سربازی و نظام وظیفه

چگونه معافیت کفالت والدین را بگیریم؟

مشمولان خدمت با برعهده گرفتن کفالت پدر و مادر نیازمند مراقبت می توانند از معافیت کفالت استفاده کنند. افرادی که مشمول خدمت سربازی هستند، در صورتی که تنها کفیل والدین خود باشند با داشتن شرایطی می توانند از خدمت سربازی معاف شوند.

یکی از شرایط استفاده از معافیت کفالت این است که مشمول، تنها مراقب و نگهدارنده پدر با سن ۷۰ سال تمام یا کمتر از ۷۰ سالی که نیاز به مراقبت دارد، باشد.

نوشته های مشابه

در این زمینه می‌توانید سوالات خود را از وکیل متخصص جویا شوید.

معافیت کفالت والدین

طبق بند یک ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ سن ۷۰ سال تمام به عنوان کهولت سن برای پدر در نظر گرفته شده و پدری که به سن ۷۰سال تمام (وارد سن ۷۱ سالگی شده) رسیده باشد به عنوان نیازمند به مراقبت تلقی می شود و با در نظر گرفتن سایر ضوابط ،طرح پرونده به منظور استفاده از کفالت در هیئت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

البته اگر مشمول دارای پدری بیمار که زیر ۷۰ سال سن دارد باشد و بنا به رای شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند به مراقبت تشخیص داده شود می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

در قانون منظور از یگانه مراقب این معنا را می دهد که فرد مشمول تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هریک از بستگان مذکور در این ماده را به ‌علت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن، یا اناث بودن بر عهده دارد که نیازمندی اشخاص مذکور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بیماری و یا محجور بودن آنها به تشخیص شورای پزشکی است.

متقاضی برای دریافت معافیت کفالت نباید غیبت داشته باشد و مشمولان دقت کنند که در زمان دارا بودن معافیت تحصیلی هم می‌توان برای معافیت کفالت اقدام کرد.

برای انواع معافیت کفالت شرایط زیر لازم است:

 • پدر بالای ۷۰ سال سن تمام باشد.
 • تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال از پدری که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند به مراقبت و قادر به اداره امور خود نمی باشد نگهداری کند.
 • تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال که پدرش فوت نموده و نگهداری و مراقبت مادر را به عهده داشته باشد.
 • تنها برادر تنی که می خواهد سرپرستی خواهری که فاقد پدر، همسر و فرزند پسر سالم باشد را به عهده بگیرد.
 • تنها برادر سرپرست برادر بزرگ نیازمند مراقب که فاقدپدر ،همسر وفرزند پسر سالم فاقد شغل باشد.
 • یگانه سرپرست برادر کمتر از ۱۸سال تمام(صغیر)
 • تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند که به علت بیماری یا نقص عضو و یا کهولت بنا به تشخیص هیات رسیدگی و با کسب نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • یگانه مراقب و نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند
 • مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
 • اگر سرباز درحین خدمت فوت کند یکی از فرزندان ذکور وی می تواند از معافیت استفاده نماید و در صورتی که از فرزندان ذکور خانواده حین خدمت فوت نماید یکی از پسران خانواده می تواند ازمعافیت بهره مند شود.
 • از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می تواند تا اتمام خدمت او از عقب انداختن تاریخ اعزام استفاده نماید.

ماده (۶) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان: یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

معافیت کفالت

مراحل دریافت معافیت کفالت پدر

متقاضی دریافت معافیت کفالت پدر ابتدا باید مدارک اولیه را تهیه و به سازمان وظیفه عمومی ارسال کند، پس از آن تاریخی از سمت سازمان وظیفه عمومی تعیین می‌شود که با در دست داشتن مدارک مرحله دوم (نهایی) باید در هیئت رسیدگی شرکت کند و در صورت تایید هیئت رسیدگی می‌تواند معافیت دائم خود را دریافت کند.

در ادامه لیست مدارک اولیه و مدارک نهایی برای دریافت معافیت کفالت پدر را با کمک مشاوره حقوقی به طور کامل آورده‌ایم.

مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت (مرحله اول)

 1. برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان (برگه شماره دو در دفترچه نظام وظیفه)
 2. عکس رنگی ۲*۳ زمینه سفید و تمام رخ مشمول
 3. تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی
 4. تصویر تمام صفحات شناسنامه عکس‌دار
 5. تصویر گواهی آخرین مدرک تحصیلی که توسط مراجع صادر کننده یا ثبت اسناد برابر با اصل شده است. (مشمولان دارای تحصیلات غیر دانشگاهی برگه شماره ۳ در دفترچه نظام وظیفه را پر کنند).
 6. برگ تکمیل شده واکسیناسیون (برگه شماره ۴ در دفترچه نظام وظیفه)
 7. گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولانی که در حین خدمت اقدام می‌کنند.
 8. تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر، خواهران و برادران
 9. برگ تکمیل شده استعلام آخرین وضعیت مشمول (برگه شماره ۱ در دفترچه نظام وظیفه)
 10. برگ تکمیل شده معاینه اولیه مشمولان (برگ شماره ۵ در دفترچه نظام وظیفه)

مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت پدر (مرحله دوم)

 1. اصل و تصویر شناسنامه عکس‌دار مشمول (یک نسخه)
 2. اصل و تصویر صفحات شناسنامه پدر و مادر مشمول (یک نسخه)
 3. تصویر صفحه اول شناسنامه برادران و خواهران مشمول (یک نسخه)
 4. گواهی فوت برادر یا برادران مشمول در صورتی که فوت کرده باشند.
 5. دو قطعه عکس ۳*۴ پدر مشمول
 6. یک نسخه تصویر شناسنامه و یا طلاقنامه همسر یا همسران دیگر پدر مشمول در صورت وجود
 7. یک قطعه عکس رنگی ۲*۳ زمینه سفید و تمام رخ مشمول
 8. برگ تکمیل شده تحقیق وضعیت توسط نیروی انتظامی یا وظیفه عمومی (برگ شماره ۷ در دفترچه نظام وظیفه)
 9. اصل گواهی تحصیلی
 10. برگ معاینه پزشکی برادر بیشتر از ۱۸ سال مشمول مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از مکفول نباشد.
 11. گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولانی که در حین خدمت اقدام می‌کنند.
 12. تهیه برگ اول قبض ۲۳۰۰۰ ریالی مخصوص خدمات پستی کارت معافیت و یک عدد پاکت ارسال کارت از دفاتر پستی
 13. برگ تکمیل شده تاییدیه وضعیت مشمول (برگ شماره ۸ در درفترچه نظام وظیفه)
 14. اصل فیش بانکی واریز مبالغ مورد نیاز که در دفترچه نظام وظیفه آورده شده است.
 15. برگ تکمیل شده استعلام آخرین وضعیت مشمول (برگه شماره ۱ در دفترچه نظام وظیفه)

شرایط دریافت معافیت کفالت مادر

مشمولی که می خواهد از معافیت کفالت مادر استفاده کند باید یگانه سرپرست مادری باشند که نیازمندی او به مراقبت با توجه به نقص عضو، بیماری و یا محجور بودن به تشخیص شورای پزشکی برسد.

مشمولان این ماده تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت ذکر شده در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

در صورتی که مشمول متقاضی کفالت مادر مطلقه، دارای برادر کوچک تری باشد که قبل از اتمام سی ماه مهلت موقت،به سن ۱۸ سالگی می رسد، چنانچه تمایل به اخذ معافیت موقت داشته باشد، رسیدگی و صدور معافیت تا پایان ۱۸ سالگی تمام برادر بلامانع است، در غیر این صورت و عدم تمایل مشمول به استفاده از معافیت موقت، برابر ضوابط به وضعیت دیگر مشمول رسیدگی می شود.

در کفالت مادر، ملاک رسیدگی فاقد شوهر بودن یا ناتوانی پدر مشمول در سرپرستی است؛ در نتیجه مواردی مانند جوان بودن ،شاغل بودن مادر و  … ، مانع رسیدگی به تقاضای مشمول نیست.

متقاضی دریافت معافیت کفالت مادر نیز باید به مانند مشمولی که قصد دریافت معافت کفالت والد پدر را دارد اقدام کند.

اگر سوالات بیشتری دارید به وکیل آنلاین ما پیام دهید.

مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت (مرحله اول)

 1. برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان (برگه شماره دو در دفترچه نظام وظیفه)
 2. عکس رنگی ۲*۳ زمینه سفید و تمام رخ مشمول
 3. تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی
 4. تصویر تمام صفحات شناسنامه عکس‌دار
 5. تصویر گواهی آخرین مدرک تحصیلی که توسط مراجع صادر کننده یا ثبت اسناد برابر با اصل شده است (مشمولان دارای تحصیلات غیر دانشگاهی برگه شماره ۳ در دفترچه نظام وظیفه را پر کنند).
 6. برگ تکمیل شده واکسیناسیون (برگه شماره ۴ در دفترچه نظام وظیفه)
 7. گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولانی که در حین خدمت اقدام می‌کنند.
 8. تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر، خواهران و برادران
 9. برگ تکمیل شده استعلام آخرین وضعیت مشمول (برگه شماره ۱ در دفترچه نظام وظیفه)
 10. برگ تکمیل شده معاینه اولیه مشمولان (برگ شماره ۵ در دفترچه نظام وظیفه)

استفاده از معافیت کفالت

مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت مادر (مرحله دوم)

 1. اصل و تصویر شناسنامه عکس‌دار مشمول (یک نسخه)
 2. اصل و تصویر صفحات شناسنامه پدر و مادر مشمول (یک نسخه)
 3. تصویر صفحه اول شناسنامه برادران و خواهران مشمول (یک نسخه)
 4. اصل گواهی فوت پدر در صورتی که فوت کرده باشد و یا نامه‌ای از محاکم قضایی مبنی بر اینکه بیش از یک سال از حبس پدر باقی مانده است و یا اصل و رونوشت طلاقنامه مادر در صورت طلاق.
 5. دو قطعه عکس ۳*۴ مادر مشمول
 6. یک نسخه تصویر شناسنامه و یا خلاصه فوت همسر یا همسران دیگر مادر مشمول در صورت وجود
 7. یک قطعه عکس رنگی ۲*۳ زمینه سفید و تمام رخ مشمول
 8. برگ تکمیل شده تحقیق وضعیت توسط نیروی انتظامی یا وظیفه عمومی (برگ شماره ۷ در دفترچه نظام وظیفه)
 9. اصل گواهی تحصیلی
 10. برگ معاینه پزشکی برادر بیشتر از ۱۸ سال مشمول مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از مکفول نباشد.
 11. گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولانی که در حین خدمت اقدام می‌کنند.
 12. تهیه برگ اول قبض ۲۳۰۰۰ ریالی مخصوص خدمات پستی کارت معافیت و یک عدد پاکت ارسال کارت از دفاتر پستی.
 13. برگ تکمیل شده تاییدیه وضعیت مشمول (برگ شماره ۸ در درفترچه نظام وظیفه)
 14. اصل فیش بانکی واریز مبالغ مورد نیاز که در دفترچه نظام وظیفه آورده شده است.
 15. برگ تکمیل شده استعلام آخرین وضعیت مشمول (برگه شماره ۱ در دفترچه نظام وظیفه)

موارد مشترک در استفاده از کفالت پدر و مادر

لازم به ذکر است؛ وجود برادری که از معافیت تحصیلی استفاده کرده باشد مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارد، نیست و این معافیت موقت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت به تحصیل اشتغال دارد، معتبر است و مشمول پس ازتمام شدن دوران تحصیل برادرش با رعایت سایر مقررات به خدمت دوره ضرورت اعزام می ‌شود.

در صورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین‌گیر بوده و بنا به تشخیص شورای پزشکی فاقد صلاحیت و یا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نیز عملا مراقبت یا سرپرستی را برعهده داشته باشد، می‌تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

از دو برادر، تنها برادر بیش از۱۸ سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت است.

نکات قابل توجه معافیت کفالت

نکات قابل توجه معافیت کفالت

 • مشمولین در حین استفاده از معافیت تحصیلی میتوانند تقاضای معافیت کفالت نمایند.
 • وجود برادر یا برادران بالای ۱۸ سال سالم ، طبق قانون مانع رسیدگی به معافیت کفالت می باشد و مواردی مانند ازدواج، مهاجرت، زندانی بودن برادر یا برادران، ایجاد شرایط معافیت نخواهد کرد.
 • به ادعای کفالت مشمولینی رسیدگی میشود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی بنا به تشخیص سازمان وظیفه عمومی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولین از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد.
 • مشمولانی که تقاضای معافیت کفالت نموده و حداکثر ظرف یک ماه برای رسیدگی مراجعه ننمایند، به عنوان انصراف تلقی و برای آنان برگه آماده بخدمت صادر و می‌بایست بخدمت اعزام گردند.
 • وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را برعهده دارد نیست.
 • این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال دارد معتبر است ومشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات به خدمت دوره ضرورت اعزام می شود.
 • در صورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین گیر بوده و بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی فاقد صلاحیت ویا ناتوان برای سرپرستی باشند ومشمول نیز عملا مراقبت یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد، می تواند از معافیت کفالت برخوردار گردد.
 • به موجب ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مشمولانی که دارای این شرایط باشد با تایید سازمان بهزیستی می توانند درخواست معافیت مذکور را نمایند.
  یکی از فرزندان پدر یا مادری که هر دوی آنها یا یکی از آنها معلول باشد و یا حداقل دونفر از فرزندان به شرطی که فرزندان معلول متاهل نباشند.
 • معافیت کفالت مادر فاقد همسر یا مطلقه به صورت موقت سی ماه بوده و این سی ماه از تاریخ ثبت طلاق یا تاریخ فوت همسر محاسبه می شود و در پایان مدت فوق، در صورت دارا بودن شرایط (مشمول در این مدت، تنها فرزند ذکور بالای هیجده سال خانواده و مادر فاقد همسر باشد) معافیت موقت به دائم تبدیل خواهد شد.

متخصصین ما به صورت شبانه روزی آماده ارائه مشاوره حقوقی تلفنی به شما می‌باشند.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا