قتل

 • oxgIjCm04qUIX4ifbtMIjwslFyAFfao6eWo7s4lV

  اشتباه در قتل

  اشتباه در قتل همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری، قصد بزهکار است. هرگاه این قصد…

 • gn0Gztsqi3j5jK7eTgUPj8PBBqVqviQPVNZV74Cm

  فعل اشتباه در قتل

  اشتباه در قتل عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان…

 • a7u2lnv8j0xtXYCgBgusufFUliS5z7za4c9emvjV

  بررسی حقوقی اشتباه در قتل و انواع آن

  همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به…

 • UBEWF7ZzTvVEW1OCfw6TL8Xy2QPY9ARM4XW1BGoj

  جرم قتل چیست و انواع قتل چگونه تعریف می شود؟

  به‌ طور کلی، طبق یک تعریف رایج، جرم قتل عبارت است از سلب حیات از دیگری. وقتی شخصی جان شخص…

 • pJk1PvXlaEAhVQHkMA7GXyPWLqNCpFFxSAufViMl

  شرایط مانع بودن قتل از ارث

  مقتول باید هنگام قتل در مقام مورث قاتل باشد- برای اینكه قتل مانع ارث و انتقال قهری اموال مقتول به…

دکمه بازگشت به بالا