لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا

موصی میتواند برای وصیحقالزحمهای را معین کند و چنانچه در وصیتنامه حقالزحمهای معین نشده باشد وصی مستحق اجرت خواهد بود. با توجه به کارهایی که انجام داده است و مقدار مشغولیتی که از امر وصایت برای او حاصل شده است و با توجه به حجم اموالی که اداره میکند و این اجرت را میتواند از اموالی که اداره میکند.

حقالزحمه وصی در وصیت عهدی

موصی میتواند برای وصی حقالزحمهای را معین کند و چنانچه در وصیتنامه حقالزحمهای معین نشده باشد وصی مستحق اجرت خواهد بود. با توجه به کاری که انجام داده است و مقدار مشغولیتی که از امر وصایت برای او حاصل شده است و با توجه به حجم اموالی که اداره میکند و این اجرت را میتواند از اموالی که اداره میکند بردارد.

ناظر کیست؟

موصی میتواند برای نظارت بر عمل وصی یک نفر را معین کند که به او ناظر گفته میشود و ناظر بایستی در اعمال وصی نظارت کند تا کلیه اعمال طبق وصیت انجام شود.ناظر با توجه به حدود اختیاراتش به دو نوع تقسییم میشود:

مشاوره تلفنی حقوقی انحصاروراثت بیش از ۱۰۰هزار مشاوره تلفنی موفق
رزرو وقت مشاوره تلفنی

الف) ناظراطلاعی: او کسی است که در اعمال وصی نظارت میکند تا در حدود وصیت عمل شود. چنانچه متوجه شود وصی برخلاف وصیت عمل میکند میتواند به وصی اعتراض کند. اگر وصی تسلیم نشد و همچنان برخلاف وصیت عمل نمود ناظر میتواند به دادگاه شکایت کند و درخواست برکناری (انعزال) او را کند.

ب) ناظر استصوابی: به کسی گفته میشود که وصی باید کلیه کارها را با مشورت او انجام دهد. بنابراین قبل ازاینکه وصی اقدام به عملی کند باید با او مشورت و موافقت را کسب کند. ولی پس ازاینکه ناظر موافقت با انجام آن عمل کرد وصی میتواند مستقلا امر مورد وصایت را انجام دهد و ناظر در مرحلهی اجرا حق دخالت ندارد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.