انحصار وراثتگواهی انحصار وراثت

چرا برای دریافت “گواهی انحصار وراثت” باید به وکیل دادگستری مراجعه نماییم؟

نقش وکیل انحصار وراثت در حل و فصل دعاوی ارث و انحصار وراثت چیست؟

طبق امار بدست امده در سال های اخیر باید گفت که بسیاری از پرونده های دعاوی حقوقی که در دادگاه ها مطرح شده اند، مربوط به تقسیم میراث بازماندگان افراد فوت شده می باشد.

حضور وکیل انحصار وراثت باعث رعایت حقوق و ارث میراث افراد می شود.

علاوه بر آن باعث میشود تا چنین تنش ها و کنش هایی بدون ایجاد پرونده در دادگاه ها و صرف هزینه و وقت بسیار به نتیجه برسد، همچنین از بالا گرفتن دعواهای بین خویشاوندان جلوگیری می کند.

در واقع حضور وکیل انحصار وراثت باعث میشود پرونده در صلح و آرامش حل و فصل شود.

وکیل انحصار وراثت این وظیفه را دارد تا قبل از آنکه دعوای حقوقی بین خویشاوندان بوجود آید، مشاوره حقوقی اختصاصی در زمینه ی چگونگی تقسیم اموال و سهم هریک از وراث ارائه دهد، اما اگر این دعاوی در دادگاهها و مراجع قانونی نیز مطرح شوند، وکیل انحصار وراثت با تخصص و مهارتی که دارد از حقوق موکلان خود دفاع میکند و مانع از تضییع حقوق آنها در محاکم قانونی حضور خواهد شد.

شاخصه های انتخاب وکیل دادگستری انحصار وراثت و ارث

اولین شاخصه ای که برای انتخاب یک وکیل انحصار وراثت حرفه ای باید در نظر گرفت، آگاهی و اطلاعات کافی او در زمینه ی مباحث حقوقی به خصوص مسئله ی ارث است.

از طرفی دیگر وکیل انحصار وراثت باید تسلط کافی بر قوانین مالیات نیز داشته باشد؛ چرا که امروزه اخذ گواهی انحصار وراثت در مقایسه با سال های پیشین تفاوت هایی دارد که یک وکیل متبحر باید از آنها آگاهی داشته باشد.

در مورد متوفیان که پیش از سال  در قانون مالیاتی کشور در سال  ۹۵امده است که در جهت اخذ گواهی انحصار وراثت علاوه بر مراحل کلی که ذکر کردیم، اخذ اظهارنامه مالیات بر ارث جهت ارائه به دادگاه مربوطه لازم است.

در حقیقت وراث باید لیست مال و اموال متوفی را به اداره مالیات مربوطه ارائه کرده و اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث را تکمیل کنند، در حالی که در مورد افراد فوت شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اخذ اظهارنامه مالیات بر ارث جهت انجام مالیات بر ارث نیاز نیست.

اما در مورد افراد فوت شده پیش از سال  در قانون مالیاتی سال ۹۵ آمده است که باید تکمیل کردن و ارائه لیست اموال متوفی اولین گام در تشکیل پرونده مالیات بر ارث است که به طور طبیعی نقش خیلی مهم در جریان پرونده مالیات بر ارث و حتی میزان مالیات مربوطه خواهد داشت.

اشخاص دارای صلاحیت جهت ارایه درخواست انحصار وراثت

وکلای دادگستری و وراث متوفی و اشخاص ذینفع  اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند.

چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آن ها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کفایت می‌کند.

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

«دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»

مرجع صلاحیتداری که اکنون به انجام امور مربوط به این موضوع می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.

وراث باید پس از فوت متوفی لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

برای اقدام به این کار برخی مدارک از جمله گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است.

همچنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند.

پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آن ها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.

گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود.

با توجه به ذکر موارد بالا به خوبی میتوان به اهمیت وجود وکیل دادگستری انحصار وراثت در جریان رسیدگی به پرونده های حقوقی ارث پی برد.

همانطور که از مقایسه ی قوانین ارث قبل از سال ۹۵ و بعد از آن متوجه شدید، اهمیت کاری و وجود وکیل برای حل و فصل دعاوی حقوقی، هر روز افزایش میابد.

یکی از شاخصه ای که برای انتخاب یک وکیل انحصار وراثت حرفه ای باید در نظر گرفت، آگاهی و اطلاعات کافی او در زمینه ی مباحث حقوقی به خصوص مسئله ی ارث است.

از طرفی دیگر وکیل دادگستری انحصار وراثت باید تسلط کافی بر قوانین مالیات نیز داشته باشد؛ چرا که امروزه اخذ گواهی انحصار وراثت در مقایسه با سال های پیشین تفاوت هایی دارد که یک وکیل دادگستری متبحر باید از آنها آگاهی  کافی داشته باشد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا