طلاق از طرف زن

اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی نباشد چگونه می شود؟

درخواست طلاق از طرف زن دارای شرایط خاصی است و زوجه اگر قصد جدا شدن از شوهر را دارد، باید شرایط طلاق از طرف او با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است، منطبق باشد.

از آن جهت که حق طلاق با شوهر است اما این موضوع سبب نمی‌شود که زوجه از ارائه درخواست طلاق محروم باشد. زوجه برای طلاق گرفتن بایستی دلیل داشته باشد و بدون دلیل شرایط را به منظور طلاق از طرف زوجه بسیار سخت و دشوار می‌کند.

در رویه قضایی و بر اساس مطلب قانونی، دادگاه در صورتی حکم به طلاق طبق دادخواستی که از طرف زوجه ثبت شده است، می‌دهد که درخواست طلاق همراه با دلیل باشد.

زوجه اگر دلیل محکمه پسند برای طلاق نداشته باشد، امکان این که بتواند حکم طلاق را از دادگاه دریافت نموده و آن را به ثبت برساند، ندارد. ثبت طلاق در محضر، لازمه آن ارائه گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه است.

در طلاق از طرف زوجه، آن چیزی که بسیار حائز اهمیت است، بحث وجود شرایطی قانونی در طلاق است. تا زمانی که شرایط طلاق، محقق نشده باشد، امکان این که زوجه بتواند از شوهر طلاق بگیرد، وجود ندارد.

ارائه دلیل جز مهم‌ترین شرط در طلاق از طرف زوجه می‌باشد و زن برای طلاق گرفتن بابستی به دلایلی اشاره کند که در قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. طلاق به دلیل عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، شروط ضمن عقد نکاح و مواردی از این دسته جز شرایط اصلی در طلاق از جانب زوجه است.

زن می‌تواند به استناد موارد مزبور تقضای طلاق کند و دادگاه در نهایت تصمیم گیری می‌کند که زوجه امکان طلاق گرفتن را دارد یا این که نمی‌تواند به صورت یک طرفه از شوهر جدا شود. اثبات دلیل در دادگاه سبب می‌گردد تا زوجه امکان ثبت طلاق را در محضر داشته باشد.

زمانی که دلایل عنوان شده در دادخواست طلاق از طرف زوجه برای مرجع قضایی، محرز شود، حال صدور گواهی عدم امکان سازش، امکان پذیر است.

در بحث طلاق از طرف زوجه این موضوع همیشه مطرح می‌شود که اگر شوهر رضایتی برای طلاق نداشته باشد، آیا باز هم امکان طلاق گرفتن وجود دارد؟ در واقع اگر شوهر راضی به طلاق گرفتن زوجه نباشد، امکان این که زن بتواند خود را مطلقه سازد وجود دارد؟

مخالفت مرد در طلاقی که درخواست کننده آن، زوجه می‌باشد، مانعی برای صدور حکم طلاق است؟ برای پاسخ دادن به این سوالات به کمک وکیل طلاق و تاثیر رضایت شوهر در طلاق از طرف زوجه در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

درخواست طلاق از طرف زوجه

در روابط زوجیت، ممکن است که زن بخوهد از شوهر جدا شود و در این صورت می‌تواند بر اساس شرایط ذکر شده در قانون، طلاق بگیرد. طلاق روشی است که قانونگذار برای افرادی قرار داده است که قصد جدا شدن و پایان دادن به رابطه زوجیت را دارند.

البته که به غیر طلاق، راه دیگری چون فسخ نکاح به عنوان جدا شدن زوجین در قانون پیش بینی شده است که عمدتا متارکه کردن زوجین از طریق طلاق صورت می‌گیرد.

در دسته بندی انواع طلاق می‌توان گفت که یکی از انواع طلاق، طلاقی است که از طرف زوجه ارائه می‌شود. زن مانند مرد می‌تواند درخواست طلاق بدهد و ارائه درخواست طلاق از جانب زوجه منوط به احراز یک سری شرایط می‌باشد.

از لحاظ قانونی، ارائه درخواست طلاق از طرف زن، مانعی ندارد اما اگر درخواست کننده طلاق می‌خواهد که مرجع قضایی حکم به جدایی او و همسر را صادر کند، بایستی تشریفات قانونی طلاق را رعایت نماید.

علی رغم این که شوهر حق طلاق دارد، اما زوجه نیز می‌تواند طبق موارد قانونی اقدام به طلاق گرفتن نماید. در قانون طلاق گرفتن خانم‌ها از محدودیت بیشتری برخودار است و این موضوع سبب شده است که خانم‌های متاهل نتوانند به راحتی برای طلاق اقدامات لازم را انجام دهند.

زن مانند شوهر می‌تواند از دادگاه بخواهد که حکم طلاق را صادر کند و شوهر نمی‌تواند در اغلب مواقع از درخواست همسر خود، خودداری به عمل آورد. در واقع با توجه به این که حق طلاق با مرد است اما این حق نمی‌تواند از ارائه درخواست طلاق از جانب زوجه، خودداری به عمل آورد.

بنابراین می‌توان گفت که زوجه در شرایطی خاص می‌تواند از حق طلاق برخوردار شود و طبق دلایل مطرح شده در قانون، با ارائه درخواست طلاق و انجام تشریفات قانونی در صورت صلاحدید دادگاه، حکم طلاق صادر می‌شود. رضایت شوهر نیز در طلاق زوجه می‌تواند در مواردی ثاثیر گذار باشد و در موارد دیگر تاثیر مستقیمی ندارد.

مرد راضی به طلاق

تفاوت درخواست طلاق از طرف زوجه با طلاق از جانب شوهر

مبنای طلاق گرفتن شوهر همان موضوع ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است. در این ماده گفته شده است که حق طلاق با شوهر بوده و زوج در صورت رعایت تشریفات قانونی می‌تواند تقاضای طلاق بنماید. با این اوصاف، بر خلاف تصورات غلطی که در جامعه ما رواج پیدا کرده است، زوجه مانند شوهر از ارائه درخواست طلاق برخوردار است.

در طلاق از طرف زوجه و طلاق از طرف مرد، تفاوت زیادی وجود دارد. گفتنی است که تفاوت اصلی در انواع طلاق بسته به شرایط آن دارد و مراحل انواع طلاق، تفاوت خاصی ندارد. بلکه شرایط بیان شده در قانون برای انواع طلاق، حاوی تفاوت است.

شوهر برای طلاق دادن زوجه، نیاز به دلیل نداشته اما طلاق از طرف زوجه نشروط به ارائه دلایل محکمه پسند است. شوهر بدون دلیل می‌تواند طلاق بگیرد اما زوجه برای جدایی از شوهر به روش قانونی که همان طلاق است، ملزم به ارائه دلیل است. البته که طلاق با داشتن وکالت نامه بدون دلیل نیز امکان پذیر است.

تفاوت بعدی در درخواست طلاق بین زن و شوهر، این است که شوهر جهت ارائه درخواست طلاق، لزومی برای آن که رضایت همسر را داشته باشد، ندارد؛ زیرا حق طلاق دارد و این حق شرایطی را برای او فراهم نموده تا بتواند بدون توجه به مخالفت زوجه نیز برای طلاق گرفتن، اقدامات لازم را انجام دهد.

اما در مواردی از طلاق گرفتن زوجه داشتن رضایت همسر ضروری است و اگر شوهر رضایت ندهد، زن نمی‌تواند طلاق بگیرد. همچنین زمانی که زوجه تقاضای طلاق می‌کند، می‌تواند علاوه بر درخواست طلاق طی درخواست جداگانه نیز حق و حقوق خود را مطالبه کند.

لازم به ذکر است که موضوع رضابت شوهر در زمانی که زوجه برای طلاق اقدام نموده است، اهمیت زیادی دارد که در ادامه به صورت مفصل به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

آیا حق طلاق تنها برای شوهر است؟

سوال مطرح شده که آیا حق طلاق تنها به مردان اختصاص پیدا کرده است، در واقع سوال بسیاری از افراد می‌باشد که در این بخش به پاسخ آن می‌پردازیم. قانونگذار حق طلاق را به صورت مستقیم به شوهر داده است و از طریق این حق، می‌تواند اقدامات لازم برای طلاق را انجام دهد.

با توجه به این که زوج دارای حق طلاق است اما این موضوع باعث نمی‌شود که حق طلاق به زن داده نشود و یا این که زوجه حقی برای ارائه درخواست طلاق نداشته باشد. در شرایطی خاص نیز این حق برای زنان در نظر گرفته شده است و می‌توانند تقاضای طلاق خود را به دادگاه بدهند.

از جمله شایع‌ترین راه هایی که زوجه از حق طلاق برخوردار می‌شود، این است که زوجه به همسر خود، وکالت در طلاق بدهد. در این صورت زن با داشتن حق طلاق طی وکالت نامه، امکان ارائه دادخواست طلاق به دادگاه را دارد. در این صورت نمی‌توان گفت که حق طلاق تنها برای مرد است و زوجه نیز می‌تواند از چنین حقی به منظور طلاق گرفتن استفاده کند.

ناگفته نماند که راه‌های مختلفی برای طلاق گرفتن زن وجود دارد که وکالت نامه طلاق، بخشی از روش قانونی به منظور طلاق گرفتن زوجه می‌باشد. زوجه به استناد عسر و حرج و عدم پرداخت نفقه می‌تواند تقاضای طلاق کند. همچنین در نظر گرفتن شروط ضمن عقد نکاح نیز در طلاق از جانب زوجه تاثیر گذار هستند.

تاثیر مخالفت شوهر در طلاق از طرف زن

موضوع اصلی این مقاله، آن است که رضایت شوهر تا چه اندازه در طلاق گرفتن زن تاثیر دارد. در این زمینه همواره ابهاماتی وجود دارد و خانم‌هایی که به دنبال طلاق گرفتن هستند، به احتمال فراوان با این مسئله مواجه می‌شوند که اگر شوهر رضایتی بابت طلاق ندهد، آیا می‌توانند از همسر جدا شوند یا این که شرایط دیگری برای طلاق از جانب زوجه مطرح شده است.

علی رغم این که زوجه می‌توانند مثل شوهر، تقاضای طلاق کند اما باید به منظور ارائه درخواست طلاق، دلایل موجه و قانونی داشته باشد. زوجه این امکان را دارد تا با آوردن دلیل برای دادگاه از شوهر جدا شود. در واقع حق طلاق منجر برای شوهر در قانون تعیین نشده است و در مواردی نیز زوجه می‌تواند تقاضای طلاق بنماید.

با توجه به این که مشخص شد، زوجه با داشتن دلیل امکان ارائه درخواست طلاق را دارد، در این صورت باید مشخص شود که داشتن رضایت یا عدم رضایت شوهر تا چه میزان در طلاق گرفتن زوجه تاثیر دارد. رضایت شوهر می‌تواند در مواردی مانع از طلاق گرفتن زوجه شود و در موارد دیگر تاثیری در طلاق ندارد.

راضی بودن شوهر در مورد این که همسر او اقدام به طلاق نماید، تا حدود زیادی بسته ارائه مرد دارد. در طلاق‌هایی که به صورت یک طرفه درخواست می‌شوند، مانند طلاق از طرف زوجه، یقینا طرف دیگر رضایتی برای جدا شدن ندارد. اگر هر دو طرف راضی به طلاق باشند، در این صورت طلاق به شکل طلاق توافقی انجام می‌شود.

به همین بهانه لازم است که دو موضوع تاثیر مخالفت شوهر در طلاق گرفتن زوجه در صورتی که زن برای طلاق دلیل داشته باشد و یا این که دلیل نداشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

درخواست طلاق زن

مخالفت شوهر در طلاق از طرف زوجه با دلیل

حقوق زن و شوهر در طلاق کاملا متفاوت است و این تفاوت زمانی نمود پیدا می‌کند که شوهر برای طلاق نیاز به جلب رضایت مرد ندارد اما زوجه برای طلاق گرفتن در مواردی باید رضایت همسر خود را داشته باشد، در غیر این صورت امکان طلاق گرفتن زوجه وجود ندارد.

در این بخش قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که مخالفت شوهر در طلاق از طرف زوجه در صورتی که زن دلیلی برای طلاق داشته باشد، به چه نحوی است. یکی از تشریفات اصلی در طلاق از طرف زوجه، این است که زن باید دلایل محکمه پسند در درخواست طلاق داشته باشد.

طبق قانون اگر زوجه تمایل به جدا شدن داشته و می‌خواهد که درخواست طلاق او از طرف مرجع قضایی تایید شود، باید جهت ارائه درخواست طلاق، دلایل موجه و قانونی داشته باشد.

حال اگر زوجه برای درخواست طلاق، دلایل موجه داشته باشد، مخالفت شوهر تاثیری در روند رسیدگی به پرونده طلاق ندارد. در واقع زوجه اگر بتواند دلایلی که به منظور طلاق در دادخواست عنوان نموده است را در دادگاه به اثبات برساند، دیگر راضی نبودن شوهر در موضوع طلاق اهمیت خاصی ندارد.

ارائه دلایل محکمه پسند در دعاوی طلاق، سبب می‌شود تا با وجود عدم رضایت شوهر، زوجه بتواند مراحل طلاق را انجام دهد و همچنین در صورت امکان، حکم طلاق را از دادگاه دریافت کند.

در این صورت زوجه اگر تمایل به طلاق دارد، بهترین راهکار آن است که به دنبال دلایل قانونی و اثبات آن‌ها در دادگاه باشد تا مجوز جدایی زوجین صادر شود.

علت آن که همواره به خانم‌هایی که به دنبال طلاق گرفتن هستند، توصیه می‌شود که برای طلاق حتما دلیل و مدرک موجه داشته باشند، این است که دیگر لازم نیست تا برای طلاق گرفتن شوهر خود را راضی کنند. در این صورت باید متن دادخواست طلاق با در نظر گرفتن دلایل قانونی نگارش شود تا دیگر لزومی برای رضایت شوهر در طلاق نباشد.

بنابراین می‌توان گفت که در صورت مخلفت شوهر اگر درخواست طلاق همراه با دلایل موجه و محکمه پسندی باشد، در مورد مخالفت شوهر تاثیری را نمی‌توان در درخواست طلاق زوجه در نظر گرفتو همچنین دادگاه نیز در این شرایط، صدور حکم طلاق را مشروط به رضایت همسر تلقی نمی‌کند و صدور حکم طلاق بدون رضایت شوهر صورت می‌گیرد.

رضایت شوهر در طلاق از جانب زن بدون دلیل

مخافات شوهر در صورتی که زوجه برای طلاق، دلایل قانونی داشته باشد در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت حال در این بخش می‌خواهیم به کمک وکیل آنلاین پی ببریم که در طلاقی که بدون دلیل باشد، آیا باز هم رضایت شوهر تاثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد یا خیر.

نداشتن دلیل در بحث طلاق، زوجه را در این راه با مشکل مواجه می‌کند. قانون در صورتی به زن اجازه ارائه درخواست طلاق را داده است که درخواست او همراه با دلیل موجه و محکمه پسند باشد. حال اگر زوحه دلیل قانع کننده برای طلاق نداشته باشد، نمی‌تواند از شوهر جدا شود، مگر آن که رضایت زوج وجود داشته باشد.

در واقع رضایت شوهر در طلاق از طرف زوجه بدون دلیل، تاثیر گذار است و زوجه در این شرایط، لازم است که رضایت همسرش را برای طلاق جلب کند. با توجه به این زن، دلیلی به منظور ارائه درخواست طلاق ندارد، تنها راه حلی که بتواند از زوج جدا شود، این است که شوهر رضایت بدهد.

عدم وجود دلیل محکمه پسند در طلاق باعث شده است که طلاق گرفتن زوجه، منوط به رضایت مرد باشد. حال در این شرایط حق طلاق از طرف مرد اعمال می‌شود و زوجه کافیست برای جدایی، بتواند رضایت شوهر را بگیرد.

در پرونده‌های طلاقی که بدون دلیل به دادگاه فرستاده می‌شود، دادگاه زمانی حکم طلاق را صادر می‌کند که رضایت شوهر وجود داشته باشد.

جلب رضایت شوهر برای طلاق نیز با استفاده از ترفندهای مختلفی صورت می‌گیرد که زوجه می‌تواند با بخشیدن مالی، شوهر را راضی به طلاق گرفتن نماید. بذل مهریه از جمله روش‌های رایجی است که زوجه اگر دلیل قانونی برای طلاق نداشته باشد، می‌تواند از همسر خود جدا شود.

بنابراین در طلاق از طرف زوجه، اگر درخواست طلاق همراه با دلیل نباشد، مخلفت شوهر باعث می‌شود تا زن نتواند موفق به جدایی شود. در این صورت مخالف بودن شوهر، مانع قانونی جهت رسیدگی به پرونده طلاق می‌شود و زوجه امکان طلاق گرفتن را نخواهد داشت.

در این موارد بحث وکالت در طلاق نیز مطرح می‌شود که البته دریافت وکالت نامه طلاق نیز با اذن شوهر صورت می‌گیرد و باز هم در این شرایط داشتن رضایت شوهر برای طلاق اهمیت دارد.

جلب رضایت شوهر

جلب رضایت شوهر در طلاق از طرف زن چگونه صورت می‌گیرد؟

در بخش‌های قبلی گفته شد که زوجه برای ارائه درخواست طلاق، باید دلیل داشته باشد و بدون دلیل، شرایط برای آن که زن از شوهر جدا شود، دشوار می‌گردد. با این شرایط که زوجه متقاضی طلاق است و دلیل موجهی هم ندارد، باید شوهر را برای طلاق راضی کند.

حال در مورد این که زوجه چگونه می‌تواند رضایت شوهر را برای طلاق گرفتن جلب کند، در این زمینه راه‌های مختلفی وحود دارد که در ادامه محتمل‌ترین روش‌های قانونی را بیان می‌کنیم.

جلب رضایت شوهر برای طلاق در صورت بذل مهریه

یکی از راه‌های قانونی که زوجه امکان راضی کردن شوهر به منظور طلاق را دارد، این است که زوجه مالی را در قبال اذن طلاق به شوهر بدهد. این مال می‌تواند مهریه باشد و یا اموال دیگر.

در واقع زوجه با بخشیدن مهریه خود می‌تواند شوهرش را برای صدور مجوز طلاق، راضی کند. بذل مهریه پیشنهادی وسوسه کننده برای مرد است که در این صورت طبق اراده خود می‌تواند پیشنهاد زوجه را بپذیرد یا این که از پذیرش چنین درخواستی صرف نظر کند.

این جمله معروف که مهرم حلال جونم آزاد، بسیار در بحث طلاق از طرف خانم‌ها مطرح است که زوجه برای آن که بتواند از شوهر رهایی یابد، اقدام به بخشیدن کل مهریه یا بخشی از آن می‌شود.

این ضرب المثل معروف زمانی کارایی دارد که شوهر رضایت خود برای طلاق را اعلام کند. در صورت عدم رضایت شوهر اگر بذل مهریه صورت گرفته باشد، باز هم امکان جدا شدن زن وجود ندارد.

در جایی که شوهر راضی به طلاق دادن همسر خود نباشد، حتی اگر زوجه مهریه‌اش را یذل کند، باز هم تاثیری در ارائه درخواست طلاق از طرف زوجه ندارد.

بذل مهریه خانم در قبال طلاق گرفتن زوجه زمانی انجام می‌شود که شوهر مخالفتی برای جدایی نداشته باشد که زوجه در ازای بخشیدن یکی از حقوق اصلی خود در روابط زوجیت، می‌تواند طلاق بگیرد.

بنابراین می‌توان گفت که زن در شرایطی موفق به طلاق گرفتن با بخشش مهریه خود می‌شود که شوهر او برای جدا شدن راضی باشد و در صورتی که حتی بخشش مهریه انجام گرقته باشد، تا زمانی که شوهر اجازه ندهد، مطلقه شدن زوجه امکان پذیر نیست.

زن و مرد ناراضی

جلب رضایت شوهر برای طلاق با دادن حق حضانت فرزندان

از دیگر راه‌هایی که زوجه می‌تواند شوهر را برای طلاق گرفتن راضی کند، دادن حق حضانت به او می‌باشد. البته در اغلب مواقع، بذل مهریه یا اموال دیگری در قبال گرفتن رضایت شوهر انجام می‌شود اما این امکان وجود دارد که شوهر در صورتی که بتواند برای همیشه، از فرزندان خود نگهداری کند و فرزندان تحت حضانت شوهر باشند، رضایت خود برای طلاق را اعلام کند.

حضانت همواره یکی از موارد اختلافی بین زوچین در زمان طلاق محسوب می‌شود که زن و شوهر هر دو تمایل دارند که از فرزندان خود نگهداری کنند. اما قانون حق حضانت برای شوهر را از سن هفت سالگی تا سن بلوغ فرزندان در نظر گرفته است و در این صورت می‌توان گفت که ممکن است شوهر از چنین حقی محروم بماند.

در هر صورت زوجه می‌تواند شانس خود را برای کسب رصایت شوهر با دادن حق حضانت فرزند، امتحان کند و این امکان وجود دارد که شوهر حق طلاق را در ازای گرفتن حضانت به زن بدهد. از لحاظ قانونی انجام چنین کاری منعی ندارد و این موضوع بسته به اختیار زوجین انجام می‌شود.

بذل مهریه یا ارائه حق حضانت در قبال گرفتن رضایت طلاق جز روش‌های رایجی است که زوجه از طریق آن می‌تواند از همسر خود جدا شود. البته این موارد در صورتی مطرح می‌شود که طلاق از طرف زن بدون دلیل باشد.

با فرض این که زوجه برای طلاق دلیل داشته باشد، دیگر اذن شوهر در طلاق موضوعیت نداشته و طلاق گرفتن زن با اثبات دلایل ذکر شده در دادخواست طلاق به کمک وکیل تلفنی یا حضوری صورت می‌گیرد.

شرایط رضایت شوهر در طلاق خلع

طلاق خلع یکی از انواع طلاق بائن است که در این نوع طلاق، زوجه متقاضی جدا شدن از شوهر بوده، اما شوهر رضایتی برای طلاق ندارد که زوجه با انجام کارهایی می‌تواند همسر را متقاعد برای صدور حکم طلاق کند. در واقع زوجه در قبال مالی که به شوهر می‌دهد، رضایت شوهر را برای طلاق گرفتن جلب می‌کند.

داشتن کراهت و تنفر از جمله شرایط اصلی در طلاق خلع محسوب می‌شود. در روابط زوجیت، زمانی که زوجه تنفر زیادی از همسر خود دارد و در مورد درخواست طلاق هم دلبل ندارد، باید رضایت شوهر را برای طلاق گرفتن به همراه داشته باشد. می‌توان گفت که طلاق خلع، نوعی از طلاق است که زوجه دلیل موجه برای طلاق ندارد.

در طلاق‌هایی که زوجه به دنبال گرفتن رضایت شوهر است، دو فرض مطرح می‌شود که در فرض اول، زوجه دلایلی به منظور طلاق گرفتن ندارد و در فرض دوم، زوجه دلیلی برای طلاق دارد اما دلیل او به نحوی است که دادگاه را متقاعد برای صدور حکم طلاق نمی‌کند.

حال با توجه به این که در طلاق خلع لازم است که حتما رضایت شوهر وجود داشته باشد اما در مواردی نیز می‌توان بدون رضایت شوهر نیز زوجه برای طلاق گرفتن اقدام کند.

طلاق خلع بدون رضایت شوهر با داشتن وکالت نامه بلاعزل طلاق وجود دارد و حتی با وجود این که شوهر اجازه طلاق گرفتن زوجه را نداده است اما باز هم زن به واسطه داشتن وکالت در طلاق از طرف مرد امکان ارائه درخواست طلاق را خواهد داشت.

حضانت در درخواست طلاق

امکان طلاق گرفتن زن بدون دلیل و رضایت شوهر

شاید با مطرح شدن این موضوع که امکان طلاق گرفتن زوجه بدون دلیل و بدون رضایت شوهر، کمی متعجب شوید که چطور می‌توانید اقدام به طلاق گرفتن نمایید. در این زمینه می‌توان گفت که زوجه حتی در صورتی که دلیل موجه نداشته باشد و درمقابل نیز شوهر راضی به طلاق گرفتن نباشد، جدا شدن زوجه از همسر خود امکان پذریر است.

در طلاق خلع که زوجه اقدام به بذل مهریه در قبال این که شوهر را برای طلاق راضی کند، در دیدگاه اول اینطور به نظر می‌رسد که به صرف بذل مهریه، طلاق گرفتن زن دیگر قطعی شده است اما از لحاظ قانونی حتی اگر زوجه اقدام به بذل مهریه خود نکند، در صورت مخالفت مرد برای جدایی، زوجه نمی‌تواند طلاق بگیرد.

اما راه حل قانونی وجود دارد که حتی در شرایطی که زوجه دلیلی برای طلاق ندارد و شوهر نیز مخالف با موضوع طلاق است، زوجه بتواند بدون در نظر گرفتن این موارد اقدام به طلاق گرفتن نماید.

در صورتی که شوهر حق طلاق را طی وکالت نامه به همسر خود داده باشد، طبق قانون زوجه با داشتن وکالت در طلاق بدون رضایت شوهر و بدون دلیل این امکان را دارد که تقاضای طلاق کند.

زمانی که وکالت در طلاق به زن داده می‌شود، به منزله آن است که شوهر بابت طلاق گرفتن زوجه رضایت دارد و طلاق در این شرایط، بدون دلیل انجام می‌شود.

مشاوره حقوقی طلاق از طرف زن در صورت عدم رضایت همسر

زوجه برای طلاق گرفتن، باید موارد مختلفی را مد نظر قرار دهد. در وهله اول، طلاق از طرف زوجه، منوط به ارائه دلیل است و دلایلی که زوجه به استناد آن‌ها درخواست طلاق می‌کند، می‌تواند در ارتباط با عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، تحقق شروط ضمن عقد نکاح و موارد دیگری باشد.

حال در صورت عدم برخورداری زوجه از دلایل موجه برای طلاق، باید رضایت شوهر را در این زمینه داشته باشد. زوجه با داشتن وکالت نامه بلاعزل طلاق این امکان را دارد که بدون دلیل و بدون رضایت شوهر، تقاضای طلاق به دادگاه بدهد.

با در نظر گرفتن این اطلاعات در صورتی که پیرامون نحوه طلاق بدون رضایت شوهر، سوالات مختلفی دارید، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی طلاق سامانه بنیاد وکلا استفاده نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا