تصادفاتکیفری (جرائم)

رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن

آمار تصادف در جامعه ما بالا است و این موضوع نشان دهنده عدم رعایت قواعد رانندگی و علائم تعریف شده در این زمینه است. البته عوامل دیگری نیز در بروز تصادفات دخیل هستند و در هر صورت شاهد افزایش سالانه تصادفات درون شهری و برون شهری هستیم.

متاسفانه تعداد قابل توجهی از تصادفات منجر به فوت افراد شده و در این صورت یکی از عوامل مرگ و میر در کشور همین بحث تصادف رانندگی است. امکان تلفات بدنی در تصادفات وجود دارد و در این صورت افراد صدمه دیده می‌توانند در شرایطی نیز تقاضای دیه نمایند.

رسیدگی کردن به حوادث رانندگی و تصادفاتی که به تبع آن منجر به تلفات بدنی می‌شود، ابتدا توسط افسر راهنمایی رانندگی انجام می‌شود. افسر با حضور در محل حادثه، اقدام به کشیدن کروکی نموده و در این شرایط که گزارش کاملی از وقوع حادثه، تهیه شد، امکان رسیدگی به این حوادث در مراجع قضایی وجود دارد. تصادف رانندگی منجر به جرح یا تلفات بدنی می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد و مجازات تعیین شده برای این جرم بسته به حالت‌های مختلف، متفاوت است.

گاها فرد راننده به دلیل مصرف مشروبات الکلی و در حالت مستی اقدام به بروز حادثه تصادف و سبب مجروح کردن افراد دیگر می‌شود که در این صورت باید طبق قانون مجازات شود. تخلفات رانندگی بسیار زیاد رخ می‌دهد ولی همه این تخلفات عنوان مجرمانه ندارند.

بحث تخلف با جرم فرق دارد و ممکن است که راننده تخلفی را در حین رانندگی انجام دهد، اما آن تخلف در قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی نشده باشد.

در تصادفاتی که یکی از دو خودرو، مقصر اصلی شناخته می‌شود و شدت حادثه به نحوی بوده است که منجر به تلفات بدنی سرنشیان و یا راننده شده است، در صورت غیر عمدی بودن آن، طبق قانون مجازات دیه در نظر گرفته می‌شود. البته به غیر از دیه مجازات دیگری از قبیل حبس و جزای نقدی نیز برای جرایم حوزه رانندگی و تصادفات در قانون تعیین شده است.

در این مقاله قصد داریم که به بررسی موضوع نحوه رسیدگی به تصادفاتی که در نتیجه جراحات و تلفات را به همراه دارد و طرح شکایت از سوی وکیل، بپردازیم.

درباره تصادف منجر به تلفات بدنی و جرح

تلفات بدنی و یا صدمات وارده شده به بدن، بر اثر عوامل مختلفی ممکن است که رخ دهد که یکی از دلایل رایج و اصلی در این زمینه، حوادث تصادفات می‌باشد.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که وقوع تصادفاتی که در جاده و برون شهری رخ داده است، بیشتر سبب صدمات و تلفات بدنی شده و تصادف داخل شهری، کمتر عواقب غیر مترقبه را در پی داشته است. اما در هر صورت حوادث رانندگی می‌تواند منتهی به بروز خسارات بدنی و جانی شوند که در قانون نیز جریمه و چه بسا مجازات نیز تعیین شده است.

تصادف در شدیدترین حالت می‌تواند منجر به فوت افراد شده و یا این که صدمات جانی را به همراه داشته باشد. علاوه بر این که در تعدادی از تصادفات نیز سرنشیان و رانندگان حادثه آسیب نمی‌بینند و تلفاتی نیز شامل آن‌ها نمی‌شود. اما در هر صورت، حوادث رانندگی و تصادف یکی از زمینه‌های صدمه پیدا کردن افراد می‌باشد و در هر صورت باید مقررات رانندگی به نحوی تغییر پیدا کند تا دیگر شاهد این قبیل حوادث نباشیم.

در بحث تصادفی که سبب می‌شود تا راننده یا سرنشین، دچار جرح یا صدمه بدنی شوند، در صورت وجود شرایط قانونی، امکان مطالبه دیه وجود دارد و فردی که صدمه و آسیبی را وارد کرده است، در صورت غیر عمد بودن، موظف است که جبران خسارت با پرداخت دیه را انجام دهد.

جدای از دیه نیز مسبب حادثه تصادف می‌تواند به دلیل تخلفی که در حین رانندگی انجام داده است، روانه زندان شده و مجازات او تبدیل به جزای نقدی شود.

در هر صورت می‌توان گفت که در تصادفات منتهی به تلفات بدنی، قانونگذار یک سری مجازات‌هایی را در نظر گرفته است و در این صورت بهتر است که شیوه رسیدگی کردن به تصادفات رانندگی و جرایم مربوطه نیز مورد بررسی قرار گیرند.

تصادف رانندگی

آیا تصادف با تلفات بدنی یا جرح جرم است؟

تلفات بدنی و به نحوی آسیب دیدن اعضای بدن، به دلیل حوادث غیر مترقبه مانند تصادف می‌تواند صورت گیرد. تصادفات رانندگی ثمره آن می‌تواند بروز خسارات مادی و یا جانب باشد.

در تصادف این احتمال وجود دارد که سبب مرگ اشخاص حادثه دیده که به آن تصادف منجر به فوت نیز گویند، شده و یا در حالت‌های دیگر، تلفات بدنی به همراه داشته باشد. تلفات جانی تصادفات در واقع همان فوت افراد حاضر در صحنه حادثه محسوب می‌شود که بر حسب غیر عمد بودن قتل، مجازات دیه را در پی دارد.

اما خسارات تصادفات رانندگی تنها منتهی به فوت نمی‌شود بلکه یک سری تلفات بدنی را نیز شامل شده که در پی آن افراد حادثه دیده مستحق دریافت مالی در قبال صدمه دیدن می‌باشند.

با توجه به این مسائل، مقررات مختلفی در قانون مجازات اسلامی و قوانین بیمه برای تعیین تکلیف جرائم حوزه تصادفات رانندگی نیز پیش بینی شده است و میزان خساراتی که باید در این زمینه پرداخت شود نیز بررسی شوند.

با توجه به این که برای مسائل مرتبط با تخلفات رانندگی مقررات مختلفی وضع شده است، این سوال از طرف افرادی که در اثر حادثه، بدن آن‌ها دچار نقصی شده و تلفات بدنی برای آن‌ها به وجود آمده است، مطرح می‌شود که تصادف همراه با جرح و یا تلفات بدنی جرم محسوب می‌شود و قانونگذار برای آن‌ها مجازات خاصی را پیش بینی کرده است؟

در ابتدا باید گفت که جراحات وارده بر بدن انسان می‌تواند به دلیل یک جنایت و یا حوادثی چون تصادف باشد. شدت تصادف در صدمه دیدن راننده و یا سرنشیان تاثیر زیادی دارد و به تبع آن نیز خسارات مالی به همراه دارد. حال در پاسخ به سوال مزبور از زبان مشاوره حقوقی نیز می‌توان گفت که علی الاصول در تصادفاتی که سبب جرح و یا صدمات بدنی افراد می‌شود، قانونگذار مجازات تعیین نموده و می‌تواند رفتاری مجرمانه باشد.

در موادی از قانون مجازات اسلامی، به بررسی تخلفات و جرایم حوزه رانندگی پرداخته شده است و در این صورت می‌توان گفت که در تصادفات رانندگی می‌توان برای فرد مسبب حادثه تعیین مجازات نمود.

از ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی که در رابطه با جرائم ناشی از تخلفات رانندگی است تا ماده ۷۲۵ قانون مجازات، به بررسی این موضوعات پرداخته شده است که البته می‌توان فصل دیات از قانون مجازات را برای تصادف و تخلفاتی در این زمینه نیز در نظر گرفت.

شیوه رسیدگی به تصادف منجر به تلفات بدنی یا جرح

در رابطه با نحوه رسیدگی به تصادفی که همراه با جرح یا تلفات بدنی می‌شود، همواره سوالات مختلفی مطرح می‌شود که در نهایت این موضوع را از ابعاد حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

در تصادفاتی که رخ می‌دهد، معمولا دو طرف برای تکلیف موضوع پرداخت خسارت و سایر موارد، از طریق پلیس راهنمایی اقدام نموده و از افسر تقاضا دارند که برای رسیدگی به حادثه در صحنه برخورد حضور داشته باشد.

در این صورت با درخواست دو طرف حادثه، افسر راهنمایی رانندگی در محل تصادف رخ داده حاضر شده تا تکلیف این قضیه را مشخص نماید. البته در صورتی که طرفین توافقی داشته باشند، به طور معمول پرداخت خسارت، دیگر اقدام به حاضر شدن مامور پلیس ننموده و خودشان حادثه مربوطه را حل و فصل می‌کنند.

اما طبق روال کلی در رسیدگی به تصادف با خسارات بدنی، باید گفت به این شکل می‌باشد که ابتدا افسر در همان محلی که حادثه رخ داده است، حضور پیدا کرده و به کشیدن کروکی اقدام می‌کند. کروکی در واقع گزارش مکتوب از وقوع حادثه و سایر اطلاعات مربوطه در تصادف است که فرآیند و اقدامات بعد از حادثه کارآیی دارد.

برای آن که تکلیف تصادف صورت گرفته به صورت واضح مشخص شود، بهتر است که خودروها از محل حادثه ترک نشوند و در همان حالتی که تصادف رخ داده است، باشند.

نوع گزارشی که توسط افسر تهیه می‌شود، در تعیین تکلیف نتیجه و چه بسا مجازات تصادف منجر به جرح نیز بسیار اهمیت دارد. در زمانی که افسر اقدام به تهیه گزارش مکتوب حادثه و یا کروکی می‌کند، در صورتی که افراد سرنشین و یا راننده مصدوم شده و یا مجروح شده باشند، لازم است که اقدامات مورد نیاز برای انتقال مصدومین به بیمارستان انجام شود. البته این امکان وجود دارد بعد از آن که افسر اقدام به کشیدن کروکی نمود، برای استعلام از وضعیت تصادف به صورت آنلاین اقدام نمود.

هدف از حضور افسر در مکان وقوع حادثه تصادف این است که در نهایت مشخص شود که چه کسی مقصر بروز حادثه بوده و به تبع آن باید خسارات وارده را جبران کند. افسر از نوع برخورد و شیوه تصادف می‌تواند متوجه این موضوع می‌شود که کدام راننده مقصر بوده که طبیعتا فرد مقصر باید خسارت وارده را پرداخت کند.

در هر صورت بعد از کشیدن کروکی، افسر دستور می‌دهد که خودرو توقیف شود و تا زمان تعیین تکلیف نهایی و پرداخت خسارت، امکان ترخیص خودرو وجود ندارد. فرد صدمه دیده در صورتی که قصد شکایت از فرد مسبب را داشته باشد، لازم است که اقدامات لازم برای طرح دعوا در دادسرا را انجام داده و روال عادی رسیدگی به شکایت در دادسرا انجام می‌شود.

در بخش بعدی به بررسی موضوع نحوه رسیدگی به شکایت تصادفات رانندگی در دادسرا و صدور حکم از طرف دادگاه کیفری می‌پردازیم. ضمن آن که همین حالا دسترسی شما به وکیل آنلاین برقرار می‌باشد.

تصادف رانندگی منجر به جرح

رسیدگی به تصادف منجر به خسارت بدنی در مرجع قضایی

در بخش قبل به شیوه کلی رسیدگی تصادفاتی که سبب حادثه دیدن طرفین می‌شود، پرداخته شد که ابتدا با حضور افسر راهنمایی و رانندگی، گزارش مکتوب و کشیدن کروکی انجام شده و پرونده برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی فرستاده می‌شود.

در واقع به سبب آن که حادثه منجر به تلفات بدنی برای افراد شده است، فرد صدمه زننده باید خسارت را پرداخت کند که برای انجام اقدامات قانونی در این زمینه باید از طریق مراجع قضایی رسیدگی لازم را انجام داد.

در واقع بروز صدمات بدنی به افراد در قانون جرم انگاری شده است و حال اگر این خسارت در صورت حادثه تصادف صورت گرفته باشد، تفاوتی در مطالبه خسارت از طرف شخص صدمه دیده نیست. در واقع با گزارشی که افسر تهیه نموده و مقصر حادثه مشخص می‌شود، طبق قانون باید فرد صدمه زننده برای جبران خسارت اقدام نماید.

اگر در تصادف صورت گرفته، به فرد یا افرادی تلفات بدنی وارد شود، با توجه به این که می‌توان این رفتار را جرم تلقی نمود و از طرق دیگر نیز شخص آسیب دیده امکان دریافت خسارت را دارد، باید برای ثبت شکایت کیفری اقدام نماید.

به همین جهت رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت به دلیل صدمات بدنی وارده در تصادف انجام شده در مراجع قضایی همان روال و فرآیند کلی طرح دعاوی کیفری در دادسرا و دادگاه را دارد.

در این صورت بعد از آن که مراحل مربوط به رسیدگی حادثه تصادف توسط افسر راهنمایی و رانندگی انجام شود، پرونده برای تعیین تکلیف به دادسرا فرستاده می‌شود. همراه با ارسال پرونده شکایت با مدارک لازم از قبیل گزارش مکتوب تهیه شده یا همان کروکی نیز ارائه گردد.

دادسرا تحقیقات اولیه پرونده را انجام می‌دهد و با توجه به این که گزارش پلیس و افسر در این زمینه وجود دارد، اثبات مجرمیت متهم در شرایط بهتری انجام شده و در نهایت با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری دو، فرستاده می‌شود. طبق قانون رسیدگی به شکایات تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است تا صدور حکم در این زمینه انجام شود.

بر اساس مجازات مندرج در قانون و این که نوع تصادف و حادثه به چه شکلی بوده، می‌تواند برای راننده مقصر، حکم دیه صادر شود. البته در تصادف رانندگی که منجر به قتل غیر عمد نیز شود، مجازات دیه در صورت تقاضای خانواده اولیا دم وجود دارد که به علاوه دیه نیز مجازات حبس در قانون تعیین شده است.

تصادف رانندگی جرح و تلف و آسیب بدنی

مجازات تصادف رانندگی منجر به تلفات بدنی

مجازات تصادف رانندگی منجر به تلفات بدنی یا جرح بسته به شرایط مختلف متفاوت است و در این زمینه نمی‌توان یک مجازات کلی و ثابت در نظر گرفت. به طور معمول برای بررسی میزان مجازات تعیین شده برای جراحات وارده ناشی از تصادف در مواد ۷۱۵ تا ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

در ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که در صورت بی‌احتیاطی و بی‌توجهی راننده موجب مرض جسمانی و یا نقصی در بدن، از بین رفتن حواس و یا از کار افتادگی عضو فردی و همچنین سقط جنین شود، شخص مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف شخص صدمه دیده محکوم می‌شود.

در تصادف به وجود آمده، در صورتی که راننده به صورت غیر عمد سبب شود تا سرنشین یا سرنشیان دیگری صدمه ببینند، به نحوی که به عضو بدن آن‌ها، لطمه وارد شود، مجازات حبس برای شخص مرتکب تعیین می‌شود. علاوه بر این که در صورت مطالبه فرد مصدوم نیز امکان پرداخت دیه دارد.

لازم به ذکر است که مجازات تعیین شده در ماده ۷۱۵، در شرایطی است که تلفات بدنی به نحوی غیر قابل درمان باشد و یا این که عضو صدمه دیده دیگر کارایی قبلی را نداشته باشد. در واقع شدت صدمه در تصادف رانندگی گاها به میزانی است که تلفات بسیار شدیدی را به بدن فرد مصدوم وارد می‌کند و در این صورت به همان میزان نیز مقدار مجازات تعیین شده در قانون بیشتر خواهد بود.

در واقع تلفات بدنی ایجاد شده ناشی از تصادف، می‌تواند شدت کمتری داشته باشد که مجازات آن در ماده ۷۱۶ عنوان شده است.

طبق این ماده در صورتی که صدمه وارده در اثر بی‌توجهی راننده باشد و حال این موضوع منجر به صدمه بندی شود که باعث نقصان یکی از منافع اعضا بدن و یا سبب از بین رفتن بخشی از عضو مصدوم شود، بدون این که عضو از کارافتاده باشد، و یا در شرایطی که موجب وضع حمل زن پیش از موعد طبیعی گردد، مجازات حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه، از طرف شخص مصدوم در قانون تعیین شده است.

می‌توان اینگونه گفت که شرایط جراحات وارده و یا تلفات بدنی اگر به نحوی باشد که شخص مصدوم باردار بوده و در اثر همین حادثه، جنین سقط شود، مجازات این عمل بنا بر ماده ۷۱۵ اجرا می‌شود ولی اگر صدمه وارده به نحوی باشد که سبب حمل وضع زن شود، طبق مجازات ماده ۷۱۶ عمل می‌گردد.

وقوع تصادف رانندگی منجر به جرح و یا تلفات بدنی می‌تواند در شرایطی رخ دهد که فرد راننده در وضعیت طبیعی خود نبوده و به دلیل مست بودن در هنگام جرم، با سرعت بالا حرکت نموده و سبب بروز تصادف و یا حادثه شود، طبق قانون به بیش از دو سوم حداکثر مجازات تعیین شده در مواد قانونی مزبور محکوم می‌شود.

البته که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده این امکان را دارد که جدای از مجازات تعیین شده، راننده متخلف را از رانندگی بین یک تا پنج سال محروم کند.

به طور معمول در حوادث غیر عمدی مانند تصادف که صدماتی بدنی به بدن افراد وارد می‌شود، مجازات دیه وجود دارد؛ زیرا وقوع حادثه غیر عمدی رخ داده و مرتکب باید به واسطه بی‌توجهی در راننده که منجر به جرح یا تلفات بدنی دیگری شده است، خسارات وارده را از طریق دیه جبران کند.

تصادفات

مدت زمان رسیدگی به پرونده تلفات بدنی ناشی از تصادف

نحوه رسیدگی به تصادف منتهی به صدمات و تلفات بدنی، در بخش‌های قبل مورد بررسی قرار گرفت و طبق رویه کلی، ابتدا افسر راهنمایی و رانندگی، گزارش مکتوبی از پرونده تهیه نموده و بعد از مشخص شدن وضعیت حادثه تصادف، پرونده برای رسیدگی ابتدا در دادسرا ارجاع داده شده و سپس برای صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود.

حال در این بین نیز ممکن است که طرفین دعوا به حکم صادره اعتراض داشته باشند که مجدد پرونده باید در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود. در واقع مدت زمان رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی، بسته به عوامل مختلفی و در هر صورت برای تعیین تکلیف پرونده از راه قانونی چند ماه به طول می‌انجامد و به صرف تهیه گزارش افسر پلیس راهنمایی و رانندگی نمی‌توان اکتفا نمود.

مشاوره حقوقی تخصصی در بنیاد وکلا

در سامانه بنیاد وکلا، ارائه مشاوره حقوقی به صورت تخصصی در رابطه با موضوعات مختلف انجام می‌شود که در مورد موضوع تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی تلفنی یا آنلاین دارید، می‌توانید با وکلای این سامانه گفتگوی حقوقی داشته باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

یک دیدگاه

  1. باسلام من یه تصادف واژگونی باتریلی داشتم که کارشناس اولیه ۵۰درصدمنو۵۰درصدشهرداری روبه دلیل نداشتن خط کشی وعلائم ونصب چراغ مقصرکرده،ویه شاگردهم داشتم که ازناحیه پاآسیب دیده ودوانگشت ازپاش روقطع دکترقطع کرده آیا جلسه اول نیازبه ضامن دارم باخودم ببرم اگه نیازه،چه نوع ضامن بایدببرم آیابازنشسته قبول میکنن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا