لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۸۴ بازدید ۰ دیدگاه

موارد صدور سند مالکیت المثنی و سند مالکیت تجدیدی

موارد صدور سند مالکیت المثنی و سند مالکیت تجدیدی
جعفر خاکسار
مشاوره حقوقی با جعفر خاکسار کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سند مالکیت المثنی در سه صورت صادر میشود: 

  1. درصورتیکه سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد ان حتی باصدور اجرائیه هم مقدور نباشد.
  2. در صوذت فقدان یا گم شدن سند مالکیت
  3. درصورت از بین رفتن سند مالکیت 

ابتدا به بررسی مواردی میپردازیم که سند مالکیت نزد دیگری است و وی از استرداد ان امتناع مینماید. در این مورد مالک میبایست، طرح دعوی نماید و دادگاه پس از احراز مالکیت وی از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و یا بطرق دیگر حکم به استرداد سند مالکیت صادر میکند، اگر علی رغم صدور حکم به استرداد و صدور اجرائیه کسی که سند نزد وی است از استرداد سند امتناع نماید.

مالک میتواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم ان به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور المثنی بنماید. در این مورد تحقیق از شهود و انتشار اگهی ضروری نیست و اداره ثبت باید طبق گواهی دادگاه مبادرت بصدور سند مالکیت المثنی بنماید.

در دو مورد دیگر یعنی فقدان یا گم شدن سند مالکیت اصلی یا در صورت از بین رفتن سند مالکیت کلا یا جزئا صدور سند مالکیت المثنی قدر مشکلتر است و بایستی با طی مراحل زیر صورت میگیرد.

در ابتدا مالک بایستی درخواست کتبی مبنی بر  صدور سند مالکیت المثنی به اداره ثبت محل وقوع ملک با ذکر نحوه از بین رفتن یا گم شدن ان را شرح دهد. به ضمیمه درخواست کتبی باید برگ استشهادیه در دو نسخه و با امضای سه شاهد باشد که یک نفر از شهود باید امضای دونفر دیگر را تایید نماید و امضای وی هم توسط کلانتری محل یا دفاتر اسناد رسمی تایید شده باشد.

پس از ارائه این مستندات به اداره ثبت اداره ثبت باید از طریق سیستم رایانه مفقودی یا از بین رفتن سند مالکیت را به دفاتر اسناد مربوطه اعلام نماید و به متقاضی اعلام نماید که مراتب مفقودی سند یا از بین رفتن سند از طریق اگهی در روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسد.

اگر ظرف ده روز از انتشار اگهی اعتراضی صورت نگیرد یا در صورت اعتراض سند رسمی مالکیت ارائه نگردد، اداره ثبت اسناد و املاک موظف است که به صدور سند مالکیت اقدام نماید، اما اگر ظرف ده روز پس از انتشار اگهی نسبت به ان با ارائه سند مالکیت اعتراض صورت گیرد اداره ثبت اسناد و املاک از صدور سند المثنی امتناع و به متقاضی سند المثنی اعلام میشود.

در رابطه با صدور سند مالکیت تجدیدی نکات زیر حائز اهمیت است. ابتدا به تعریفی از سند تجدیدی میپردازیم.

هرگاه پس از ثبت ملک براساس مقررات نسبت به همان ملک با مشخصات ذکر شده در دفتر املاک صدور سند مالکیت دیگری لازم باشد، به سند صادر شده سند تجدیدی میگویند.

موارد صدور سند تجدیدی به شرح زیر است:

  1. در مورد انتقال تمام ملک بوسیله عقود ناقله ماننده بیه هبه صلح و... در صورت پر شدن صفحات انتقالات سند قبلی.
  2. در مورد انتقال قسمتی از ملک به دیگری؛ مثلا ملکی شش دانگ بوده و اکنون سه دانگ ان به شخصی واگذار شده در اینصورت سند مالکیت شش دانگ از مالک اخذ و دو سند سه دانگ به نام مالکین صادر میشود.
  3. اگر در اثر فوت مالک ورثه ای از ایشان موجود باشد، سند پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت مربوط به متوفی اخذ و برای هریک از ورثه براساس قدرالسهم وی سند مالکیت صادر میشود.
  4. در صورتی که وصیت تملیکی صورت گرفته باشد، پس از فوت موصی و قبول موصی له و درخواست وی با ارائه مدارک لازم به نسبت وصیتی که برای ایشان شده سند مالکیت صادر میشود. 
جعفر خاکسار
مشاوره حقوقی با جعفر خاکسار کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.