خانوادهمهریه

انواع مهریه

مهریه مالی است که از جانب مرد به زن داده می شود و نشانه احترامی است که مذهب و سنت برای زن قائل است و به همین دلیل است که زن از لحظه عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان بخواهد آن را مطالبه کند و هرگونه تصرفی را در آن انجام دهد ؛ چرا که مهریه در واقع مال زن محسوب می شود.

مقررات راجع به مهریه در قانون مدنی از فقه شیعه گرفته شده است و بر همین اساس در مواد ۱۰۷۸ الی ۱۱۰۱ قانون مدنی به این موضوع پرداخته و انواع مهریه را بیان نموده است.

از این رو در این مقاله قصد داریم تا انواع مهریه اعم از مهرالمسمّی، مهرالمثل و مهرالمتعه را مطرح نموده و به شرایط تعلق آن به زن بپردازیم.

مهر المسمّی

مهرالمسمّی یکی از انواع مهریه است که در قانون مدنی تعریفی از آن ارائه نشده است، اما آنگونه که از فقه و مواد قانون مدنی در مورد مهریه بر می آید، می توان گفت مهرالمسمّی مال معین و مشخصی است که با توافق زن و شوهر تعیین می شود.

در واقع مهرالمسمّی همان مهری است که اکثر افراد به هنگام انعقاد عقد ازدواج درباره آن توافق می کنند و آن را در سند ازدواج ثبت می کنند.

همچنین زوجین می توانند شخصی را تعیین کنند تا میزان مهریه را مشخص کند که اصطلاحا به آن داور گفته می شود.

مهم ترین نکته این است که در صورتی که در زمان عقد مهرالمسمّی تعیین شده باشد و مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد، دو حالت متصور است:

  • اگر طلاق بعد از رابطه زناشویی باشد، زن مستحق دریافت تمام مهریه است.
  • در صورتی که طلاق قبل از رابطه زناشویی اتفاق بیفتد، زن تنها مستحق نصف مهریه خواهد بود.

 مهر المثل

ممکن است که در زمان عقد دائم ، طرفین مهریه و میزان آن را تعیین نکرده باشند، اما اینکه مهریه به موجب توافق طرفین در زمان انعقاد عقد تعیین نشده باشد، سبب نمی شود که زن حق خود را بابت مطالبه مهریه از دست بدهد و مستحق مهریه نباشد.

بر اساس ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی « هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد  … و مرد زن را بعد از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود».

بنابراین، یکی از مهمترین مواردی که مهرالمثل به زن تعلق می گیرد این است که مهریه تعیین نشده باشد و مرد بعد از وقوع رابطه زناشویی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد.

در مواردی که مهریه به موجب عقد تعیین نشده باشد، میزان مهریه بر حسب عرف و با توجه به وضعیت زن از لحاظ سن ، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی، زیبایی و مواردی از این دست با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و محل سکونت وی تعیین می شود.

به موجب ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود » که بررسی این موارد برای تعیین میزان مهرالمثل، از طریق کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.

مهر المتعه

یکی دیگر از انواع مهریه که در قانون مدنی به آن پرداخته شده است مهرالمتعه می باشد.

مطابق ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی « هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است».

مهرالمتعه مانند مهرالمثل ناظر به مواردی است که مهریه در زمان عقد و در سند ازدواج تعیین نشده باشد.

مهرالمتعه به موردی اختصاص دارد که مرد بخواهد زن را قبل از وقوع رابطه زناشویی طلاق بدهد.

همچنین بر اساس ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی: "برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود".

بنابر آنچه گفته شد در تعیین مهرالمتعه سه نکته مد نظر قرار می گیرد:

  1. مهریه در زمان عقد تعیین نشده باشد.
  2. رابطه زناشویی بین زوجین رخ نداده باشد.
  3. برخلاف مهر المثل که در تعیین میزان آن به وضعیت زن توجه می شود، در تعیین مهرالمتعه وضعیت اقتصادی مرد در نظر گرفته می شود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا