خانوادهمهریه

انواع مهریه برای زوجین

زمانی که افراد تصمیم به ازدواج دارند اولین مساله ای که ذهن آن ها و خانواده ها را به خود مشغول میسازد مساله تعیین مهریه است.

همچنین زمانی که یکی از زوجین فوت میکند و یا طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر دارند اولین موضوعی که با وکیل مهریه مطرح میکنند مهریه است. بنابراین لازم است تا نسبت به این امر آگاهی داشته باشید چرا که در شرایطی اصلا به زوجه مهریه تعلق نمیگیرد اما طرفین بدون اگاهی از ان به دادگاه مراجعه میکنند.

انواع مهریه

مهریه تقسیم بندی های متفاوتی دارد. هریک از این انواع در شرایط متفاوتی به زن تعلق میگیرد. به همین جهت لازم است که معنای آن ها را بدانیم.

  1. مهریه حال: اگر برای دریافت مهریه مدتی تعیین نشده باشد آن مهریه حال خواهد بود.
  2. مهریه موجل: اگر مهریه مدت داشته باشد یعنی برای پرداخت آن موعدی تعیین شده باشد آن مهریه موجل خواهد بود. در مهریه موجل برخلاف مهریه حال، زن حق حبس ندارد. مهریه موجل در مقابل مهریه موجل قرار میگیرد.
  3. مهریه عندالمطالبه: به این معناست که هر زمان زوجه اراده کند میتواند آن را دریافت کند. در صورتیکه زوج توان پرداخت این نوع مهریه را نداشته باشد بار اثبات ان به عهده خود اوست. اگر اعسار زوج اثبات گردد دادگاه مهریه را تقسیط خواهد کرد. هر یک از زوج یا زوجه میتوانند از همراهی یک وکیل مهریه بهره مند شوند.
  4. مهریه عندالاستطاعه: این مهریه زمانی به زوجه پرداخت خواهد شد که زوج توانایی مالی داشته باشد. در این حالت بار اثبات توانایی مالی زوج به عهده زوجه خواهد بود. در این خصوص راهنمایی و مشاوره با یک وکیل مهریه ضرورت دارد.
  5. مهرالمسمی: مهریه ای است که در عقدنامه تعیین و ضمن عقد نکاح ذکر میشود.
  6. مهرالمثل: ممکن است زوجین مهریه را تعیین نکرده باشند یا تعیین آن به بعد از عقد نکاح موکول شود. بنابراین تعیین مهریه بر اساس وضعیت خانوادگی زوجه، تحصیلات و موقعیت اجتماعی او صورت میگیرد. همچنین قیاس زوجه با زنانی که در وضعیت مشابه او هستند در تعیین مهرالمثل موثر است. تعیین مهرالمثل توسط کارشناس رسمس دادگستری انجام میشود. اما این امر نافی نیاز زوجین به وکیل مهریه نیست.

شرایط عدم تعلق مهریه چیست؟

اگر عقد نکاح باطل تلقی شود درحالیکه بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه ای به زن تعلق نمیگیرد. چرا که سبب قرار گرفتن مهریه بر ذمه مرد عقد نکاح است. اما با بطلان ان مهریه نیز از بین می رود. اگر عقد نکاح به دلیلی فسخ شود و میان زوجین نزدیکی واقع نشده باشد. در صورتیکه زوجین مهریه ای تعیین نکرده باشند و پس از عقد نکاح و پیش از تعیین مهریه زوجه فوت کند در حالیکه میان زوجین نزدیکی واقع نشده باشد.

تعلق مهرالمثل به زوجه

در صورتیکه عقد نکاح به سببی باطل باشد در حالیکه میان زوجین نزدیکی واقع شده است اما زوجه نسبت به بطلان نکاح جاهل باشد. در این خصوص سعی کنید از از یک وکیل مهریه کمک دریافت کنید.

اگر بدون انکه مهریه تعیین شود عقد نکاح واقع گردد اما به سبب عنن مرد فسخ گردد زوجه مستحق نصف مهرالمثل است.

تعلق مهرالمسمی به زوجه

در صورتیکه نکاح صحیحا واقع شود مهریه ای که تعیین شده است به طور کامل به زوجه تعلق میگیرد. البته لازم به ذکر است که باید میان زوجین نزدیکی انجام شده باشد. اگر نکاح به طور صحیح واقع شده باشد و میان زوجین نزدیکی انجام نشده باشد نصف مهریه به زوجه تعلق خواهد گرفت.

در صورتیکه مهریه تعیین شده باشد و نکاح نیز صحیح تلقی شود اما یکی از طرفین فوت کند مهریه به طور کامل به زن تعلق میگیرد. اگرچه زمانی که زوجه فوت میکند مهریه او به وراث وی به ارث میرسد. لازم به ذکر است که در این حالت نیز باید میان زوجین نزدیکی واقع شده باشد. اگر مهریه تعیین شده باشد اما نکاح به دلیل عنن مرد فسخ گردد نصف مهرالمسمی به زوجه خواهد خواهد گرفت.

مهرالمتعه

این اصطلاح زمانی استفاده میشود که مهریه تعیین شنده باشد و قبل از انکه نزدیکی واقع شده باشد زوجین از یکدیگر طلاق بگیرند. در این حالت  مهریه ای که به زوجه تعلق می گیرد مهرالمتعه نام دارد. در تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل وضعیت اقتصادی مرد در نظر گرفته می شود. در این خصوص حضور یک وکیل ماهر می تواند راهگشای مشکل شما باشد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا