پدر از ۶۰سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه بهتشخیص کمسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.
هدی فرخی هنزکی
مشاوره حقوقی با هدی فرخی هنزکی وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۹۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.